คณะสงฆ์-ศึกษาธิการปทุมธานีเชิญชมภาพยนตร์พุทธประวัติ๔.๐

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 8 มิถุนายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,397
  ค่าพลัง:
  +4,980
  คณะสงฆ์-ศึกษาธิการปทุมธานีเชิญชมภาพยนตร์พุทธประวัติ๔.๐

  คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ จัดนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐ ส่งเสริมการขับเคลื่อน “โรงเรียนรักษาศีล ๕” จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดกิจกรรม “นิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบ สู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” ซึ่งเป็นการดำเนินงานขับเคลื่อนตามปฏิทินโครงการฯ โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐ” ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปทุมธานี

  0b98c-e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b898e0b8b4e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b897e0b8b8e0b8a1e0b898.jpg

  โดยกิจกรรมฯ มีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อฝึกนิสัย “บัณฑิตนักปราชญ์” ผ่านนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้ฯ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อาทิ ฐานเรียนรู้กิจวัตรการเดินอย่างถูกหลักวิชา เพื่อพัฒนานิสัยมีความสุภาพ รู้กาลเทศะ, ฐานเรียนรู้วิธีการถอดและวางรองเท้า เพื่อพัฒนานิสัยรักความเป็นระเบียบ และมีจิตสาธารณะ, ฐานการเรียนรู้การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู เพื่อพัฒนาจิตสำนึกเรื่องพระคุณครู, ฐานการเรียนรู้การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อพัฒนานิสัยรักความสะอาด, ฐานการเรียนรู้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อพัฒนานิสัยรักการจัดระเบียบ, ฐานการเรียนรู้การนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนานิสัยรักการนั่งสมาธิ และฐานการเรียนรู้การสวดมนต์ เพื่อฝึกสมาธิผ่านการสวดมนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดฉายภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ “พุทธประวัติ ๔.๐” อีกด้วย

  98c-e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b898e0b8b4e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b897e0b8b8e0b8a1e0b898-1.jpg

  สำหรับกิจกรรมฯ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ – วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๘ แห่ง และห้องเรียนต้นแบบ จำนวน ๓๐๔ ห้องเรียน ในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามปฏิทินของโครงการฯ ต่อไป

  98c-e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b898e0b8b4e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b897e0b8b8e0b8a1e0b898-2.jpg
  98c-e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b898e0b8b4e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b897e0b8b8e0b8a1e0b898-3.jpg
  98c-e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2e0b898e0b8b4e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b897e0b8b8e0b8a1e0b898-4.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/114242
   

แชร์หน้านี้

Loading...