ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  ” ใจ…เหงา
  เรา ก็เอาธรรมปลอบ
  ความเหงาเศร้าหมอง
  เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ของกิเลส
  ที่มาป่วน…จิต
  ให้เสียใจ

  เราชอบอยู่…คนเดียว
  มันภาวนาม่วนดี
  บ่ต้องไปกังวล กับผู้ใด

  ถ้า…
  อยากได้มรรคา
  ให้ปฏิบัติ ผู้เดียว
  ถึงจะเห็นผล

  เรา บวชมาหาทางพ้นทุกข์ อย่างเดียว
  บ่ได้บวชมาเจริญพร
  ขอกฐิน ผ้าป่า กับผู้ใด

  พระครู พระคันเรา ก็บ่อยากเป็น กับเขา
  เกิดมาชาตินี้…
  ได้เป็นพระชอบ ฐานสโม
  เรา ก็พอใจแล้ว

  ฅนเรา…ถ้ารู้จักความพอดี
  ใจมันก็บ่เป็นทุกข์หลาย
  ที่ดิ้นด่าว ๆ
  เล่นหาแต่ความอยากกัน อยู่นั่น
  เพราะ…
  ใจมันบ่รู้คำว่า…พอ.”
  ____________________________________
  (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

  -เหงา.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  “…แกคิดถึงข้า ข้าก็คิดถึงแก

  แกไม่คิดถึงข้า ข้าก็ยังคิดถึงแก…”

  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ข้าก็คิดถึ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  “…เหตุที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไม่ให้พระลูกศิษย์บางรูปญัตติเป็นธรรมยุต…” (พระธรรมเทศนาโดยองค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  ….เราจึงถือเป็นอันเดียวกันหมด สายเดียวกันหมด เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยกัน คำว่าธรรมยุตมหานิกายไม่มีสำหรับเราเอง แม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็ไม่มี จะเห็นได้มีฝ่ายธรรมยุต มหานิกายซึ่งเป็นกรรมฐานด้วยกันมีอยู่นี้ก็เพราะหลวงปู่มั่นไม่ให้ญัตติ อาจารย์ของอาจารย์ชาเหล่านี้ อาจารย์มีหลายองค์นะฝ่ายมหานิกาย อาจารย์ทองรัตน์ อาจารย์กินรี อาจารย์ไหนต่อไหน หลายองค์นะ มาเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาของท่าน แล้วพร้อมกันอยากมาขอยติ และเป็นลูกศิษย์ของท่าน ท่านบอกว่า “ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายญัตติแล้ว ท่านทั้งหลายมีพวกมาก ผลประโยชน์ก็จะไม่ขยายออกไป เพราะโลกถือสมมุติ” ท่านว่าอย่างนั้นนะ

  “ญัตติเป็นฝ่ายธรรมยุตแล้ว ฝ่ายของท่านก็จะขาดผลประโยชน์ไป จึงเป็นการคับแคบผลประโยชน์ไม่ค่อยมีมาก” ท่านจึงออกสั่งว่า ไม่ต้องญัตติ คำว่าธรรมยุต มหานิกายเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหาก ส่วนสุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน นี้เป็นพื้นฐานของศาสดาองค์เอกที่ประทานไว้ให้พระสงฆ์ปฏิบัติตัวอย่างนี้ เหล่านี้แลเป็นเนื้อเป็นหนังอันแท้จริง ไม่ได้เป็นอยู่กับธรรมยุต มหานิกาย เมื่อพวกท่านทั้งหลายมาญัตติแล้ว บรรดาคณะของท่านก็จะแยก ถือว่านี้มาฝ่ายนี้ นู่นไปฝ่ายนู้น ผลประโยชน์ไม่ค่อยมีมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ให้ญัตติเพราะผลประโยชน์เสมอกันหมด ญัตติแล้วผลประโยชน์จะขาดอีกอันหนึ่ง ถ้าเมื่อไม่ญัตติผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้น” ท่านเล็งเห็นผลประโยชน์หาผลประโยชน์

  เพราะฉะนั้น สายหลวงปู่ชา สุภโท จึงมีพระกรรมฐานมากมาย คือเข้ากันติด พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก็ถือเป็นแบบเดียวกันตลอดมา เราเองก็แบบเดียวกัน ไม่มีธรรมยุต มหานิกาย ขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิท ๆ เลยนะ ถ้าปฏิบัติไม่ดี แม้แต่อยู่ในวัดเดียวกันก็ถูกขับไล่ไม่ให้อยู่ เป็นเทวดามาก็ไม่ให้อยู่ มีแต่ชื่อเทวดา ตัวผู้ปฏิบัติเป็นเทวทัตใช้ไม่ได้ ต้องขับเทวทัตหนี ถ้าเทวดาอยากอยู่ก็อยู่ได้ แต่ต้องปฏิบัติดี ดีขนาดไหน ชื่อนามไม่เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์ในจุดสำคัญคือ สุปฏิปันโน….

  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุก ๆ ท่าน

  -ภูร.jpg
  -ภูร.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  เรื่อง “หลงตนว่าดีเมื่อไร ลงนรกเมื่อนั้น”

  (โอวาทธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
  (จากหนังสือ พ่อสอนลูก หน้า ๒-๓)

  คนเจริญกรรมฐานนี้ มิใช่ไปสวรรค์เสมอไป ถ้าหลงตัวเมื่อไร ลงนรกเมื่อนั้น คนที่จะมีดี หรือไม่มีดีนี่ เราสังเกตุกันง่าย คนที่มีความดี มีสมาธิเข้าถึงใจแล้ว เขาไม่พูดส่งเดช มีกิริยาเรียบร้อย ถ้าจะพูด ก็มีเหตุมีผล ไม่สักแต่ว่าพูด
  นี่เป็นเครื่องสังเกตุภายนอก

  ถ้ายิ่งทรงสมาธิเป็นฌาน ทรงฌานด้วยแล้ว พวกนี้ขี้เกียจพูดมากที่สุด เห็นหน้าคนแล้วก็เบื่อในการพูด ไม่อยากจะพูด เพราะถ้าไปพูดเข้านะ มันเสียเวลาทรงสมาธิเขา ดีไม่ดีไปชวนเขาพูดเหลวไหลเข้า ก็เป็นการทำฌานเขาเสื่อม พวกนี้รังเกียจในการพูด เมื่อไม่มีความจำเป็น เขาจะไม่พูด

  -หลงตนว่าดีเมื่อไ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,940
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...