ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -เคลื่อนศพพระราชภาว.jpg

  พิธี เคลื่อนศพพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จากวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร มายังมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
  คณะสีลม จัดทำถวาย
  อุทิศกุศลแด่หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันที่ ๑๗ พค. ๖๑ พิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาโกศล ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พค.๖๑ ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงหน้าพระอุโบสถ เสร็จแล้วได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอุปสมบทที่ศาลาพระพินิจอักษรฯ

  Cr. ภาพ: คุณจิราจารีย์ ชัยมุสิก(ธัมมวิโมกข์)

  -๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526559066_920_วันที่-๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526559066_964_วันที่-๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526559066_885_วันที่-๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526559066_207_วันที่-๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526559066_698_วันที่-๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526559066_683_วันที่-๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526559066_866_วันที่-๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526559066_494_วันที่-๑๗-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันที่ ๑๘ พค. ๖๑ พิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาโกศล ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พค.๖๑ ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  เวลา ๑๒.๓๐น ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าฝึกกรรมฐานเป็นวันแรก ที่มหาวิหารอนุสรณ์๑๐๐ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยานโดยท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์

  -๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649723_560_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649724_714_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649724_694_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649724_332_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649724_143_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649725_976_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649725_159_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649725_373_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649725_299_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649725_525_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526649726_300_วันที่-๑๘-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725142_678_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725142_514_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725142_925_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725142_867_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725142_176_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725143_250_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725143_845_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725143_583_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725143_654_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725143_47_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  1526725143_720_วันที่-๑๙-พค-๖๑-พิธีอุปสม.jpg
  วันที่ ๑๙ พค. ๖๑ พิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาโกศล ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พค.๖๑ ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  เวลา๑๒.๓๐น หลังจากฉันภัตตาหารเพลแล้ว พระนวกะและผู้ปฏิบัติธรรมบวชพราหมณ์ เข้าฝึกกรรมฐานที่มหาวิหาร
  ๑๐๐ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกท่องเที่ยวจากพระสบสันต์ ฝึกญาณแปดจากครูคณิตพรและฝึกสรุปโดยท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ ส่วนผู้รับการฝึกมโนยิทธิขั้นต้นอยู่ตามห้องฝึกแต่ละห้อง

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๒๐-พฤษภาคม.jpg

  วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๓๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง พระสงฆ์ พระนวกะ และญาติโยม เจริญพระกรรมฐาน ภายในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน แห่งการมรณภาพ และรายชื่อเจ้าภาพไทยทาน

  ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล(อนันต์ พทฺธญาโณ)อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง)
  ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัด อุทัยธานี

  วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7)

  เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์เพื่อสวดพระพุทธมนต์ (สวดธัมมนิยาม)
  – จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
  – พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
  – มัคนายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

  เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๓.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ เพื่อสวดพระอภิธรรม
  – จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
  – มัคนายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร
  เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเทพปฎิภาณกวี(วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  – จบแล้วพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์
  เวลา ๑๗.๔๕ น. พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม ทำนองหลวง โดย พระพิธีธรรม วัดสระเกศ
  เวลา ๑๘.๔๕ น. การแสดงโขนหน้าศพ เรื่องรามเกียรติ์
  เวลา ๑๙.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (รอบค่ำตามปกติ)

  1522119723_573_วัดจันทาราม-ท่าซุง-กำหน.jpg

  วัดจันทาราม (ท่าซุง) – กำหนดการ/เจ้าภาพไทยทาน…พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน แห่งการมรณภาพ วันที่ 2

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันที่เสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเสาร์ ๕ (วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ) พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดท่าซุง

  เวลา ๑๗.๓๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พร้อมกันที่พระอุโบสถวัดท่าซุง เพื่อทำพิธีพุทธาภิเษก
  โดยมีผู้นำพระพุทธรูป และวัตถุมงคลมาร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

  -๑๙-พฤษภาค.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  กำหนดการวันพรุ่งนี้
  วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน แห่งการมรณภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)

  พระภิกษุสงฆ์งดบิณฑบาตร

  เวลา ๐๔.๓๐ น.เจริญพระกรรมฐานที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๐๖.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๐๘.๐๐ น. การแสดงขับเสภาสรรเสริญพระคุณ หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศลโดยคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
  เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  – จบแล้วพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์

  เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์เพื่อสวดพระพุทธมนต์ (สวดธัมมนิยาม)
  – จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรม
  – พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
  – พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จ กล่าวสัมโมทนียกถา
  – พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
  – มัคนายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

  เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๗.๐๐ น.ทำวัตรเย็น และเจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (รอบค่ำตามปกติ)

  http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=2527

  -ท่าซุง-รับส.jpg

  วัดจันทาราม (ท่าซุง) – (update ล่าสุด)กำหนดการพิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายกุศลแด่หลวงพ่อ

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๒๑พฤษภาคม-พ.jpg

  วันจันทร์ที่ ๒๑พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๓๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง พระสงฆ์ พระนวกะ และญาติโยม เจริญพระกรรมฐาน ภายในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันนี้วันพระตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม

  ตอนที่ ๓ พรหมวิหาร ๔ คุมศีล

  ต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจเจริญสมาธิจิต คำว่า “สมาธิ” แปลว่า การตั้งใจมั่น คำว่าตั้งใจมั่นถ้าว่ากันตามประสาปกติก็ตั้งใจธรรมดา คือจับอารมณ์ไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสำคัญ การเจริญพระกรรมฐานมีความสำคัญคือที่ “ฌานสมาบัติ”

  ทีนี้เรื่องของ “ฌานสมาบัติ” การที่จะก้าวเกินไปคิดว่าฌานสำคัญอย่างยิ่งมันก็ไม่ได้ ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงฌานนั่นก็คือ ต้องระมัดระวังศีลให้มาก อย่าเป็นผู้บกพร่องในศีล ถ้าเราเป็นผู้บกพร่องในศีลก็ชื่อว่าเราจะหาสมาธิจิตในฌานสมาบัติไม่ได้เลย ยิ่งวิปัสสนาญาณด้วยแล้วยิ่งแล้วกันใหญ่ เพราะการใช้ปัญญาผู้ที่มีจิตเข้าถึงวิปัสสนาญาณเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง นี่การที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ยอมรับนับถือความเป็นจริงเขาไม่มีศีลขาด ไม่บกพร่องในศีล คนที่บกพร่องในศีลจะถือว่าเป็นผู้มีปัญญาไม่ได้

  ถ้าเราระลึกนึกถึงอยู่ว่า ศีลสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ มีอะไรบ้าง เรามีความระมัดระวังไม่ยอมละเมิดศีล ไม่ยอมให้ศีลบกพร่องตั้งใจควบคุมศีลไว้ด้วยดี อย่างนี้เขาเรียกว่า “สีลานุสสติกรรมฐาน” จิตเองก็เป็นฌาน ฌานโดยอำนาจของศีล

  ถ้าศีลของเราบกพร่องก็แสดงว่าอารมณ์ใจของเราเลวเกินไป เมื่ออารมณ์เลวอารมณ์ชั่วแม้แต่ศีลซึ่งหยาบกว่าสมาธิเรายังทรงไม่ได้ เราจะเอาสมาธิจากไหน

  ฉะนั้น การเจริญพระกรรมฐานความสำคัญอันดับต้นก็คือ “ศีล” ต้องทรงไว้

  การที่จะทรงศีลไว้จะทำอย่างไร?

  ก็ต้องมี “พรหมวิหาร ๔” โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร มุทิตา ไม่อิจฉาริษยาใคร พลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดี อุเบกขา มีอารมณ์วางเฉยตามกฎของกรรม อะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ทำใจให้เร่าร้อน เพราะอะไร เพราะเรามีศีลบริสุทธิ์ มันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน! ศีลย่อมไม่ยังบุคคลให้เดือดร้อน ตายแล้วไม่ได้รับความลำบาก

  การที่จะมีศีลได้ก็ต้องมี “พรหมวิหาร ๔” การเป็นคนไม่นั่งนิ่งดูดายใช้ “พรหมวิหาร ๔” เป็นเครื่องสังเกต ใครเขาทำอะไรเราก็มีจิตเมตตามีความรัก กรุณามีความสงสาร สิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราก็ช่วย สิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยที่เราจะแนะนำได้เราก็แนะนำ นี่ด้วยอำนาจของ “พรหมวิหาร ๔” จะสังเกตว่าคนที่มี “พรหมวิหาร ๔” ไม่มีอาการนิ่งดูดาย ไม่มองเห็นความทุกข์ของบุคคลอื่นเป็นกีฬาของเรา มีจิตใจใคร่อยู่เสมอที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุข

  นี่เป็นเครื่องสังเกตใจเรานะ ใจบุคคลอื่นเขาเป็นอย่างไรก็ช่างเขา พระพุทธเจ้ากล่าวว่า

  “อัตตนา โจทยัตตานัง”

  จงเป็นผู้เตือนตนด้วยตนเอง

  ที่เราจะใช้ “มหาสติปัฏฐานสูตร” เราก็ใช้จิตเป็นตัวยืน เรายืนตรงไหนล่ะ! เวลานี้เราก็มายืนอยู่ที่ตรง “พรหมวิหาร ๔” วันทั้งวันเราเคยอยากจะไปฆ่าใครเขาไหม อยากจะไปประทุษร้ายเขาไหม อยากจะลักทรัพย์ลักขโมยของเขาไหม อย่างนี้เป็นต้น

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งฆราวาสก็ควบคุมด้วยศีล ๕ หรือศีล ๘ สามเณรควบคุมในศีล ๑๐ พระควบคุมในศีล ๒๒๗ นี้ ยังไม่ครบถ้วน สำหรับพระ อภิสมาจาร มีมากกว่านั้น จะต้องระมัดระวังจริยาให้มาก นี่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะมีศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ ก็เอา “นวโกวาท” ไปนั่งอ่านไว้เสมอ จะได้รู้ว่าอะไรมันเป็นศีลสำหรับพระ อย่าให้บกพร่องในศีล ความบกพร่องในศีลไม่มีเราก็ทราบได้ว่า เราต้องเป็นผู้ทรง “พรหมวิหาร ๔”

  การที่จะทรง “พรหมวิหาร ๔” ครบถ้วนหรือไม่ก็ต้องอาศัยพิจารณาจิตของตัวเอง ใน “จิตตานุปัสสนา” ท่านว่าอย่างไรก็ช่าง ท่านว่าเราเอาใจจับทรงไว้ซึ่ง “พรหมวิหาร ๔” และศีลให้บริสุทธิ์ วันทั้งวัน คืนทั้งคืน ใคร่ครวญอยู่เสมอถึงศีลของเรา ในเมื่อเราใคร่ครวญแบบนั้นแล้วศีลมันก็ไม่ไปไหน

  อย่าใช้คำว่าไม่เป็นไร เอะอะอะไรนิดอะไรหน่อยนักปริยัติเขาสอนกันอย่างนั้น อาบัติทุกกฎไม่เป็นไร อาบัติปาจิตตีย์ไม่เป็นไร ตัวมันเล็ก อาบัตินิสสัคคีย์ไม่เป็นไร หนักๆ เข้าก็อาบัติสังฆาทิเสสไม่เป็นไร ผลที่สุดอาบัติปาราชิกก็ไม่เป็นไร นี่ถ้ามันเสียน้อยได้มันก็เสียใหญ่ได้ เพราะใจมันด้านใจมันกำเริบ ถ้าเสียแบบนั้นเราก็ไปอบายภูมิ เสียทีที่เกิดมาเป็นคน

  เวลานี้เรามีสภาวะดีกว่าสัตว์ในนรก ดีกว่าเปรต ดีกว่าอสุรกาย ดีกว่าสัตว์เดรัจฉาน เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีความอยู่เป็นสุขเลือกอาหารการบริโภคได้ เลือกผ้านุ่งผ้าห่มได้ เลือกสถานที่อยู่ได้ที่นี่มันหนาวจัดก็ไปแอบที่โน่น มันหนาวหนักๆ เข้ามันทนไม่ไหวก็เอาผ้าใบไปขึงก็ยังทำได้ สัตว์ทำไม่ได้ สัตว์นรกในอบายภูมิทั้งหมดทำไม่ได้

  ถ้าเราบกพร่องในศีลก็ไปที่ไหนล่ะ เราก็ต้องกลับไปเกิดในนรก เป็นอันว่าถอยหลังเข้าคลอง ไม่ได้เรื่อง เพราะกว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ก็แสนยาก

  ฉะนั้น การเกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบพระพุทธศาสนา แล้วก็มาบวชเป็นพระด้วย การบวชนี่ได้กำไรมาก ถ้าบวชไม่ดีก็ขาดทุนมาก เราก็ตั้งหน้าตั้งตาไว้เสมอว่าเราจะไม่ยอมถอยหลังไปไหน ถอยหลังกลับไปเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน เราเป็นมนุษย์แล้วอย่างเลวที่สุด เราตายแล้วเราก็ควรจะเป็นเทวดา

  ถ้าเป็นเทวดาแล้วหมดสภาวะเทวดา อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นพรหม เมื่อเป็นพรหมแล้วหมดสภาวะเป็นพรหม ทีนี้ไม่มีทางเลวแล้ว ไม่มีทางจะลดไปไหนอีก นอกจากพระนิพพาน หรือมิฉะนั้นเราเกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนา ตายจากความเป็นคนไปเป็นพรหม หรือไม่เอา ตายจากความเป็นคนไปพระนิพพานเลย โอกาสมีสำหรับเราทุกอย่าง

  เมื่อโอกาสประเภทนี้จะมีได้อันดับแรกจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ก่อน การทรงศีลบริสุทธิ์ นึกถึงศีลเป็นปกติ นึกไว้เสมอจนอารมณ์ชิน เรื่องของศีลไม่ต้องระมัดระวัง คำว่าไม่ต้องระมัดระวังไม่ได้หมายความว่าจะขาดก็ช่างมัน คือมันคุมเสียจนเป็นปกติ ไม่มีอะไรจะเป็นที่น่าหนักใจ ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวล เพราะว่าเราไม่ละเมิดในศีลแน่นอน อารมณ์ใจเป็นอัตโนมัติ สิ่งใดที่จะพลาดจากศีลใจไม่ยอมทำ อย่างนี้เรียกว่าเข้าถึง “จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานสูตร” ในบทว่า

  “อัตตนา โจทยัตตานัง”

  เราเตือนตนด้วยตนเอง

  การทรงศีลบริสุทธิ์จิตมั่นอยู่ในศีลท่านเรียกว่า “ฌาน” จิตจะไปอย่างไรก็ช่าง ใครจะไปเหนือไปใต้อย่างไรก็ช่าง เราควบคุมศีลไว้เป็นปกติมีศีลเป็นอารมณ์ ระมัดระวังศีลเป็นปกติ จนกระทั่งเป็นอัตโนมัติของจิต จิตไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไปจากศีล มีอารมณ์สบาย อย่างนี้เป็นอารมณ์ฌาน

  คำว่า “ฌาน” ก็หมายความว่า จิตทรงอยู่

  คำว่า “ฌานัง” เรียกว่า การเพ่ง

  แต่คำว่าเพ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจ้องอยู่เป๋งไม่ใช่อย่างนั้น คือมีอารมณ์ทรงคุมศีลอยู่เป็นปกติ อันนี้แหละเป็นฌาน เพ่งก็หมายความว่าตั้งจิตไว้เฉพาะในอารมณ์ของศีล “สีลานุสสติ” นี่พูดตามปกติมันก็ฌานสูงไม่ได้ ใช้เป็นเครื่องพิจารณาได้เป็นแต่เพียง “อุปจารสมาธิ” ถ้าเราจะทำให้เป็นฌานสมาบัติเบื้องสูง ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป เวลายามว่างตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออก แล้วภาวนาว่า “สีลัง” เฉยๆ แบบนี้ คือเอาเสียงจับที่คำว่าศีลเป็นเครื่องผูกใจ จับลมหายใจเข้าออก “สีลานุสสติ” หรือสีลังอะไรก็ได้นะ ให้ใช้คำว่าเป็นศีลก็แล้วกัน จิตไปจับลมหายใจเข้าออกรู้หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้า อย่างนี้เป็นต้น จนกระทั่งจิตของเราเข้าสู่ระดับของฌาน คือไม่รำคาญเสียงภายนอก หูได้ยินเสียงไม่รำคาญเสียงภายนอก อย่างนี้เป็น “ปฐมฌาน” นี่ต้องรู้จักดัดแปลงนะ ดัดแปลงให้เป็นอารมณ์

  ความจริง “สีลานุสสติกรรมฐาน” นี่เราพูดกันมาแล้ว ต่อนี้เราจะมายํ้ากันเรื่องฌานสมาบัติ ทุกองค์ต้องระมัดระวังกันด้วยเรื่องฌานสมาบัติให้มาก เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราขาดฌานสมาบัติอย่างเดียว ศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าใจมันโยกโคลงวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นไม่ได้เลย ที่เขาสอนกันบอกว่าไม่เจริญสมถะแต่เจริญวิปัสสนาญาณเลยพัง คือพังเพราะสมถะไม่สำคัญ พระพุทธเจ้าก็ไม่สอน ที่เรียนลัดตามแบบ ก็แสดงว่าอวดตัวดีกว่าพระพุทธเจ้า รวมกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องไปรวมอยู่กับ พระเทวทัต หมดเรื่องกัน

  ในอันดับแรกทุกท่านให้ระมัดระวังสมาบัติเป็นสำคัญ ทรงอารมณ์จิตให้บริสุทธิ์ นี่กรรมฐานทั่วไปเราก็สอนกันมาแล้ว ทีนี้เตือนเก็บเล็กเก็บน้อยเท่านั้น ระมัดระวังในตอนต้น ระมัดระวังใน “พรหมวิหาร ๔” ให้ทรงไว้เป็นปกติ ถ้ามี “พรหมวิหาร ๔” แล้ว เราก็นอนตาหลับ เพราะอะไร ศีลไม่ขาด สมาธิก็ทรงตั้งมั่นไว้ดี ทีนี้ฌานเป็นปกติ จะไปหยิบที่วิปัสสนาญาณมันก็ง่าย อารมณ์ใจมีความสบาย อันนี้การที่จะเป็นคนถอยหลัง มันถอยได้ตรงไหนล่ะ จะไปเป็นสัตว์นรกรึ เขาก็ไม่เอาหรอก หรือจะเป็นเปรตเขาก็ไม่ต้องการ จะไปเป็นอสุรกายเขาก็ไล่ไม่ให้เป็น จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่เอา

  ถ้าพรหมวิหารของเราเบาไปหน่อย ถ้าเกิดเป็นคนก็มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงาม ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หมดไม่มีอะไรบกพร่องได้เกิดเป็นคน

  แต่ความจริงการกลับมาเกิดเป็นคนอีกที ก็ว่ามันซวยเหมือนกัน เราตายแบบคนเกิดเป็นคนมันก็ไม่ไหว แสดงว่าเราไม่ก้าวหน้าเป็นคนยืนอยู่เฉยๆ หยุดอยู่เฉยๆ ก็มีอาการถอยหลังมา ก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างนั้นเราก็ควรจะเป็นเทวดา

  เทวดาเป็นยังไง? เทวดาท่านว่าต้องมี หิริ และ โอตตัปปะ คุณธรรม ๒ ประการของเทวดา อันนี้เรามีพรหมวิหาร ๔ “พรหมวิหาร ๔” ก็ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ เพราะไม่ทำความชั่ว เมื่อ “พรหมวิหาร ๔” มีอยู่ ความชั่วก็ไม่เกิดเราระมัดระวังศีลบริสุทธิ์ แสดงว่าเราอายความชั่วคือการศีลขาด แล้วผลของความชั่วที่ให้ผล ถ้าเมื่อศีลขาดแล้วผลร้ายมันจะเกิดความเร่าร้อนของใจ นี่แสดงว่าเราก็มีหิริและโอตตัปปะครบถ้วนเราก็เป็นเทวดาได้

  แต่ผมก็ยังว่าต่อไปอีก ถ้าเป็นเทวดาปุถุชน ผมก็ว่าใช้ไม่ได้ เพราะอะไร เพราะว่าการเป็นเทวดาปุถุชนนี้ เมื่อหมดสภาวะจากเทวดาก็กลับลงมาเป็นคนต้อกแต้กๆ มันก็เอาดีไม่ได้เหมือนกัน คือความดีที่ควรจะได้มันควรจะมากไปกว่านั้น เพราะอะไร เพราะศาสนาขององค์สมเด็จพระทรงธรรม์เวลานี้ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ ถ้าอย่างเลวที่สุดได้ไปเป็นเทวดาก็ควรเป็นเทวดาพระอริยเจ้า

  เพราะอะไร เพราะว่า พระอริยเจ้าก็มีศีลบริสุทธิ์ มีสรณาคมน์ครบถ้วน คือมีความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีศีลครบถ้วน มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ไม่มีอะไรเป็นของยากลำบาก

  ฉะนั้น ถ้าเราเกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนา ตายแล้วเป็นเทวดาปุถุชนแล้วระยำเต็มที เป็นคนเอาดีไม่ได้ เป็นคนยืนทรงตัวอยู่ เสียดายที่มาพบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครู ถ้าเราพูดกันเท่านี้

  ต่อไปก็ตั้งใจทรงอารมณ์ให้แน่นอน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ทรงอยู่ พยายามรักษาเวลาให้นานเท่าที่จะนานได้ แล้วใช้คำภาวนาหายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” ใครจะภาวนาว่าอะไรยังไงไม่ว่า เพราะคำภาวนานี่เป็นของโยงจิตเท่านั้น แต่ว่าระมัดระวังให้รักษาภาวนากับคำภาวนา และการรู้ลมหายใจเข้าออกให้ทรงตัว ถ้าภาวนาไปๆ จิตใจชุ่มชื่น ภาวนาขาดหายไปเอง ใจสบายอันนี้ก็ไม่ต้องรีบภาวนา เพราะเป็นฌานที่ ๒

  ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณบอกหมดเวลา สวัสดี*

  ภาพโดย คุณสุพัฒน์
  โพสต์โดย M L Achaya Chaiyato

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันที่๒๓พ.ค.๖๑พิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาโกศล ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พค.๖๑ ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  หลังจากปฏิบัติธรรมในช่วงเช้าเสร็จสิ้นแล้ว พระสงฆ์วัดท่าซุงได้นำพระนวกะ ช่วยกันซ่อมล้อพัดลมปรับอากาศแบบตู้เคลื่อนที่ที่ประจำกองอำนวยการ ซึ่งได้ชำรุดเนื่องจากใช้งานมาตลอดทุก
  วัน จนเสร็จใช้งานได้ปกติทุกตัว

  -ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054845_189_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054845_548_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054846_647_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054846_889_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054846_335_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054846_757_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054847_312_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054847_52_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054847_563_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054847_741_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527054848_742_วันที่๒๓พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  งานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ชั้นที่๑ ชื่อ ปฐมดิเรกคุณสภรณ์)ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ช่วงเช้าวันนี้ ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์(หลวงพ่ออาจินต์ ธมฺมจิตโต) หลวงพ่อชัยวัฒน์ อชิโต และท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้มาร่วมงานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ วัดวีระโชติธรรมาราม
  เวลาประมาณ๐๙.๓๐น. ประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปัญโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้เดินทางมาถึง หลังจากนั้น พระภาวนาประชานุกูล(เจ้าคุณองอาจ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม และคณะพระสงฆ์ได้เข้ากราบสักการะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
  ในพิธีวันนี้เริ่มประมาณ๑๐.๒๐น. โดยผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่๑ ชื่อ ปฐมดิเรกคุณภรณ์ คือ นางประเสริฐ ชัยนิยม ซึ่งได้บริจาคที่ดินจำนวน๓๕ไร่ ๘๖ ตารางวา และทรัพย์สินของตนสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดวีระโชติธรรมาราม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๓๓,๓๒๔,๗๒๐บาท ให้แก่วัดวีระโชติธรรมาราม และผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นที่๔ มีรายนามดังนี้ ๑.นายนรเทพ ชูจันทร์ ๒.นางสาวสมจิตร นิลศรี ๓.นางรัตนา บางเทศธรรม
  หลังจากผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน๒๒รูปได้เจริญพุทธมนต์ และเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน หลังเสร็จพิธีการทั้งหมด เวลาประมาณ๑๑.๐๐น. คณะสงฆ์ฉันเพล
  เวลาประมาณ ๑๒.๑๐น. ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์(หลวงพ่ออาจินต์ ธมฺมจิตโต) หลวงพ่อชัยวัฒน์ อชิโต และท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เดินทางกลับ

  -๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094744_449_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094744_366_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094744_280_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094745_347_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094745_329_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094745_535_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094745_441_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094745_687_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094745_348_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094745_470_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg
  1527094745_766_วันพุธที่-๒๓-พฤษภาคม-๒๕๖.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เช้านี้หลังจากพระสงฆ์วัดท่าซุง และพระนวกะเจริญพระกรรมฐานแล้ว พระครูปลัดสมนึก ท่านเจ้าอาวาส นำพระนวกะ บางส่วน ออกบิณฑบาตร

  -๒๕-พฤษภาคม-พ-ศ-๒๕๖๑.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  วันที่๒๕พ.ค.๖๑พิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาโกศล ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พค.๖๑ ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมถวายกุศลฯ ในช่วงเช้าหลังจากทำวัตรแล้ว พระนวกะได้ช่วยกันจัดสถานที่ เพื่อเตรียมพิธีลาสิกขา เริ่มพิธีโดยตัวแทนพระนวกะเข้าถวายพานขอขมาแก่ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส ต่อจากนั้นนำกราบขอขมาพระรัตนตรัยและขอลาสิกขาบท เสร็จเรียบร้อยเข้าเปลี่ยนชุด
  ระหว่างนั้นตัวแทนชีพราหมณ์เข้าถวายพานขอขมาต่อท่านเจ้าอาวาส และกล่าวคำลาศีลแปดและกรรมบท๑๐
  พร้อมๆกัน เมื่อทิดทั้ง ๘๔ ท่านเสร็จเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนกราบพระพร้อมกันและสมาทานศีล๕ เข้าสู่เพศคฤหัสถ์
  หลังจากนั้นท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ กล่าวสัมโมทนียกถาถาแก่ญาติโยมทุกคน พร้อมทั้งได้นำ
  อุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล จบแล้วพระสงฆ์ให้พรและประพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมจนทั่วถึง ต่อมาผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดกราบพระพร้อมกันอีกครั้ง หลังจากนั้นท่านเจ้าอาวาสได้เมตตามอบวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกแก่ผู้ปฎิบัติธรรมทั้งชายและหญิงจนครบทุกคน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

  -ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257463_928_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257464_663_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257464_661_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257465_805_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257465_401_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257465_431_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257465_583_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257466_994_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257466_725_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257466_731_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg
  1527257467_265_วันที่๒๕พ-ค-๖๑พิธีอุปสมบ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๒๕-พฤษภาคม-พ.jpg

  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมธิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยพระสงฆ์ และญาติโยม ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐานพร้อมกันที่ด้านหน้าพระประธาน ภายในพระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลังจากเสียงกริ่งจบแล้ว นำสวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,060
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +281
  -๒๖-พฤษภาคม-พ.jpg

  วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยพระสงฆ์ และญาติโยม ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐานพร้อมกันที่ด้านหน้าพระประธาน ภายในพระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลังจากเสร็จสิ้นอุทิศส่วนกุศล
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...