ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
  .jpg

  แนะนำเส้นทางใกล้และสะดวกประหยัดเวลา สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากทิศทางกรุงเทพ และต้องการจะมาเที่ยวและทำบุญที่ วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
  โดยที่ไม่ต้องอ้อมไปเข้าตัวเมืองอุทัยธานีครับ
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
  -๑๗-กรกฎาคม-๒๕๖.jpg

  วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  วันเข้าพรรษา ( แรม๑ค่ำ เดือน ๘ )
  เวลา ๐๖.๐๐ น.
  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่หอฉัน

  เวลา ๐๗.๐๐ น ทำบุญใส่บาตรที่พระมหาวิหาร ๑๐๐ปี
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา๑๒ไร่)

  เวลา ๐๗.๔๕ น.
  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุ
  สงฆ์ฉันภัตตาหารเปิดวีดีโอเทป พระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๐๙.๐๐ น.
  พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส)
  ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
  อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กเสร็จแล้ว

  นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมือ หลังจากนั้นขบวนแห่ฉลองชัยชนะ เวียนรอบ
  พระจุฬามุณีและอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
  ๓ รอบนำขบวนโดยวงโยธวาทิต
  โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

  เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ ศาลาพระนอน
  เวลา ๑๒.๐๐น. เลิกงาน

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
  วันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ คณะสงฆ์วัดท่าซุงเข้าทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่ ในช่วงเข้าพรรษา

  ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์ อันมีพระสุรเชษฐ์ สีลเตโช พระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร พระสำเภา สุธมฺมปวโร และพระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร เข้าทำสามีจิกรรมกราบสักการะพระผู้ใหญ่ ในเขตจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท

  วัดแรกที่เดินทางไปคือ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี โดยท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส ได้เข้าถวายพานธูปเทียนแพ ปัจจัยร่วมทำบุญและกระเช้าผลไม้แด่ท่านเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งท่านได้สนทนากับท่านพระครูปลัดสมนึกฯและคณะเป็นเวลาพอสมควร จึงได้กราบลา ซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดได้เมตตามอบเหรียญที่ระลึกแก่คณะสงฆ์วัดท่าซุงและผู้ติดตามด้วย

  ต่อมาท่านพระครูปลัดสมนึกฯและคณะเข้ากราบสักการะ ท่านพระครูอุทิตศุภการวัดอมฤตวารี เจ้าคณะอำเภอ จ.อุทัยธานี

  และเดินทางต่อไปวัดที่สามคือ วัดคลองเคียน จ.อุทัยธานี เข้ากราบสักการะท่านพระครูอุทัยธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลท่าซุง

  และวัดที่สี่ คือ วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท เข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุธี รักษาการเจ้าคณะภาค ๓ เป็นวัดสุดท้ายในเขตต่างจังหวัด

  -๑๘-ก-ค-๖๒-คณะสงฆ์วั.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
  วันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ คณะสงฆ์วัดท่าซุงเข้าทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
  ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์ อันมีพระสุรเชษฐ์ สีลเตโช พระปลัดสำเภา สุธมฺมปวโร พระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร และพระวารีสมบูรณ์ สุธมฺมคฺตโต เข้าทำสามีจิกรรมพระเถรานุเถระผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยอันดับแรกได้เดินทางไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เพื่อกราบสักการะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถระสมาคม จากนั้นท่านพระครูปลัดสมนึกฯและคณะได้เดินทางไปวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เข้ากราบสักการะพระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุณี เจ้าอาวาส ต่อจากนั้น ได้ไปยังวัดสุวรรณคีรี (ขี้เหล็ก) เพื่อกราบสักการะพระเดชพระคุณพระราชสุวรรณเวที เจ้าอาวาส อันดับต่อไปท่านได้นำคณะเข้ากราบสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส และ พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และสุดท้ายได้เข้ากราบสักการะ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค๓ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร หลังจากเสร็จภารกิจแล้วจึงเดินทางกลับวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  -๑๘-ก-ค-๖๒-คณะสงฆ์วั.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
  -เจริญพ.jpg

  พระสงฆ์วัดท่าซุง เจริญพระพุทธมนต์ งานมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระครูภาวนาพิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาวง / ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
  -๒๑-กรกฎาคม-๒๕๖๒-สว.jpg

  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สวดพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ งานอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๗๗ปี พระครูภาวนาพิลาศ ณ วิหารพระปัจเจกพุทธเจ้า วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,569
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +363
  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  งานมุฑิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล ๗๗ ปี ท่านพระครูภาวนาพิลาศ(หลวงตาวัชรชัย อินฺทวํโส) ณ วัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  ช่วงเช้าวันนี้ เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดท่าซุง ได้เดินทางมาถึงวัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และได้เข้ากราบมุฑิตาสักการะท่านพระครูภาวนาพิลาศ(หลวงตาวัชรชัย อินฺทวํโส) ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาวง เนื่องในวาระที่องค์หลวงตาวัชรชัยท่านอายุวัฒนะมงคลครบรอบ ๗๗ ปีในปีนี้ และหลังจากที่องค์หลวงตาและท่านพระคูปลัดสมนึกได้สนทนาพูดคุยกันเป็นเวลาพอสมควรแล้ว เมื่อถึงเวลาประมาณ ๐๘.๔๕ น. จึงเริ่มเข้าสู่พิธีบวงสรวง โดยองค์หลวงตาและท่านพระครูปลัดสมนึก ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงในช่วงเช้า และเมื่อบวงสรวงเสร็จแล้ว คณะพระสงฆ์ทั้งหมดได้เข้าสู่วิหารพระปัจเจกพุทธเจ้า และเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยท่านพระครูปลัดสมนึกพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดท่าซุงรวมจำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายองค์หลวงตา และเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์ให้พรหลังจากนั้น องค์หลวงตาได้นำคณะพระสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยมในงาน ได้ร่วมกันสวดพระคาถาเงินล้านจำนวน ๑๐๘ จบเพื่อความเป็นศิริมงคล และหลังจากสวดพระคาถาเงินล้านครบ ๑๐๘ จบแล้ว คณะพระสงฆ์เข้าพักผ่อนอิริยาบถ จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๑๑.๐๐น. คณะพระสงฆ์จึงพักฉันภัตตาหารเพลและพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
  และเมื่อถึงเวลาประมาณ๑๓.๐๐น. จึงเริ่มเข้าสู่พิธีแสดงมุฑิตาสักการะต่อองค์หลวงตา โดยก่อนเริ่มพิธี ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นตัวแทนถวายรูปหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทองคำ ๒ องค์ ถวายกับองค์หลวงตาเพื่อไว้ในพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไป ซึ่งประวัติคร่าวๆของรูปหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทองคำ๒องค์นี้นั้น ท่านเสด็จมาเอง
  และหลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึก ไดกล่าวนำคณะพระสงฆ์ทั้งหมดทำสามีจิกรรมต่อองค์หลวงตา และกล่าวนำคณะสงฆ์ทั้งหมดและญาติโยมในงานทั้งหมดร่วมกันกราบขอขมาโทษต่อองค์หลวงตา เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ทั้งหมด จึงเข้ารดน้ำขอพรจากองค์หลวงตา และหลังจากที่คณะพระสงฆ์รดน้ำขอพรเสร็จแล้ว ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานจึงได้เข้ารดน้ำขอพรจากองค์หลวงตา และในพิธีวันนี้ ได้มีคณะและผู้อำนวยการของโรงพยาบาลพระพุทธบาทได้มาร่วมรดน้ำขอพรด้วย และทางองค์หลวงตาวัชรชัย ท่านก็ได้มอบเงินทุนจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธ โดยมอบให้กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท เพื่อใช้ในการเป็นค่ารักษาพระสงฆ์อาพาธที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทด้วย
  และหลังจากที่ญาติโยมเข้ารดน้ำขอพรจากองค์หลวงตาและทำบุญตามอัธยาศัยกับท่านพระครูปลัดสมนึก กระทั่งถึงเวลาประมาณ ๑๔.๕๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดท่าซุง เข้ากราบนมัสการลาองค์หลวงตาเพื่อจะเดินทางกลับวัดท่าซุง โดยก่อนที่จะกราบลาองค์หลวงตานั้น ท่านพระครูปลัดสมนึก ได้นำเงินทั้งหมดที่ได้จากญาติโยมที่ถวายส่วนองค์ท่านในงานครั้งนี้ มอบถวายไว้ให้กับองค์หลวงตาวัชรชัยท่านทั้งหมด หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดท่าซุง จึงกราบนมัสการลาองค์หลวงตา และถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก และจึงเดินทางกลับวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg
  -๒๑-กรกฎาคม.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...