ขอเชิญชวนทุกท่าน รักษาอุโบสถศีล ( ศีล ๘ )

ในห้อง 'พระไตรปิฎก เสียงอ่าน' ตั้งกระทู้โดย Kob, 13 กรกฎาคม 2014.

 1. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  ขอเชิญชวนทุกท่าน รักษาศีล ๘ เพราะเป็นของไม่ยากเกินไป
  สามารถทำที่ไหนก็ได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน ทำวันไหนก็ได้ วันพระ
  วันทำงาน วันหยุด หรือ วันไหนที่สดวกทานอาหารก่อนเวลาเที่ยงค่ะ

  จะเป็นหญิง เป็นชาย จะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ คนพิการ ทำได้ทั้งนั้น เพียง
  ท่านตั้งจิตอธิษฐานใจว่าจะรักษาศีล ๘ นี้ อย่างน้อย ๑ วัน ๑ คืน ก็มี
  อานิสงส์มากมายนัก

  ยิ่งถ้าท่านใดได้ปฏิบัติรักษาได้มากเท่าใด ผลานิสงส์ก็ยิ่งมาก
  มายมหาศาลเกินจะคาดได้


  หมายเหตุ ถือศีล ๘ วันพระ จะเรียกอุโบสถศีล ถ้าถือวันธรรมดา เรียกว่า ศีล ๘

  คำแปล อุโบสถศีล ( ศีล ๘ ) คือ

  ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่น
  ๒. เว้นจากการลักทรัพย์ ี หรือจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
  ๓. เว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดพรหมจรรย์
  ๔. เว้นจากการพูดเท็จ
  ๕. เว้นจากการดื่มหรือเสพของมึนเมา มีสุราและเมรัย เป็นต้น
  ๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงไปแล้ว จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่
  ๗. เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่น ที่เป็นข้าศึก
  แก่พรหมจรรย์ และเว้นจากการประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้
  ของหอมเครื่องย้อม เครื่องทาผิวทั้งหลาย
  ๘. เว้นจากการนอนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่ซึ่งภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลี

  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.3207639/[/MUSIC]
  ดาวน์โหลดไฟล์
  อาราธนาพระรัตนตรัย
  และสมาทานศีล ๘ เสียงหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 สิงหาคม 2014
 2. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  นมัสการพระรัตนตรัย

  โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
  (พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง,)

  สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
  (พระธรรมเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว)

  สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  (พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว,)

  ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
  อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ.,
  (ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรม
  และพระอริยสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกขึ้นไว้ตามสมควรแก่การบูชาแล้ว.,)

  สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,
  (ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ แม้พระองค์ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม ข้าพเจ้า
  ทั้งหลายกราบขอพระบรมพุทธานุญาต,)

  ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,
  (ขอพระองค์ผู้มีพระทัยในอันที่จะอนุเคราะห์แก่หมู่ชนผู้จะเกิดมาในภายหลัง,)

  อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ,
  (ได้โปรดรับเครื่องสักการะเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีความทุกข์น้อมถวายบูชา,)

  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
  (เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขอันเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ)

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
  (พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง,
  ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว. )
  (กราบ)

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
  ธัมมัง นะมัสสามิ.
  (พระธรรมเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
  ต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า.)
  (กราบ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  สังฆัง นะมามิ.
  (พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
  ต่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า.)
  (กราบ)


  สมาทานศีล ๘

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า ๓ จบ)
  (ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสควรแก่การกราบไหว้บูชา
  เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ฯ)

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  (แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  (แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
  แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่น)

  อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้)

  อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดพรหมจรรย์ )

  มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการพูดคำไม่จริง )

  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราและเครื่องดองของเมา อันเป็น
  ที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติ)

  วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลากาล )

  นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ-
  มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการฟ้อนรำ จากการขับร้อง จากการประโคม
  ดนตรี จากการดูการเล่นชนิดที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ และงดเว้นจากการทัดทรงสวมใส่ประดับตกแต่งด้วยพวงดอกไม้มาลา ของหอม เครื่องย้อมเครื่องทาผิวทั้งหลาย)

  อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการนั่งและนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่
  ซึ่งภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลี)

  อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ
  (ทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติ ๘ ประการ

  สีเลนะ สุคะติง ยันติ
  ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข

  สีเลนะ โภคะสัมปะทา
  ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ

  สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
  ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน

  ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ
  เพราะฉะนั้น จงทำจิตให้สะอาดหมดจดด้วยศีลตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ)

  ขอบคุณที่มา เวบวัดท่าซุง

  หมายเหตุ ต้นบุญคือ ดิฉัน อธิษฐานถือศีลแปดตลอดพรรษาค่ะ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2014
 3. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  ถือศีล ๘ วันพระ จะเรียกอุโบสถศีล ถ้าถือวันธรรมดา เรียกว่า ศีล ๘  ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกรกฎาคม

  วันศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘ ) ปีมะเมีย
  วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะเมีย (วันอาสาฬหบูชา)
  วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะเมีย
  วันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีมะเมีย


  ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนสิงหาคม

  วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะเมีย
  วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะเมีย
  วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะเมีย

  วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีมะเมีย


  ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกันยายน

  วันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะเมีย
  วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะเมีย
  วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะเมีย
  วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เป็นวันแรม๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีมะเมีย


  ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนตุลาคม

  วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม2557 เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย
  วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย (วันออกพรรษา)
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม2557 เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย
  วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม2557 เป็นวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย
  วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม2557 เป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะเมีย


  วันพระ 2557 ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินปี 2557
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2014
 4. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 212.jpg
   212.jpg
   ขนาดไฟล์:
   99.3 KB
   เปิดดู:
   48
  • 222.jpg
   222.jpg
   ขนาดไฟล์:
   77.2 KB
   เปิดดู:
   73
  • 333.gif
   333.gif
   ขนาดไฟล์:
   8.8 KB
   เปิดดู:
   505
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 สิงหาคม 2014
 5. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  คำอาราธนาศีล ๕


  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ

  ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ

  ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ

  คำอาราธนาศีล ๘


  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ

  ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ

  ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ  คำอาราธนาอุโบสถศีล


  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ ฯ

  ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ ฯ

  ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ ฯ

  ที่มา หนังสือสวดมนต์วัดสวนดอก อารามหลวง หน้าที่ ๑๑-๑๒
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
   
 6. Siranya

  Siranya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  2,051
  ค่าพลัง:
  +8,999
  (good)สาธุค่ะ
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,634
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,043
  อนุโมทนาสาธุ กําลังทําอยู่ค่ะ:cool:;41
   
 8. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  พรุ่งนี้วันเพ็ญเดือนสิบ ทางเหนือเรียก สิบสองเป็ง อย่าลืมทำบุญใส่บาตร อุทิศส่วนกุศลด้วยนะคะ
   
 9. ดอกใบบุญ

  ดอกใบบุญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  9,854
  ค่าพลัง:
  +16,661
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   
 10. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,718
  เหลืออีกศีลเดียวก็จะออกพรรษาแล้ว ท่านใดที่ยังไม่ได้ถือศีลแปด
  หรือถืออุุโบสถในช่วงเข้าพรรษา ยังมีเวลาค่ะ

  วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม2557 เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีมะเมีย (วันออกพรรษา)
   

แชร์หน้านี้

Loading...