ด่วนที่สุด ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็นเพื่อ''ศาสนากับการปฏิรูปประเทศไทย''

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 20 สิงหาคม 2010.

 1. คนของหลวง

  คนของหลวง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +6
  ศาสนากับการปฏิรูปประเทศไทย

  :cool: เพียงแค่ประชาชนชาวไทยทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งละเว้นทุกสิ่งที่เป็นความชั่ว รู้จักละอายต่อบาป ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามหลักคำสอนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ความสงบและการพัฒนาประเทศในทางที่เจริญก็จะบังเกิดค่ะ
   
 2. Heureuse

  Heureuse เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2008
  โพสต์:
  857
  ค่าพลัง:
  +3,443
  พระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับการศาสนาที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2514 เมื่อ 30 ปีมาแล้ว ความตอนหนึ่งว่า

  "…ถ้าเราสามารถจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่ดีมากขึ้นๆ ให้กลับมาเหมือนเดิมอย่างของเก่า โบราณเรา คือให้รู้สึกว่าโรงเรียนก็คือวัด วัดก็คือโรงเรียน ก็จะทำให้บ้านเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการ และมีจิตใจสูง จิตใจดี เป็นพลเมืองดีต่อไป จะช่วยให้ส่วนรวมสามารถดำเนินไปด้วยดี…"  -----------------------------------------------------------------------

  เราขอเสนอความคิดในด้านพุทธศาสนาเเละการศึกษา

  ความจริงใจเราอยากให้รักษาเเละมีโรงเรียนวัดเเต่ ในสภาพสังคมปัจจุบันไม่เอื้อ
  จึงได้คิดนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเเทรกในโรงเรียนเเทน

  ปัญหาในปัจจุบัน เเบบเรียนพระพุทธศาสนาที่เราเรียนในโรงเรียนนั้นเป็นเเบบท่องจำ ไม่ใช่เเบบที่นำไปปฎิบัติ
  ถึงเเม้จะเพิ่มวิชาพุทธศาสนาตั้งเเต่ประถมไปจนถึงปริญญาก็ไมได้อะไรนอกจากความรู้ในตำรา
  วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนนั้น ที่โรงเรียนให้ครูสอน เเต่ครูก็ไม่ได้ทำเป็นอย่างให้ดูเลย


  เราควรจะสอนพระพุทธศาสนาโดยให้เริ่มเรียนรู้จากเรื่องง่ายๆ เเยกเป็นระดับโดยมีรายละเอียดดังนี้

  อนุบาล ประถมต้น
  ครูหาเทป หรือวีดีโอ หนังสือ เกี่ยวกับพระสุตตันตปิฎกหรือธรรมะ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจ สีเสียงมาให้เด็กดู เพื่อให้เกิดความสนใจ

  ประถมปลาย
  เริ่มให้เด็กเริ่มรู้สึกจริยธรรมที่ได้เคยศึกษามา มาใช้กับสถานกาณ์ข่าวปัจจุบันมายกตัวอย่าง เเละนำมาคิดวิจารณ์ วิเคราะห์ เเยกเเยะให้เข้าใจถึงความดีชั่ว ปฎิบัติตนเป็นคนดี เเละให้เด็กเริ่มมีสำนึกรู้จักการให้ (ทาน)

  มัธยมต้น
  เริ่มเพิ่มเนื้อหาหมวดหมู่ธรรมต่างๆตามสมควร เเละเริ่มให้เด็กเเละครูผู้สอนให้เห็นความสำคัญของศีล
  เริ่มถือศีล เริ่มต้นถือกันทุกวันพระ(ศีล)เเละหลังจากนั้นเริ่มสอนให้ทำ(สมาธิ)

  มัธยมปลาย
  เรียนเนื้อหาเเละปฎิบัติธรรมไปพร้อมๆกัน

  มหาลัย
  เน้นทั้ง ทาน ศีล สมาธิ
  ปฎิบัติธรรมด้วย เเละเริ่มเป็นตัวเเทน ประสานงานกับสังคม หน่วยงานองค์กร เข้าไปอบรมช่วยเหลือสังคม
  นำปัญหาสังคมไปวิเคราะห์เเละเข้าช่วยเหลือ เเละเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป


  "ทั้งหมดนี้เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความสัมพันธ์เเละสำคัญของ ธรรมะเเละบัณฑิต รวมถึงธรรมะเเละการใช้ชีวิต"
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 สิงหาคม 2010
 3. kasinthara

  kasinthara เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +249
  จะไปแก้หรือปรับปรุงกันตรงไหน ในเมือประเทศไทย จะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาจัดการ อย่างเช่น สันติอโศก ธรรมกาย หรือพระที่มีความเห็นผิด และส่วนราชการหนึ่งบอกว่าผิด ไม่ถูกต้อง อีกส่วนราชการหนึ่งนำเอามาออกรายการวิทยุ ทีวี แล้วจะเชื่อใคร หรือหลักสูตรสอนเด็กก็ไม่บรรจุในการเรียนการสอน แล้วคำว่าพระพุทธศาสนาในเด็กรุ่นปัจจุบันจะรู้อะไร รัฐบาลก็ไม่เคยใส่ใจ หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ผิดเพี้ยนไปเรือย ๆ ต้องเป็นตามทำนายของพุทธ์องค์ อีกหน่อยก็แค่เอาผ้าคล้องคอ ก็เป็นศาสดากันได้แล้ว
   
 4. iracha

  iracha เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +572
  ก่อนอื่น ต้องขอโทษทาง Web.ด้วย ที่ผมแสดงความคิดเห็นมาช้ากว่ากำหนด (ก่อน 10.00 น. วันที่ 21 ส.ค.53) แต่ก็พอใจที่ทาง Web.ยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้ ดังนั้น ผมขอร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปพอเป็นสังเขปได้ ดังนี้ ครับ.......
  " ศาสนากับการปฏิรูปประเทศไทย" .... ประเทศไทย ประกอบด้วยประชากรหลายสิบล้านคน ดังนั้น ประเทศไทยจะสามารถดำรงอยู่ได้ก็ต้องมาจากประชาชนผู้อยู่อาศัย เปรียบเสมือนประเทศไทยเป็นตึก/บ้านที่ใหญ่โต จะต้องสร้างฐานตึก/บ้านให้แข็งแกร่ง (เสาเข็ม) ก่อน ตึก/บ้านจึงอยู่ได้นาน ฉันใดก็ฉันนั้น ประชาชนก็เหมือนฐานรากที่ค้ำประเทศไทยไว้
  การให้การศึกษาแก่ประชาชนเท่านั้นคือการสร้างรากฐานที่มั่นคง แข็งแรง ต่อการปฏิรูปประเทศไทย ดังนั้น งบประมาณแผ่นดินควรนำมาใช้จ่ายในการศึกษาให้มากขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ใช่แล้วครับ...การปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้รู้จักศีลทั้ง 5 ข้อ และพรหมวิหาร 4 อย่างลึกซึ้ง (พื้นฐานการศึกษา) อย่างต่อเนื่องจากชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รับรองได้ว่าเด็ก ๆ เหล่านี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป ถ้าได้เริ่มต้นแล้ว คำว่าสายเกินไปก็ไม่เกิดครับ ..
   
 5. ธัมปฏิบัติ

  ธัมปฏิบัติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  178
  ค่าพลัง:
  +1,020
  ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง สาธุคับ
  ______________
   
 6. vanil

  vanil Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  34
  ค่าพลัง:
  +73
  คิดว่าต้องเน้นหลักสูตรการศึกษาของเด็กไทยในทุกระดับ เพราะเชื่อว่าในเรื่องนี้ควรปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กจะได้รู้จักที่จะตั้งใจทำความดี ละเว้น และหลีกเลี่ยงจากความชั่วซึ่งปัจจุบันนี้มีสิ่งยั่วยุมากเหลือเกิน ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดีแล้ว สังคมนี้คงจะอยู่กันไม่ได้แล้ว ไม่น่าอยู่ มีแต่ความคิดแก่งแย่งเบียดเบียนกัน เห็นแก่ตนอย่างเดียว

  ควรต้องให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาในหลักสูตรของเด็กตั้งแต่เด็กเล็ก กระทั่งในระดับอุดมศึกษา คิดว่าถ้าเน้นให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้มากๆ ตั้งแต่เด็กให้ต่อเนื่องกันจนโต
  น่าจะช่วยปลูกฝังให้รู้ดีชั่วถูกผิด กันได้อย่างหนักแน่นมั่งคงขึ้นมาก เพราะสมัยนี้สิ่งยั่วยุมอมเมาในสังคมมีมากเหลือเกิน ทำชั่วกันได้ง่าย ถ้าไม่มีหลักที่ดียึดในการดำเนินชีวิต คงต้องหลงทำผิดแน่นอน
  ในการเรียนการสอนของโรงเรียนก็น่าจะมีการนำเด็กนักเรียนไปทำกิจกรรมของวัดบ้าง จะหัดนั่งสมาธิ หรือไปบำเพ็ญประโยชน์ก็ตามน่าจะให้ได้ใกล้วัดวาบ้าง และต้องมีกิจกรรมในทุกๆชั้นปีที่เรียนต่อเนื่องกันไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
  ส่วนผู้ใหญ่ทั้งหลายในสังคมปัจจุบันก็ควรช่วยกันดูแล ตลอดจนทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งสถาบันครอบครัวทั้งหลายก็ควรส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาสำหรับลูกหลานเยาวชนและทั้งครอบครัวให้มากขึ้น
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. มหาชินมาร

  มหาชินมาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +312
  เมตตาจิต........................
   
 8. มาพบพระ

  มาพบพระ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  640
  ค่าพลัง:
  +1,951
  หากต้องการนำพระพุทธศาสนามาปฏิรูปประเทศไทย สิ่งแรกคือนำศีล 5 ข้อมาใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวันของพลเมืองให้ได้เสียก่อน โดยส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งเสริมทุกรูปแบบ ทั้งสื่อโฆษณา สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ ทำให้เป็นคนรักศีลธรรมตั้งแต่หน่วยสังคมครอบครัวเล็กๆ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงพ่อแม่ เมื่อหน่วยเล็กๆ เป็นคนดีได้แล้ว การคัดเลือกผู้มีศีลธรรมอันดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองก็จะไม่เป็นการยากอีกต่อไป บ้านเมืองก็จะพัฒนาไปได้ นอกจากนั้นยังจะเป็นผู้มาเป็นพระในวัดและเป็นผู้นำศาสนาที่ดีต่อไปได้ เราจะตำหนิผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาว่าไม่ดีโดยตรงก็ไม่ควร เพราะผู้เข้ามาบวชก็เป็นฆราวาสเป็นลูกหลานชาวเมืองและชาวบ้านมาก่อน ถ้าลูกหลานชาวบ้านชาวเมืองและชาวบ้านชาวเมืองเหล่านั้นยังรักษาศีล 5 ข้อไม่ได้ จะหวังให้ผู้เข้ามาบวชไปเป็นผู้นำศาสนาที่ต้องรักษาศีลถึง 227 ข้อได้อย่างไร ก็มีแต่จะเสื่อมถอยลงไปในทุกภาคส่วนเท่านั้น
   
 9. patuwan

  patuwan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  108
  ค่าพลัง:
  +842
  ขอขอบคุณที่ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

  ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น ขอไม่ออกความคิดเห็นเพราะ .....ตอนนี้ข้าพเจ้าสงสัยตัวข้าพเจ้าติดอยู่ใน " บัญชีตัวหนังสือที่ีไม่ใช่ตัวหนัง
  สือสีน้ำเงินและสีทอง มา 2 ปีกว่าแล้ว " ( มิจฉาทิฎิอย่างแรง ) ขอเชิญเป็นหน้าที่ ( ท่าน ) ที่ลงมาลาก็แล้วกัน

  ขอบพระคุณ
   
 10. wir00

  wir00 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +30
  การปฏิรูปประเทศไทยโดยหลักศาสนา ทุกๆศาสนาต่างก็มีคำสอนที่ให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม เป็นหลักสากลเหมือนกัน นั่นก็คือ การมีเมตตาต่อผู้ยากไร้ การให้ทานแก่ผู้อื่นโดยการให้ความช่วยเหลือ ให้ทรัพย์ ให้อภัย การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ สังคมก็จะมีความสงบสุขมากเพราะในสังคมมีคนดีมากขึ้นนั่นเอง การจะมีคนดีได้ก็จะต้องมีการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาให้มาก การเจริญจิตเจริญเมตตาให้มากก็จะทำให้มีสติมาก เมื่อเจริญสติให้มากปัญญาก็จะเกิดความรู้ขึ้น
  การดำเนินการ
  1.ทางด้านการศึกษา บรรจุลงเป็นคาบเวลาช่วงปฏิบัติทางจิตทุกวัน วันละ1ชั่วโมง เวลาที่เหมาะสมคือ 8.30-9.30 น.ในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย แยกปฏิบัติแต่ละศาสนา [เปิดเทปสอน]
  2.ทางด้านสังคม นำโดยผู้นำศาสนาแต่ละศาสนาในแต่ละชุมชน ผู้นำองค์กรภาครัฐหรือเอกชนมีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นประจำ
  3.กำหนดเป็นนโยบายหลัก ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณประจำ
   
 11. noolegza

  noolegza เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  1,034
  ค่าพลัง:
  +3,830
  ขอเสนอปัญหาของศาสนา
  1.ขอให้มีการพิจารณาสภาพจิต อารมณ์ ของผู้จะออกบวช ไม่ว่า พระ หรือเณร
  เนื่องด้วยสภาพจิตจะออกไปทางเพศอื่น เมื่อปรากฏต่อที่ชุมชน เห็นแล้วเสื่อมยิ่งนัก
  2. ถ้าห้ามไม่ได้ ขอให้พิจารณากำหนดระยะเวลาในการบวชได้ไหม เช่น เณร 15 วัน
  พระ 1 เดือน ( ปัญหาทางเพศเยอะ ยิ่งเป็นพระผู้ใหญ่ สงสารเด็กๆ ที่จะเข้ามาบวช )
  ไม่มีปากเสียงอะไร ยิ่งเด็กยากจนที่เข้ามาบวชเรียนอีก
  3.ในการต้องปาราชิก โดนจับสึก ไม่ควรให้บวชได้ใหม่ในทุกกรณี ให้ส่งหนังสือเวียน
  หรือแจ้งให้วัดทั่วประเทศทราบ ฝ่าฝืน วัดที่รับมีโทษ
   
 12. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  ไม่นำพระธรรมกลับมา
  โลกาจะวินาศ
   
 13. supatipunno

  supatipunno Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +32
  ขอแสดงความคิดเห็น

  จะมีใครรู้บ้างว่าภายใต้เหตุการณ์วุ่นวายของประเทศที่ผ่านมา แฝงไปด้วยเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือ ล้มล้างศาสนาพุทธและสถาบัน ผมขอเรียกร้องให้ระบุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ หากผู้ใดคิดหรือมีเจตนา ยื่นเรื่อง เสนอ ที่จะแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงศาสนาเป็นอื่น ผู้นั้นคือปรปักษ์กับประเทศไทย ทั้งนี้มติมหาเถระสมาคมในประเด็น ที่ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั้น มตินี้ให้มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญใดใด ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้
   
 14. sasipong

  sasipong สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +5
  ขออนุโมทนา

  ก็ให้นั่งสมาธิกันฝึกจิตใจให้ดียิ่งขึ้นไป
   
 15. ผู้เลื่อมใสศรัทธา

  ผู้เลื่อมใสศรัทธา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  912
  ค่าพลัง:
  +2,079
  ขอร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับ

  ผมขอฝากสักนิดนะครับ
  ศาสนาก็ศาสนา การปฏิรูปก็คือการปฏิรูป
  ที่ประเทศไทย ไม่ค่อยเจริญ ขาดความสามัคคี ก็เพราะคนเราไม่มีศาสนาในหัวใจ
  มีแต่ปากเปล่า ว่า เรานับถือศาสนาพุทธ แต่ในใจศีล 5 ยังไม่รู้เลย
  รัฐบาลต้องส่งเสริมศาสนา ช่วมกับประโคมข่าวการทำบุญ
  ปิดสื่อที่มาทำให้ศาสนาต้องเสียหาย เพราะที่เสื่อมเสียนั้นเป็นส่วนน้อย
  บอกบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างพระพุทธรูป จัดอบรมเป็นหลักสูตรในโรงเรียน
  จัดเข้าค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรม

  ถ้าหากผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ
  ส่วนผม ผมยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา อยู่ ยังมีกิเลสอยู่ เป็นธรรมดา
   
 16. armchi

  armchi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  1,631
  ค่าพลัง:
  +2,027
  ผมขอแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์เล็กๆที่ผมได้เห็นอยู่ทุกวันนะครับ (แต่ไม่ขอบอกสถานที่นะครับ) ทุกวันนี้ในตลาดสดของต่างจังหวัดก็มีพระไม่ทราบวัดไม่มีที่มาที่ไป ได้มา(นั่งรอ)ญาติโยม ใส่บาตรทุกตอนเช้า ทำให้พุทธศาสนาและพระดีๆดูตกต่ำลงไปเพราะท่านเหล่านี้ อยากให้จัดระเบียบหรือสอดส่องดูแลท่านเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นครับผม ขอบคุณครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 สิงหาคม 2010
 17. dangcarry

  dangcarry เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2005
  โพสต์:
  1,396
  ค่าพลัง:
  +4,305
  - ปลูกฝังศาสนาแท้ ๆ ให้ประชาชน ทุก ๆ ระดับ เริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ๆ และคนที่กำลังจะเป็น พ่อ เป็นแม่
  - วางระเบียบ มาตรการต่าง ๆ สำหรับพระสงฆ์ (ที่บวชชั่วคราว แต่ทำลายพระศาสนาแบบถาวร)
  - วัด ต้องเป็นวัด ไม่ใช่ตลาดสด ไม่ใช่ลานคนเมือง ลานจอดรถ ลานแสดงมโหรสพ (ที่ไม่เหมาะสม)
  - ต้องมีมาตรฐานศาสนา ที่ไม่แตกต่างกันมาก ๆ อย่างฟ้า กับ เหว
  - พระบ้านแก่ปริยัติ ต้องคู่ปฏิบัติ (เรียนทางโลก ป.ตรี ป.โท ป.เอก สูง ๆ )
  -
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 สิงหาคม 2010
 18. prakobna

  prakobna Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +59
  ท่าน buddha55+ ครับ ด้วยความเกรงใจนะครับ เขาขอให้แสดงความคิดเรื่อง ศาสนากับการปฏิรูปประเทศ นะครับ ไม่ใช่ให้มาตำหนิศาสดา ศาสนาใดๆนะครับ ท่านบอกว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์ แล้วใครสร้างพระเจ้า ละครับ ความจริงท่านเยซูคริสต์ นั้นท่านเป็นมนุุษย์ที่มีความสามารถ คล้ายๆพระพุทธเจ้านั่นละครับ คำสอนต่างๆที่ท่านนำมาสอน ห่านก็ค้นพบด้วยตัวท่านเอง ซึ่งมันเป็นกฎของธรรมชาติ แต่ท่านไม่กล้าบอกตามตรง ขนาดบอกว่าเป็นคำสอนของพระเจ้า ยังมีเรื่องให้เดือดร้อน เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม แล้วยังต้องมีผู้มาอาราธนา ให้ทำการสอนสัตว์โลกเลย เพราะสัตว์โลกโดยเฉพาะ คน นั้นสอนยาก จึงต้องเลือกสอนไปตามระดับความรับรู้ของคน เมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงเรียก มนุษย์
   
 19. หมอพล

  หมอพล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  2,083
  ค่าพลัง:
  +4,167


  1. พระพุทธเจ้า มีจริง สามารถพิสูจน์ได้ ทั้งเรื่องของหลักฐาน พยานวัตถุ พยานบุคคล สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติ จนองค์การยูเนสโกประกาศให้วันวิสาขบูชา (วันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน) เป็นวันสำคัญของโลกแล้ว


  2. การทำความดี ก็คือ หนทางแห่งการดับทุกข์และรอดจากบาปอย่างแท้จริง ซึ่งหลักของการทำความดี พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้มากมาย เช่น มงคล 38 ประการ พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 บารมี 10 กุศลกรรมบถ 10 ฯลฯ จนถึงระดับสูง เช่น อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 (ย่อเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา) และ สติปัฏฐาน 4 เป็นต้น ซึ่งในศาสนาอื่นไม่มี ถ้ามีก็แอบอ้างเอาไปจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้น เพราะศาสนาใดกำเนิดขึ้นก่อนก็เห็นชัดกันอยู่แล้ว และพระพุทธศาสนาสอนให้พ้นจากความงมงายทั้งปวงด้วย (ที่เห็นงมงายอยู่หาใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่หลักธรรมอันแท้จริง เอามาสับสนปนเปกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ได้)


  3. ใครจะสร้างคนขึ้นมานั้น ผมไม่รู้ รู้แต่ว่าพ่อแม่ให้กำเนิดผมขึ้นมา และผมต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดผม รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน และ ชาติ (แผ่นดินเกิด) ศาสนา (พระพุทธศาสนาแน่นอน) พระมหากษัตริย์ (เทิดทูนเต็มหัวใจ)


  4. จะนับถือหรือไม่นับถือมนุษย์คนไหน ศาสดาท่านใด ก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละคน หาใช่จะมาโจมตีกันได้ไม่ ต่างคนก็ต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ และ ต่างเวรต่างกรรม ซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยโจมตีหรือตำหนิติเตียนในศาสนาอื่นรวมถึงผู้ที่นับถือในศาสนาอื่นด้วย มีแต่เคารพและให้เกียรติในศาสนาอื่นเสมอมา


  5. เห็นด้วยที่คนต้องศึกษาเพิ่มเติม แต่พระเจ้าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาจริงหรือไม่นั้น ผมไม่ทราบ และไม่อยากจะทราบด้วย ไม่รู้ว่าจะทราบไปทำไม เพราะมีเรื่องที่น่าจะทราบน่าจะเรียนรู้อย่างอื่นอีกตั้งมากมาย


  6. การบำเพ็ญทุกรกิริยา ไม่ใช่ทางหลุดพ้น พระพุทธองค์ทรงพิสูจน์มาแล้วด้วยการทรมานร่างกายถึง 6 ปีเต็มด้วยวิธีต่างๆ แต่พระองค์ทรงหลุดพ้นด้วยหลักแห่งมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางต่างหาก (อันนี้ตอบจริงๆ ไม่เชื่อก็ลองบำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญาด้วยทางสายกลางดูเอง แล้วจะรู้)


  7. ร่างกายแตกดับเป็นเรื่องปรกติธรรมดา วัตถุธาตุย่อมมีเกิดมีดับ แต่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้บรรลุธรรมหาใช่สูญสิ้นจิตวิญญาณไม่ และในความเป็นจริงแล้ว จิตวิญญาณก็ไม่มีการแตกดับเพราะเป็นมโนธาตุ เพียงแต่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวธรรม อันได้แก่ กรรม กิเลส และ วิบาก เท่านั้น จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำลายจิตวิญญาณ แต่อยู่ที่การพัฒนาจิตวิญญาณต่างหาก และเมื่อพัฒนาจนถึงที่สุดแล้ว จิตหาได้สูญสลายไปไม่ แต่กลับมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆ และเมื่อสำเร็จธรรมแล้วก็ไม่ไปอยู่แค่สวรรค์หรอก แต่ไปอยู่ที่สูงกว่าสวรรค์ขึ้นไปอีก และเกิดสันติสุขแน่นอน (นิพพานัง ปรมัง สุขัง) หากไม่เชื่อก็ลองทำดู พระพุทธศาสนาสามารถพิสูจน์ได้


  8. การดับทุกข์ ไม่มีการแย่งชิง ถ้าจะแย่งชิงก็คงชิงเอาชนะกับกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยา ความงมงายต่างๆ เท่านั้น และเมื่อดับทุกข์ได้แล้ว ก็สามารถแนะนำผู้อื่นต่อไปได้ มีแต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี้แลทางรอดจากบาปโดยแท้จริง  ขอบพระคุณที่ตั้งคำถาม  ปล. ส่วนเรื่องของภัยพิบัตินั้น วิทยาศาสตร์ก็สามารถให้คำตอบได้ ไม่เกี่ยวกับการจะนับถือหรือไม่นับถืออะไรเลย เพราะมันเกิดได้ทุกที่นั่นแหละ แต่ถ้าคนเรามีความทุกข์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด การมีศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ ไม่ว่าจะศาสนาใด ก็เป็นสิ่งที่ดีมิใช่หรือ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 สิงหาคม 2010
 20. teedej

  teedej Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +61
  กราบอนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลกับทุกท่านครับ สาธุ<!-- google_ad_section_end --> สาธุ<!-- google_ad_section_end --> สาธุ<!-- google_ad_section_end -->
   

แชร์หน้านี้

Loading...