คาถาสารพัดนึก

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย kikinlala, 2 พฤศจิกายน 2006.

 1. kikinlala

  kikinlala เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  4,937
  ค่าพลัง:
  +8,841
  คาถาเมตตามหานิยม <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆก็จะราบรื่นไม่ติดขัด) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  หรือของอีกสำนักหนึ่งว่าสั้นๆ ดังนี้ <o:p></o:p>
  เมตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาเจ้านายเมตตา <o:p></o:p>
  ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ <o:p></o:p>
  (ให้สวดท่องภาวนา ๓ จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาขุนแผน <o:p></o:p>
  เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาเอ็นดู <o:p></o:p>
  วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา <o:p></o:p>
  ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม <o:p></o:p>
  ปิโยนาคะ สุปัณณานัง <o:p></o:p>
  ปิณินทะริยัง นะมามิหัง <o:p></o:p>
  นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู <o:p></o:p>
  (ให้ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความรักใคร่เอ็นดู) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาคนนิยม <o:p></o:p>
  เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กะระณัง ตาวังคาวา <o:p></o:p>
  เอหิมะมะ สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องการติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ ค้าขาย เพื่อให้คนนิยมชมชอบ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาสมัครงาน <o:p></o:p>
  พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง <o:p></o:p>
  นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์หรือสมัครงานจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาค้าขายดี <o:p></o:p>
  โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ <o:p></o:p>
  (ให้เอาใบไม้แช่น้ำใส่ขันไว้แล้วสวดภาวนา เลร็จแล้วนำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้าน จะทำให้ขายคล่อง) <o:p></o:p>
  หรืออีกคาถาหนึ่งก็ว่ากันว่าทำให้ทำมาค้าขึ้นเหมือนกันคือ <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  และอีกคาถาหนึ่งสำหรับพ่อค้า แม่ค้าที่นิยมเสกเป่า ๓ จบ กับสินค้าเหมือนกันคือ <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา <o:p></o:p>
  ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาสาริกาลิ้นทอง <o:p></o:p>
  พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ <o:p></o:p>
  พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ <o:p></o:p>
  พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ <o:p></o:p>
  อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์ ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาการเจรจา <o:p></o:p>
  นะโมพุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนากับน้ำล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาเรื่องสำคัญ จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่หวังไว้)<o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาอัญเชิญพระเครื่อง <o:p></o:p>
  พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง อารธนานัง รักษา สังฆัง อาราธนานัง รักษา <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนากับพระเครื่องก่อนออกจากบ้าน พระจะคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับตัวเอง) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาอุปถัมภ์ <o:p></o:p>
  อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน <o:p></o:p>
  นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องก่อนออกจากบ้าน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถ้มภ์ดี) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถารักแท้ <o:p></o:p>
  โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ <o:p></o:p>
  จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ <o:p></o:p>
  (ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา) <o:p></o:p>
  คาถามัดใจ <o:p></o:p>
  พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถามนต์รัก <o:p></o:p>
  โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ <o:p></o:p>
  พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา <o:p></o:p>
  ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา <o:p></o:p>
  สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาใจอ่อน <o:p></o:p>
  ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว <o:p></o:p>
  ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาผูกใจคน <o:p></o:p>
  โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ <o:p></o:p>
  (ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี ใช้เสกกับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถามหาเสน่ห์ <o:p></o:p>
  จันโทอะภกันตะโร <o:p></o:p>
  ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง <o:p></o:p>
  อิตภิโยปุริ โส <o:p></o:p>
  มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ <o:p></o:p>
  (ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาป้องกันผีพราย <o:p></o:p>
  ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนของวิญญาณ ภูตผีต่างๆ<o:p></o:p>
  หรือภาวนากับน้ำนำไปพรมกับคนที่คิดว่าจะถูกวิญญาณสิงสู่) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาป้องกันผี <o:p></o:p>
  นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ <o:p></o:p>
  สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ <o:p></o:p>
  ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา <o:p></o:p>
  ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง <o:p></o:p>
  เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง <o:p></o:p>
  อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง <o:p></o:p>
  ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง <o:p></o:p>
  อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาป้องกันงู <o:p></o:p>
  ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ <o:p></o:p>
  ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง <o:p></o:p>
  ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาเมื่อต้องเข้าป่า ที่รก หรือแม้แต่เมื่อขณะพบเจองู จะทำให้คุณปลอดภัย) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถากันสุนัข <o:p></o:p>
  นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ อิสวาสุ อุอะมะ <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องแล้วเป่าเบาๆ เวลาเจอสุนัขดุ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาป้องกันตัว <o:p></o:p>
  ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว <o:p></o:p>
  พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาคงกระพัน <o:p></o:p>
  อะสังวิสุ โลปุสะภุพะ <o:p></o:p>
  สังวิทาปุกะยะปะ นะโมพุทธายะ มะอะอุ อะระหัง <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องกับพระเครื่องและวัตถุมงคลและนำติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัว คุ้มครอง) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาป้องกันภัยพิบัติ <o:p></o:p>
  ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ <o:p></o:p>
  เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาก่อนเดินทางหรือกระทำการใดๆที่อาจเกิดอันตราย จะช่วยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาสกัดโจรผู้ร้าย <o:p></o:p>
  เจโรอัตนะรถา ยิควา ภูมิยัง <o:p></o:p>
  จักขุมัง ปรมานู ภัควโต อิทธิยา อัตตะโน <o:p></o:p>
  สิริเร มังสัง จักขะ อวสุสตุ <o:p></o:p>
  อวะสุสเต สริเว มังสัง โลหัตตัง <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องเพื่อให้ปลอดจากโจรผู้ร้าย) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาคับขัน <o:p></o:p>
  พุทโธเมสะระณัง เลนัง <o:p></o:p>
  ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ <o:p></o:p>
  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ <o:p></o:p>
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ <o:p></o:p>
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ <o:p></o:p>
  นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น <o:p></o:p>
  ธาดลซ่อนไว้ ยะหายไป <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องบริกรรมเมื่อตกอยู่ในยามคับขัน ศัตรูหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีจะมองไม่เห็น) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาหนังเหนียว <o:p></o:p>
  สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาคาถานี้กับน้ำมันทาถูร่างกายจะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็ว หรือก่อนออกศึกใดๆ<o:p></o:p>
  จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาต่อสู้ <o:p></o:p>
  นะกาโรปะถะมังฌานัง <o:p></o:p>
  โมกาโรทุติยาฌานัง <o:p></o:p>
  พุทกาโร ตะติยฌานัง <o:p></o:p>
  ธากาโร จะตุตถังฌานัง <o:p></o:p>
  ยะกาโร ปัญจะมังฌานัง <o:p></o:p>
  ปัญจะอักขระรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ ลักขะนัง <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องเผชิญหน้าศัตรูหรือกำลังจะต้องต่อสู้ เพื่อให้พ้นจากอันตราย) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถารอด <o:p></o:p>
  นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาเมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยดีเช่น รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย<o:p></o:p>
  อันตรายกำลังเข้าใกล้ก็ให้ท่องคาถานี้เพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถากำบัง <o:p></o:p>
  ปะถะมังพินธุกังชาตัง ตรีนิกัตวา นะนะ การังปัญจะสัมภะวัง <o:p></o:p>
  นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระ เทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปิเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู หรือคนที่กำลังคิดปองร้าย ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นหรือคลาดสายตาไปได้) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาแคล้วคลาด <o:p></o:p>
  พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย <o:p></o:p>
  พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย <o:p></o:p>
  พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก <o:p></o:p>
  วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม <o:p></o:p>
  (ให้ท่องคาถานี้ ๓ จบเวลาต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย หรือเสี่ยง<o:p></o:p>
  เช่นก่อนเดินทางไกลหรือขึ้นเครื่องบิน) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถากันปืน <o:p></o:p>
  นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด <o:p></o:p>
  อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ <o:p></o:p>
  อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา <o:p></o:p>
  อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด <o:p></o:p>
  พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก <o:p></o:p>
  นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาตอนที่สถานการณ์คับขัน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาแก้ศัตรู <o:p></o:p>
  พุทธัง บังจักขุ ปะติลิยะติสูญญัง <o:p></o:p>
  จิตตะวิภัตติ สังชาตัง <o:p></o:p>
  อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง <o:p></o:p>
  ธัมมัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง <o:p></o:p>
  จิตตะวิภัตติ สังชาตัง <o:p></o:p>
  อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง <o:p></o:p>
  สังฆัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง <o:p></o:p>
  จิตตะวิภัตติ สังชาตัง <o:p></o:p>
  อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้าย ให้ท่องคาถากับมือแล้วเอามือนั้นมาแตะที่หน้าผาก<o:p></o:p>
  ว่ากันว่าจะทำให้รอดพ้นไปได้) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาข่มศัตรู <o:p></o:p>
  ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก <o:p></o:p>
  อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต <o:p></o:p>
  ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง <o:p></o:p>
  (ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว - ท่อง ๓ จบแล้วกระทืบเท้าดังๆ<o:p></o:p>
  ก่อนออกจากบ้านเหมือนกับพิธีตัดไม้ข่มนาม) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย <o:p></o:p>
  มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ <o:p></o:p>
  มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนัน <o:p></o:p>
  ภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา <o:p></o:p>
  สัพเพยักขา ปะลายัตตะนิ <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องกับน้ำบริสุทธิ์แล้วนำมาประพรมให้ทั่วสถานที่นั้นๆ จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได้) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาแก้พิษ <o:p></o:p>
  อะสัง วิสุโล ปุสะพุภะ สะทะวิปิ ปะสะอุ มะ อะ อุ อาปามะจุปะ ทีมะสัง อังขุ นะโมพุทธายะ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาคาถานี้กับเครื่องสมุนไพร <ขิง พลู ไพลตำรวมกัน><o:p></o:p>
  แล้วทาบริเวณที่เป็นผื่นแดงโดยไม่รู้สาเหตุจะทำให้บรรเทาได้) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาแก้อาคม <o:p></o:p>
  นะโมพุทธายะ <o:p></o:p>
  นะรา นะระ รัตตัง ญานัง <o:p></o:p>
  นะรา นะระ รัตตัง หิตัง <o:p></o:p>
  นะรา นะระ รัตตังเขมัง วิปัสสิตัง นะมามิหัง <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วนำมาดื่มและอาบ ถ้าหากรู้สึกว่าร่างกายจิดใจไม่เป็นปรกติ<o:p></o:p>
  กระวนกระวายวซึ่งอาจจะถูกของ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถากันไฟและขโมย <o:p></o:p>
  ปัญจะมาเล ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพ ธิมตตะมัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนากับทราย ๗ จบด้วยกัน แล้วนำไปโปรยรอบบ้าน จะปลอดจากอัคคีภัยและขโมยโจร) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาชนะมาร <o:p></o:p>
  นะโม พุทธายะ โมคคัลลานัญ จะมหาเถโร อิทธิมันโต อานุภาเวนะ เชยยะสิทธิเม <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เอาชนะจากคนไม่ดีได้)<o:p></o:p>
  คาถาพืชผล <o:p></o:p>
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต <o:p></o:p>
  อภิวัน ทิยะ ปูเชตะวา <o:p></o:p>
  เอเตนะ จาปิ สัจเจนะ <o:p></o:p>
  ปวุตตา พืชชาติโย <o:p></o:p>
  ปัพพัณณา จาปรัณณาจะ <o:p></o:p>
  วิรูหันตุ <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องภาวนาขณะที่ปลูกต้นไม้ หว่านพืชผล เพื่อให้เติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถารักษาไข้ <o:p></o:p>
  โพชฌังโค สติสังขาโต ธัมมานัง วิจโย ตถา วิริยัมปิติ บัสสัทธิ <o:p></o:p>
  โพชฌังคา จ ตถา ปเร สมาธุ เปกขโพชฌังคา สัตเต เต สัพพทัสสินา <o:p></o:p>
  มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวนา พหูลีกะตา สังวัตตันติ อภิญญายะ นิพพานะยะ จะโพธิยา <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาเมื่อเวลาที่ไม่สบายกับยาที่ใช้ทานอยู่จะช่วยให้หายป่วย หายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้น) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาโชคลาภ ๑ <o:p></o:p>
  นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ <o:p></o:p>
  เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเต <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาโชคลาภ ๒ <o:p></o:p>
  นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ <o:p></o:p>
  อะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสา โสปิยามะนา โปเม สัพพะโลกัสสมิง <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาโชคลาภ ๓ <o:p></o:p>
  โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย <o:p></o:p>
  เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว <o:p></o:p>
  (เป็นอีกคาถาหนึ่งที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ้คๆขึ้นมาได้ เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาร่ำรวย <o:p></o:p>
  ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง <o:p></o:p>
  อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนากับน้ำแล้วนำเอามาพรมให้ทั่วร้าน หรือบ้านจะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถามหาลาภ <o:p></o:p>
  นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ<o:p></o:p>
  เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง <o:p></o:p>
  (ให้สวดภาวนาก่อนนอน ๓ จบและตอนเช้าอีก ๓ จบ จะเรียกทรัพย์ โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาสะเดาะเคราะห์ <o:p></o:p>
  นะโมเม โรเตโข สัพพะเทวานัง <o:p></o:p>
  สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สัพพะสังฆา นุภาเวนะ <o:p></o:p>
  พระเคราะหะ จะเทวะดา สุริยัง วันทัง ปะมุญจะกะ สะสิภูมโบ จะเทวานัง <o:p></o:p>
  พุทโธ ลามัง ถะวิสสะติ ชีโว สุโก จะ มหาลาถัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ <o:p></o:p>
  (กราบ ๓ ครั้งแล้วกล่าวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ สวดอย่างนี้ ๗ วัน) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาคลอดลูกง่าย <o:p></o:p>
  ยโตหัง ภคินี อริยายะ <o:p></o:p>
  ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ <o:p></o:p>
  สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา <o:p></o:p>
  โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ <o:p></o:p>
  โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาแล้วลูบที่ครรภ์มารดาเพื่อให้คลอดลูกง่าย) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาเสกขี้ผึ้ง <o:p></o:p>
  มทุจิตตัง สุวามุปขัง <o:p></o:p>
  ทิตสวานิมามัง ปิยังมะมะ <o:p></o:p>
  เมตตา ชิวหายะมะ ทุรัง <o:p></o:p>
  ทะตวาจาจัง สุตทังสุตตะวา <o:p></o:p>
  สัพเพชะนาพะ หุชะนาอิตถีชะนา <o:p></o:p>
  สัมมะนุนะ พรามมะนา นุนะ <o:p></o:p>
  ปะสังสันติ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติก จะทำให้คนรักเชื่อฟัง) <o:p></o:p>
  คาถาปลุกใจ <o:p></o:p>
  ปัจจะมัง สิระสัง ชาตัง นะอดทน นะกาโร โหติสัมภะโว <o:p></o:p>
  นะรานะระหิตัง เทวัง นะระเทเวหิจชิงตัง นะรานังกามะปังเกหิ <o:p></o:p>
  นะมามิสุคะตังนัง กัณหะ เนหะ <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องเมื่อต้องเผชิญกับความห่อเหี่ยว หมดกำลังใจจะได้ช่วยเพิ่มพลังให้มีกำลังใจและกายต่อสู้กับปัญหาต่างๆ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาแก้ฝ้นร้าย <o:p></o:p>
  ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ <o:p></o:p>
  โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ <o:p></o:p>
  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง <o:p></o:p>
  พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ <o:p></o:p>
  ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ <o:p></o:p>
  โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ <o:p></o:p>
  ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง <o:p></o:p>
  ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ <o:p></o:p>
  ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ <o:p></o:p>
  โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ <o:p></o:p>
  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง <o:p></o:p>
  สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาตอนเช้าตรู่กับน้ำลูบหน้าเพื่อแก้ฝ้นร้าย) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาปลุกใจ <o:p></o:p>
  ปัจจะมัง สิระสัง ชาตัง นะอดทน นะกาโร โหติสัมภะโว <o:p></o:p>
  นะรานะระหิตัง เทวัง นะระเทเวหิจชิงตัง นะรานังกามะปังเกหิ <o:p></o:p>
  นะมามิสุคะตังนัง กัณหะ เนหะ <o:p></o:p>
  (ใช้ท่องเมื่อต้องเผชิญกับความห่อเหี่ยว หมดกำลังใจ<o:p></o:p>
  จะได้ช่วยเพิ่มพลังให้มีกำลังใจและกายต่อสู้กับปัญหาต่างๆ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาคดีความ <o:p></o:p>
  อิติปิโสภะคะวา อรหังสัมมา สัมพุทโธ อรหังเต โน <o:p></o:p>
  โสตาปะติ ภะลัง อะนาตามิ พะลังเตโช วิทะเตเชยยะ <o:p></o:p>
  เชยยะ สัพพะศัตรู วินาสสันติ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาหากเมื่อมีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาล โดยเขียนชื่อคู่คดีลงบนกระดาษแล้วนำไปเผาทิ้ง ทำทุกวัน<o:p></o:p>
  คู่ความจะถอนฟ้อง) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถานักมวย <o:p></o:p>
  นะโม พุทธายะ นะธนู นะกาโรโหติ สัมภะโว <o:p></o:p>
  ปะถะมังพินธุกังชาตัง นะรา นะวะ หิตังเทวัง <o:p></o:p>
  นะระเทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกหิ <o:p></o:p>
  นะมามิสุคะตังชิตัง จะ ภะ กะ สะ (ใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วดื่มก่อนขึ้นชกจะทำให้มีชัยชนะ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาลงน้ำ <o:p></o:p>
  ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป <o:p></o:p>
  สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคกะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง <o:p></o:p>
  พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ <o:p></o:p>
  ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ <o:p></o:p>
  โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ <o:p></o:p>
  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง <o:p></o:p>
  ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ <o:p></o:p>
  ยันทุนนิมิตตัง อวมังคลัญจะ <o:p></o:p>
  โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ <o:p></o:p>
  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง <o:p></o:p>
  สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ <o:p></o:p>
  โอมชำระ มหาชำระ <o:p></o:p>
  นัทธีสะคะระชำระประสิทธิเม <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาเวลาจะลงน้ำไม่ว่าเป็นคลองหรือทะเล เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถานักมวย <o:p></o:p>
  นะโม พุทธายะ นะธนู นะกาโรโหติ สัมภะโว <o:p></o:p>
  ปะถะมังพินธุกังชาตัง นะรา นะวะ หิตังเทวัง <o:p></o:p>
  นะระเทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกหิ <o:p></o:p>
  นะมามิสุคะตังชิตัง จะ ภะ กะ สะ <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วดื่มก่อนขึ้นชกจะทำให้มีชัยชนะ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาหมัดหนัก <o:p></o:p>
  โสภะคะวา อะทิสะมานิ อุเทยยัง คัจฉันตัพพัง <o:p></o:p>
  สังลารัง ปะระมัง สุขัง นะลัพภะติ <o:p></o:p>
  มหาสูญโญ จะสัมภะโต สังสาเร อานังคัจฉันติ <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาเมื่อต้องการให้หมัดหนัก ไม่ใช่นักมวยก็ใช้ได้) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาฤทธิ์เดช <o:p></o:p>
  นะรา นะรา หิตังเทวัง <o:p></o:p>
  นะราเทเวหิปูชิตัง <o:p></o:p>
  นะรานัง กามะปังเกหิ <o:p></o:p>
  นะมามิสุคะตังชินัง กะยะพุตัง <o:p></o:p>
  (ใช้สวดภาวนาเวลาที่ต้องเข้าไปในสถานที่มีอันตราย เพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาเดินทางไกล <o:p></o:p>
  มะติ ยาเต มะเต ยาติ <o:p></o:p>
  มาเต ถินา นะนา ถิเต <o:p></o:p>
  มะนา เนสา มะสา เนนา <o:p></o:p>
  มะสา จะติ มะติ จะสา <o:p></o:p>
  มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง <o:p></o:p>
  มะตังติโน มะตังปาลัง <o:p></o:p>
  มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง) <o:p></o:p>
  <o:p></o:p>
  คาถาขับรถ <o:p></o:p>
  เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง <o:p></o:p>
  (ใช้ภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน)

   
 2. ตักศิลา

  ตักศิลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  498
  ค่าพลัง:
  +440
  สุดยอดเลยครับ ขอวิธีท่องและใช้ให้ได้ผลดีที่สุด อย่างเช่น ต้องรักษาศีล 5 นะ อะไรทำนองนั้นครับ
  จาก เด็กน้องที่อยากรู้
   
 3. den_siam2523

  den_siam2523 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กันยายน 2006
  โพสต์:
  595
  ค่าพลัง:
  +2,267
  จิต ตั้งมั่นเป็นสำคัญด้วยครับ
   
 4. kikinlala

  kikinlala เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  4,937
  ค่าพลัง:
  +8,841
  ใช่ค่ะ อันนั้นเป็นพื้นฐานเลยค่ะ

  นอกจากคาถาดีแล้ว ตัวเราต้องดีก่อน คาถาจึงมีผลนะคะ
  ตั้งใจทำดีต่อไปเด็กน้อง
  (verygood)
   

แชร์หน้านี้

Loading...