คณาจารย์ มทส.แถลงหนุนคณะปฏิรูปฯโค่น"ระบอบแม้ว"

ในห้อง 'ข่าวทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 1 ตุลาคม 2006.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,432
  ค่าพลัง:
  +141,946
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>คณาจารย์ มทส.แถลงหนุนคณะปฏิรูปฯโค่น"ระบอบแม้ว"</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>26 กันยายน 2549 19:09 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>กลุ่มคณาจารย์ผู้ห่วงใยสังคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี ออกแถลงการณ์สนับสนุนการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีข้อความดังนี้

  <CENTER>
  แถลงการณ์ของกลุ่มคณาจารย์ผู้ห่วงใยสังคมจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  ต่อการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  </CENTER>

  สืบเนื่องจากการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กุล่มคณาจารย์ผู้ห่วงใยสังคมจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี ใคร่ขอแถลงการณ์ดังนี้

  1. ในช่วง พ.ศ. 2548-2549 ที่ผ่านมา กลุ่มฯได้ศึกษาติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ในระหว่างนั้นได้ออกแถลงการณ์ 3 ฉบับ และ จดหมายเปิดผนึก 2 ฉบับ เพื่อคัดค้านประเด็นต่างๆในการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของ ดร. ทักษิณ ดังประจักษ์แล้วในระบบสื่อสารมวลชนอันหลากหลาย

  2. กลุ่มฯ เชื่อว่าคณะปฏิรูปฯ กระทำการครั้งนี้เพื่อหาทางออกให้กับประเทศที่กำลังถึงทางตันในวิถีทางประชาธิปไตย โดยบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ โดยมิได้มีประโยชน์ตนแอบแฝงแต่ประการใด ซึ่งถึงแม้จะเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ควรได้รับการอภัยหรืออาจถึงกลับได้รับการสรรเสริญ อุปมาดังการละเมิดกฎหมายที่ห้ามบุกรุกในเคหะสถานของผู้อื่นด้วยการเสี่ยงชีวิตบุกรุกเข้าไปดับเพลิงที่กำลังโหมไหม้บ้านหลังนั้นอยู่

  3. กลุ่มฯ เชื่อว่าการยึดอำนาจครั้งนี้ไม่ใช่การทำลายระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นการทำลายระบอบทุนนิยมเผด็จการเบ็ดเสร็จในคราบประชาธิปไตยที่บริหารประเทศโดยไม่ฟังเสียงทัดทานจากวิญญูชน ส่อเค้าว่ามีการทุจริตอย่างกว้างขวาง ทำลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางและรุนแรงโดยเฉพาะในระดับรากหญ้า สั่งฆ่าตัดตอนประชาชนผู้(ที่ยังถือว่า)บริสุทธิ์ไปเกือบ 3 พันราย และมีเบาะแสว่าอุ้มฆ่าประชาชนอีกมากต่อมาก จนเกิดเป็นมูลเหตุสำคัญประการหนึ่งในการปะทุของเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้

  4. กลุ่มฯ เชื่อว่าหากคณะปฏิรูปฯ ไม่ก่อการในครั้งนี้รัฐบาลชุดก่อนจะอ้างกติกาประชาธิปไตยที่ได้มาโดยระบบธุรกิจการเมืองเพื่อกุมอำนาจบริหารประเทศต่อไปอีกยาวนาน ซึ่งเชื่อได้ว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ภยันตรายอันใหญ่หลวงในไม่ช้า

  5. ประชาชนทั้งประเทศคาดหวังกับการทำงานปฏิรูปของคณะปฏิรูปฯมาก กลุ่มฯจึงใคร่ขอวิงวอนให้คณะปฏิรูปฯ ดำเนินการทางการเมืองด้วยความสุจริต อย่าทำให้ประชาชนต้องผิดหวัง การสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญๆนั้น ใคร่ขอให้มีการสรรหาอย่างกว้างขวาง ด้วยความรอบคอบเป็นที่สุด ไม่เล่นพรรคเล่นพวกให้เป็นที่ครหาของประชาชน จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นควรเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยในหลากหลายมิติ ไม่ควรเป็นผู้ทรงความรู้ในเพียงบางมิติเท่านั้น

  6. ใคร่ขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุติธรรมพิเศษเพื่อชำระคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับกรณีปัญหาภาคใต้ (เช่นคดีอุ้มฆ่าทนายสมชาย กรือเซะ ตากใบ และคดีอุ้มฆ่ารายย่อยอื่นๆ) ซึ่งนอกจากจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะปฏิรูปฯแล้ว ยังจะเป็นการผ่อนคลายระดับปัญหาของภาคใต้ลงอีกด้วย

  7. ใคร่ขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อชำระกฎหมายอันมิชอบ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆที่ได้ประกาศใช้ในช่วงรัฐบาลทักษิณ หากพบกฎหมายใดมิชอบด้วยขั้นตอน เอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม ทำให้เสียผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ ก็อาจดำเนินการเพื่อให้เป็นโมฆะ เช่น ข้อตกลง FTA ที่กระทำกับต่างประเทศ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะไม่ผ่านรัฐสภา และยังเป็นข้อตกลงที่ดูเหมือนว่าเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนการเมือง ในขณะที่ส่งผลร้ายต่อเกษตรกรไทยจำนวนมาก หรือเช่น กฎหมายเพื่อแปรรูป ปตท. เป็นต้น กฎหมายที่มิชอบหลายฉบับต้องรีบชำระเพื่อบรรเทาความเสียหายต่อประเทศชาติ หากรอใช้กระบวนการยุติธรรมปกติจะเนิ่นนานมาก

  8. ใคร่ขอวิงวอนให้คณะปฏิรูปฯได้เร่งดำเนินการให้มีการปฏิรูปการปกครองอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกให้นำไปสู่การได้คนเก่งคนดีเข้ามาบริหารประเทศ (สมดังดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ขจัดการซื้อเสียงเลือกตั้งและการถอนทุนทางการเมืองให้ได้ ซึ่งควรเป็นระบบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย และลักษณะนิสัยของคนไทย โดยไม่จำเป็นต้องลอกเลียนระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกเสมอไป พร้อมนี้กลุ่มใคร่ขอเสนอรูปแบบประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังในบทความที่แนบมาข้างท้ายนี้

  9. แม้จะมีแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศให้คณะปฏิรูปฯคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว แต่สังเกตว่าเสียงวิจารณ์จากต่างประเทศนั้นมาจากประเทศที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับประโยชน์จากระบอบทักษิณ เช่น ข้อตกลง FTA ซึ่งดูเหมือนว่าทำให้ประเทศเหล่านั้นได้เปรียบเรามาก แต่จากการสำรวจหยั่งเสียงประชาชน(โพล)โดยสถาบันอิสระที่น่าเชื่อถือในความเป็นกลาง ประจักษ์ชัดว่าประชาชนกว่า 80% เห็นชอบกับการยึดอำนาจครั้งนี้ จึงถือได้ระดับหนึ่งว่าเป็นระบบประชาธิปไตยโดยเสียงข้างมากแล้ว กลุ่มฯใคร่ขอเสนอคณะปฏิรูปฯใช้เวลาที่เหมาะสมในการปฏิรูปการเมือง อย่ายอมตามแรงกดดันมากเกินไปจนเสียการณ์ เพราะถึงอย่างไรเหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว ควรใช้โอกาสที่ได้มาแสนยากนี้ทำการปฏิรูปการเมืองอย่างพิถีพิถันที่สุด (ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร) เพื่อให้เป็นฐานรากสำคัญในการนำพาประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนไปสู่ความเป็นอารยะในความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดให้จงได้ แต่หากเร่งรีบจนเกินไปก็อาจไม่ได้รัฐธรรมนูญที่ดีพอ มีช่องโหว่มาก ไม่สามารถขจัดธุรกิจการเมืองได้ ซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองได้อีกในอนาคตอันใกล้

  โดยสรุปกลุ่มฯสนับสนุนคณะปฏิรูปฯ และขอวิงวอนให้ดำเนินการต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาที่ได้ก่อไว้โดยรัฐบาลชุดก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่างรัฐธรรมนูญให้เกิดระบบประชาธิปไตยที่สามารถขจัดธุรกิจการเมืองออกไปให้ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบตามอย่างตะวันตก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการร่าง ประชาพิจารณ์ ปรับแก้ มากกว่าที่หลายฝ่ายกำลังเรียกร้อง

  แถลงการณ์มา ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พศ. ๒๕๔๙
  ลงนาม
  กลุ่มคณาจารย์ผู้ห่วงใยสังคมจาก ม. เทคโนโลยีสุรนารี
  รศ.ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์, ผศ.ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี, รศ.ดร. กนกอร อินทราพิเชฐ, ผศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์, รศ.ดร. วิจิตร รัตนพานี, ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ, อ.ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด, ผศ. สมพันธ์ ชาญศิลป์, อ.ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์, อ.ดร. ศุกฤตย์ ไทยอุดม,
  อ.ดร. โสภณ วงศ์แก้ว,ผศ.ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี, อ.ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร, รศ. ทรงพร ทาเจริญศักดิ์, ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์, ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล, ผศ.ดร. กษมา จารุกำจร, ผศ.ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล, อ.ดร. ถิรยุทธ ลิมานนท์, อ.ดร. ธีรวัฒน์ สินสิริ,
  รศ.ดร. อำนาจ อภิชาติวัลลภ, ผศ. พยอม ก้อนในเมือง, อ.ดร. จิตพนัส สุวรรณเทพ, อ.ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร, อ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช, ผศ.ดร. กุลวดี รังษีวัฒนานนท์, ผศ.ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล, ผศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์, ผศ. วิทวัส ยมจินดา, อ.ดร. วารี วิดจายา,
  รศ.ดร. สำเนา ผาติเสนะ, ผศ.ดร สุนันทา ทองทา, อ.ดร. เผด็จ เผ่าละออ, ผศ.ดร. คะชา ชาญศิลป์, อ. สรชัย กมลลิ้มสกุล, รศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมถาวร, อ.ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก, อ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร, ผศ.ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ , อ.ดร. รจนา โอภาสศิริ,
  อ.ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล, อ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ, อ.ดร. ฐิติพร มะชิโกวา

  หมายเหตุ: แถลงการณ์นี้เป็นความคิดเห็นอิสระของกลุ่มคณาจารย์ มทส. กลุ่มหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 2. Nirvana

  Nirvana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  8,189
  ค่าพลัง:
  +20,858
  ไม่แปลกใจว่า ทำไมประชาธิปไตยในประเทศไทย ไม่โตซะที

  เพราะมีครูอาจารย์ระดับ ด๊อก......ทั้งหลายยังไปชื่นชมระบบปฏิวัติโดยใช้กำลังทหารกันอยู่อีก แม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมา 75 ปี แล้ว

  แม่ปูมันเดินเฉ แล้วมันจะไปสอนลูกปูให้เดินตรงได้อย่างไร

  ไม่ชอบระบอบทักษิณก็ออกมาบอกประชาชนว่า อย่าไปเลือกเค้าซิครับ
  บอกไปเลยว่าไม่ดีอย่างไร แล้วให้ประชาชนเค้าไปคิดเอง
  ไม่ใช่พอใจจะให้อำนาจปืน+รถถังมาไล่เค้าออกไป

  หากวันหน้าระบอบอำนาจนิยมที่เห็นว่าดีในวันนี้ เกิดไม่ดีในวันหน้า แล้วจะทำอย่างไร พวก "ด๊อก" เคยคิดหรือเปล่า

  เช่น รธน. ปี 2540 แต่ก่อนบอกว่าดี ชื่นชมกันยกใหญ่ วันนี้บอกว่าไม่ดี ล้มล้างไป เอาเขียนใหม่กันอีก เอากันให้ถูกใจโจ๋

  รธน. เขียนมาเป็นปี มีคนเขียนกันเป็นร้อย หมดเงินไปหลายล้าน วันเดียว คนเดียวล้มล้างได้ แล้วจะเขียนกันไปทำไม เพราะเดี๋ยวก็มีคนมาลบแล้วเขียนกันใหม่อีก เป็นอย่างนี้มาจนนับไม่ถ้วนแล้ว จะไปยึดอะไรเป็นหลักบ้าน หลักเมือง

  ประเทศที่เจริญแล้วเค้าไม่คิดกันแบบนี้หรอกครับ
   
 3. 1redstar

  1redstar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  623
  ค่าพลัง:
  +1,372
  ถ้าจะให้เมืองไทยเปนประชาธิปไตยเต็มใบ คนไทยจำเปนต้องมีความรับผิดชอบชั่วดีต่อตนเองและสังคม และเปนปัญญาชน ในระดับเดียวกับประเทศสวิต หรือนิวซีแลนด์เปนต้น..ทหารไม่ขัดขวงอยู่แล้ว ถ้าพลเรือนสามารถดูแลตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

  แต่ประชาธิปไตยแบบเต็มใบ คงจะไม่ work กับคนไทยในปัจจุบันแน่ๆ
  เพราะวุฒิภาวะโดยเฉลี่ยของประชาชน ยังไม่สามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้

  อุปมาเหมือนครูปกครองปล่อยทิ้งนักเรียนม.ต้น ให้รับผิดชอบโรงเรียน
  โรงเรียนก็เริ่มเละเทะไร้แบบแผนผิดเจตนารมณ์มากขึ้นทุกที
  ในที่สุด....
  วันดีคืนดี ครูปกครองก็ถือไม้เรียวมา ควบคุมเราให้จัดแจงโรงเรียนเสียใหม่

  พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกอยู่ไม่ถึง ๒% ของประชากรก็สามารถยึดอำนาจรัฐได้
  กองทัพไทย+พันธมิตร ไม่กี่แสนคน ก็สามารถโค่นอำนาจเก่าและยึดกุมอำนาจรัฐได้ เช่นเดียวกัน
  อำนาจรัฐเปนของศักดิ์สิทธิ เมื่อรัฐบาลผู้มีอำนาจรัฐใช้อำนาจรัฐเพื่อสิทธิประโยชน์ของแผ่นดิน ก็จะถือว่าประชาชนเปนใหญ่ในแผ่นดิน รัฐบาลจีน หรือรัฐบาลเมกา ก็ปฏิบัติตามเจตนารมณนี้ เขาก็สามารถดำรงค์สถานะความมั่นคงทางการเมือง และการพัฒนาประเทศมาตราบถึงทุกวันนี้

  เมืองไทยเมืองทหารอย่างไม่ต้องสงสัย
  เพราะทหารเปนผู้สถาปนาเมืองและผูกดวงเมืองเอาไว้เช่นนี้
  ถ้าอ่านชะตาเมืองก็จะพบว่าลัคนาอยู่ที่ราศีเมษมีดาวอังคาร หมายถึงทหาร เปนดาวประจำราศี

  ดาวศุกข์เป็นตนุลักษณ์ เป็นดาวประจำเมือง ได้ตำแหน่งอุจจ์มีบุญญาธิการมาก แต่ดันไปอยู่ในภพวินาศประเทศไทยก็เลยเผชิญวิกฤติบ่อยๆ แต่ก็รอดมาได้เรื่อยๆ เพราะมีบุญมาก. ดาวศุกข์ยังหมายถึงเรื่อง การเงินการคลัง มักจะเสียหายอยู่เสมอ. และหญิงไทยมีความงดงาม และมีความเสียหายด้วย ตามความหมายของดาวศุกข์.

  อาชีพของชาวไทยจะสัมพันธ์กับดาวเสาร์ คือแผ่นดิน เช่นการเกษตร การขนส่งทางบก

  ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตร เราก็จะมีพระศาสนาที่รุ่งเรือง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ตุลาคม 2006
 4. Nirvana

  Nirvana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  8,189
  ค่าพลัง:
  +20,858
  ผมคงไม่รอประชาธิปไตยในประเทศนี้อีกแล้วล่ะครับ

  เพราะตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประชาฯในประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมไม่มีผิด
  เพราะเราไม่ได้ปลูกฝังสิ่งนี้ในจิตสำนึกของคนไทยเลย
  เรากำลังให้สิ่งที่คนไทยจริงๆไม่ยอมรับเอาไปใช้ แต่นิยมของเดิมๆ

  คนไทยยังติดอยู่กับคำว่า "ศักดินา" และ "ขี้ข้า สวามิภักดิ์" อยู่
  ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งอภิสิทธิ์ชน มีเส้นสายทุกชนชั้นตั้งแต่เด็กวิ่งขายพวงมาลัยสี่แยก มายันทำเนียบนายกฯ ทุกท่านเห็นแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา

  อย่าไปคาดหวังอะไรกับการเมืองไทย เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยไม่มีกฏเกณฑ์อะไรที่จะยึดถือได้อีก ชาวต่างชาติยังงงไม่หายถึงทุกวันนี้

  การทำรัฐประหารครั้งนี้ ได้ประหารประชาธิปไตยไปด้วยอย่างยากที่จะกลับมาอีก วันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลกระทบ แต่รอดูอีกระยะจะรู้
   
 5. mikky

  mikky เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  894
  ค่าพลัง:
  +577
  สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะนำความสงบสุขชั่วคราวมาให้ประเทศไทยได้ อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในระยะยาวมันอาจจะนำประชาชนชาวไทยไปสู่แดนมิกสัญญี ประชาชนในชาติแตกออกเป็นกลุ่ม ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุเนื่องมาจากมีผู้คนเป็นจำนวนมากเชื่อว่าการทำรัฐประหารไม่ได้ทำอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อชาติ ตามที่แถลงข่าว แต่เป็นการลุแก่อำนาจของบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง ทำให้ mile stone ก้อนแรกที่เราต้องการจะไปให้ถึง ได้แก่ความสมานฉันท์ ก็จะไปไม่ได้ เนื่องจากความสมานฉันท์ มันต้องเริ่มมาจาก "ความจริง" และ "ความจริงใจ" หมายถึงความจริงที่ประชาชนต้องรู้ ต้องเป็นความจริงที่ตรงไปตรงมา ความจริงเรื่องปัญหาต่าง ๆ ที่รัฐบาลที่แล้วก่อเอาไว้ ประชาชนต้องรู้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ผิดตามผิด ถูกตามถูก และความจริงใจก็คือ ความจริงใจที่เหล่าทหารหารมีต่อประเทศชาติ และเพื่อประชาชนจริง ๆ

  ข้อผิดพลาดของคณะปฏิรูป ที่จะเป็นสาเหตุไม่ให้เกิดความสมานฉันท์

  1 การปฏิวัติที่ผิดเวลา
  ช่วงเวลาที่ทหารควรออกมา ควรเป็นปลายทีที่แล้ว หรือต้นปีนี้ เนื่องจากความขัดแย้งชัดเจนและไม่มีทีท่าว่าจะมีทางออก แต่หลังจากนั้น เราได้ กกต ใหม่ กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ซึ่งสถานการณ์กำลังจดีขึ้น ประชาชนจะได้ใช้สิทธิของตัวเองอีกครั้ง ในระยะเวลาอีกแค่ 2 เดือน ดังนั้นจึงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนัก

  2 เหตุผลในการปฏิวัติ
  เหตุผลที่กล่าวไป คนที่อยู่ฝ่ายพันธมิตร จะบอกว่าถูกต้องทุกอย่าง แต่คนที่อยู่อีกฝ่ายจะบอกว่าเป็นแค่ข้ออ้าง ไม่ต้องถามว่าใครถูกหรือผิด เพราะแต่ละฝ่ายสามารถมีคำตอบ (ข้ออ้าง) ของตัวเองได้เป็นร้อยเป็นพัน ทำให้มีคนอีกมากที่มองว่า ไม่ตรงไปตรงมาและเป็นการกลั่นแกล้ง เหตุผลที่สวยกว่านี้ ควรจะบอกว่าเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และทหารควรกำหราบทั้ง 2 ข้าง เพราะทั้งสองฝ่านเองมีคดี ที่เกิดขึ้นกันคนละหลายคดี ทหารควรเป็นกลางและสะสางสิ่งเหล่านั้น แต่ภาพที่เห็นคือ อดีตรัฐบาลคือผู้ร้าย พันธมิตรคือวีรบุรุษ และคณะปฏิรูปคืออัศวิรขี่ม้าขาว คือทหารไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างซ้านกับขวา แค่ไปแอบย่องมาทางขวาเพื่อตีท้างด้านซ้าย มองกันชัด ๆ จะพบว่าไม่ใช่การสมานฉันท์ แต่เป็นการ "กำจัด" ตอนนี้ปัญหาใหม่ที่รัฐบาลใหม่ต้องแก้ไขคือ ทำอย่างไรจึงจะได้ใจประชาชนที่เคยเทคะแนนให้อดีตรัฐบาล ทำอย่างไรจะไม่ให้พวกเขารู้สึกว่ารัฐบาลที่พวกเขาเลือกถูกกลรัฐประหาอย่างไม่เป็นธรรม

  3. การออกกฏหมายคณะปฏิรูป และการตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
  ที่จริงแล้วมันเป็นโอกาสดรที่จะแก้ปัญหาจากข้อ 2 แต้คณะปฏิรูปใช้มันได้ไม่ดีนัก เนื่องจากการตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตั้งจากบุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบจากฝ่ายพันธมิตร แต่เป็นบุคคลที่เป็นที่กังขาของฝ่ายสนับสนุนอดีตรัฐบาล และพบว่าบางคนเคยฟ้องร้องต่อศาลในเรื่องความผิดต่าง ๆ ที่อดีตรัฐบาลทำ แต่ศาลก็ได้ยกฟ้องครั้งแล้วครั้งเล่า มันทำให้ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้ง การแก้กฏหมายเลือกตั้ง ให้เอาผิดกับนักการเมืองได้มากขึ้น พร้องส่งสัญญาณว่าจะมมรพรรคที่โดนเชือดแค่พรรคเดียว จากพรรคที่ทำผิดสองพรรค เป็นเหมือนลิ่มที่ตอกเข้าไปในใจของฝ่ายสนับสุนอดีตรัฐบาล

  4. การปรับโผทหาร ตำรวจ
  เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็รับได้ ที่ต้องสกัดดั้นขุมกำลังของอดีตรัฐบาล แต่บางคนที่ทำงานดี ๆ ประชาชนเห็นและชื่นชอบ ควรจะได้รับรางวัลตอบแทน แต่พบว่าพวกเขา "ถูกดอง" ตรงนี้เป็นที่กังขาของประชาชนเช่นกัน

  ดังนั้นผมจึงมองไม่ออกว่า ความสมานฉันท์มันจะอยู่ตรงไหน แม้วันนี้ฝ่ายสนับสนุนจะเก็บตัวเงียบ ไม่มีปากเสียง แต่มันเป็นคลื่นใต้น้ำที่คอยจะโถมขึ้นฝั่ง ทำลายความมั่นคงของประเทศได้ทุกเมื่อ วันนี้อาจจะกำหราบได้ แต่ต้องยอมรับว่าคนเรามันขึ้นได้ลงได้ วันข้างหน้าคลื่นมันจะแรง ถ้าวันนี้เรื่องต่าง ๆ มันไม่ชัดเจน ยิ่งถ้าการบริหารของรัฐบาลใหม่ทำได้ไม่ดี คลื่นมันจะแรงเป็นสองเท่า

  ทางแก้ไขวันนี้ คือต้องแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ คดีทุกคดีทำไปตามหลักฐาน ตามกฏหมายเก่าที่มีอยู่ เรื่องนี้สำคัญ เพราะถ้าพวกเก่าทำถูกกฏหมายเก่า แต่มาผิดกฏหมายใหม่ที่เพิ่งจะตั้ง มันย่อมหมายความว่า พวกเก่าถูกจองล้างจองผลาญ จะเอาผิดให้ได้ทั้ง ๆ ที่ไม่ผิด คดีพรรคการเมืองก็เช่นกัน ต้องพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา ต่างฝ่ายต่างผิดกันคนละ 2 มาตรา และมีโทษสูงสุกถึงยุบพรรคทั้งคู่ คดีมีมูลทั้งคู่ ตรงนี้ต้องตัดสินไปตามหลักฐาน

  อย่าลืมว่านิสัยคนไทยมักชอบเชียร์มวยรอง ฝ่ายชนะถ้าชนะน๊อกไม่ได้ ก็ควรชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์เท่านั้น ถ้าทำไม่ได้ไฟจะลุกบนผืนแผ่นดินไทย
   
 6. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,810
  ค่าพลัง:
  +18,981
  ต่างรอความชัดเจนกันอยู่
   
 7. Nirvana

  Nirvana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  8,189
  ค่าพลัง:
  +20,858
  คุณรู้มั๊ยครับว่า วันนี้ทักษิณ คิดอะไรอยู่

  ผมก็ไม่รู้ แต่รู้อยู่อย่างว่า หากเขาไม่กลับมาเร็วๆนี้ล่ะก้อ
  อีกไม่นานเกินรอจะต้องมีอะไร ตื่นเต้น ได้ดูกันในประเทศนี้แน่

  "สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพผู้กล้า"
   
 8. mikky

  mikky เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  894
  ค่าพลัง:
  +577
  อืม วันหน้าผมไม่รู้
  แต่วันนี้ต้องบอกว่า เหตุการณ์ปัจุบันคือ เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ตุลาคม 2006
 9. rinnn

  rinnn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  7,666
  ค่าพลัง:
  +24,008

  อืม..จริงด้วยค่ะ..
   

แชร์หน้านี้

Loading...