ขอเชิญร่วมสวดมนต์ บทโพชฌงคปริตร เพื่อถวายแด่ในหลวง หลังผ่าตัดพระอาการอยู่ในเกณฑ์ดี

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย titawan, 2 พฤษภาคม 2011.

 1. titawan

  titawan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,290
  ค่าพลัง:
  +5,121
  เนื่องมาจากข่าว
  [​IMG] <small>วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2554</small>


  'ในหลวง' ทรงมีน้ำไขสันหลังในพระสมองมากกว่าปกติ แพทย์ถวายการรักษา

  [​IMG] แถลงการณ์ ฉบับที่ 36 "ในหลวง" ทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังในพระโพรงพระสมองมากกว่าปกติ คณะแพทย์กำหนดการถวายการรักษาในคืนวันนี้ (2พ.ค.) ส่วนผลการตรวจต่างๆ ในระบบอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ และพระอาการทั่วไปดี...

  แถลงการณ์สำนัก พระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 36 วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร มีพระปรอท (เป็นไข้) และต่อมามีพระบัปผาสะ (ปอด) อักเสบ และพระอาการอ่อนเพลีย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาจนหายจากพระอาการประชวรแล้ว แต่ยังประทับอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้คณะแพทย์ทำการกายภาพบำบัดถวายเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย และเพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อ ตลอดจนถวายพระกระยาหารบำรุงตามหลักโภชนาการนั้น คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวมาเป็นลำดับ แต่ยังทรงพระดำเนินไม่มั่นคง จึงได้ถวายการตรวจพิเศษต่างๆ เป็นระยะๆ ติดต่อกัน

  ผลปรากฏว่า ทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังในพระโพรงพระสมองมากกว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่มั่นคง อาการเช่นนี้มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ คณะแพทย์ฯ ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต่างมีความเห็นตรงกันว่าควรถวายการรักษาด้วยวิธีใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจาก ช่องพระสันหลังบริเวณบั้นพระองค์ (บั้นเอว) เข้าสู่ช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ซึ่งเป็นการรักษาแบบมาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้ ได้กำหนดการถวายการรักษาในคืนวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ส่วนผลการตรวจต่างๆ ในระบบอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ และพระอาการทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารได้เป็นปกติ คณะแพทย์ฯ จะรายงานผลการถวายการรักษาในโอกาสต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อนทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง


  ไทยรัฐออนไลน์


  • โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
  • 2 พฤษภาคม 2554, 20:34 น.
  'ในหลวง' ทรงมีน้ำไขสันหลังในพระสมองมากกว่าปกติ แพทย์ถวายการรักษา - ข่าวไทยรัฐออนไลน์

  ขอเชิญร่วมสวด " โพชฌังคปริตร " ถวายให้ในหลวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ... และขอเชิญทุกๆ ท่าน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ บท " โพชฌังคปริตร ตามบทข้างล่างนี้พร้อมๆกันเพื่อถวายพระพรในหลวงให้ทรงมีพระพลามัยที่สมบูรณ์และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรชาวไทยทุกคน


  โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

  วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

  สะมาธุเปกขะโพชฌังคา

  สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา

  ภาวิตา พะหุลีกะตา

  สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

  เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา

  โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

  เต จะ ตัง อะภินันทิตวา

  โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

  เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

  จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง

  สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

  ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

  มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา


  คำแปล


  โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์
  วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
  สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์
  7ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว
  อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว
  ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน
  ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
  ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ
  ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ
  และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก
  จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง
  ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม
  โรคก็หายได้ในบัดดล
  ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
  ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ
  ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง ( พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก
  รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ
  ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน
  ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
  ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ
  ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น
  หายแล้วไม่กลับเป็นอีก
  ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา
  ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
  ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ
   
 2. titawan

  titawan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,290
  ค่าพลัง:
  +5,121
  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=IvHCPBb8EvA&feature=related]YouTube - บทโพชฌังคปริตร[/ame]

  โพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดมนโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้วสามารถหาย จากโรคภัยไข้เจ็บได้ ที่เชื่ออย่างนี้เพราะมีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าว่า พระสัมมาสัมพุทธเจา้ได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธ พระองค์ทรงแสดงสัมโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะ พบว่าพระมหากัสสปะสามารถหายจากโรคได้ อีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาธ หลังจากนั้น พบว่า พระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธได้
   
 3. โป๊ยเซียนสาว

  โป๊ยเซียนสาว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,545
  ค่าพลัง:
  +2,279
  ไม่ว่าบุญใดที่ข้าพระบาท ได้เคยกระทำไว้ตั้แต่ต้นจนถึงปัจจุบันชาติ อีกทั้งอายุขัยที่นำมาใช้ได้ทั้งหมด เกล้ากระหม่อมขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระภูมินทร์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานมัยกลับมาแข็งแรง ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทยแก่แผ่นดินไทยนี้ด้วยเทอญ  .[​IMG]
   
 4. Pandhaka

  Pandhaka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  672
  ค่าพลัง:
  +458
  ขออานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแสงคำเมืองที่ชาวเชียงใหม่ได้สร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผลบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาขอน้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยแข็งแรง สถิตยืเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดกาลนาน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05320sa.jpg
   DSC05320sa.jpg
   ขนาดไฟล์:
   139.5 KB
   เปิดดู:
   53
 5. ธรรมสถิต

  ธรรมสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  2,261
  ค่าพลัง:
  +15,736
  [​IMG]

  ขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
  มีสมเด็จองค์ปฐมต้นบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเป็นที่สุด
  โปรดดลบุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงที่ลูกได้บำเพ็ญแล้ว ได้อนุโมทนาบุญแล้ว
  ตั้งแต่ต้น จนกระทั่งปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุญจากการที่ลูกได้สร้างสมเด็จองค์ปฐม
  ได้ถวายสังฆทานครบถ้วนโดยมีพระพุทธรูปเป็นประธาน ได้ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล
  ได้สร้างวัดป่าโนนจ่าหอมและได้ปล่อยสัตว์ให้พ้นจากอันตรายอันถึงแก่ชีวิต

  ขอถวายบุญทั้งหมดทั้งปวงนี้แด่องค์พระสยามเทวาธิราชเจ้า
  ขอถวายบุญทั้งหมดทั้งปวงนี้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของลูก
  ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
  เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทย คุ้มครองคนไทย แผ่นดินไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข
  ด้วยพระบารมีพระเมตตาธรรมของพระองค์นี้ด้วยเทอญ
   
 6. Pinit

  Pinit ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  2,737
  ค่าพลัง:
  +7,913
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
   
 7. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาค่ะคุณปุญ
   
 8. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,184
  [​IMG]
  ขอกราบอาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย
  โปรดประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดกาลนาน เทอญ<!-- google_ad_section_end -->
  *
  [​IMG]

  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่ เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่าน

  <IFRAME style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 600px; HEIGHT: 300px; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FBuddhaSattha%2F158726110822792&width=600&connections=20&stream=true&header=false&height=300" frameBorder=0 allowTransparency scrolling=no></IFRAME>
  *<!-- google_ad_section_end -->
  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

  [​IMG]</O:p>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2011
 9. pigba3

  pigba3 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +4
  พระองค์เอ๋ยพระองค์ท่าน ต้องลำบากตรากตรำก็เพื่อคนไทยทั่งประเทศ จนพระวรกายต้องเป็นทุก ขอพระองค์จงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง รักษาพระวรกายให้มั่นคง ตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน มีพละพลานามัยที่ยั่งยืนนานอยู่คู่กับผืนฟ้าผืนดินตลอดไปขอพระองค์องค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงที่สุดดุจหินผา ขอทรงเป็นแผนทีและเข็มทิศให้แก่พศกนิกรด้วยเถิดพระเจ้าข้าฯ
   
 10. makcloud

  makcloud เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2009
  โพสต์:
  424
  ค่าพลัง:
  +535
  ขอให้นายหลวงทรงหายจากสรรพโรคต่าง ๆ ขอให้ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยทุกคนตลาดกาลนานเทอญ
  ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ
   
 11. suratept

  suratept เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  801
  ค่าพลัง:
  +1,839
  ขอบุญกุศลที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญ ด้วยทาน ศีล ภาวนา
  ขอน้อมอุทิศถวายให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 12. ไม่เน้นขาย

  ไม่เน้นขาย Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  310
  ค่าพลัง:
  +59
  ขอให้หายจากการ ประชวร ในเร็ววัน อนุโมทนา

  อยากให้คนไทยเป็นเหมือนเดิม ครับ


  [​IMG]

  [FONT=Times New Roman, serif]
  [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif] [​IMG]

  [​IMG]

  [/FONT]
  ขอให้เจริญธรรมในเร็ววันนะครับ สาธุ[FONT=Times New Roman, serif]....[/FONT]​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • art_85567.jpg
   art_85567.jpg
   ขนาดไฟล์:
   58.9 KB
   เปิดดู:
   121
 13. junoo

  junoo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  104
  ค่าพลัง:
  +267
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
  ขออานิสงค์ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ทำไว้ดีแล้ว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
  คุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หายประชวรโดยเร็ววันเทอญ
  สาธุ ๆๆๆ
   
 14. อุทยัพ

  อุทยัพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  3,563
  ค่าพลัง:
  +18,083
  ขออานิสงค์ผลบุญต่างๆที่ข้าพเจ้าได่เคยกระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุับันชาติ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิผลอดุลยเดชขอรับ แลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย แล พระสยามเทวาธิราชเจ้า ขอทรงโปรดคุ้มครององค์สมเด็จพระภูมิพลของปวงชนชาวไทยด้วยเทอญ
   
 15. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,763
  ค่าพลัง:
  +23,475
  ขออานิสงค์ผลบุญกุศลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำบำเพ็ญไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุับันชาติ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แลขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ พระสยามเทวาธิราชเจ้า โปรดคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของปวงชนชาวไทยโดยดีงามด้วยเทอญ
   
 16. บูชาพุทธ

  บูชาพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  302
  ค่าพลัง:
  +856
  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ สาธุ
  และขออานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
  ทุกภพทุกชาติทั้งหมดทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ภูมิพลอดุลยเดช ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานตราบนานเท่านาน
  พระพลานามัยสมบรูณ์ และขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรภายในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ สาธุ
   
 17. titawan

  titawan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,290
  ค่าพลัง:
  +5,121
  พระอาการ”ในหลวง”หลังผ่าตัดอยู่ในเกณฑ์ดี


  [​IMG]

  ประกาศแถลงการณ์ สำนักพระราชวัง แถลงพระอาการ”ในหลวง”หลังคณะแพทย์ถวายการผ่าตัด อยู่ในเกณฑ์ดี
  วันนี้(3พ.ค .) แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 37 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยเมื่อคืนวันที่ 2พฤษาภาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระบรมราชานุญาติ ให้คณะแพทย์ ถวายการผ่าตัดเพื่อระบายน้ำไขสันหลัง ณ ตึกสยามินทร์ เมื่อเวลา 23.03น. แล้วเสร็จเวลา 23.44 น.
  คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า การดำเนินการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากช่องพระสันหลังสู่ช่องพระนาภี (ช่องท้อง)เป็นที่เรียบร้อย โดยถวายพระโอสถปฏิชีวนะ ทางเส้นพระโลหิต 1 วัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  วันนี้ การตรวจพระวรกายปรากฏว่า ทรงมีพระอาการเจ็บบริเวณที่ใส่สายระบาย แต่พระอาการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระหทัยปรกติ และเสวยพระกระยาหารได้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.


  [​IMG]

  Daily News Online > ข่าวพระราชสำนัก > พระอาการ”ในหลวง”หลังผ่าตัดอยู่ในเกณฑ์ดี
   
 18. titawan

  titawan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,290
  ค่าพลัง:
  +5,121
  ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านที่ร่วมกันสวดมนต์ด้วยคะ ช่วยๆกันสวดทุกคืนนะคะ
   
 19. โป๊ยเซียนสาว

  โป๊ยเซียนสาว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,545
  ค่าพลัง:
  +2,279
  [​IMG]

  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยกลับมาแข็งแรงเโดยเร็วทอญ

  "แม้มิได้ดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ก็จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป"
  .
   
 20. Siranya

  Siranya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  2,051
  ค่าพลัง:
  +8,999
  [​IMG]

  "ขอคุณพระไตรรัตน์ขจัดโรคา
  แด่จอมราชาองค์ภูมิพล
  ทรงพระเกษมสำราญนานดล
  เจริญพระชนม์ไปยิ่งยืนนาน
  ปวงไทยทั้งผองประคองบุญญา
  ถวายศรัทธาพระมงคลวาร
  ด้วยเดชะสัตย์เคร่งครัดกราบกราน
  องค์พระภูบาลทรงพระเจริญ"
   

แชร์หน้านี้

Loading...