เรื่องเด่น ตามรอยเท้า “หลวงปู่มั่น” จารึกไว้ในล้านนา

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 28 มกราคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,096
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,763
  ค่าพลัง:
  +6,600
  0b8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899.jpg

  วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จ.เชียงใหม่ วัดหนึ่งเดียวที่หลวงปู่มั่นเคยเป็นเจ้าอาวาส

  เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่คนไทยเคารพนับถือ ในถ้อยธรรมคำสอนของหลวงปู่ ส่องทางธรรมให้พุทธศาสนิกชนเจริญดำเนินรอยตาม ตลอดจนทุกสถานที่ที่หลวงปู่มั่นจาริกธุดงค์ไป เคยอยู่อาศัย จำพรรษา และบรรลุธรรม จะได้รับการเผยแพร่ตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นมากขึ้น หลังจากที่ยูเนสโกประกาศยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี 2563-2564
  หลวงปู่มั่นเป็น “พระป่า” เป็นพระแท้ผู้ไม่เคยอยู่ติดวัดหรือกุฏิ แต่ออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาทั่วภาคเหนือและอีสาน ออกเผยแผ่พระธรรมให้กับคนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ดินแดนล้านนาจึงเป็นพื้นที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของหลวงปู่มั่นได้อย่างดี เนื่องจากท่านเป็นพระมหาเถระรุ่นบุกเบิกที่ได้เดินทางขึ้นมาเผยแพร่วัตรปฏิบัติคณะธรรมยุติกนิกาย และในธุดงควัตรปฏิบัติแบบพระป่ากรรมฐาน ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดหนึ่งเดียวที่หลวงปู่มั่นเคยเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ได้อุปสมบทจนกระทั่งละขันธ์

  8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899-1.jpg
  กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. ประธานพิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปี ชาตกาล “หลวงปู่มั่น”

  ในวาระครบ 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสมหามงคล กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน จัดงานฉลองถวายหลวงปู่มั่นด้วยพิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาล นิมนต์พระเถระสายกรรมฐานจากวัดต่างๆ ในเชียงใหม่จำนวน 150 รูป มาร่วม โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมทั้งอาราธนาอัฐิธาตุและฟันกรามหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประดิษฐานหน้ารูปเหมือนหลวงปู่มั่นในบุษบก ณ มณฑลพิธีลานพระธาตุเจดีย์หลวง เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ ที่สำคัญมีพิธีเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาทีพร้อมกันทั่วไทย ทั่วโลก
  หลังงานฉลอง ทางวัดเจดีย์หลวงยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ตามรอยหลวงปู่มั่นผ่านการศึกษาหลักธรรม และนิทรรศการคุณงามความดี รวมถึงจัดพิมพ์หนังสือ “จารึกไว้ในล้านนา” เป็นครั้งแรก โดยรวบรวมเรื่องราวการเดินทางจาริกของหลวงปู่มั่นยังพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ ตลอดจนปฏิปทาและหลักคำสอนร่วมเผยแพร่เกียรติคุณ

  8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899-2.jpg

  พระเถระสายกรรมฐานจากวัดต่างๆ ในเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาล

  พระครูโสภณกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง กล่าวว่า หลวงปู่มั่นเคยพำนักอยู่วัดเจดีย์หลวงช่วงปี 2472-2473 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดในปี 2475 แม้หลวงปู่จะเป็นเจ้าอาวาส แต่กุฏิที่พักเป็นเพียงกุฏิไม้ที่เรียบง่าย มีคำเทศน์สอนที่ทำให้คนทุกรุ่นสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทันที ในช่วงที่พำนักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ หลวงปู่ได้ทำประโยชน์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสายพระธุดงคกรรมฐานด้วยปฏิปทาที่เรียบง่าย จนเป็นที่ศรัทธาอย่างมาก มักจะออกธุดงค์ไปพำนักยังพื้นที่ห่างไกล ตามถ้ำและป่าเขา ด้วยห่วงใยชีวิตคนในชนบท นำความสงบร่มเย็นสู่พื้นที่ จนเป็นที่ศรัทธาของชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมถึงศิษยานุศิษย์ทุกชนชั้นจำนวนมากทั่วทุกภูมิภาค และทั่วโลก แนวทางธรรมของหลวงปู่ ถ้านำไปปฏิบัติจะพบสันติภาพอย่างแท้จริง
  “เป็นที่ประจักษ์ว่า 57 ปี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตลอดการบรรพชาได้ธุดงคกรรมฐานลำพังตามบ้านป่าเขาสูง ตามถ้ำในภาคเหนือและภาคอีสาน พระสงฆ์และผู้คนเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติ ธรรมที่ท่านแสดงออกเป็นธรรมชั้นสูง ซึมซับคำสอนสืบทอดกันมา พระสงฆ์เหล่านั้นต่างเจริญงอกงามในธรรม หลวงปู่เป็นแบบอย่างอันดีด้านการไม่ยึดติดที่อยู่อาศัย การธุดงควัตรปฏิบัติเป็นเครื่องทำลายกิเลส ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงอยู่ปีเดียวก็ลาออก บอกยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เหมาะกับหลวงปู่ เพราะเป็นผู้รักสงบ ท่านทิ้งสมณศักดิ์ไว้ที่วัดเจดีย์หลวง แล้วออกธุดงค์ทั่วภาคเหนือ มุ่งปฏิบัติธรรมและบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่วัดถ้ำดอกคำ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ยามเจ็บไข้อาพาธเป็นไข้ป่ามาลาเรีย ใช้การเดินจงกรมรักษาจนหาย ก่อนจะกลับอีสานปี 2485 และมรณภาพปี 2492” พระครูโสภณกวีวัฒน์ กล่าว

  8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899-3.jpg

  พระครูโสภณกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง น้อมรำลึกพระคุณหลวงปู่มั่น

  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสกล่าวด้วยว่า หลวงปู่สอนน้อย แต่ผู้ฟังเข้าใจง่าย มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ฟังธรรมไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ แต่บรรลุเป็นกัลยาณชน ไม่หลงเดินทางผิด หลวงปู่ฟื้นฟูวัดร้างและสำนักสงฆ์แบบกระท่อมกลายเป็นวัด เงาและรอยเท้าบนเส้นทางที่หลวงปู่เคยไปในแผ่นดินล้านนา ทำให้เกิดการศึกษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนอยู่จนทุกวันนี้
  ที่เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ อ.แม่ริม ปัจจุบันวัดนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างดี วัดแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับหลวงปู่มั่นเช่นกัน เป็นหนึ่งในวัดที่องค์ท่านก่อตั้ง
  พระครูปลัดธนาคาร ธนากโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน วัดป่าดาราภิรมย์ มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 150 ปีชาตกาลครั้งนี้ กล่าวว่า วัดป่าดาราภิรมย์จัดงานเฉลิมฉลองถวายหลวงปู่มั่นตลอดทั้งปี โดยมีนิทรรศการแสดงชีวประวัติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งรูปเหมือนหลวงปู่และอัฐิธาตุให้ประชาชนได้สักการะที่วิหารแก้ว ย้อนไปหลวงปู่ได้ธุดงค์จากวัดเจดีย์หลวงมาวัดป่าดาราภิรมย์ สมัยนั้นเป็นป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาใน ร.5 หลวงปู่ปักกลดใต้ต้นไม้นาน 8 เดือน บำเพ็ญกรรมฐาน และมีพระสงฆ์ลูกศิษย์ได้เข้ามาบำเพ็ญกรรมฐานที่นี่ เช่น หลวงปู่แหวน เมื่อชาวบ้านเห็น เกิดศรัทธาร่วมกันสร้างเสนาสนะถวาย ต่อมาทายาทของเจ้าดารารัศมีถวายที่ดินซึ่งอยู่ในเขตพระตำหนักให้แก่วัดด้วยศรัทธาจนกลายเป็นวัดทุกวันนี้

  8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899-4.jpg

  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน บุคคลสำคัญของโลก

  “วัตรปฏิบัติที่ทางวัดยังถือปฏิบัติ คือ ทำวัตรเช้า วัตรเย็น เดินจงกรม จนได้เวลาบิณฑบาต ฉันในบาตร มีการเจริญจิตภาวนา และสอนจิตภาวนา เน้นพระบวชใหม่ต้องศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยเป็นหลัก เพื่อให้กาย วาจา ใจ เป็นหลัก ขณะนี้วัดมีแนวคิดจะสร้างกุฏิหลวงปู่มั่นบริเวณที่ท่านเคยปักกลด เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของหลวงปู่มั่น บุคคลสำคัญของโลก ประชาชนสามารถมาตามรอยได้” พระครูปลัดธนาคาร ธนากโร กล่าว
  ในปีนี้ การเฉลิมฉลองหลวงปู่มั่น บุคคลสำคัญของโลกยังไม่หมด นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงานของพระอาจารย์มั่น และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้นำทางไว้ และจุดประกายทางปัญญาสู่สังคม หนึ่งในกิจกรรมใหญ่ เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมตามรอยหลวงปู่มั่น โดยบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัด วัด และภาคีเครือข่าย อย่างที่ จ.เชียงใหม่ มี 13 วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ วัดเจดีย์หลวง, วัดป่าดาราภิรมย์, วัดสันติธรรม, วัดโรงธรรมสามัคคี, วัดถ้ำดอกคำ, วัดป่าอาจารย์มั่น, วัดพระธาตุดอยนะโม ฯลฯ แต่ละวัดมีร่องรอยการปฏิบัติธรรมขององค์ท่านให้ทุกคนน้อมรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมอบนโนบายให้สำนักวัฒนธรรมจังหวัดค้นหาวัดและสถานที่ที่ผูกพันกับพระอาจารย์มั่น เพื่อนำมาสู่การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน.

  8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899-5.jpg

  8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899-6.jpg

  8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899-7.jpg

  8a2e0b980e0b897e0b989e0b8b2-e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887e0b89be0b8b9e0b988e0b8a1e0b8b1e0b988e0b899-8.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thaipost.net/main/detail/55632
   
 2. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  781
  ค่าพลัง:
  +617

แชร์หน้านี้

Loading...