ชาวพุทธเมียนมาร์-เวียดนามยกย่อง ‘พระธรรมรัตนาภรณ์’

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 12 กุมภาพันธ์ 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,842
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,704
  ค่าพลัง:
  +6,300
  0b898e0b980e0b8a1e0b8b5e0b8a2e0b899e0b8a1e0b8b2e0b8a3e0b98c-e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b894e0b899.jpg
  ตามที่คณะสงฆ์ แม่ชี คณาจารย์ และพุทธศาสนิกชน จากประเทศเมียนมาร์ ภูฏาน และเวียดนาม กว่า 300 รูป/คน เข้าศึกษาดูงาน การสร้างความมั่นคงของชุมชนชาวพุทธด้วยพลัง “บวร” ซึ่งดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิต และได้เข้าพบพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจ.ปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม(มส.) โดยพระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ว่า การดำเนินการดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้สะอาด ร่มรื่น เป็นสถานที่สัปปายะ

  เพื่อสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมการเรียนรู้ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่จิต และปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล 5 ผ่านกิจวัตรประจำวัน และยังได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ตามนโยบายของคณะสงฆ์ บูรณาการร่วมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผู้นําเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน

  จากนั้นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองไน ประเทศเวียดนาม ได้กราบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพุทธธรรม” แด่พระธรรมรัตนาภรณ์ ด้วย

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/757148
   

แชร์หน้านี้

Loading...