คุณเข้าใจคำว่าหน้าที่ว่าอย่างไร

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย ยายทองประสา, 18 สิงหาคม 2006.

 1. ยายทองประสา

  ยายทองประสา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  809
  ค่าพลัง:
  +3,067
  คุณเข้าใจคำว่าหน้าที่ว่าอย่างไร

  หน้าที่
  คือ สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ


  หน้าที่ของคุณ
  คือ สิ่งที่คุณต้องทำให้สำเร็จ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลอื่น


  ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลอื่น
  คือ คุณเท่านั้นที่ทำหน้าที่นั้นได้ คนอื่นไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้ หรือทำแทนคุณได้ เพราะแต่ละคนย่อมมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป


  แต่ละคนย่อมมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป
  คือ คนทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเอง คนหนึ่งๆ อาจทำหน้าที่ได้หลายหน้าที่ แต่คนบางคนไม่สามารถทำหน้าที่บางอย่างได้ ดังนั้น จะหาใครมาทำหน้าที่แทนคุณจึงเป็นเรื่องยาก และจะหาใครมาแทนที่กันย่อมไม่ได้ เพราะทุกคนเป็นปัจเจกบุคคล


  ทุกคนเป็นปัจเจกบุคคล
  คือ ในโลกนี้ย่อมไม่มีใครเหมือนคุณ และคุณก็ไม่เหมือนใคร (แม้จะเป็นคู่แฝด หรือโคลนนิ่งก็ตาม) มีลีลาชีวิตที่แตกต่างกันไป เพราะชีวิตจริง ยิ่งกว่า ละคร


  ชีวิตจริง ยิ่งกว่า ละคร
  คือ คนทุกคน มีความสามารถ มีหน้าที่ มีบทบาทแตกต่างกันไป มีดี, มีเลว, มีสุข - ทุกข์, มีได้ลาภ - เสื่อมลาภ, มีได้ยศ - เสื่อมยศ, มีสรรเสริญ - นินทา ฯ เพราะมีกรรมเป็นตัวกำหนด กัมมุนา วัตตะตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม


  ผมได้รับงานมาชิ้นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมาก คือ โครงการพานิสิตไปปฏิบัติธรรม ในใจอยากให้มีคนช่วยเยอะๆ จึงจะสามารถทำงานนี้ได้ ในขั้นตอนของราชการนั้นยุ่งยากมากสำหรับผม ทำให้ท้อแท้ใจ แต่ก็ต้องทำลงไป จนในที่สุดเมื่อการดำเนินการต่างๆ กำลังเสร็จสิ้นลง ด้วยความยากลำบาก พร้อมที่จะออกเดินทางได้ ผมจึงได้เข้าใจความหมายของคำว่า

  หน้าที่คืออะไร

  คุณอาจมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผมบอกได้เลยว่าหากคุณยังไม่เคยประสบ คุณจะไม่มีวันพบความหมายที่แท้จริง ที่เรียกว่า ปัจจัตตัง คือ รู้ได้เฉพาะตน คนที่ปฏิบัติหรือเข้าถึงธรรมใดๆนั้นแล้ว ย่อมรู้ตัวเข้าใจอยู่เฉพาะตน ยากที่จะให้คนอื่นรู้ตามเข้าใจตาม
  หลังจากเข้าใจคำว่าหน้าที่คืออะไรแล้ว ผมจึงมีความสุขใจและอิ่มใจมาก ที่ได้ทำหน้าที่นั้น ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และดีใจอิ่มใจตลอดทั้งที่กำลังดำเนินโครงการ แม้กระทั่งหลังจากจบโครงการนั้นแล้ว หวนกลับไปคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ ผมก็จะอิ่มเอิบใจขึ้นมาทุกที

  ธรรมะข้อนี้ ไม่ใช่ผมคิดขึ้น แต่ตรงกับธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ 2549 ปีมาแล้ว เป็นปัจฉิมโอวาท ก่อนจะทรงดับขันธปรินิพพานว่า
  ขย วย ธมฺมา สํขารา
  อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ

  สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง
  ท่านจงยังกิจของตนให้สำเร็จ
  ด้วยความไม่ประมาทเทอญ


  อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม อโห สงฺโฆ
  พระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริง
  พระธรรมเจ้าน่าอัศจรรย์จริง
  พระสงฆเจ้าน่าอัศจรรย์จริง


  ธรรมบูรณาการน้อยๆ จากยายทองประสา
  ที่เพิ่งได้รู้จักคำว่า หน้าที่คืออะไร   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 สิงหาคม 2006
 2. varanyo

  varanyo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  925
  ค่าพลัง:
  +3,372
  ของจริงแล้ว...ของเดิมแท้...
  ขออนุโมทนาสาธุ....สาธุ...สาธุ...
   

แชร์หน้านี้

Loading...