ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  พระองค์ท่านสอนสัตว์โลกประเภทที่พอจะเข้าใจ หรือผู้ที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสี่ประเภท อุคฆฏิตัญญู เป็นผู้พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นธรรมตามพระองค์ได้อย่างรวดเร็ว หรือผู้ที่จะเข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็ว วิปจิตัญญู รองกันลงมา ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ คนหนึ่งพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ คนหนึ่งพร้อมแล้ว ๙๕% ประเภทที่สาม เนยยะ เป็นผู้พร้อมอยู่แล้ว ๕๐% ขึ้นไป

  ประเภทที่สี่ไม่มีเปอร์เซ็นต์บวกเลย มีแต่เปอร์เซ็นต์ลบ เลข ๐ (ศูนย์) โดยถ่ายเดียว เป็นประเภทหูหนวกตาบอด ไม่เชื่อไม่สนใจในคำว่าบุญและบาป นอกจากสิ่งที่ตนต้องการอย่างเดียว ผิดถูกไม่คำนึง จะดำเนินเดินไปตามสิ่งที่ตนต้องการอย่างเดียว ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นความผิดถูกดีชั่วประการใดเลย ประเภทนี้เรียกว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์บวกเลย ท่านเรียกว่า ปทปรมะ คือมืดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน ตลอดเวลาอยู่ด้วยความมืดบอดภายในจิตใจเท่านั้น ทั้งๆ ที่ตาเนื้อมีอยู่ก็สักแต่ว่าตาเนื้อ เช่นตาของสัตว์ หูก็เช่นเดียวกับหูของสัตว์ ไม่สนใจจะฟังอรรถฟังธรรมความถูกต้องดีงามอะไรทั้งสิ้น

  การกล่าวทั้งนี้กล่าวตามอรรถธรรมที่แสดงไว้ตามประเภทของสัตว์โลก ว่ามีจริตนิสัยหนาบางต่างกัน แม้ในตัวเราตัวพระซึ่งเป็นชาวพุทธแท้ๆ ยังมีปทปรมะได้ ในบางวัย บางกาล บางสถานที่ บทเวลา ปทปรมะ แสดงฤทธิ์ในหัวใจ ใจต่อสู้เจ้าของกัดเจ้าของให้ความเพียรล้มเหลวไปต่อหน้าต่อตายังมีไม่น้อยเลย ปทปรมะ มันไว้หน้าใครที่ไหนพอจะหยิ่งว่าในตัวเราไม่มียักษ์ไม่มีผีติดตัว พอจะไปหัวเราะและซุบซิบๆ เรื่องคนอื่นเขา

  ธรรมของพระพุทธเจ้าสอนคนสามประเภทนี้ซึ่งเป็นผู้ควร คำว่า เนยยะ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้ หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเขยิบขึ้นไป พื้นฐานมีอยู่แล้ว ๕๐% เป็นอย่างน้อย เรียกว่า เนยยะ เป็นผู้ควรที่จะนำไปได้ ควรชักจูงไปได้ เมื่อแนะนำสั่งสอนหลายครั้งหลายหนก็ค่อยเขยิบขึ้นไปเป็น ๖๐% ๗๐% ขึ้นไปจนกระทั่งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้แก่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง เพราะการฟังหลายครั้งหลายหน การบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยไม่ลดละความเพียร บำเพ็ญไปเรื่อยๆ ตามสติกำลังความสามารถของตน จนเขยิบขึ้นได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์

  สัตว์โลกสามประเภทนี้แลเป็นสัตว์โลกที่ควรแก่ศาสนธรรม คือธรรมที่เป็นอุบายสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสามประเภทนี้แลจะเป็นผู้ควรแก่ธรรมแท้ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น คำว่าธรรมแท้ที่ศาสนธรรมแสดงกิริยาออกมานั้นน่ะ จะปรากฏที่จิตสัมผัสรับรู้ที่จิต เป็นสมบัติของจิตโดยแท้ไม่มีปลอม ท่านแสดงบอกวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมแท้นั้น พวกนี้แลจะเข้าถึงธรรมแท้นั้นด้วยการยึดศาสนธรรมเป็นหลักปฏิบัติ เป็นแนวทาง เป็นเข็มทิศทางเดิน

  พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๙

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  ปรึกษากันถวายพระเพลิง กลับมาเล่าเรื่องปรึกษากันจะถวายพระเพลิง ครั้นองค์หลวงปู่สิ้นลมปราณได้ ๒ วันแล้ว ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์(จูม พันธุโล) เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในสังคมนั้น พร้อมทั้งคณะสงฆ์พระเถระทั้งหลายกับคณะญาติโยมผู้สำคัญก็ประชุมกันที่ระเบียงกุฏิ อันเป็นกุฏิที่องค์หลวงปู่สิ้นลมปราณ

  ศพองค์ท่านนั้นเอาไปไว้ศาลาแล้ว ส่วนข้าพเจ้า ครูบาทองคำ คุณสีหา ๓ องค์นี้ คณะพระเถระสมมุติไว้ว่า องค์หลวงปู่ใหญ่สิ้นลมปราณไปแล้วก็ให้พากันพักอยู่ระเบียงตามเคย เพราะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์จะพักห้องในที่หลวงปู่ใหญ่สิ้นลมปราณ ๓ องค์นี้จงปฏิบัติท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์จนกว่าเสร็จสิ้นงานถวายพระเพลิงองค์หลวงปู่ ฉะนั้นจึงได้นั่งฟังใกล้ที่พระเถระทั้งหลายประชุมปรึกษาในการจะถวายพระเพลิง

  ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ปรารภขึ้นว่า..

  “นับแต่วันสิ้นลมปราณไป ๔ วันก็ถวายพระเพลิง เพราะองค์พระอาจารย์ได้สั่งถูกศิษย์ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ว่า เผาให้เร็วที่สุด”

  แม้ข้าพเจ้าก็ชอบใจถวายพระเพลิงโดยเร็ว เพราะจะได้ต่างท่านต่างวิเวกตามอิสระของตน มิได้กังวลในอามิสใด ๆ ในการต้อนรับ

  การเก็บศพไว้นานมีเสียมากกว่าได้ ถึงแม้ว่าจะได้อามิสเป็นล้าน ๆ ในงานศพก็ตาม แต่ไม่เท่าอานิสงส์ของความสงบไม่คลุกคลี ไม่เท่าอานิสงส์ของความสันโดษ ยิ่งเป็นพระฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ยิ่งประหยัดในการสันโดษ

  การมีเล่ห์เหลี่ยมดักแร้ว เอาปัจจัยกับท่านผู้อื่น ย่อมไม่สมควรกับท่านผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติ ถ้าหากว่าบวชมาพอเป็นนิสัยอย่างนี้ ผู้ที่อยู่ฆราวาส เขาก็พูดกันได้ใช้กันอยู่ เขาให้ท่านเป็นบางครั้ง รักษาศีลเป็นบางครั้ง ภาวนาเป็นบางครั้ง ก็เป็นนิสัยไปทางดีของเขาอยู่

  นิสัย อ่านว่านิสัย ประพฤติไปทางดีก็ว่านิสัยดีประพฤติไปทางชั่วก็ว่านิสัยชั่ว

  แบ่งนิสัยออกเป็น ๒ นิสัยโลกีย์ นิสัยโลกุตตระ นิสัยโลกุตตระนับแต่โสดาบันไป ต่ำกว่านั้นลงมาเป็นนิสัยไม่มีขอบเขต ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการประพฤติถูกในทางเด็ดเดี่ยวนี้ ย่อมเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติ แต่กลับเป็นอากาศไม่ดี ของท่านผู้อยู่ผู้ไปพอแล้ววันแล้วคืน

  ธรรมดาปุถุชนคนหนา อยู่ก็อยู่ในโลก ไปก็ตามโลก ไม่เหมือนพระโสดาบันผู้รู้จักหนทาง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ จะอยู่จะไปก็รู้จักหนทางทางใจอยู่ จึงไม่เรียกว่าอยู่ว่าไปในโลกโต้ง ๆ เพราะความไม่ลืมตัว ไม่ลืมตน ไม่ลืมใจ ไม่ลืมธรรมเป็นนายหน้าหัวใจอยู่

  มนุษย์เราในไตรโลกธาตุ จะมีลาภยศสรรเสริญเยินยอและมีปฏิภาณโวหารพูดจนน้ำไหลไฟดับสักเพียงใดก็ตาม แต่ด้านกิเลสไม่เบาบางลดละจากขันธสันดานเลยแม้แต่นิดเดียว ก็เป็นภาชนะน้ำเปล่า ความสำคัญตัวว่ามีที่พึ่ง สำคัญตัวว่าฉลาด ความสำคัญตัวนั้นก็เป็นการโกหกพกลมตนอยู่ในตัว มิหนำซ้ำทำตัวให้เป็นหมันอยู่ในตัวโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย แต่พอรู้ตัวก็ค่ำไปเสีย ค่ำคือตายไป…

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ก.jpg
  1520158390_481_ปรึกษากันถวายพระเพลิง-ก.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  …ฝึกจิต… “…จิต ต้องรับภาระทันที ดี ชั่ว ผิด ถูก
  หนัก เบา เศร้าโศกเพียงใด
  บางเรื่องแทบเอาชีวิตไปด้วย
  ขณะนั้นจิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยง
  แบกหามจนได้
  มิหนำซ้ำยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้านอีก
  จนนอนไม่หลับ รับประทานไม่ได้ก็มี
  คำว่าหนักเกินไป ยกไม่ไหว เกินกำลังใจจะคิดและต้านทานนั้นไม่มี

  งานทางกาย ยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับ
  และยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควร
  แก่กำลังของตนเพียงใด
  ส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลย
  พักได้เล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้น
  แม้เช่นนั้น จิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝัน
  ต่อไปอีก
  ไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆ นั้นควรแก่กำลังของใจเพียงใด
  เมื่อเกิดอะไรขึ้น ทราบแต่ว่าทุกข์เหลือทน
  ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนัก
  และเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังใจจะสู้ไหว

  ใจคือนักต่อสู้ ดีก็สู้ ชั่วก็สู้ สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตร่ตรอง
  สู้จนไม่รู้จักตาย หากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง
  คงไม่ได้รับความสุข แม้จะมีสมบัติก่ายกอง

  ธรรม เป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจ
  ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว ความอยากของใจ
  จะพยายามหาทรัพย์ได้กองเท่าภูเขา ก็ยังหาความสุขไม่เจอ
  ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว จะอยู่ในโลกใด กองสมบัติใด
  ก็เป็นเพียงโลกเศษเดน
  และกองสมบัติเดนเท่านั้น
  ไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิด
  ความทุกข์ทรมาน ความอดทน ทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆ
  ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ

  ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง
  ใจจะกลายเป็นของประเสริฐ
  ให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจ
  ต่อเรื่องทั้งหลายทันที

  จิต เป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเรา
  ที่ควรได้รับการเหลียวแล
  ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติ
  ที่มีค่ายิ่งของตน
  วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือ ภาวนา…”

  …. ของดีมีอยู่กับตัว

  “…ของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคน
  ก็พากันปฏิบัติเอา ทำเอา
  เมื่อเวลาตายแล้วจึงวุ่นวาย
  หานิมนต์พระมากุสลามาติกา
  ไม่ใช่เกาถูกที่คัน ต้องรีบแก้เสียบัดนี้
  คือ เร่งทำความดี(ภาวนา)แต่บัดนี้
  จะได้หายห่วง อะไรๆ ที่เป็นสมบัติของโลก
  มิใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา ตัวจริง(ศพ)ไม่มีใครเหลียวแล
  สมบัติในโลกเราแสวงหามา หามาทุจริตก็เป็นไฟเผา
  เผาตัวทำให้ฉิบหายได้จริงๆ
  ข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลา
  ของผู้แสวงหาแต่ละราย

  ท่านผู้พ้นทุกข์ไปด้วยความอุตส่าห์
  สร้างความดีใส่ตน
  จนกลายเป็นสรณะของพวกเรา
  ท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหน
  เป็นคนร่ำรวย สวยงามเฉพาะสมัย
  จึงพากันรัก พากันห่วง จนไม่รู้จักเป็น รู้จักตาย
  สำคัญตนว่าจะไม่ตาย
  และพากันประมาทจนลืมตัว
  เพลิดเพลินตักตวงเอาแต่สิ่งไม่เป็นท่า
  ใส่ตนแทบหาบไม่ไหว…”

  โอวาทธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -จิต-ต้องรับภาระ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  “…โกลาหลของโลกนี้ ธรรมดา
  เพราะทุกคนในโลกา กิเลสล้น
  เห็นแก่ตัวอิจฉา มายมาก
  หากดับได้จักพ้น วิกฤตินั้น จริงๆ…”

  พระธรรมมงคลญาณ (หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร)

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ธรรมด.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  ท่านพ่อลี ธมฺมธโร สอนว่า … “ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องขยายกลิ่นหอมให้เขา อย่าไปขยายกลิ่นเหม็นไว้ ไปไหนก็ต้องให้เขารัก อยู่ไหนก็ต้องให้เขาชอบ”

  -ธมฺมธโร-สอนว่า.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  -๘๔-ปี-หลว.jpg

  อาจาริยบูชาคุณ ๘๔ ปี หลวงปู่ทิวา อาภากโรหลวงปู่ทิวา อาภากโร ในวัย 80 ปี ท่านเมตตาอบรมธรรมะต่อคณะท่องถิ่นธรรมฯ องค์ท่านเป็นศิษย์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร ปัจจุบันท่านจำพรรษาที่สถานปฏิบัติธรรมเสริมรังษี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  ชมบบรยากาศสถานปฏิบัติธรรมเสริมรังษี อัลบั้ม “กัมมัฏฐาน ถิ่นโคราช” ได้ที่ลิงค์  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมาผมและหมู่คณะท่องถิ่นธรรมฯ ได้มีโอกาสไปทำบุญอบรมธรรมกับพ่อแม่ครูอ…

  โพสต์โดย ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน บน 21 กันยายน 2011

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  “….ธรรมของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์
  แต่เมื่อมาสถิตอยู่ในปุถุชนก็กลายเป็น “ธรรมปลอม”
  เมื่อสิงสถิตอยู่ในพระอริยบุคคลจึงเป็น “ธรรมจริงธรรมแท้”
  คำว่า “อริยบุคคล” มีหลายขั้น คือ “พระโสดาบัน” เป็นอริยบุคคลชั้นต้น ชั้นสูงขึ้นไปก็มี “พระสกิทาคามี, พระอนาคามี, พระอรหันต์” เป็นสี่ ธรรมในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมจริงธรรมบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาบัน แต่ธรรมขั้น “สกิทาคามี, อนาคามี, อรหันต์” เหล่านี้ พระโสดาบันยังต้องปลอมอยู่ภายในใจ
  แม้จะจดจำได้ รู้แนวทางที่ปฏิบัติอยู่อย่างเต็มใจก็ตามก็ยังปลอมทั้งๆ ที่รู้ๆ อยู่นั่นเอง “พระสกิทาคามี” ก็ยังปลอมอยู่ในขั้น “พระอนาคามี” และ “พระอรหันต์”, “พระอนาคามี” ก็ยังปลอมอยู่ในขั้น “อรหัตธรรม” จนกว่าจะบรรลุถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แล้วนั่นแล
  ธรรมทุกขั้นจึงจะบริบูรณ์สมบูรณ์เต็มเปี่ยมในจิตใจ ไม่มีปลอมเลย….”

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน คัดจากหนังสือ “ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์”

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,110
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +445
  พระคุณแม่นั้น อนันต์เหลือที่.
  ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้.
  แม่ทนอ่อนล้า เลี้ยงมาจนใหญ่.
  แม่ยอมเหนื่อยกาย
  หาเงินส่งเสียให้เรียน.
  จงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่าน .

  -อนันต์เหล.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...