ต้องการผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าในการสร้างสมเด็จองค์ประถม

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย เทวธรรม, 30 กันยายน 2012.

 1. เทวธรรม

  เทวธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  122
  ค่าพลัง:
  +276
  ต้องการผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าในการสร้างสมเด็จองค์ประถมต้นพุทธวงศ์ทรงเครื่องล้านนา

  เนื่องด้วยพระอาจารย์ เทวฤทธิ์ เทวธรรมโม พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันดำริที่จะจัดตั้ง พุทธสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์ ขึ้นใน ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่บฎิบัติธรรม และ สอน อบรมวิปัสนากรรมมัฎฐาน ตอนนี้การดำเนินการขั้นแรกคือการปลูกสร้างกุฎิ ที่พักชั่วคราว และสร้างองค์สมเด็จองค์ประถมต้นพุทธวงศ์ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ล้านนาขึ้น เพื่อเป็นองค์ประธานในพุทธสถาน ขนาดหน้าตัก 10 ศอก เพื่อเป็นที่สัการะแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้จึงใครร่เชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ประถมอย่างแรงกล้า ได้เสนอเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง หรือใครท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการก่อสร้าง เชิญติดต่อได้ที่เบอร์ 089-8355136

  ดูข้อมุลเพื่อมเดิมได้ที่http://baramee2528.tht.in
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2012
 2. เทวธรรม

  เทวธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  122
  ค่าพลัง:
  +276
  [FONT=&quot]ความเป็นมาของการจัดตั้งพุทะสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรี พุทธชยันตีนุสรณ์[/FONT][FONT=&quot] (ม่อนเนินทอง) [/FONT]
  [FONT=&quot]เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสั้นพุทธเจ้า ทางท่านพระอาจารย์ เทวฤทธิ์ เทวธมฺโม[/FONT]
  [FONT=&quot]พร้อม ด้วย คณะ ศิศุยานุศิษย์ทั้งหลาย จึงมีดำริที่จะสร้าง พุทธสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์ ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในปีมหามงคลอันเป็นปี ครบรอบพุทธชยันตี โดยได้จัดหาพื้นที่ในเขตที่เหมาะสมแก่การบฎิบัติธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนา โดยการจัดตั้งนั้นจะทำขึ้นในพื้นที่ บ้านแดนเมือง ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๖ ไร่เศษ ราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการรวบรวมเงินจากจิตศรัทธา และผ้าป่าจากผู้มีจิตศรัทธาจากที่ต่างๆ [/FONT][FONT=&quot](ยัง ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสถานบฎิบัติธรรม และฝึกอบรมการบฎิบัติธรรม กรรมมัฎฐาน แก่เยาว์ชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการบฎิบัติธรรม เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในล้านนาตั้งแต่อดีตจน ถึงบัจุบัน และเป็นสถานที่แสดงอัตตชีวะประวัติของครูบาอาจารย์สายล้านนาที่สำคัญ อีกประการหนึ่งยังได้ใช้เป็นสถานที่อบรมเยาว์ชนและผู้สนใจเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนรรมล้านนา และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาจารีตประเพณีของล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามให้กับเยาว์ชนและผู้สนใจ โดยการนำเอาพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นของควบคู่กันมาอยู่แล้วแต่ช้านนาน มาบูรณาการ ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาว์ชน อันเป็นอนาคตของชาติ และ ปลูกฝังจริยะธรรมอันแฝงอยู่ในขนบประเพณี ไม่ให้สูญหายไปตามการเวลา[/FONT]
  [FONT=&quot] ในส่วนของการจัดการฝึกอบรมวิปัสนากรรมมัฎฐานได้มีผู้มีความรู้โดยตรง มาเป็นผู้ชี้แนะ โดยการฝึกอบรมจะทำกันทุกวันในศูนย์กรรมฐาน โดยในการดำเนินการระยะแรกเริ่มนั้นจะทำการปลูกที่พักชั่งคราวและจัดระบบน้ำ ไฟอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกแต่ยังขาดแคลยทุนทรัพย์อยู่เป็น จำนวนมากจึงใครขอบอกบุญแก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมสละทุนทรัพย์ เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดตั้งพุทธสถานจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์ เพื่อเป็นการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในอีกหน้าหนึ่งในการจัดตั้งพุทธสถาน อันจะเป็นสถานที่ประดิษฐสถานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงตราบจนถึง ๕,๐๐๐ พระวัสสาสืบต่อไป
  [/FONT]

  [FONT=&quot]โดยการดำเนินการระยะแรก นั้นมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆดังนี้ จัดตั้งระบบน้ำไฟใช้งบประมาญราวๆ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ที่พักชั่วคราวใช้งบประมาณราว ๕๐,๐๐๐ บาท จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสละทุนทรัพย์ร่วมทำบุญอันเป็นมหาบารมีครั้งนี้ตาม กำลังศรัทธา [/FONT]
  [FONT=&quot] หรือจะบริจาคเป็นเจ้าภาพตามรายการดังด่อไปนี้[/FONT]
  [FONT=&quot]๑. เสาปูนสำเร็จรูป๖ศอก จำนวน ๕๗ ต้น ราคาต้นละ ๒๗๗ บาท[/FONT]
  [FONT=&quot]๒. ปูนจำนวน ๕๐ กระสอบ ราคากระสอบละ ๑๐๐ บาท[/FONT]
  [FONT=&quot]๓. ดินปล๊อกจำนวน ๕๐๐ ก้อน ราคาก้อนละ ๙ บาท[/FONT]
  [FONT=&quot]๔. ตองตึง[/FONT][FONT=&quot](ใบพลวง)มุงหลังคาจำนวน ๒๐๐๐ ตับ ตับละ ๑๐ บาท[/FONT]
  [FONT=&quot]๕.กระเบื้องมุงหลังคา ๑๐๐ แผ่นราคาแผ่นละ ๓๙ บาท[/FONT]
  [FONT=&quot]๖.ก้อนอิฐดินเผา จำนวน ๑๐๐ ก้อน ราคาก้อนละ ๖ บาท[/FONT]
  [FONT=&quot]๗.แผ่นไม้ไผ่สานขนาด ๓ คูณ ๓ เมตร สำหรับทำฝากุฎิ จำนวน ๓๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๘๐๐ บาท[/FONT]
  [FONT=&quot]๘.เครื่องสุขภัณฑ์ จำนวน ๖ ชุด ราคาชุดละ ๕, ๐๐๐ บาท[/FONT]
  [FONT=&quot]จึงใคร่ขอบอกบุญบอกกุศลให้ท่านทั้งหลายผู้มีใจบุญ ใจฝักไฝ่ในการบุญการกุศลได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลมหาบารมีอันใหญ่หลวง มาณที่นี้[/FONT]
  [FONT=&quot] ในโอกาสต่อไปนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลางในสากลโลก อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระสยามเทวาธิราซ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และสิ่งศักสิทธิ์ ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงได้อภิบาล ปกปักรักษา ให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีทรัพย์สมบัติให้ถึงพร้อม ทั้งภายใน และภายนอก ประกอบสิ่งใดจงสมมุ่งมาดปรารถนา ทุกเมื่อทุกประการเทอญ[/FONT]
  [FONT=&quot]สนใจร่วมทำบุญบริจาคโทร ๐๘๙-๘๓๕๕๑๓๖
  [/FONT]

  [FONT=&quot]หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์[/FONT]
  [FONT=&quot]ธ.กรุงเทพ สาขาลำพูน[/FONT]
  [FONT=&quot]ชื่อบัญชีคุณ ชิตาพร สุตะวงค์[/FONT]
  [FONT=&quot]หมายเลขบัญชี๓๓๔-๔-๘๑๘๙๘-๘[/FONT]


  [FONT=&quot](หมายเหตุ กำลังจะจัดตั้งบัญชีกองทุน[/FONT]
  [FONT=&quot]จึงขอใช้บัญชีนี้ชั่วคราวไปก่อน[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]  [FONT=&quot]อาณาบริเวณโดยรอบ ในการสำรวจสถานที่จัดสร้าง[/FONT]

  [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [FONT=&quot]สถานที่วิเวกเหมาะกกับการบฎิบัติธรรมเป้นอย่างยิ่ง[/FONT]
  [​IMG]


  [​IMG]

  [FONT=&quot]กระท่อมชั่วคราวต้นแบบ ต้องทำให้มิดชิดกันมิจฉาชีพ และอาจจะอยู่อีกหลายไป[/FONT]

  [​IMG]

  [FONT=&quot]กระท่อมชั่วคราวต้นแบบ ต้องทำให้มิดชิดกันมิจฉาชีพ และอาจจะอยู่อีกหลายไป[/FONT]

  [​IMG]

  [FONT=&quot]กระท่อมชั่วคราวต้นแบบ ต้องทำให้มิดชิดกันมิจฉาชีพ และอาจจะอยู่อีกหลายไป[/FONT]

  [​IMG]
   

แชร์หน้านี้

Loading...