ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพยอดฉัตร 5 ชั้น

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย วัดปางค่า, 5 มิถุนายน 2016.

 1. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  >>ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรยอดพร<wbr>ะวิหาร<<
  วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
  เนื่องจากกิจกรรมสร้างยอดฉั<wbr>ตร 9 ชั้นได้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว

  ******แต่ยอดฉัตร 5 ชั้นยังไม่มีเจ้าภาพทั้ง 2 ฉัตร ทางวัดเลยขอเปิดให้ทุกท่านร<wbr>ุ่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นชั้นๆไปทั้ง 2 ฉัตร โดยสามารถร่วมเป็นกองๆบุญดั<wbr>งต่อไปนี้

  เจ้าภาพหลักในฉัตรแต่ละชั้น<wbr>แบ่งเป็น 5 ชั้น และ 2 บัวยอดฉัตรดังนี้...

  1) บัวยอดฉัตร............. " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "
  อยู่เหนือฉัตรทั้ง 5 ชั้นด้านบนสุด...เพื่อบรรจุ<wbr>พระบรมสารีริกธาตุ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 15,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  2) ฉัตร ชั้นที่ 5 (ยอดบนสุด) ........."อะระหัตตะบารมีทิ<wbr>พยวิสุทธิ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่อยู่บนสุดขอ<wbr>งฉัตรทั้ง 5 ชั้น
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 13,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  3) ฉัตร ชั้นที่ 4 ........" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 4 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 12,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  4) ฉัตร ชั้นที่ 3 ......." สกิทาคามี อนันตคุณวิเศษณ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ.... 11,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  5) ฉัตร ชั้นที่ 2 ......" โสดาบัน เทเวศน์อริยวงศ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 2 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 9,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  6) ฉัตร ชั้นที่ 1 ...... " ศรีสยามเทวานฤเบศทร์คุ้มเกล<wbr>้า "
  เป็นฉัตรชั้นแรก ที่เป็นฐานฉัตรของทุกชั้นคร<wbr>ับ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .....8,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  .....หรือท่านใดมีความประสง<wbr>ค์จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาข<wbr>องท่านได้


  ร่วมทำบุญได้ที่ ..

  [​IMG]

  หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116

  ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ...สาธุ...สาธุ

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มิถุนายน 2016
 2. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ......ที่ร่วมทำบุญสร้างฉัตร 5 ชั้นได้ในรายการด้านล่างนี้...
  เจ้าภาพหลักในฉัตรแต่ละชั้นแบ่งเป็น 5 ชั้น และ 2 บัวยอดฉัตรดังนี้...

  1) บัวยอดฉัตร............. " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "
  อยู่เหนือฉัตรทั้ง 5 ชั้นด้านบนสุด...เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 15,999 บาท (จำนวน 2 กอง) เหลือ 1 กอง

  __(เจ้าภาพกองที่ 1) คุณฐิติรัตน์ คุศิริชัย เชี่ยวเจริญ (โอนฉล้ว)
  __(เจ้าภาพกองที่ 2)

  2) ฉัตร ชั้นที่ 5 (ยอดบนสุด) ........."อะระหัตตะบารมีทิพยวิสุทธิ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่อยู่บนสุดของฉัตรทั้ง 5 ชั้น
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 13,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  __(เจ้าภาพกองที่ 1)
  __(เจ้าภาพกองที่ 2)

  3) ฉัตร ชั้นที่ 4 ........" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 4 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 12,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  __(เจ้าภาพกองที่ 1)
  __(เจ้าภาพกองที่ 2)

  4) ฉัตร ชั้นที่ 3 ......." สกิทาคามี อนันตคุณวิเศษณ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ.... 11,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  __(เจ้าภาพกองที่ 1)
  คุณคุณัชญ์ สมชนะกิจ (โอนแล้ว)
  __(เจ้าภาพกองที่ 2)

  5) ฉัตร ชั้นที่ 2 ......" โสดาบัน เทเวศน์อริยวงศ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 2 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 9,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  __(เจ้าภาพกองที่ 1)
  __(เจ้าภาพกองที่ 2)

  6) ฉัตร ชั้นที่ 1 ...... " ศรีสยามเทวานฤเบศทร์คุ้มเกล้า "
  เป็นฉัตรชั้นแรก ที่เป็นฐานฉัตรของทุกชั้นครับ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .....8,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  __(เจ้าภาพกองที่ 1)
  __(เจ้าภาพกองที่ 2)

  **********************************************
  กองบุญสามัคคีร่วมสร้างร่วม สร้างยอดฉัตร 5 ชั้น
  1. คุณความสุข ในความทรงจำ 100 บาท
  2.คุณแครอล นันท์ชนก 156.99 บาท
  3.กองบุญพุทธธรรมนำใจ Bird Chairunganan 111 บาท
  4.คุณทำงาน ทำบุญ ทำทาน 1,000 บาท
  5.คุณ Sorrapong A Mamuang 200 บาท
  6.คุณ Ae Rawicha 100 บาท
  7.ครอบครัวประสงค์ธรรม 108 บาท
  8. คุณ Vrapuj Jirayuwat 40 บาท
  9.‪#‎หมออั้มญาณเทพ‬ ครอบครัว และ www.yantep 500 บาท
  10.ครอบครัวสมประดีกุล Sumet Sompradeekul 100 บาท
  11.คุณ Nababhast Hyedrian D. Chariyangkura 63.54 บาท
  12. คุณ งิ๊ง-นัยรัตน์ แผ่นเบญจสุวรรณ 300 บาท
  13. คุณนิยม ชุติรัตนพันธุ์ 100 บาท
  14.คุณวาสนา โชคสิริสวัสดิ์ และคุณกิมไตย แซ่เฮ้ง 1,000 บาท
  15. ดร ปาณฑิตย์ และ ทพญ ดร ปิยะนุช และ ดญ ปัณฑา กรรณสูต 500 บาท
  16. คุณWoraphat Aditapsatit 200 บาท
  17.คุณแม่ปวยกิ้ม แซ่เล้า(แต้) 100 บาท,น.ส.รุจิรัตน์ เธียรประดับโชค 100 บาท และน.ส.ทรงพร เธียรประดับโชค100 บาทรวม 300
  18.น.ส.ไพเราะ สุวิชชาญ 225 บาท
  19.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 509 บาท
  20.คุณKade Suvanadat 400 บาท
  21.คุณสมประสงค์ จันดี 50 บาท
  22.Khun ShaEm 59 บา
  23.คุณBeam Naviya 200 บาท
  24.พรวิภา พรสรไชย และครอบครัว 209 บาท
  25.คุณMaMaa San 1,000 บาท
  26.คุณอุรุชา-คุณวันวิสา มหาดำรงค์กุล และครอบครัว 2,000 บาท
  27.คุณอรยา แซ่โอ้ว 1000 บาท
  คุณประสงค์ สุขสว่างและ คุณณัฐนันท์ โอภาจิรัฏฐ์ 1000 บาท
  และเพื่อน ๆ กัลยาณมิตร 3000 บาท รวม 5,000 บาท
  28.นางศุภลักษณ์และนายวรพจน์ สุหิรัญญวานิชพร้อมครอบครัว 999 บาท
  29.คุณสิริกร ศรีราชา 100 บาท
  30.คุณ ศรวัฒนต์ ฦาชาและน.ส.ภารดี ซินโซ 100 บาท
  31.นางธีรบูลย์ กฤษฎาพงษ์ 999 บาท
  32.คุณกฤติยา สินไชยกุล 200 บาท
  33.Mam Pirun 100 บาท
  34.คุณ ณิชชาอร สมพงษ์ มงคล นวลเขียน นิตยา ตระกูลนิยม ดารณี ดีน้อย ธวัลรัตน์ กนกวลัย และเพื่อนๆ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคนในครอบครัวของทุกๆๆท่าน 2,700 บาท
  35.Isaree Lapphanphon 300 บาท
  36.นายนิธิกร สาคะรังค์และครอบครัว 100 บาท
  37.ส้ม ดากัญร์ชญาณ์ มโนโชคกวินสกุล 150 บาท
  38.คุณวิสุทธิยา เดชรักษา 100 บาท
  39.Jes Keng 100 บาท
  40.นางสาวพรพิมล อินทรทัต 200 บาท
  ************************************************************
  .....หรือท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาของท่านได้
  ร่วมทำบุญได้ที่ ..หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116
  ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ...สาธุ...สาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2016
 3. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  การอธิษฐานในการร่วมบุญสร้างฉัตร...
  ฉัตร...เป็นเครื่องสูงที่ใช้ในการถวายพระเกียรติยศ หรือถวายเพื่อเป็นการสักการะบูชาอันสูงสุด
  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดี ที่ในชีวิตหนึ่ง เราจะได้มีโอกาสนำถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์...
  การอธิษฐานถวายนั้น ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจให้เป็นสมาธิ..มีจิตดำริแน่วแน่และนึกถึงภาพฉัตรที่จะนำถวาย....หรือภาพฉัตรที่เราจำได้ทั่วๆไป...โดยสำคัญนั้นให้นึกเป็นภาพของฉัตรแก้ว...ให้เป็นฉัตรที่ทำจากแก้วใส มีแสงสว่างกระจายออกจากองค์ฉัตร...เรามักจะเรียกแก้วลักษณะนี้ว่าแก้วประกายพรึก...
  แล้วกำหนดให้ภาพนี้ปรากฏขึ้นในจิตใจ....จากนั้น...น้อมจิตขอร่วมสร้างและนำถวาย เพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชา ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไว้ยังวิหารพระแก้วมรกต3ฤดู....การกำหนดจิตถวาย ให้นึกหรือจินตนาการตามไปว่า ฉัตรนี้ได้ถูกอัญเชิญขึ้นบนยอดวิหารพระแก้วเรียบร้อยแล้ว....
  และให้อธิษฐานในใจว่า ...
  " ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานกระทำมหาทานบารมี ร่วมบุญ สร้าง ฉัตรแก้วประกายพรึก อันมีพระนามว่า "สัตตรัตนะมหาโภคะฉัตร" พร้อมได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า มอบถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นบุญพุทธบูชา และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 วัสสา...
  ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้...ขอเมตตาหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงปู่ปาน โปรดน้อมนำกำลังกุศลบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ได้บำเพ็ญล่วงมากี่อสงไขยแสนมหากัปป์ก็ตาม จงมารวมเข้ากับบุญกุศลในครั้งนี้ เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย จะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา และสังฆะบูชา รวมถึงน้อมถวายบุญนี้ต่อองค์พระโพธิสัตว์ มหาโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์อันมีพระศรีอาริยเมตไตรยเป็นที่สุด
  และขอน้อมถวายบุญนี้เป็น พรหมบูชา เทวบูชา แด่เทพทั้ง 6 ชั้น พรหมทั้ง 20 ขั้น ทั้งที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันก็ดี ไม่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันก็ดี..อันมี ท่านพระศรีสยามเทวาธิราช บูรพกษัตราธิราชทุกพระองค์ ท่านท้าวสักกะเทวราช พระยายามราช และท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4
  อีกทั้ง พระยาครุฑ พระยานาคทุกพระองค์ พระสุรีิยะเทพ พระจันทรเทพ พระราหูเทพ ตลอดจนรุกขเทพเทวา โอปะปาติกะ พระภูมิเจ้าที่ เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา และเทพยดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าทุกพระองค์
  และขออุทิศถวายบุญนี้ ถึงผู้มีพระคุณอันมี บิดา มารดา คุณครูอุปปัชฌาย์อาจารย์ และท่านผู้มีพระคุณเกื้อหนุนกันมาทุกชาติภพ อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรใหญ่ น้อยทั้งหลาย รวมไปถึงผู้ที่เวียนว่ายในวัฏสงสารทั้งหลาย ทั้งในมนุษย์ภูมิ หรือในอบายภูมิ อันมี สัตว์เดรัชฉานทั้งหลาย เปรต อสุรกาย สัตว์นรก และสัมภะเวสี ทั้งหลายเป็นต้น
  ขอท่านทั้งหลาย ทั้งหมด นี้ โปรดจงรับและร่วมอนุโมทนาสาธุการในมหากุศล มหาทานบารมี ในครั้งนี้ และด้วยเดชะผลบุญทั้งหลายนี้ ขอจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้า จงเป็นสุข หมดทุกข์ หายโศก ไร้โรค ร้างภัย เวรกรรมใดๆ ที่มีต่อกัน ขอจงเป็นอโหสิ อย่าได้พยาบาท อาฆาตต่อกันอีกเลย ขอจงตัดเวร ตัดกรรม หมดเวร หมดกรรม ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
  และขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงพบแต่สิ่งที่ดี ห่างไกลจากสิ่งที่ชั่ว เจริญ และสำเร็จ ทั้งทางโลก และทางธรรม ตราบก้าวเข้าสู่พระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในกาลเบื้องหน้านี้ ด้วยเทอญ....
  *** อาจจะยาวหน่อย แต่ก็หวังว่าจะเป็นคำอธิษฐานที่พอจะมีประโยชน์ให้ได้ลองไปปรับใช้กันนะครับ **ขอกราบมหาโมทนา..
   
 4. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  [​IMG]
   
 5. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  >>ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรยอดพระวิหาร<<
  วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
  เนื่องจากกิจกรรมสร้างยอดฉัตร 9 ชั้นได้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว

  ******แต่ยอดฉัตร 5 ชั้นยังไม่มีเจ้าภาพทั้ง 2 ฉัตร ทางวัดเลยขอเปิดให้ทุกท่านรุ่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นชั้นๆไปทั้ง 2 ฉัตร โดยสามารถร่วมเป็นกองๆบุญดังต่อไปนี้

  เจ้าภาพหลักในฉัตรแต่ละชั้นแบ่งเป็น 5 ชั้น และ 2 บัวยอดฉัตรดังนี้...

  1) บัวยอดฉัตร............. " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "
  อยู่เหนือฉัตรทั้ง 5 ชั้นด้านบนสุด...เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 15,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  2) ฉัตร ชั้นที่ 5 (ยอดบนสุด) ........."อะระหัตตะบารมีทิพยวิสุทธิ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่อยู่บนสุดของฉัตรทั้ง 5 ชั้น
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 13,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  3) ฉัตร ชั้นที่ 4 ........" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 4 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 12,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  4) ฉัตร ชั้นที่ 3 ......." สกิทาคามี อนันตคุณวิเศษณ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ.... 11,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  5) ฉัตร ชั้นที่ 2 ......" โสดาบัน เทเวศน์อริยวงศ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 2 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 9,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  6) ฉัตร ชั้นที่ 1 ...... " ศรีสยามเทวานฤเบศทร์คุ้มเกล้า "
  เป็นฉัตรชั้นแรก ที่เป็นฐานฉัตรของทุกชั้นครับ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .....8,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  .....หรือท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาของท่านได้

  ร่วมทำบุญได้ที่ ..หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116

  ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ...สาธุ...สาธุ
   
 6. Tenpokensin

  Tenpokensin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2007
  โพสต์:
  365
  ค่าพลัง:
  +1,639
  ขอจองเป็นเจ้าภาพ บัวยอดฉัตร "อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช" 1 กองบุญครับ โอนเงินแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
   
 7. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ" อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "

  ขออนุโมทนาบุญ กับคุณโยม รับเป็นเจ้าภาพบัวยอดฉัตร.... " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "
  อยู่เหนือฉัตรทั้ง 5 ชั้นด้านบนสุด...เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 15,999 บาท จำนวน 1 กองบุญ
   
 8. amreborn

  amreborn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  763
  ค่าพลัง:
  +2,351
  นาย ชาลี แซ่จึง ร่วมทำบุญ 20.- โอนวันที่ 7/6/59 เวลา 8.43 น. ขอร่วมอนุโมทนาในบุญของทุกท่านด้วยครับ
   
 9. Tenpokensin

  Tenpokensin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2007
  โพสต์:
  365
  ค่าพลัง:
  +1,639
  กระผมขอถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพก่อนครับ อย่างไรจะไปทำบุญที่วัดภายหลังครับ ขอประทานโทษด้วยครับ
   
 10. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  สาธุไม่เป็นไรคุณโยมหากมีโอกาสหวังว่าคงได้ร่วมบุญกันอีกสาธุ
   
 11. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ***อนุโมทนาบุญ ***
  คุณคุณัชญ์ สมชนะกิจ

  ได้โอนปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพฉัตรชั้นที 3."" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ "เป็นฉัตรชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  จำนวน 1 กองบุญ 11,999 บาท

  *** ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
  จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
  สมดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ
  ให้เจริญอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
  มีความคล่องตัวทุกประการ

  จงพ้นจาก ทุกข์ โศก โรค ภัย อันตราย
  วิบากกรรมชั่วทั้งหลาย และพ้นจาก ภัยพิบัติทั้งปวง

  ขอพุทธานุภาพ แห่ง พระพุทธเจ้าทั้งปวง
  จงดลบันดาลให้ความปรารถนาทั้งมวล
  จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ...
  โดยฉับพลันทันใจ
  [​IMG]
   
 12. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  >>ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรยอดพระวิหาร<<
  วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
  เนื่องจากกิจกรรมสร้างยอดฉัตร 9 ชั้นได้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว

  ******แต่ยอดฉัตร 5 ชั้นยังไม่มีเจ้าภาพทั้ง 2 ฉัตร ทางวัดเลยขอเปิดให้ทุกท่านรุ่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นชั้นๆไปทั้ง 2 ฉัตร โดยสามารถร่วมเป็นกองๆบุญดังต่อไปนี้

  เจ้าภาพหลักในฉัตรแต่ละชั้นแบ่งเป็น 5 ชั้น และ 2 บัวยอดฉัตรดังนี้...

  1) บัวยอดฉัตร............. " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "
  อยู่เหนือฉัตรทั้ง 5 ชั้นด้านบนสุด...เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 15,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  2) ฉัตร ชั้นที่ 5 (ยอดบนสุด) ........."อะระหัตตะบารมีทิพยวิสุทธิ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่อยู่บนสุดของฉัตรทั้ง 5 ชั้น
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 13,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  3) ฉัตร ชั้นที่ 4 ........" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 4 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 12,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  4) ฉัตร ชั้นที่ 3 ......." สกิทาคามี อนันตคุณวิเศษณ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ.... 11,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  5) ฉัตร ชั้นที่ 2 ......" โสดาบัน เทเวศน์อริยวงศ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 2 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 9,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  6) ฉัตร ชั้นที่ 1 ...... " ศรีสยามเทวานฤเบศทร์คุ้มเกล้า "
  เป็นฉัตรชั้นแรก ที่เป็นฐานฉัตรของทุกชั้นครับ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .....8,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  .....หรือท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาของท่านได้

  ร่วมทำบุญได้ที่ ..หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116

  ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ...สาธุ...สาธุ
   
 13. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  >>ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรยอดพระวิหาร<<
  วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
  เนื่องจากกิจกรรมสร้างยอดฉัตร 9 ชั้นได้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว

  ******แต่ยอดฉัตร 5 ชั้นยังไม่มีเจ้าภาพทั้ง 2 ฉัตร ทางวัดเลยขอเปิดให้ทุกท่านรุ่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นชั้นๆไปทั้ง 2 ฉัตร โดยสามารถร่วมเป็นกองๆบุญดังต่อไปนี้

  เจ้าภาพหลักในฉัตรแต่ละชั้นแบ่งเป็น 5 ชั้น และ 2 บัวยอดฉัตรดังนี้...

  1) บัวยอดฉัตร............. " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "
  อยู่เหนือฉัตรทั้ง 5 ชั้นด้านบนสุด...เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 15,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  2) ฉัตร ชั้นที่ 5 (ยอดบนสุด) ........."อะระหัตตะบารมีทิพยวิสุทธิ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่อยู่บนสุดของฉัตรทั้ง 5 ชั้น
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 13,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  3) ฉัตร ชั้นที่ 4 ........" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 4 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 12,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  4) ฉัตร ชั้นที่ 3 ......." สกิทาคามี อนันตคุณวิเศษณ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ.... 11,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  5) ฉัตร ชั้นที่ 2 ......" โสดาบัน เทเวศน์อริยวงศ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 2 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 9,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  6) ฉัตร ชั้นที่ 1 ...... " ศรีสยามเทวานฤเบศทร์คุ้มเกล้า "
  เป็นฉัตรชั้นแรก ที่เป็นฐานฉัตรของทุกชั้นครับ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .....8,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  .....หรือท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาของท่านได้

  ร่วมทำบุญได้ที่ ..หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116

  ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ...สาธุ...สาธุ
   
 14. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา
  พระไตรปิฏก เล่มที่ ๓๒ ขุทกนิกาย
  ๑. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกร้อน
  ๒.ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกหนาว
  ๓.ละอองธุลีไม่แปดเปื้อน
  ๔.เป็นผู้ไม่มีจัญไร
  ๕.เป็นผู้ที่มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
  ๖.เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณละเอียด
  ๗.เป็นผู้ไม่มีอันตราย
  ๘.เกิดในตระกูลสูงศักดิ์

  อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา
  โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต
  ๑.ย่อมเป็นผู้ได้ในสิ่งที่เลิศเสมอ
  ๒.มีคนคอยกั้นร่มให้ทุกเมื่อ
  ๓.ย่อมได้รื่นรมในเทวโลก ๗๗ ครั้ง
  ๔.ย่อมได้เสวยเทวราชสมบัติในเทวโลก ๗๗ ครั้ง
  ๕.จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง
  ๖.จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชที่ไพบูลย์
   
 15. พรหมภาระตะ

  พรหมภาระตะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  220
  ค่าพลัง:
  +514
  ร่วมเป็นเจ้าภาพยอดฉัตร 5 ชั้น จำนวน 108 บาท โอนแล้ว 13.03 น.15-6-59
   
 16. seaown

  seaown เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,153
  ค่าพลัง:
  +1,007
  ขอทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างยอดฉัตร5ชั้นจำนวเงิน 100 บาทครับผม
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ** ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
  จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
  สมดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ
  ให้เจริญอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
  มีความคล่องตัวทุกประการ

  จงพ้นจาก ทุกข์ โศก โรค ภัย อันตราย
  วิบากกรรมชั่วทั้งหลาย และพ้นจาก ภัยพิบัติทั้งปวง

  ขอพุทธานุภาพ แห่ง พระพุทธเจ้าทั้งปวง
  จงดลบันดาลให้ความปรารถนาทั้งมวล
  จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ...
  โดยฉับพลันทันใจ
   
 18. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  ** ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
  จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
  สมดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ
  ให้เจริญอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
  มีความคล่องตัวทุกประการ

  จงพ้นจาก ทุกข์ โศก โรค ภัย อันตราย
  วิบากกรรมชั่วทั้งหลาย และพ้นจาก ภัยพิบัติทั้งปวง

  ขอพุทธานุภาพ แห่ง พระพุทธเจ้าทั้งปวง
  จงดลบันดาลให้ความปรารถนาทั้งมวล
  จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ...
  โดยฉับพลันทันใจ
   
 19. seaown

  seaown เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,153
  ค่าพลัง:
  +1,007
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบนมัสการครับผม ขอให้คำเจริญพรของพระคุณเจ้าที่ให้ผมและครอบครัวมา จงบังเกิดความสมหวังประสพผลสำเร็จ ภายในเร็ววันครับผม กราบนมัสการครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 20. วัดปางค่า

  วัดปางค่า เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มิถุนายน 2013
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +3,165
  >>ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรยอดพระวิหาร<<
  วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
  เนื่องจากกิจกรรมสร้างยอดฉัตร 9 ชั้นได้มีเจ้าภาพเต็มแล้ว

  ******แต่ยอดฉัตร 5 ชั้นยังไม่มีเจ้าภาพทั้ง 2 ฉัตร ทางวัดเลยขอเปิดให้ทุกท่านรุ่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นชั้นๆไปทั้ง 2 ฉัตร โดยสามารถร่วมเป็นกองๆบุญดังต่อไปนี้

  เจ้าภาพหลักในฉัตรแต่ละชั้นแบ่งเป็น 5 ชั้น และ 2 บัวยอดฉัตรดังนี้...

  1) บัวยอดฉัตร............. " อุตตระฉัตร วิมุตติบงกช "
  อยู่เหนือฉัตรทั้ง 5 ชั้นด้านบนสุด...เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 15,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  2) ฉัตร ชั้นที่ 5 (ยอดบนสุด) ........."อะระหัตตะบารมีทิพยวิสุทธิ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่อยู่บนสุดของฉัตรทั้ง 5 ชั้น
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 13,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  3) ฉัตร ชั้นที่ 4 ........" อนาคามี ศรีอุตตระภูวเนศ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 4 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ... 12,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  4) ฉัตร ชั้นที่ 3 ......." สกิทาคามี อนันตคุณวิเศษณ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ.... 11,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  5) ฉัตร ชั้นที่ 2 ......" โสดาบัน เทเวศน์อริยวงศ์ "
  เป็นฉัตรชั้นที่ 2 นับจากด้านล่างขึ้นมา
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .... 9,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  6) ฉัตร ชั้นที่ 1 ...... " ศรีสยามเทวานฤเบศทร์คุ้มเกล้า "
  เป็นฉัตรชั้นแรก ที่เป็นฐานฉัตรของทุกชั้นครับ
  เจ้าภาพหลัก ร่วมบุญ .....8,999 บาท (จำนวน 2 กองบุญ)

  .....หรือท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธาของท่านได้

  ร่วมทำบุญได้ที่ ..หมายเลขบัญชี 011-3-46971-4
  ชื่อบัญชี พระกีรติกร สุธมฺมจารี ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน
  หรือโทร 0861858116

  ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย สาธุ...สาธุ...สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...