คำขอขมาพระรัตนตรัย และ คำสมาทานพระกรรมฐาน

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย นักรบ#นักรัก, 12 มกราคม 2005.

 1. นักรบ#นักรัก

  นักรบ#นักรัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +107
  เอามาลงให้แล้วนะก้าบ..คุณ ดาวหางสีน้ำเงิน

  และก้อเผื่อ สำหรับคนที่เริ่มต้นด้วย

  ****************************************************

  คำขอขมาพระรัตนตรัย

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต้ อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

  หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก้อดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
  ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ .


  ****************************************************

  คำสมาทานพระกรรมฐาน

  (ตั้งนะโม 3 จบ)

  อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัชชามิ

  ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุงเป็นที่สุด
  ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปีติทั้ง 5 และวิปัสสนาญาณทั้ง 9 ขอพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปีติทั้ง 5 และวิปัสสนาญาณทั้ง 9 จงมาบังเกิด ปรากฎในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร ของข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิต สามารถกำหนดจิตรู้สภาวะการณ์ต่างๆ ทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต และปัจจุบัน ได้ทุกขณะจิตที่ปารถนาจะรู้ เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใส และพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการ
  เหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นได้โดยมิต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใด ณ บัดเดี๋ยวนี้เถิด .

  ******************************************************

  ผมก็ ทำแบบนี้แหละคับ ก่อนนั่งสมาธิ ถ้าไปนั่งที่อื่นเกิดจำคำ ขอขมากับสมาทานไม่ได้ ก็ ว่าไปเท่าที่จำได้แหละคับ ปฏิบัติไปเรื่อยๆแหละคับ แล้วจะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน ........ขอให้เจริญยิ่งๆในธรรมนะคับ ทุกท่าน
   
 2. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,812
  ค่าพลัง:
  +18,973
  สาธุๆๆ ... ทำบ่อยๆ ชีวิตไม่ตกต่ำ..แม้กรรมจะเล่นงาน อย่างน้อยไม่ตกนรกะนครับผม
   
 3. ดาวหางสีเงิน

  ดาวหางสีเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2005
  โพสต์:
  726
  ค่าพลัง:
  +795
  ขอบคุณนะครับผม... จะพยายามจำให้ได้เวลาไปที่อื่นจะได้ไม่ต้องมั่วครับ ฮิๆ
  ขอบคุณอีกครั้งครับ ๆ^0^ๆ
   
 4. ammytr

  ammytr เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  79
  ค่าพลัง:
  +301
  ขอบคุณมากครับ...


  คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิฐาน
  โดย พระชุมพล พลปัญโญ

  ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์
  เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน จงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า
  ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ
  บุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี และที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึงซึ่งพระสัมโพธิญาณก็ดี
  ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่จิตวิญญาณทุกดวง ทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
  ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาในกุศลนั้น และจงพลันบังเกิดเป็นเครื่องสักการะบรรณาการอันเป็นทิพย์
  ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าพันทวีที่ท่านต้องการ ขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ พิพัฒนมงคล
  สมบูรณ์พูนผล ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และอธิบดีอันเป็นทิพย์ยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านคิดปรารถนาสิ่งใด
  ขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดเวลา ขอให้ท่านจงสถิตอยู่ในฐานะบิดา มารดา
  ช่วยบำรุงรักษาข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะลูกสาว-ลูกชาย ให้ปราศจากภัยอันตรายจะมาแผ้วพาน ขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการ
  จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระสัมโพธิญาณในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
  อนึ่ง บุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา ขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการเทอญ
  สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี
  ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
  สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้น
  ขอท่านทั้งหลายจงช่วยเสริมพลังบารมีแก่ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใด ที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรม
  ขอให้พลันสำเร็จเป็นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงด้วยเทอญ
  ขออัญเชิญพระศรีอาริย์ เจ้าแม่กวนอิม พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระอรหันต์จี้กง เซียนทั้งแปด พระอิศวรนารายณ์
  พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาล ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
  เทวดาทั้งหลาย นายนิริยบาลทั้งหลาย ท่านผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจทิพย์ทั้งหลาย ท่านผู้มีวิชชา อภิญญา ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จงมารับเอาส่วนกุศล
  และเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศล พร้อมทั้งนำข่าวคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั่วหน้ากันทุกภูมิทุกชั้น
  และช่วยทำคำอธิษฐานนั้นให้เป็นจริงด้วยเทอญ

  คำแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐานนี้ ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยเสริมบารมีให้สำเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการ


  อันนี้ผมใช้ประจำครับ


  --------------------------------------------------------------------------

  อันนี้แบบย่อครับ

  คำอุทิศส่วนกุศล
  อิทัง ปุญญะ พะลัง
  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
  ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งจงโมทนาในส่วนกุศลนี้ และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  และข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า เทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
  มีท่านปู่พยายมราช ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้ง 4 ขอท่านปู่พยายมราช ท่านปู่ท้าวมหาราชทั้ง 4
  และเทพเจ้าทั้งหลายได้โปรดโมทนาผลบุญนี้และพึงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี ที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี
  เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนะโอกาสนี้ ขอผลนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด
  หากขณะใดก็ตามที่ข้าพเจ้ายังทรงกายขันธ์ 5 อยู่นี้ ขอคำว่า ไม่มี
  จงอย่าปรากฏกับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านับตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน


  --------------------------------------------------------------------------

  ต่อด้วยคาถาเงินล้านของหลวงพ่อ ขอให้รวย ขอให้รวย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ


  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)
  * พระพุทธัง ประสิทธิโชคลาภ
  * พระธัมมัง ประสิทธิโชคลาภ
  * พระสังฆัง ประสิทธิโชคลาภ
  สัมปะจิตฉามิ
  นาสังสิโม พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ , (คาถาปัดอุปสรรค)
  พรหมมา จะ มหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม, (คาถาเงินแสน)
  มะหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม, (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
  มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
  พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ ,วิระทะโย วิระโคนายัง
  วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
  มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
  สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้ผลเร็ว)
  เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มกราคม 2005
 5. ammytr

  ammytr เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  79
  ค่าพลัง:
  +301
  คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

  โดย พระชุมพล พลปัญโญ

  อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
  ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
  ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
  ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาป ถอนคำแช่ง ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น
  ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ
  ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม
  ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้
  สาปไว้ แช่งไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
  ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า
  แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง
  มาเป็นพยาน ว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่งเหล่านั้น
  ร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ล้านหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ
  นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
  นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
  ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ
  ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่อง
  ผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ


  อธิษฐานไว้ ไม่เสียหลายครับ
   
 6. นักรบ#นักรัก

  นักรบ#นักรัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +107
  คำแผ่บารมี กะ คำถอนอธิษฐาน ก็แจ่มนะคับ ขอบคุณมากคับ

  ไม่เคยเจอแบบนี้เลย ...สุดๆเลยคับ :cool:
   
 7. aries

  aries เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  1,402
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,193
  ขอโมทนากับทุกท่านครับ ดีมากครับ อยากได้คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมานาน เพราะมีคนแนะนำ ^_^ เคยท่องตามบางท่านตอนไปวัดท่าซุง แต่พอดีไม่มีเนื้อความจดไว้
   
 8. wanted

  wanted Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +50
  ส่วนมากผมใช้อันนี้ครับ(คำบูชาพระรัตนไตร)

  นะโม 3 จบ
  โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  สวาขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
  สุปฎิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ตัมมะยัง ภะคะ วันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
  อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
  สาธุโนภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
  ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปามานะสา
  อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฎิคคัณหาตุ
  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
  อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ)
  สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
  สุปะฎิปัณโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ(กราบ)
   
 9. ammytr

  ammytr เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2004
  โพสต์:
  79
  ค่าพลัง:
  +301
  คาถาเงินล้านของหลวงพ่อ สุดยอดจริง ๆ ครับ

  ลองท่องดูนะครับ รวยแน่ ๆ
   
 10. ประเทศไทย!

  ประเทศไทย! สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2008
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +16
  <CENTER></CENTER><CENTER>[​IMG]
  </CENTER><CENTER>คำขอขมาพระรัตนตรัย</CENTER><CENTER></CENTER><CENTER><MARQUEE style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 55px" direction=up scrollAmount=1><CENTER>คำขอขมาพระรัตนตรัย
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เมภันเต
  อุกาสะ ทะวารัตเยนะ กะตัง
  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เมภันเต
  อุกาสะ ขะมามิภันเต

  กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินพระรัตนตรัย

  อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  ตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยกายหรือวาจาก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี

  ไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์

  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

  และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษแก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ....

  </CENTER>  </MARQUEE></CENTER>


  <CENTER>[​IMG]</CENTER><CENTER><MARQUEE>อากงอาม่าหนีร้อนอพยพมาจากแผ่นดินจีน มาอาศัยแผ่นดินไทยของเจ้าหลวงเจ้าแผ่นดิน ตั้งแต่ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช จนกระทั่งมีที่ทำกิน มีที่ดินเป็นของตนเอง อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้ บุญคุญแผ่นดินไทยไม่อาจที่จะทดแทนคุณให้หมดไปได้ฉันใด บุญคุญของเจ้าหลวงเจ้าแผ่นดินก็ไม่อาจที่จะทดแทนคุณให้หมดได้ฉันนั้น ...ชีวิตของข้าพเจ้าโชคดีที่เกิดมาอยู่เมืองไทยได้พบพระพุทธศาสนา ได้รับคำสอนของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หากทำให้ข้าพเจ้าหมดเชื้อไฟไป บุญคุณนี้ก็ไม่อาจที่จะทดแทนคุณให้หมดไป</MARQUEE></CENTER>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2010
 11. tunotun

  tunotun Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  37
  ค่าพลัง:
  +79
  ขอบคุณครับ


  สะบายใจขึ้นมากเลย:cool:
   
 12. เอกวีร์

  เอกวีร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  3,979
  ค่าพลัง:
  +3,259
  <TABLE class=tborder border=0 cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%"><TBODY><TR><TD class=thead>ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 2 คน ( เป็นสมาชิก 2 คน และ บุคคลทั่วไป 0 คน ) </TD><TD class=thead width="14%"><CENTER">[ แนะนำเรื่องเด่น ] </TD></TR><TR><TD class=alt1 width="100%" colSpan=2>เอกวีร์*, tunotun </TD></TR></TBODY></TABLE>


  สาธุ สาธุ สาธุ

  ;aa8


  ขอแค่ "คิด" แล้วมีการ "ทำ"

  นี่แค่ สวดมนต์ ยังนำสุขมาให้

  แล้วหากลงมือปฏิบัติอื่นๆในอริยวินัยนี้ เนืองๆ หละ.........................

  .....................เนาะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2010
 13. maemaejung

  maemaejung Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  13
  ค่าพลัง:
  +28
  ขอบคุณค่ะ ขอโมทนากับธรรมทานในคั้งนี้ด้วยค่ะ
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 14. fullner

  fullner เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  287
  ค่าพลัง:
  +239
  เจออะไร...:boo:
   
 15. Lumpini-krailaS

  Lumpini-krailaS Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +53
  ขอโมทนาสำหรับกุศลนี้ และขออนุญาตเจ้าของคำสมาทาน และเกจิอาจารย์อันเจ้าของบทความเคารพนับถือ ขออนุญาตนำบทความนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสมาทานพระกรรมฐาน บุญกุศลใดๆ ที่ได้จากการขึ้นพระกรรมฐานข้าพเจ้าขอน้อมคาราวะสักการะพระพุทธองค์ทุกๆภพภูมิ พระรัตนตรับ พระสาวกผู้ปฏิบัติควรแล้วทั้งหลาย รวมไปถึงเกจิอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้า เกจิอาจารย์ทั้งหลายของเจ้าของบทความ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทั้งหลายที่เมตตา คุณบิดรมารดาในทุกๆ ชาติภพ เจ้ากรรม นายเวรทุกๆ บ่วงกรรม ขอทุกท่านจงรับกุศลผลบุญนี้ด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...