ทำไม หลวงจีนต้อง ท่อง อมิตพุทธ นี่เลย ที่มา

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย Kamen rider, 27 กันยายน 2004.

 1. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +1,997
  เปลี่ยนรสชาติ ผมเลย เอา ของทางมหายาน มาแบ่งกันอ่านครับ

  ค้นมาให้ครับ เคย ได้ยินว่า มี อยู่ บทหนึ่ง ในพระสูตร นิกาย สุขาวดี เขากล่าวว่า ใคร อยากจะเกิดใน แดน สุขาวดีโลกธาตุ ทิศตะวันตก ก็ ทำความดี และ ท่องพะนาม อมิตตพุทธเสมอ ตอนสิ้นชีพ ท่านก็จะมารับ สำหรับผม ไม่ว่า จะนับถือ พระพุทธเจ้าองค์ใหน นึกถึงท่าน ท่องท่าน บ่อย มันคือ

  พุทธานุสติ ครับ  ประดับสมอง ความรู้คือ อาภรณ์ ประดับกาย

  -------------------------------------------------------------------

  พระอมิตาภพุทธเจ้า

  พระอมิตาภพุทธะ หรือ อมิตายุพุทธเจ้า คำว่า อมิตาภะ แปลว่า มีความสว่างอันประมาณมิได้ หรืออมิตายุ แปลว่า มีอายุอันประมาณมิได้ พระพุทธเจ้าองค์นี้ประทับอยู่ ณ ดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตร เบื้องทิศตะวันตก อมิตาภพุทธะเป็นพุทธเจ้าแห่งการสงคราม หมายถึง การต่อสู้เพื่อเอาชนะกิเลส ตัณหาของตน แต่สำนักยุทธจักรได้นำไปใช้เป็นเทพเจ้าประจำสำนัก ดังนั้นจึงมีการเอ่ยนามว่า " อมิตพุทธ " บุคคลใดปรารถนาจะไปเสวยสุขอยู่ในแดนสุขาวดีพุทธเกษตร ให้สวดคำว่า " นโม อมิตพุทฺธาย " เสมอๆ
  พระอมิตาภพุทธเจ้า (ออนีทอฮุก)

  ประจำทิศตะวันตก พุทธเกษตรชื่อสุขาวดี นางปรัช_าคู่บารมีหรือศักติชายาคือ ปาณฑราวิสิณี พระอมิตาภพุทธเจ้านั้น จัดเป็น 1 ใน 3 ของพระประธานในอุโบสถของวัดทางฝ่ายมหายาน เป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รับการเคารพและสักการะบูชามากที่สุดพระองค์หนึ่งของฝ่ายมหายานนิกาย หากในอุโบสถใดตั้งพระประธาน 3 พระองค์ องค์ขวามือ (ซ้ายมือของคนสักการะ) คือ พระอมิตาภะ ตามด้วย พระศากยมุนี และไภษัชคุรุพุทธะ

  คนจีนเรียกพระอมิตาภพุทธเจ้า ว่า ออนีทอฮุก เล่าสืบต่อกันเป็นตำนานถึงกำเนิดของพระอมิตาภะไปหลายทาง คือ

  1. ในอดีตกาลยังมีมหาราชพระองค์หนึ่งนามว่า จักริน มีพระราชโอรสนับพันพระองค์ พระโอรสองค์โตชื่อ ปู๋จวี้ องค์รองชื่อ หนีหมอ ต่อมาเมื่อมหาราชจักรินบำเพ็_สำเร็จเป็นพุทธ ได้ชื่อว่า พระอมิตภพุทธ แห่งสุขาวดีโลกธาตุ พระโอรสองค์โตสำเร็จเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตต์ ส่วนองค์รองสำเร็จเป็น พระมหาสถามะปราบต์ เพื่อช่วยพุทธกิจของพระราชบิดา

  2. ในมหาสุขาวดีวยูหสูตร หรือ อมิตายูสูตร บรรยายพอสรุปใจความว่า ณ ท่ามกลางธรรมสภาอันประกอบด้วยเหล่าโพธิสัตต์ ปวงเทพยดาและอรหันต์จำนวนมากเหลือจะคณานับได้ ได้ปรากฏเหตุมหัศจรรย์ ด้วยพระฉวีวรรณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศากยมุนี ได้เปล่งรัศมีอันเรืองรองขึ้น ด้วยเหตุนี้พระอานนท์จึงทูลถามพระพุทธองค์ว่า เป็นเพราะเหตุใด

  พระศากยมุนีพุทธเจ้าจึงเล่าพระประวัติและพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งนับไปในอดีตถึง 10 กัลป์ นามว่า อมิตาภะ แต่เดิมนั้นพระองค์เป็นมหาราชา แต่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า ณ เบื้องพระพักตร์และได้ฟังธรรมเทศนาจากพระโลเกศวรราชพุทธเจ้า จนเกิดความเลื่อมใสจับใจในธรรม จึงตัดสินใจสละราชสมบัติออกผนวชเป็นพระภิกษุนามกรว่า " พระภิกษุธรรมกร " ด้วยความพากเพียรอย่างมั่นคงแน่วแน่เพื่อบรรลุพุทธภูมิ และหวังจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลเบื้องหน้า

  การบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นตั้งมั่นเป็นผู้รับมงคลพรถึง 48 ประการ เพื่อประโยชน์ต่อมหาชนโดยทั่วไป ทั้งยังขอให้พุทธเกษตรของพระองค์มีความงามยิ่ง ทุกคนซึ่งมาถือกำเนิดในแดนสุขาวดีพุทธเกษตรนั้น จะบรรลุสัมมาสัมโพธิ_าณในอนาคตทุกคน
  พระอมิตาภพุทธเจ้า อันขนาบด้วยอัครสาวกฝ่ายขวา พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตต์ และอัครสาวกฝ่ายซ้าย พระมหาสถามะปราบต์โพธิสัตต์ เป็นองค์ศรัทธาของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นิกายสุขาวดี คนจีนเรียกว่า เจ่งโท้วจง

  ผู้เทียบเคียงความเชื่อในด้านการถ่ายเททางวัฒนธรรมระหว่างชนชาติต่างๆ พบว่า พระอมิตาภพุทธเจ้านั้น หาใช่พระเป็นเจ้าทางพุทธศาสนามาแต่เดิม หากแต่มีจุดกำเนิดและคล้ายคลึงกับเทพเจ้าของชาวอิหร่านมาก

  อมิตายุส หมายถึง เวลาและอายุซึ่งไม่มีกำหนด
  อมิตาภะ หมายถึง แสงสว่างซึ่งไม่มีกำหนด
  อวโลกิเตศวร หมายถึง ผู้เป็นให_่ที่มีแสงสว่าง
  มหาสถามะ หมายถึง กำลังอันยิ่งให_่ หรือ ผู้มีแสงสว่างแห่งปั__า
  รวมความแล้ว ลัทธินี้บูชาแสงสว่าง กำลัง ปั__า ซึ่งเทพซุรวานของอิหร่านอยู่ในข่ายนี้ ทั้งยังประทับอยู่ในดินแดนตะวันตกเช่นเดียวกับพระอมิตาภะ ส่วนพระโพธิสัตต์ทั้งสองพระองค์ เปรียบได้กับเทพเจ้าแห่งกำลังและแสงสว่างในจำนวนเทพ 3 พระองค์ของอิหร่าน โดยเฉพาะองค์อวโลกิเตศวรนั้นมีคุณสมบัติลม้ายคล้ายกับเทพเจ้าสเราษะ ในคัมภีร์อเวสตะของอิหร่าน ที่เน้นการช่วยเหลือประชาชนเวลาเกิดน้ำท่วมและภัยทางทะเล

  ผู้ที่นำเอาลัทธิการบูชาพระอมิตาภะไปสั่งสอนในประเทศจีนครั้งแรก คือ เจ้าชายปาร์เถียน จากประเทศอิหร่าน ซึ่งมีชื่อทางภาษาจีนว่า งันเชเกา ในอาณาจักรของราชวงศ์กุษานะ ดังนั้นลัทธินี้จึงเป็นลูกผสมของอิหร่านกับอินเดียอย่างไม่ต้องสงสัย บทสวดมนต์ที่นิยมกล่าวสรรเสริ_บูชาพระองค์ คือ " นำมอ ออนีทอฮุก "


  __________________
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2005
 2. แพรว

  แพรว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  131
  ค่าพลัง:
  +166
  สรุปสั้นๆหน่อยว่า ทำไม เรียกว่าอมิตพุทธ
   
 3. wit

  wit บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  สาธุ ขออนุโมทนาบุ_ด้วยครับ พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีพุทธเกษตรของพระองค์เอง ผู้ใดนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ย่อมมีสิทธิ์ได้ไปเกิดในพุทธเกษตรของท่าน แม้แต่พระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีอยู่เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใดก็จะมีพุทธเกษตรของตน ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันก็ได้ ส่วนจะมีลักษณะใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและกำลังในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ในแต่ละท่านครับ

  ชื่อของพระพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์นั้นก็มักจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบารมีหรือลักษณะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เช่นพระไภษัชคุรุพุทธเจ้า ชื่อท่านมีความหมายเกี่ยวกับยาและการรักษา เพราะหนึ่งในความปรารถนาของท่านก่อนที่จะได้ตรัสรู้คือ เมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้ใดก็ตามที่สวดภาวนาหรือนึกถึงพระองค์ก็จะไปเกิดในพุทธเกษตรของพระองค์ และจะได้รับพรคือจะเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจครับ(พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็คือพระกริ่งที่เราสร้างเป็นพระเครื่องกันและนิยมอาราธนาท่านทำน้ำมนต์เพื่อใช้รักษาโรคครับ ในมือท่านที่ถือเอาไว้ก็คือแท่งโอสถทิพย์ครับ) นี่เป็นเพียงความปรารถนาบางข้อเท่านั้นของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมลองอ่านได้ใน "พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษสูตร" ดูนะครับ
   
 4. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +1,997
  เป็นความเชื่อ ของทาง พุทธ จีน ว่า ถ้าท่องชื่อ อมิตาพุทธ บ่อยๆ ตอนตาย จะได้ ไปเกิด ที่แดนสุขาวดีโลกธาตุ ด้านทิศตะวันตกของโลกธาตุเรา และสำเร็จธรรมที่นั่นไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ในโลกใบนี้ ซึ่งมีแต่ความทุกข์

  เพราะที่นั่น พระอมิตตาพุทธเจ้า บำเพ็ญบารมีมาเยอะมาก อาณาจักรท่านเลย อลังการ มีแต่ความสุข อุปกรณ์ เครื่องบำเพ็ญบารมีเยอะ ครู คุรุ พระโพธิสัตว์ ก็เยอะ แนะนำสั่งสอนกันได้

  เขาเลยอยาก ไป เกิด กัน เพราะมีแต่ความสุข

  จบ
   
 5. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +1,997
 6. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +1,997
  <EMBED src="http://www.suttaworld.org/scripture/kgin/kgin12/kgin12.swf" loop=false menu=false quality=high bgcolor=#FEFEDA WIDTH=710 HEIGHT=484 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED>

  ในพระสูตร พุทธศาสนามหายาน ที่กล่าวถึงเรื่องราวของพระอมิตตาพุทธะ และ แดนสุขาวดี โลกธาตุ ไว้อย่างชัดเจนมีอยู่ด้วยกัน เท่าที่ผม ค้นคว้ามา จะมี อยู่ อย่างน้อย 3 พระสูตร

  1. มหาสุขาวดีวยูหสูตร หรือ มหาอมิตายุสูตร
  2. อมิตายุรธยานสูตร
  3. จุลสุขาวดียุหสูตร หรือ อมิตายุสูตร

  ใครอยาก ค้นคว้า แบบ เจริญ สุตมยปัญญา ก็ ตามอัธยาสัย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2005
 7. กระสือข้างส้วม

  กระสือข้างส้วม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มกราคม 2005
  โพสต์:
  1,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +392
  อนุโมทนาคะ ชอบภาพที่เอามาลงจัง เห็นแล้วอยากเป็นเด็กตัวน้อยๆคนนั้นอะ....
   
 8. Ploy(ไม่ได้log in)

  Ploy(ไม่ได้log in) บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
 9. นักพรตเหมา

  นักพรตเหมา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  528
  ค่าพลัง:
  +304
  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...