บทสวดมนต์จากแดนทิพย์สมัยพุทธกาลจากชาวทิพย์

ในห้อง 'ประสบการณ์ เรื่องเล่า' ตั้งกระทู้โดย มหาวัฎร, 4 มิถุนายน 2012.

 1. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  บทสวดมนต์จากแดนทิพย์ - YouTube {อะภะยะปะริตตัง} ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
  (๐)ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงพระสุบินนิมิต ถึงอาเพศ ๑๖ อย่าง แล้วให้เกิดความหวาดหวั่น ต่อมรณภัยที่มองไม่เห็น จึงทรงเล่า
  พระสุบินนั้น ให้พราหมณ์ปุโรหิตรับฟัง พราหมณ์ปุโรหิตพยากรณ์ว่าจะบังเ<WBR>&shy;กิดเหตุการณ์ให้พระองค์มีอันตรา<WBR>&shy;ยอย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้ง
  ราชสมบัติด้วย ปุโรหิตนั้น ได้ทูลแนะวิธีป้องกันอันตราย ด้วยบัญญัติวิธี คือ เอาสัตว์อย่างละ ๔ ๆ มาฆ่าบูชายัญ พระเจ้าปเสนทิโกศล จึงทรงมีรับสั่งให้จัดเตรียม ประจำพิธีและสิ่งของ ตามถ้อยคำของปุโรหิตบอก
  ครานั้น พระนางมัลลิกาเทวี พระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล จึงทูลขึ้นว่า เสด็จพี่อย่าพึ่งทำยัญพิธีกรรมใ<WBR>&shy;ด ๆ เลย ขอได้โปรดเสด็จ
  ไปทูลถาม ถึงพระสุบินนิมิตนั้น แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อน พระองค์ทรงเป็นสัพพัญญู มิมีสิ่งใดที่พระพุทธองค์ไปรู้ ราชาโกศล จึงเสด็จพร้อมมเหสีและบริวาร ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ เชตวันมหาวิหาร แจ้งทูลถามถึงสุบินนิมิตทั้ง ๑๖ ข้อนั้น
  พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า ดูก่อนมหาบพิตร ภัยอันตรายใด ๆจะพึงบังเกิดมีแก่พระองค์ จากเหตุแห่งพระสุบินนิมิตนั้น หามีไม่ สุบิน
  นิมิตของพระองค์ เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะเกิดขึ้นใน<WBR>&shy;อนาคต หลังจากเราตถาคตนิพพานไปแล้ว และในที่สุดพระผู้มีพระภาค จึงทรงขอให้พระ
  เจ้าปเสนทิโกศล ล้มเลิกยัญพิธีทั้งปวงเสีย บัดนี้ถึงกาลอันควรแล้ว ขอเชิญพระสาวกแก้ว ได้โปรดสาธยาย อะภะยะปริตร เพื่อพิชิตอวมงคลทั้งหลายที่บัง<WBR>&shy;เกิดขึ้น ให้พินาศไป
  ด้วยเทอญ (๐)
   
 2. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,957
  ค่าพลัง:
  +33,760
  เรียนถามคุณ มหาวัฎร คำว่าแดนทิพย์ หมายถึง ระดับภพภูมิชั้นไหนครับ
  และก็คำว่า ชาวทิพย์ ก็เช่นเดียวกันอาศัยอยู่บริเวณไหนครับ รบกวนช่วยขยายความได้ไหมครับ
  เพราะพวก อสูรกาย หรือ คนธรรพ์ กลุ่มพวกที่อยู่ป่าหิมพานต์ หรือ พวกเมืองลับแล แม้กระทั่่งเทวดาที่อยู่ชั้นแรกๆ ขึ้นไปถึงระดับชั้นสูงๆ หรือ แถวภูเขาในตำนานต่างๆก็มีความเป็นทิพย์เช่นกัน นี้ยังไม่รวมเทวดามีฤิทธิ์ต่างๆที่ดูแลตามโรงแรมใหญ่หรือแม้กระทั่งเจ้าที่ด้วย รบกวนช่วยระบุให้ด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ
   
 3. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  นั่นสิครับ ! เรื่องบุญกุศลแบบนี้ เคยถามไปที่วัดที่ท่านว่าท่านหูแว่วมากที่สุดในประเทศไทย พบชาวทิพย์มาขอร้อง มาบอกท่านบ่อยๆ มาเคารพท่านบ่อยๆ ท่านยังไม่สามารถ ตอบอะไรได้เลย ?
   
 4. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  ใครที่มีบุญมากๆ ที่สามารถติดต่อสอบถามกับชาวทิพย์ได้ ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ ว่าจริงเท็จประการใด เป็นท่านใดที่นำเอา พระไตรปิฏกพระคำภีร์ใบลาน มาคลี่ให้กระผมอ่าน และขับเสียงดนตรีทิพย์ประกอบทำนอง ตอนเขาเอามาให้ ก็ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นชาวทิพย์ แดนทิพย์ประเภทไหน ไม่ได้ถาม กำลังตะลึง ความรู้ผมมีน้อยจริงๆ อธิบายได้ รู้และเข้าใจได้แค่ในสิ่งที่ตนเองประสพ พบเห็นเท่านั้นล่ะครับ และอธิบายได้อย่างดีเยี่ยม ชัดเจน ^_^ ช่วยหน่อยนะครับ ท่านผู้มีบุญ
   
 5. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,957
  ค่าพลัง:
  +33,760
  งั้นจะให้ผมเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่เคยได้ยินมาไหมครับ..
   
 6. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  มีความปราถนาเช่นนั้นบ้าง โปรดสาธยายให้ฟังบ้างเถิดท่านบัณฑิต
   
 7. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,957
  ค่าพลัง:
  +33,760
  เท่าที่พอจะนึกออกนะครับ

  ออกตัวก่อนว่าผมคนธรรมดาๆนะครับ..ผมขอแยกเป็นกรณีดังต่อไปนี้
  1.กรณีเป็นเทวดา หรือ เทพ ดูแลรักษาสมบัติของท่าน มาขอให้สร้างศาลให้เพื่อจะให้คนมากราบไหว้และท่านจะได้ไปช่วยเหลือ เพื่อสร้างบารมีเพิ่มให้ท่านในกรณีท่านจะหมดบุญจะได้ไปสู่ภพที่ดีขึ้น ส่วนมากท่านจะอยู่ตามต้นไม้ต้นใหญ่ๆ
  2.กรณีเทพ เทวดา มาขอให้พระอริยะเจ้า นิมนต์ สร้างพระประธานหรือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ให้ในบริเวณหมู่บ้าน หรือ บริเวณที่ประชาชนบริเวณนั้น มีแต่เรื่องไม่ดีเพื่อให้คนมากราบไหว้และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และท่านจะคอยดลใจให้ประชาชนทำแต่ความดีเป็นการสร้างบารมีให้ท่านด้วย

  3.และกรณีคล้ายๆกัน ท่านขอให้สร้างเพื่อมาคอยโมทนาบุญ กับคนที่ไปกราบไหว้และไปปฏิบัติธรรม ส่วนมากจะสร้างภายในบริเวณวัด
  4.กรณีเสียงสวดมนต์เป็นกลุ่ม เป็นภาษาที่เราไม่รู้จัก จะเป็นเทวดาจะได้ยินในวันพระ

  5.กรณีเสียงที่ได้ยินทางหูด้านซ้าย จะเป็นสัมพะเวสี ทำให้เราได้ยินเพื่อต้องการให้เราอุทิศส่วนกุศลให้ แต่เค้าจะไม่ขอตรงๆ ยกเวนในบางกรณีที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเรา จะระบุให้ถวายอะไร และวันไหน แต่จะไม่บอกให้อุทิศให้ใครจุดนี้เราต้องทราบเอง
  6.เสียงสวดมนต์รวมทั้งคัมภีร์ อะไรก็ตามแสดงว่าเราเคยมีอะไรสัมพันธ์กับ เจ้าของที่สื่อในอดีตชาติแบบรู้จักสนิทกันดี

  7.กรณีเสียง ที่ผุดขี้นตรงกลางลิ้นปี่ เป็นอาจารย์ทางโลกทิพย์ท่านสอนเรา
  8.กรณีเสียงทางหูด้านขวา เป็นเทพ เทวดา เป็นการแวะมาทักทาย บางครั้งอาจบอกโชค
  9.กรณีเสียงก้องกังวาลในกระโหลกศีรษะ นับเป็นพยางไม่ได้ แต่เค้าใจทั้งประโยคในการพูดครั้งเดียว เป็นเทพ หรือระดับสูงกว่านั้น
  10.กรณีเสียงดังฟังชัดทางหูขวา เป็นเทวดาชั้นแรกๆ หรือบางครั้งเป็นเทพ หรือพรหมที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขาในตำนาน ปกติพรหรมเสียงจะเหมือนเด็ก

  11.กรณีเป็นคาถาไม่ยาว ให้เราจดไว้ ท่องจำได้แล้วให้เผาทิ้งไม่งั้นจะลืม เป็นเทวดาระดับเจ้าที่ ที่เมตตามาบอกเป็นการส่วนตัวเฉพาะทางของเรา
  13.อสูรกายจะไม่ยุ่งกับมนุษย์ ถ้านาค ครุฑ คนธรรพ์ แวะมาทักแสดงว่าชาติใดชาติหนึ่งเราเคยเป็นมาก่อน..

  14.กรณีที่เป็นเทพมีบารมีให้สร้างรูปเหมือนพระพุทธรูป(แต่องค์ฌานจริงๆจะเป็นตัวท่าน)ก็เพื่อคอยช่วยเหลือมนุษย์ ทำให้มีชื่อเรียก แตกต่างกันออกไปแม้จะเป็นรูปพระพุทธรูปก็ตาม คือเรียกตามองค์ฌานท่าน .เท่านี้ก่อนนะครับ
  ขอบคุณครับ..
   
 8. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  ^_^ เสพปิติพอควร แปลงบุญเป็นแรงงาน ขออนุโมทนาบุญแก่ท่านบัณฑิต
   

แชร์หน้านี้

Loading...