ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ‘อเนกกุศลศาลา-วิหารเซียน’

ในห้อง 'ท่องวัดและศาสนสถาน' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 2 ตุลาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,144
  กระทู้เรื่องเด่น:
  615
  ค่าพลัง:
  +1,832
  “…ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยนายสง่า กุลกอบเกียรติ ได้รับพระราชทานที่ดินในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อที่จำนวน 7 ไร่ สำหรับดำเนินการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เวลา 09.19 น. และพระราชทานนามอาคารนี้ว่า… อเนกกุศลศาลา…”

  …นี่เป็นประวัติความเป็นมาในส่วนที่สำคัญของอาคาร “อเนกกุศลศาลา” หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “วิหารเซียน” จากข้อมูลของ “มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ “วิหารเซียน” เลขที่ 1000 หมู่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดงานวันที่ระลึกฤกษ์พระราชทานสร้างวิหารเซียน และเร็ว ๆ นี้ คือ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ใกล้จะมาถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป จะมีการจัดงานวันที่ระลึกฤกษ์เบิกเนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิหาร แล้วจากนั้นในช่วงปลายปี ในวันที่ 10 ธันวาคม ก็จะมีการจัดงานใหญ่อีกครั้ง คืองานวันที่ระลึกฉลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี …นี่เป็นปฏิทินพิธีสำคัญประจำปี 2560 ของ…

  e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b881e0b8a3e0b8b8e0b893e0b8b2e0b898e0b8b4e0b884e0b8b8e0b893e0b8a5e0b989.jpg

  b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b881e0b8a3e0b8b8e0b893e0b8b2e0b898e0b8b4e0b884e0b8b8e0b893e0b8a5e0b989-1.jpg

  “วิหารเซียน”

  ทั้งนี้ เพิ่มเติมความเป็นมาในส่วนที่สำคัญ จากข้อมูลของทางมูลนิธิอเนกกุศลศาลาฯ การก่อสร้าง “อเนกกุศลศาลา” หรือ “วิหารเซียน” นี้ ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 4 ปีกว่าจึงสำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ และในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดอเนกกุศลศาลา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536 นั้น นายสง่า กุลกอบเกียรติ และบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีน ได้พร้อมใจน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารอเนกกุศลศาลา พร้อมทั้งโบราณวัตถุที่จัดแสดงทั้งหมดภายในอาคาร แด่พระองค์ท่าน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดีในพระมหากษัตราธิราชเจ้า และด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย

  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมายให้ มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของอเนกกุศลศาลา…

  b0e0b8a-2e0b8abe0b8b2e0b88-2e0b8a3e0b8b8e0b893e0b8b2e0b898e0b8b4e0b884e0b8b8e0b893e0b8a5e0b989-2.jpg

  ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิชัยพัฒนา

  “อเนกกุศลศาลา” หรือ “วิหารเซียน” นั้น เป็นงานก่อสร้างที่ มีรูปแบบในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน อันเกี่ยวเนื่องและสืบสานสู่ศรัทธาในทางพุทธศาสนา ตัวอาคารใหญ่มีรูปทรงเป็นแบบวิหารจีน สูง 3 ชั้น เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าจากจีน ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบให้แก่นายสง่า กุลกอบเกียรติ เป็นจำนวนถึง 328 รายการ

  สถานที่แห่งนี้ ถือว่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และวัฒนธรรม ระหว่างไทย–จีน และยังเป็นสถานที่ที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะไทย–จีน ที่น่าสนใจ ซึ่งได้มีการ รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งทางพุทธ เต๋า และขงจื๊อ ไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ มีพระพุทธรูปทั้งในแบบจีนและแบบไทย ประดิษ ฐานอยู่ รวมถึง รวบรวมเทพเซียนต่าง ๆ ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ เป็นจำนวนประมาณ 700 องค์ ซึ่งในการจัดงานวันที่ระลึกฤกษ์เบิกเนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิหาร วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นี้ ก็จะมี พิธีประทับทรง ด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น.

  สถานที่นี้ถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมแห่งศาสนา และลัทธิหลัก ๆ ที่ชาวจีนนับถือบูชากันมาช้านาน

  e0b8a-3e0b8abe0b8b-3e0b88-3e0b8a3e0b8b8e0b893e0b8b-3e0b898e0b8b4e0b884e0b8b8e0b893e0b8a5e0b989-3.jpg

  นอกจากนี้ ยัง มีการจัดแสดงงานประติมากรรมของไทยและจีนจำนวนมาก เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่งานศิลปะไทยและจีนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น รูปปั้นทหารที่ขุดพบในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองจีน ภาพวาดอัญมณี รูปหล่อวัตถุโบราณในราชวงศ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนของศิลปะไทย ก็เช่น ภาพจิตรกรรมชุดรามเกียรติ์ หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐ์แบบจำลอง ชุดเรือในชีวิตประจำวันของคนไทยในอดีต ชุดเรือพระที่นั่ง ฯลฯ รวมถึงยังมีอีกส่วนที่สำคัญคือ ภาพจิตรกรรมชุด 8 มหาราชไทย

  กล่าวสำหรับ “วิหารเซียน” หรือนามพระราชทาน “อเนกกุศลศาลา” ในด้านที่เป็นมูลนิธินั้น เป็นมูลนิธิเชิงอเนกประสงค์ ดำเนินงานการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ของสังคมหลายด้าน โดยไม่ได้เจาะจงรูปแบบการกุศลเฉพาะทาง มีทั้ง ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านเผยแพร่ปรัชญาศาสนา ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา และอื่น ๆ

  การดำเนินงานของ “วิหารเซียน” โดยมูลนิธิอเนกกุศลศาลาฯ ได้ สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่จะส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กในชนบท โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขัดสนทางทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียน บริเวณรอบโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “กลุ่มโรงเรียนวิหารเซียนอุปถัมภ์” รวมถึงมีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ข้าวสาร ทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วย

  8a-4e0b8abe0b8b-4e0b88-4e0b8a-4e0b8b8e0b89-4e0b8b-4e0b898e0b8b4e0b884e0b8b8e0b89-4e0b8a5e0b989-4.jpg

  ในช่วงระยะแรก พิธีมอบทุนการศึกษานั้นดำเนินการมอบในวันที่ 6 มิถุนายนของทุกปี โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการมอบ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีการมอบทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 25 ปีแล้ว

  กว่า 29 ปีจากวันสำคัญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้าง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และกว่า 25 ปีนับจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ นับจากอีกวันสำคัญ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิด วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ทาง “อเนกกุศลศาลา” หรือ “วิหารเซียน” ได้ดำเนินงาน ดำเนินภารกิจต่าง ๆ ในฐานะสถานที่ที่มีความสำคัญหลายด้าน และในฐานะมูลนิธิ ดังที่ระบุมา อย่างแข็งขันมาโดยตลอด เป็นอีกสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คน ให้ความช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่ง… ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยพระเมตตาล้นพ้น แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

  -5e0b8abe0b8b-5e0b88-5e0b8a-5e0b8b8e0b89-5e0b8b-5e0b898e0b8b-5e0b88-5e0b8b8e0b89-5e0b8a5e0b989-5.jpg

  ทั้งนี้ นายสง่า หรือ อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ในฐานะประธานอำนวยการในนามคณะกรรมการดำเนินงานอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ได้บันทึกไว้ในหนังสืออเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) มีเนื้อความสำคัญบางช่วงบางตอนว่า…

  “…พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ ยังความปลาบปลื้มยินดีมาสู่คณะกรรมการดำเนินงานตลอดจนพสกนิกรชาวไทยจีนทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้…” “…ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าเพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลชั่วนิรันดร…”.


  ………………….

  ทีมวาไรตี้


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/article/601725
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ‘อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน’
 1. gaara99
  ตอบ:
  235
  เปิดดู:
  23,102

แชร์หน้านี้

Loading...