เรื่องเด่น ความจริง 12 ประการของ “พระพุทธเจ้า” ที่คุณอาจไม่เคยรู้ !

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 11 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,542
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,117
  ค่าพลัง:
  +31,062
  -12-ประการของพระพุทธเจ้า.jpg
  1. พระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวแต่มีมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ชื่อโคดมพระพุทธเจ้า องค์ต่อไป ชื่อพระศรีอริยเมตไตรในยุคที่คำสอนของพุทธศาสนายังดำรงอยู่จะไม่มีพระพุทธเจ้ากำเนิดในช่วงเวลาเดียวกัน

  2. ในพระไตรปิฎกมีนามของพระพุทธเจ้า 29 องค์ ที่อยู่ในช่วง 4 อสงไขย 100,000 กัป ที่ผ่านมา (1 อสงไขย = 1 แล้วตามด้วยศูนย์อีก 140 ตัว)

  3. การที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องบำเพ็ญบุญบารมีนานมาก ความตั้งใจนี้ เรียกว่า การปรารถนาพุทธภูมิ มีอยู่ 3 ช่วง ได้แก่

  • ช่วงคิดปรารถนาอยู่ในใจไม่ได้เอ่ยปาก
  • ช่วงเปล่าวาจาต่อหน้าพระพุทธรูป
  • ช่วงหลังจากได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า
  ช่วงที่ 1 และ 2 สามารถเปลี่ยนคำปรารถนาได้ ถ้าบุญบารมีมากพอก็จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เลย แต่หลังจากได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วจะล้มเลิกไม่ได้

  0032.jpg

  4. พระพุทธเจ้ามี 3 ประเภท หากแบ่งตามเส้นทางการสะสมบารมี ได้แก่

  • ปัญญาธิกพุทธเจ้า สะสมบารมีโดยใช้ปัญญา ใช้เวลาสะสมบารมี 20 อสงไขย 100,000 กัป (การเจริญปัญญาได้บุญบารมีสูงเลยเต็มเร็ว)
  • สัทธาธิกพุทธเจ้า สะสมบารมีโดยใช้ศรัทธา ปัญญาปานกลาง ใช้เวลาสะสมบารมี 40 อสงไขย 100,000 กัป
  • วิริยาธิกพุทธเจ้า สะสมบารมีโดยใช้ความเพียร ใช้เวลาสะสมบารมี 80 อสงไขย 100,000 กัป

  5. พระโพธิสัตว์ คือผู้ที่อยู่ในเส้นทางการสะสมบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหลังจากได้รับพุทธทำนาย ซึ่งจะมีบุญบารมีสูงกว่ามนุษย์ทั่วไป จิตของพระโพธิสัตว์จะยังไม่มีทางบรรลุธรรมขั้นโสดาบัน เพราะรอที่จะบรรลุในชาติสุดท้ายที่มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า

  ในประเทศไทย มีครูบาอาจารย์ได้กล่าวถึงท่านเหล่านี้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ได้แก่ หลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) รวมถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วย

  6. บารมีที่จะต้องบำเพ็ญ คือ บารมี 10 ตัว ซึ่ง 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเหนือกว่าคนธรรมดาจะทำได้ เช่น การเสียสละลูกของพระเวสสันดรเพื่อ ทานบารมี

  .jpg

  7. พระพุทธเจ้า มี 2 ประเภท คือ

  • ปัจเจกพุทธเจ้า คือผู้ที่เกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาแล้วตรัสรู้ธรรมได้ด้วยตนเอง แต่ท่านไม่ได้ประกาศศาสนาเพียงแต่สอนคนไม่มากเท่านั้น ยุคนี้จึงมีเพียง พระพุทธ และ พระธรรม แต่ไม่มีพระสงฆ์
  • สัมมาสัมพุทธเจ้า คือผู้ที่เกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาแล้วตรัสรู้ธรรมได้ด้วยตนเอง และท่านได้ประกาศศาสนาออกไปสู่คนจำนวนมาก ยุคนี้จะมีพระรัตนไตยครบองค์ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์
  คำว่า ตรัสรู้ ใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้น ส่วนผู้ที่บรรลุธรรมในสมัยที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่ แม้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง 2 ประเภท แต่จัดอยู่ในประเภท สาวกภูมิ

  8. การบำเพ็ญบุญ บารมี ที่ดีที่สุด คือการเกิดเป็นมนุษย์ ฉะนั้น 10 ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจะเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่

  9. ชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไม่ใช่ชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดร แต่เป็นพรหมที่ชื่อ สันตุสิตเทพบุตร ในสวรรค์ชั้นดุสิต เพื่อรอเวลาอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  1370797746-6-o.jpg

  10. ปัจจัย 5 อย่างที่เหมาะสมที่จะมีพระพุทธเจ้าได้แก่

  • อายุขัยมนุษย์ต้องอยู่ในช่วง 100,000 – 100 ปี
  • อยู่ในชมพูทวีป (ไม่ใช่อินเดีย แต่เป็นแผ่นดินที่มีมนุษย์อาศัยอยู่)
  • อยู่ในประเทศที่เหมาะสม
  • เกิดในตระกูลกษัตริย์ หรือพราหมณ์เท่านั้น
  • เกิดในมารดาที่ต้องมีศีล 5 มีการบำเพ็ญบารมีมา 100,000 กัป พุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากประสูติพระพุทธเจ้าแล้วจะสิ้นพระชนม์ภายใน 7 วัน เพราะ ไม่สามารถให้กำเนิดมนุษย์ที่บารมีน้อยกว่าได้อีก
  11. พระพุทธเจ้าทุกองค์มีเหตุการณ์ที่เหมือนกัน ดังนี้

  • เดิน 7 ก้าวเมื่อประสูติ
  • หากเกิดเป็นกษัตริย์จะได้รับคำทำนายว่าจะออกบวช และพุทธบิดาจะกีดกันทุกอย่างเพื่อไม่ให้บวช
  • มีการครองเรือน คือ มีพระชายาเหมือนคนทั่วไป และจะมีบุตรคนเดียวเท่านั้น
  • ออกบวชด้วยเหตุเดียวกันหมด คือ เห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช
  • ก่อนตรัสรู้จะมีคนมาถวายข้าวมธุปายาส เป็นมื้อสุดท้าย และลอยถาดทวนน้ำ
  • มีกองทัพพญามารมาขัดขวางก่อนจะตรัสรู้
  • มีแก่นคำสอนเหมือนกันหมด เช่นเรื่อง อริยสัจ4 ขันธ์5 ไตรลักษณ์ กรรมฐาน วิปัสสนา (แต่ภาษาที่ใช้เปลี่ยนตามยุคสมัย)
  • มีการชุมนุมของพระอรหันต์โดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1-3 ครั้ง
  • เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อโปรดพุทธมารดา
  12. วัดแห่งแรกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ตั้งอยู่ในพิกัดเดียวกันหมด รวมถึงกุฎิของท่านด้วย

  danh-le-tam-bao.jpg

  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ “พระพุทธเจ้า ไม่ได้มีแค่หนึ่ง”  ขอบคุณที่มา
  http://www.sabaiclub.com/?p=26078
   
 2. ธานุพงษ์

  ธานุพงษ์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2017
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +13
  ข้อที่ 9 เป็นพรหม แต่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
   
 3. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  21,151
  กระทู้เรื่องเด่น:
  54
  ค่าพลัง:
  +97,118
  ข้อ 9 เขียนผิดครับ
  ชาติสุดท้าย ท่านเกิดเป็นพระเวสสันดร
  ตายแล้ว ไปจุติที่สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นท้าวสันตุสิต เป็นหัวหน้าเทวดาในชั้นดุสิต (ชั้น 4)
  เมื่อเหล่าพรหมเทพเทวดาทั้งหลายอาราธนาจึงมาเกิดเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ
  สุดท้ายจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับ

  ข้อ 11 เขียนผิดครับ
  พระพุทธเจ้า ท่านเลือกเกิดใน 2 วรรณะครับ
  คือ วรรณะกษัตริย์ และ วรรณะพราหมณ์ อยู่ที่ว่ายุคนั้น คนนับถืออะไรมากกว่ากัน
  เช่น ในสมัยพระศรีอาริย์ พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ท่านเลือกเกิดในวรรณะพราหมณ์ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2018
 4. Nagamanee

  Nagamanee Mon ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  367
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +797
  สาธุค่ะ

  แอบดีใจ เพราะกำลังสงสัยว่า พระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเหรอคะ ?
   
 5. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +376
 6. ต๊กโกว

  ต๊กโกว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  70
  ค่าพลัง:
  +270
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ความจริง ประการของ “พระพุทธเจ้า”
 1. ฉันรักแม่
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  436
 2. kachangwa
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,066
 3. thachapol
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,437
 4. roigoo
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  859
 5. phuang
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  708

แชร์หน้านี้

Loading...