ทำงาน...ธรรมข้อไหนสำคัญสุด

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย paang, 22 ตุลาคม 2005.

 1. paang

  paang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2005
  โพสต์:
  9,496
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +34,316
  [​IMG]

  ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต การทำงานทุกๆ ข้อ สุดแล้วแต่จะหยิบข้อไหน ขึ้นมาใช้
  แต่ถ้าจะมุ่งหวังถึงความสำเร็จ ในการทำงาน ต้องยึดปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อ อิทธิบาทสี่ หรือ อิทธิบาทธรรม ซึ่งประกอบด้วย
  ฉันทะ หมายถึง ความรักงาน วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ มีใจจดจ่ออยู่กับ งาน วิมังสา หมายถึง ความรู้จักพิจารณา เหตุสังเกตผลในการทำงาน
  อิทธิบาทธรรม ข้อ "วิมังสา" คือ รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผล ในการทำงานให้ได้ผลดี มีข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน หรือการ ประกอบสัมมาอาชีวะให้ได้ผลดี มีความเจริญ มั่นคง ที่ในวงวิชาการบริหารได้ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล้ว ได้แก่
  ๑.เป็นผู้มีบุคลิกของความเป็นผู้นำที่ดี คือ เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน องอาจผ่าเผย มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข้มแข็ง อยู่ในหลักธรรม ของนักบริหารที่ดี เป็นผู้มั่นคง ในหลักแห่งความถูกต้อง เหมาะสม บริสุทธิ์ และยุติธรรม เป็นผู้รู้งาน รู้กาลเวลา ที่เหมาะสม รู้เขา รู้เรา รู้ประชุมชน และรู้สถานการณ์ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและกว้างไกล เป็นต้น
  ๒.ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตนได้ดี ประพฤติปฏิบัติตนต่อบุคคล ในวงงานวงสังคม และญาติมิตร ได้เหมาะสม ที่พึ่ง ที่อบอุ่นใจของลูกน้อง เป็นที่วางใจของผู้บังคับบัญชา เป็นที่รักนับถือของสมาชิกในครอบครัว ในวงงานและญาติมิตร รู้จักเข้ากับ คนได้ดี รู้จักคบแต่คนดีเป็นมิตร
  ๓.ความเป็นผู้รู้สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อวงงาน และสังคม ประเทศชาติ ไม่เป็นคนมีจิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว
  ๔.รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะด้วยสามัคคีธรรม ไม่เป็นคนมากด้วยมานะทิฏฐิ หลงตัวเองว่า เก่งคนเดียว รู้จักลดมานะละทิฏฐิ ฟังคนอื่นเสียบ้าง เพราะสี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
  ๕.ให้รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนักผ่อนเบา และรู้จักประนีประนอม ประสานประโยชน์ โดยไม่เสียหลักการแห่งความถูกต้อง เหมาะสม บริสุทธิ์ ยุติธรรม
  ๖.ให้รู้จักมีความคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ วิธีการทำงานใหม่ๆ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเฉลียวฉลาด ในอุบายแห่งความเจริญ และอุบายลดความเสื่อม ความเสี่ยงบ้าง รู้จักแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่จะทำกิจการงานให้ได้สำเร็จด้วยดี มีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น ฯลฯ
  ดังนี้ก็จะสามารถถึงความสำเร็จ และความเจริญมั่นคง ในหน้าที่กิจการงานได้ดียิ่งขึ้น
  พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า)

  จาก http://www.komchadluek.net
   
 2. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,812
  ค่าพลัง:
  +18,973
  ...หลายอย่างเลยคร้บ ... เพราะว่า ประเด็นในการใช้ชีวิตทางโลก จำเป็นต้องมีหลายประเด็น

  มันถึง "วุ่นวาย" ..ไง
   

แชร์หน้านี้

Loading...