ขอเชิญรับฟังเสียงบทสวดมนต์

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย Newtype, 24 พฤศจิกายน 2005.

 1. Newtype

  Newtype เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  61
  ค่าพลัง:
  +602
  <EMBED id=monusic pluginspage=http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/ src="" width=267 height=64 type=application/x-mplayer2 loop="true" autostart="true" showstatusbar="-1" showcontrols="true"></EMBED>

  กดเลือกบทสวดมนต์
  <INPUT id=monsong1 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong1.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49451/ name=Mmmusic>ชุมนุมเทวดา
  <INPUT id=monsong2 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong2.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49452/ name=Mmmusic>นมการสิทธิ
  <INPUT id=monsong3 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong3.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49453/ name=Mmmusic>นโมการอัฏฐก
  <INPUT id=monsong4 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong4.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49454/ name=Mmmusic>มงคลสูตร
  <INPUT id=monsong5 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong5.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49455/ name=Mmmusic>รตนสูตร
  <INPUT id=monsong6 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong6.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49456/ name=Mmmusic>กรณียเมตตสูตร
  <INPUT id=monsong7 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong7.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49457/ name=Mmmusic>ขันธปริตร
  <INPUT id=monsong8 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong8.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49458/ name=Mmmusic>โมรปริตร
  <INPUT id=monsong9 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong9.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49459/ name=Mmmusic>วัฏฏกปริตร
  <INPUT id=monsong10 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong10.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49460/ name=Mmmusic>ธชัคคปริตร
  <INPUT id=monsong11 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong11.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49462/ name=Mmmusic>อาฏานาฏิยปริตร
  <INPUT id=monsong12 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong12.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49463/ name=Mmmusic>องคุลิมาล-โพชฌงค์สูตร
  <INPUT id=monsong13 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong13.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49464/ name=Mmmusic>อภยปริตร
  <INPUT id=monsong14 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong14.value; type=radio value=http://www.filelodge.com/files/hdd3/43791/Mantra/14_mongkonyai.mp3 name=Mmmusic>มงคลจักรวาฬใหญ่
  <INPUT id=monsong15 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong15.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49465/ name=Mmmusic>อาฏานาฏิยสูตร
  <INPUT id=monsong16 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong16.value; type=radio value=http://www.filelodge.com/files/hdd3/43791/Mantra/16_bahu.mp3 name=Mmmusic>ชัยมงคลคาถา
  <INPUT id=monsong17 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong17.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49466/ name=Mmmusic>เทวตาอุยโยชนคาถา
  <INPUT id=monsong18 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong18.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49467/ name=Mmmusic>ปริตตานุภาวคาถา
  <INPUT id=monsong19 onclick=document.all.monusic.filename=document.all.monsong19.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49468/ name=Mmmusic>มงคลโสตถิคาถา  -----------------------------------------------------------------

  <TABLE height=70 width=350 align=center background=../pics/banner350.gif border=0><TBODY><TR><TD>บทเพลงแผ่เมตตา

  </TD></TR></TBODY></TABLE>​


  <TABLE cellPadding=5 width=290 align=center bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top><TABLE cellSpacing=1 width=280 align=center bgColor=#dddddd border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top bgColor=#ffffff><TABLE height=22 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center bgColor=#cccccc border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center background=../pics/_top3.gif bgColor=#ffffff>บทเพลงแผ่เมตตา

  </TD></TR></TBODY></TABLE><EMBED language=-1 src=http://www.dhammathai.org/radio/sound/Illimitable.wma width=280 height=69 type=audio/x-ms-wma border="0" autostart="true" showtracker="-1" showpositioncontrols="-1" showaudiocontrols="-1" sendplaystatechangeevents="-1" senderrorevents="-1" sendwarningevents="-1" sendopenstatechangeevents="-1" selectionend="-1" selectionstart="-1" enabletracker="-1" enablefullscreencontrols="0" enablepositioncontrols="-1" displaysize="4" displaymode="0" displayforecolor="16777215" displaybackcolor="50" cursortype="0" clicktoplay="false" bufferingtime="5" baseurl="" autorewind="1" allowchangedisplaysize="true" allowscan="true" animationatstart="true" autosize="0" audiostream="true" enablecontextmenu="0" enabled="true" mute="0" volume="0" invokeurls="true" currentmarker="0" playcount="1" currentposition="0" balance="0" rate="1" showstatusbar="true" showcontrols="true" filename="" controller="true" enablejavascript="true" cache="true" autoplay="true" bgcolor="CCCCCC"> </EMBED></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>​

  ------------------------------------------------------------
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2010
 2. tiki

  tiki เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2005
  โพสต์:
  127
  ค่าพลัง:
  +404
  อนุโมทนาบุญค่ะ เยี่ยมมากรวมไว้หมด
   
 3. LingLek

  LingLek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  85
  ค่าพลัง:
  +203
  เยี่ยมยอด ... ขอบคุณคนโพสค่า
   
 4. Newtype

  Newtype เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  61
  ค่าพลัง:
  +602
  Download

  หมายเหตุ ไฟล์บทสวดมนต์ อาจฟังไม่ชัดเพราะลดขนาดลงมา

  Download บทสวดมนต์ขนาด 64k
  ได้ที่เวป http://www.palungjit.org/club/Mantra/
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2005
 5. Newtype

  Newtype เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  61
  ค่าพลัง:
  +602
  ทำวัตรเช้า - ทำวัตรเย็นแปล สวนโมกข์

  ทำวัตรเช้า - ทำวัตรเย็นแปล สวนโมกข์
  <EMBED type='application/x-mplayer2' pluginspage='http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/' id='mu' showcontrols="true" showstatusbar='-1' width="320" height="67" src="" autostart="true" loop="true"></EMBED>

  กดเลือกเพลง
  <input id="mon1" onclick="document.all.mu.filename=document.all.mon1.value;" TYPE="RADIO" NAME="Mu" VALUE="http://palungjit.org/attachments/a.49767/">ทำวัตรเช้าแปล สวนโมกข์
  <input id="mon2" onclick="document.all.mu.filename=document.all.mon2.value;" TYPE="RADIO" NAME="Mu" VALUE="http://palungjit.org/attachments/a.49768/">ไตรสรณคมน์ อุโบสถศีลแปล สวนโมกข์
  <input id="mon3" onclick="document.all.mu.filename=document.all.mon3.value;" TYPE="RADIO" NAME="Mu" VALUE="http://palungjit.org/attachments/a.49769/">ทวัตติงสาแปล สวนโมกข์
  <input id="mon4" onclick="document.all.mu.filename=document.all.mon4.value;" TYPE="RADIO" NAME="Mu" VALUE="http://palungjit.org/attachments/a.49770/">ทำวัตรเย็นแปล สวนโมกข์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2005
 6. Newtype

  Newtype เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  61
  ค่าพลัง:
  +602
  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
  <EMBED id=music pluginspage=http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/ src="" width=320 height=67 type=application/x-mplayer2 showcontrols="true" showstatusbar="-1" autostart="true" loop="true"></EMBED>

  กดเลือกบทสวดมนต์
  <INPUT id=song1 onclick=document.all.music.filename=document.all.song1.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49782/ name=Music>ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
  <INPUT id=song2 onclick=document.all.music.filename=document.all.song2.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49783/ name=Music>พระคาถาชินบัญชร
  <INPUT id=song3 onclick=document.all.music.filename=document.all.song3.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49784/ name=Music>ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  <INPUT id=song4 onclick=document.all.music.filename=document.all.song4.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49479/ name=Music>ประวัติธรรมสูตร
  <INPUT id=song5 onclick=document.all.music.filename=document.all.song5.value; type=radio value=http://palungjit.org/attachments/a.49480/ name=Music>พระคาถาบูชาดวงชะตา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2010
 7. ศานติ าณ

  ศานติ าณ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  288
  ค่าพลัง:
  +2,063
  เยี่ยมมากค่ะ เสียงดังฟังชัดดีมาก อนุโมทนาด้วยค่ะ
   
 8. varanyo

  varanyo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  925
  ค่าพลัง:
  +3,367
  ขออนุโมทนาบุญในเสียงธรรมครับ....
   
 9. sununj

  sununj สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +5
  ขอบคุณค่ะ อนุโมธนาค่ะ
   
 10. mhee_apirak

  mhee_apirak สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +5
  ขอพระคุณสำหรับบทสวดที่ได้ลงในแว๊ปนี้ครับ
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
   
 11. intorachit

  intorachit Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  21
  ค่าพลัง:
  +49
  สวดกันเยอะๆครับ จะเห็นผล
   
 12. NiNe

  NiNe เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,806
  ค่าพลัง:
  +7,483
  เยี่ยมจริงๆ เพิ่งรู้ว่ามี palungjit.org/Club/Mantra/ ด้วย

  โมทนากับทีมงานผู้จัดทำทุกท่าน
   
 13. landends

  landends เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2006
  โพสต์:
  173
  ค่าพลัง:
  +477
  ขอบพระคุณมากครับ โหลดเอาไว้นำสวดด้วยตัวเองด้วยครับ อนุโมทนาครับ
   
 14. yut2u

  yut2u เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  93
  ค่าพลัง:
  +464
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
   
 15. thep04thep

  thep04thep เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +102
  ขออนุโมทนากับท่านที่มีจิตใจ ที่ให้และเป็นทาน
  ขอท่านจงประสบกับสุขที่เกิดจากใจ
  ขอให้ท่านสมความมุ่งมาดปารถนา สาธุ
   
 16. jeab7652

  jeab7652 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +99
  ขออนุโมทนาคะ ขอบคุณที่รวมเอาบทสวดมนต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถฟังได้ง่ายขั้น
  (verygood) (verygood) (verygood)
   
 17. ixoxikr

  ixoxikr Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  84
  ค่าพลัง:
  +45
  ข อ ร่ ว ม อ นุ โ ม ท น า บุ ญ ด้ ว ย ค น น ะ ค่ ะ


  ส า ธุ . . . . . .
   
 18. nagin

  nagin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2007
  โพสต์:
  117
  ค่าพลัง:
  +122
  ขอบคุณคะ
   
 19. mitkaprang

  mitkaprang สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  สาธุ

  ขอ อนุโมทนา ด้วย นะ งับ


  สาธุ /l\
  / ll \
  / ll \
   
 20. จิตคิดดี

  จิตคิดดี สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2008
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +9
  ขอบคุณมากค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...