ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  ความกังวล จะเหนี่ยวนำซึ่งความโชคร้าย
  เปลี่ยนความกังวลให้เป็นพลังงานด้านบวก
  ด้วยการสั่งจิตใต้สำนึกบ่อยๆ ว่า
  อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด
  สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดีเสมอ
  สิ่งนั้นๆ จะเป็นประสบการณ์
  ที่ทำให้เราเติบโตขึ้น
  .
  หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม

  -จะเหนี่ยวนำซึ.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  โลกียปัญญาที่ไม่สัมปยุตโดยธรรม คือ ปัญญาของพาลชนที่มีนั้น มักกลายเป็นเครื่องมือเป็นบ๋อยของกิเลสไปเสีย แทนที่จะนำมาสร้างบุญบารมีในทางอริยมรรค กลับนำไปทำลายตนให้ล่มจมลงในอบายภูมิ โดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งที่โง่แสนโง่ แต่กลับสำคัญตนว่าฉลาด เหตุเพราะใจเป็นทาสของกิเลสนั่นแล

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  อวาทสนทนาธรรม :: 1f538.png 1f538.png หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 1f538.png 1f538.png

  “ตอบพระราชปุจฉา”

  ๑๕-๕-๒๕๖๑

  ✨✨✨

  เหตุการณ์ที่ถูกบันทึก
  ไว้เป็นเกียรติประวัติ ของวัดบูรพาราม
  จังหวัดสุรินทร์และของหลวงปู่ในที่นี้ก็คือ

  เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม ๒๕๒๒
  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  พร้อมด้วยพระราชโอรส
  พระราชธิดาสองพระองค์
  พระราชสุนิสาและพระเจ้าหลานเธอ

  รวม ๗ พระองค์ได้เสด็จมาที่วัด
  ในเวลา ๑๘.๔๐-๑๙.๓๐ น.

  หลังจากตรัสถามสุขภาพพลานามัยของหลวงปู่แล้ว
  ทรงอาราธนาให้หลวงปู่
  ทรงแสดงพระธรรมเทศนา

  และทรงอัดเทปไว้ด้วย
  เมื่อหลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนาย่อๆ
  ถวายจบแล้ว

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ได้ตรัสถามหลวงปู่ว่า

  “หลวงปู่การที่จะละกิเลสให้ได้นั้น
  ควรจะละอะไรก่อน”

  หลวงปู่ทรงถวายวิสัชนาว่า

  “กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิต
  ให้เพ่งมองดูที่จิต

  อันไหนเกิดก่อน
  ให้ละอันนั้นก่อน”

  ครั้นทรงมีพระราชปุจฉาในธรรมข้ออื่นๆ
  พอสมควรแก่เวลาแล้ว

  ทรงถวายจตุปัจจัยแก่หลวงปู่
  เมื่อเสด็จกลับทรงมีพระราชดำรัส
  คำสุดท้ายว่า

  “ขออาราธนาหลวงปู่ให้ดำรงขันธ์อยู่ให้นาน
  ต่อไปอีกเกินร้อยปี

  เพื่อเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนทั่วไป
  หลวงปู่จะรับได้ไหม”

  ทั้งๆที่พระราชดำรัสนี้เป็นสัมมาวจีกรรม
  ทรงประทานพรแก่หลวงปู่

  โดยพระราชอัธยาศัย
  หลวงปู่ก็ไม่กล้ารับและไม่อาจฝืนสังขาร
  จีงถวายพระพรว่า

  “อาตมาภาพรับไม่ได้หรอก
  แล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเอง
  จะอยู่ได้อีกนานเท่าไรไม่ทราบ”

  ต่อจากนั้นทุกพระองค์ก็เสด็จกลับ
  แต่ในการเสด็จพระราชดำเนินกลับนั้น

  ทรงได้รับความลำบากพอสมควร
  เนื่องจากประชาชนไปเฝ้าชม
  พระบารมีกันอย่างเนืองแน่น

  ✨✨✨

  ผู้โพสต์คัดตัดตอนบางส่วนจาก

  “จากหนังสือ E-book พระราชวุฒจารย์
  (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)หน้า ๒๕๐-๒๕๑

  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์วินพับบลิซิ่ง วันที่ 14 มี.ค. 2557
  ผู้โพสต์พิมพ์ใหม่จากหนังสือบทความคำสอน
  ลง Facebook
  แชร์ได้ ไม่ต้องขออนุญาต
  เพราะเป็นของครูบาอาจารย์

  หากตกหล่นประการใด
  ขออภัย สาธุชน ณ โอกาสนี้ครับ

  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเผยแพร่
  เจ้าของรูปประกอบในธรรม
  และผู้กด Like กดแชร์ ทุกท่าน
  ้าพเจ้าผู้โพสต์ขออนุโมทนาบุญอานิสงส์
  ันไพศาลนี้จงมีแด่ทุกท่านที่ได้สดับอ่านและเผยแพร่ครับ

  1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png

  -หลวงปู่ด.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  ้าทรงญาณทัศนะบุพเพนิวาสานุสติญาณ
  ย่อมหยั่งรู้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตนแล้ว ย่อมเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายภพชาติการเกิดตายที่เต็มอยู่ในทะเลทุกข์นี้ แล้วพร้อมที่จะภาวนาสละเป็นสละตาย เพราะจิตปรารถนาพระนิพพพาน มองเห็นทางพ้นทุกข์จึงตะเกียกตะกายที่จะพ้นจากกองทุกข์นี้ แม้ต้องแลกด้วยชีวิต ท่านก็ไม่เสียดายอาลัยใดๆในป่าช้า คือ ความตายที่ติดกับตัวท่านนี้เลย

  1526436847_965_ถ้าทรงญาณทัศนะบุพเพนิว.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  ้าทรงญาณทัศนะบุพเพนิวาสานุสติญาณ
  ย่อมหยั่งรู้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตนแล้ว ย่อมเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายภพชาติการเกิดตายที่เต็มอยู่ในทะเลทุกข์นี้ แล้วพร้อมที่จะภาวนาสละเป็นสละตาย เพราะจิตปรารถนาพระนิพพพาน มองเห็นทางพ้นทุกข์จึงตะเกียกตะกายที่จะพ้นจากกองทุกข์นี้ แม้ต้องแลกด้วยชีวิต ท่านก็ไม่เสียดายอาลัยใดๆในป่าช้า คือ ความตายที่ติดกับตัวท่านนี้เลย

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  ตั้งจิตขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรม ต่อผู้เป็นเจ้าเวรนายกรรม ผู้ที่ได้ล่วงล้ำก้ำเกินกัน ทั้งน้อยใหญ่ แล้วภาวนา “พุทโธ” ไว้เถิด ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ ไม่หมดอายุก็จะสวัสดี หมดอายุก็จะไปดีไปสบายไม่ลำบาก
  สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราช

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  ้าทรงญาณทัศนะบุพเพนิวาสานุสติญาณ
  ย่อมหยั่งรู้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตนแล้ว ย่อมเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายภพชาติการเกิดตายที่เต็มอยู่ในทะเลทุกข์นี้ แล้วพร้อมที่จะภาวนาสละเป็นสละตาย เพราะจิตปรารถนาพระนิพพพาน มองเห็นทางพ้นทุกข์จึงตะเกียกตะกายที่จะพ้นจากกองทุกข์นี้ แม้ต้องแลกด้วยชีวิต ท่านก็ไม่เสียดายอาลัยใดๆในป่าช้า คือ ความตายที่ติดกับตัวท่านนี้เลย

  1526442617_176_ถ้าทรงญาณทัศนะบุพเพนิว.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  เรื่อง “อย่าอวดชั่วแผ่พังพาน สู้รบกับคุณบิดามารดา”

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  พระคุณของแม่ล้นฟ้าล้นแผ่นดินที่ควรเทิดทูนสุดหัวใจ แต่คุณของความโมโหโทโสความดุด่านั้นไม่มี นอกจากมีแต่โทษล้วนๆ ของมันเท่านั้น จึงไม่ควรเอาความดุมาแข่งพระคุณของแม่อีกต่อไป ที่เป็นมาแล้วก็ควรยอมรับว่าผิดต่อแม่ ความโมโหความดุจะได้หมอบหัวลง ไม่โผล่หัวขึ้นแผ่พังพานต่อสู้กับผู้มีพระคุณล้นฟ้าอีกต่อไป

  อาหารที่หามาให้ท่านไม่ทันหรือหามาไม่ได้ ก็บอกท่านโดยดีว่าไม่ทันไม่ได้ พร้อมกับการแสดง “กริยานุ่มนวล” ต่อท่าน สมกับเราเป็นลูกผู้ดีของท่านที่ไว้ใจลงใจในเราจนฝังใจชนิดถอนไม่ขึ้น

  จงเมตตาท่านสุดหัวใจตลอดไป อย่านำพิษ คือ กริยาไม่ดีและดุด่ามาเป็นคู่แข่งพระคุณท่าน และเผาลนท่านให้แสลงตาแสลงใจได้ทุกข์เพราะเราอีกต่อไป เรากวนท่านตอนอยู่ในท้อง ตกคลอดออกมาเวลายังเด็กยังเล็กจนรู้เดียงสาและถึงบัดนี้กวนมาก ยุ่งมาก วุ่นวายท่านมาก ไม่มีใครยุ่งวุ่นวายเกินกว่าลูกๆ ยุ่งวุ่นวายพ่อ-แม่ ทบทวนให้ละเอียดระหว่างเรากับแม่กวนกัน วุ่นวายกันเรื่อยมา ความดุความต่ำที่เคยมีในตัวเรากับแม่จะไม่เป็นคู่แข่งกันอีกต่อไป จะมีแต่ความเมตตากรุณาอันเป็นธรรมความชุ่มเย็นล้วนๆ ต่อกันจนอวสาน

  (เครดิตธรรมะจาก “ตามรอย พระอรหันต์”)

  -อย่าอวดชั่วแผ่พั.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  “เอาคำว่า’มีก็ดี ไม่มีก็ได้’
  นี้ไว้ถามตัวเองเสมอ
  ถ้ายังพูดได้ว่า
  มีก็ดี ไม่มีก็ได้ ก็เบาใจได้ว่า
  เรายังมีอิสรภาพอยู่”

  ่านป.อ.ปยุตโต

  -ไม่มีก็.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  เราจะมาร่วมเผยแพร่ความรู้ ศึกษาวัตรปฎิบัติ และประวัติเส้นทางธรรม ของพระผู้ได้รับการเคารพ ให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า
  …พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

  ในแฟนพันธุ์แท้
  ” ศิษยานุศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ”

  สมัครด่วน!!
  www.fanpantae.net หรือ 061-5959944

  .jpg
  เราจะมาร่วมเผยแพร่ความรู้ ศึกษาวัตรปฎิบัติ และประวัติเส้นทางธรรม ของพระผู้ได้รับการเคารพ ให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า
  …พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

  ในแฟนพันธุ์แท้
  ” ศิษยานุศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ”

  สมัครด่วน!!
  www.fanpantae.net หรือ 061-5959944

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  ิสัยของสัตว์โลก”
  จะให้เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันหรอก บางท่านเป็นผู้มีตาทิพย์ ดูพรหมโลกได้ ดูนรกได้ ดูเทวดาได้

  อย่างพระโมคคัลลานะ. หรือพระอนุรุทธะ ตอนพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพาน องค์อื่นจำต้องคอยถาม
  ท่านพระอนุรุทธะ ท่านมีทิพยจักษุเป็นเลิศที่สุดในบรรดาสาวก.
  องค์อื่นไม่เทียบเท่ากับท่าน ดูแต่พระอรหันต์ ยังไม่เหมือนกัน. พวกเราก็ไม่ต่างกันกับท่าน

  บางคนจิตหยาบ บางคนละเอียด ที่เขาละเอียด เขามีพื้นฐานดีแล้ว พอเขาเจริญภาวนา เขาก็ได้เลยตัดไปเลย.
  พวกเราก็ต้องพยายามบำเพ็ญความเพียรกันไป วันหนึ่งผลสำเร็จ ก็ต้องเป็นของเรา
  ขอให้บำเพ็ญต่อไปเถอะ.
  ———————–
  ✨พระอาจารย์จวน กุลเชฏโธ ✨

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +247
  โอวาทธรรม : ✨หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์✨

  ๑๖-๕-๒๕๖๑

  1f538.png 1f538.png

  เราไม่เคยเห็นท่านผู้รู้
  เถียงกันเรื่องธรรม

  เห็นแต่ท่านผู้อวดรู้
  เถียงกันเรื่องธรรม

  ผู้ปฏิบัติได้แล้ว
  ….เพิ่นบ่เถียงธรรม

  1f538.png 1f538.png

  1f3c1.png ผู้โพสต์ขอขอบคุณเจ้าของภาพและผู้มีส่วนเผยแพร่โอวาท

  ครูบาอาจารย์ให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลังครับ

  -หลวงปู่ชอบ-ฐา.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...