บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย whant108, 16 มีนาคม 2012.

 1. whant108

  whant108 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +24
  [FONT=&quot]ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม[/FONT]

  [FONT=&quot]ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรค์โลก จารเป็นอักษรขอม จารึกไว้ในใบลาน โบราณาจารย์จึงได้แปลเป็นอักษรไทย หลวงธรรมาธิกรณ์[/FONT][FONT=&quot] (พระภิกษุแสง) ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาสน์ มณฑลพิษณุโลกมีคำกล่าวในหนังสือนำนั้นว่า ผู้ใดมียอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลกและป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ทำมาหากินเจริญ ฯลฯ
  ต่อมามีผู้นิยมสร้างหนังสือนี้ขึ้น โดยเชื่อว่าผู้ใดสร้าง ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้เป็นธรรมทาน และสวดมนต์สักการบูชาเป็นประจำ จะมีผลานิสงส์สุดที่จะพรรณ นาให้ทั่วถึงได้ นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ จะมีความสุขสิริสวัสดิ์เจริญต่อไปทั้งปัจจุบันกาลและอนาคตภายภาคหน้า ตลอดทั้งบุตรหลานสืบไป ด้วยอำนาจของความเคารพในพระคาถานี้

  ประวัติต้นฉบับเดิมกล่าวว่า หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ มีคำกล่าวไว้ในหนังสือนำว่าเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทุกเช้าค่ำแล้ว เป็นการบูชารำลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิ แม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือน ก็ป้องกันอันตรายต่าง ๆ จะภาวนาพระคาถาอื่น ๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่า อินทร์ พรหม ยมยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์ จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ ตั้งแต่มนุษย์โลกสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับเดิมนั้นอีกนานับปการ ฯ

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ญาติ-มิตรสหาย หรือสวดจนครบ ๗ วัน ครบอายุปัจจุบันของตน จะบังเกิดโชคลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง จะพ้นเคราะห์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวง ฯ
  ผู้ใดตั้งจิตเจริญภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกวันละ ๓ จบ จะไม่มีบาปกรรม ทำสิ่งใดจะได้สมความปรารถนา สวดวันละเจ็ดจบ กระดูกลอยน้ำได้ [/FONT]


  [​IMG]


  [FONT=&quot]อานิสงส์การสร้างและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก[/FONT]
  [FONT=&quot]
  โบราณท่านว่า ผู้ใดได้พบยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้แล้ว ท่านว่าเป็นบุญอันประเสริฐนัก เมื่อพบแล้วให้พยายามสวดภาวนาอยู่เป็นนิตย์ตราบเท่าชีวิต จนทำลายขันธ์จากมนุษย์โลก แล้วก็จะไปยังเกิดในสัมปรายภพสวรรค์สุคติภพด้วยพระอานิสงส์เป็นแน่แท้
  ถ้าผู้ใดจะสวดขออานุภาพให้ผู้ป่วยไข้อาการจะดีขึ้น จะสวดแผ่กุศลอุทิศไปให้ บิดา มารดา หรือครูบาอาจารย์ อุปัชฌาย์ ผู้มีพระคุณของท่านแล้ว ให้เขียน จิ เจ รุ นิ และชื่อท่านนั้น ๆ ใส่กระดาษก่อนสวดทุกครั้ง เมื่อสวดกี่จบครบตามที่เราต้องการแล้วให้นำกระดาษนั้นเผาไฟ และกรวดน้ำโดยคารวะ บอกชื่อฝากพระแม่ธรณีนำกุศลอันนี้ให้ท่านผู้นั้น ได้ตามความปรารถนาของเราทุกครั้ง

  [/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร [/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]กิจการงานเจริญรุ่งเรือง อุดมด้วยโภคทรัพย์ [/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]ปู่ย่า ตายาย บิดามารดา บุตร ที่อยู่เบื้องหลังมีความเจริญรุ่งเรือง [/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]บิดา มารดา จะมีอายุยืน [/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]สามีภรรยา รักใคร่ดีต่อกัน บุตรหลานเป็นคนดี [/FONT]
  [FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]บุตร เกิดมาเฉลียวฉลาด ปัญญาดี เลี้ยงง่าย สุขภาพดี [/FONT]
  [FONT=&quot]7. [/FONT][FONT=&quot]วิญญาณของบรรพบุรุษจะสู่สุคติภพ [/FONT]
  [FONT=&quot]8. [/FONT][FONT=&quot]เสริมบุญบารมีให้ตนเอง [/FONT]
  [FONT=&quot]9. [/FONT][FONT=&quot]แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ [/FONT]
  [FONT=&quot]10. [/FONT][FONT=&quot]เมื่อสิ้นอายุขัยจะไปสู่สุคติภูมิ[/FONT][FONT=&quot]

  ขอตั้งสัตยาธิษฐาน ขอความเจริญรุ่งเรือง จงบังเกิดแก่ท่านผู้สร้าง ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ เพื่อความงอกงามในพระพุทธศาสนาสืบไป.

  [/FONT]

  [FONT=&quot]คำบูชาพระรัตนตรัย[/FONT]
  [FONT=&quot]โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ [/FONT][FONT=&quot], ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ [/FONT]
  [FONT=&quot] โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ [/FONT]
  [FONT=&quot] โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ[/FONT]

  [FONT=&quot]คำนมัสการพระรัตนตรัย[/FONT]
  [FONT=&quot]อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)[/FONT][FONT=&quot]
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)[/FONT]​
  [FONT=&quot]สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]​
  [FONT=&quot]คำนมัสการพระพุทธเจ้า[/FONT][FONT=&quot]
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  [/FONT]​
  [FONT=&quot]คำนมัสการไตรสรณคมน์[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ[/FONT][FONT=&quot]
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  [/FONT]​
  [FONT=&quot]ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ[/FONT][FONT=&quot]
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  [/FONT]​
  [FONT=&quot]ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ[/FONT][FONT=&quot]
  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


  [/FONT]​
  [FONT=&quot]บทนมัสการพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ[/FONT]
  [FONT=&quot] อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสามระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ[/FONT][FONT=&quot] (กราบ)[/FONT]
  [FONT=&quot] สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (กราบ)[/FONT]
  [FONT=&quot] สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ (กราบ)[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]๑.[/FONT][FONT=&quot]
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา .
  อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ.
  อะระหันตัง สิระสา นะมามิ.
  สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ.
  วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ.
  วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ.
  สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สุคะตัง สิระสา นะมามิ.
  โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ.
  โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ.

  [/FONT]​
  [FONT=&quot]๒.[/FONT][FONT=&quot]
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส ภะคะวา.
  อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.
  อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ.
  อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ.
  ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ.
  ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ.
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ.
  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  พุทธัง สิระสา นะมามิ. อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

  ๓.
  อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปารมิ จะ สัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะสัมปันโน.

  ๔.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๕.
  อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกา ธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.[/FONT]​
  [FONT=&quot]อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.[/FONT][FONT=&quot]
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๖.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิ-ญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๗.
  อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๘.
  อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

  ๙.
  กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ [/FONT]​
  [FONT=&quot]ชัมพู ทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะนะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ [/FONT]​
  [FONT=&quot]ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง อา ปา มะ จุ ปะ[/FONT][FONT=&quot], ที มะ สัง อัง ขุ, สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ, อุปะสะชะสะเห [/FONT]​
  [FONT=&quot]ปาสายะโส ฯ[/FONT]​
  [FONT=&quot]โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว อะ สัง วิ สุ โล [/FONT]​
  [FONT=&quot]ปุ สะ พุ ภะ อิสวาสุ สุสวาอิ กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิ.[/FONT][FONT=&quot]
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิปัญ จะ อิสสะโร ธัมมา.
  กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธ สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.[/FONT]​
  [FONT=&quot]
  ๑๐.[/FONT][FONT=&quot]
  จาตุมมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน อุอุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.[/FONT]​
  [FONT=&quot]ตาวะติงสา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.[/FONT][FONT=&quot]
  ยามา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา พรหมาสัททะ ปัญจะสัตตะ สัตตาปาระมี อะนุตตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง พุทธัง [/FONT]​
  [FONT=&quot]สะระณัง คัจฉามิ.[/FONT]​
  [FONT=&quot]ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ ปุริสะทัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.[/FONT][FONT=&quot]
  นิมมานะระตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา เหตุโปวะ สัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา สังขาระขันโธ ทุกขัง ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
  พรหมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นัตถิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

  [/FONT]​
  [FONT=&quot]๑๑.[/FONT]​
  [FONT=&quot]นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา กะระกะนา เอเตนะ สัจเจนะ [/FONT]​
  [FONT=&quot]สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ.[/FONT][FONT=&quot]
  นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วัตติ วัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ.

  อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติ-สาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง มหามุนีสาวัง สัปปุริสะสาวัง มหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ.

  สาวัง คุณัง วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง สุขัง สิริ รูปัง จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

  ๑๒.[/FONT]​
  [FONT=&quot]นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิโส ภะคะวา.[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม.[/FONT]​
  [FONT=&quot] นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง. [/FONT]​
  [FONT=&quot] นะโม พุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะ ตัสสะ หาโย นะโม อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุ อะมะ อาวันทา นะโม พุทธายะ นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ[/FONT]​
  [FONT=&quot](กราบ ๓ ครั้ง)[/FONT]​
  [FONT=&quot]
  คำกรวดน้ำ ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก[/FONT]​
  [FONT=&quot]อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยเดชะผลบุญของข้าพเจ้า ได้สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ขอให้ค้ำชู อุดหนุน คุณบิดามารดา พระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณ ญาติกา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร มิตรรักสนิท เพื่อนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พญายมราช นายนิริยบาล ท้าวจะตุโลกะบาลทั้งสี่ ศิริคุตอำมาตย์ ชั้นจาตุมมะหาราชิกาเบื้องบน สูงสุดจนถึงภวัคคะพรหม และเบื้องล่างต่ำสุด ตั้งแต่โลกันตมหานรกและอเวจีขึ้นมา จนถึงโลกมนุษย์ สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบัน และอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ[/FONT]
  [FONT=&quot]พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง สังฆัง นิพพานะปัจจะโย โหนตุ.


  [/FONT]
  [FONT=&quot]คำแผ่เมตตาให้ตนเอง[/FONT]
  [FONT=&quot]อะหัง สุขิโต โหมิ[/FONT][FONT=&quot] ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข[/FONT]
  [FONT=&quot]นิททุกโข โหมิ [/FONT][FONT=&quot] ปราศจากความทุกข์[/FONT]
  [FONT=&quot]อะเวโร โหมิ[/FONT][FONT=&quot] ปราศจากเวร[/FONT]
  [FONT=&quot]อัพยาปัชโฌ โหมิ[/FONT][FONT=&quot] ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง[/FONT]
  [FONT=&quot]อะนีโฆ โหมิ[/FONT][FONT=&quot] มีความสุขกายสุขใจ[/FONT]
  [FONT=&quot]สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ[/FONT][FONT=&quot] รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด[/FONT]

  [FONT=&quot]คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์[/FONT]
  [FONT=&quot]สัพเพ สัตตา[/FONT][FONT=&quot] สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น[/FONT]
  [FONT=&quot]อะเวรา โหนตุ[/FONT][FONT=&quot] จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย[/FONT]
  [FONT=&quot]อัพยาปัชฌา โหนตุ [/FONT][FONT=&quot] จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย [/FONT]
  [FONT=&quot]อะนีฆา โหนตุ [/FONT][FONT=&quot] จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย [/FONT]
  [FONT=&quot]สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ[/FONT][FONT=&quot] จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด


  [/FONT]
  [FONT=&quot]บทแผ่ส่วนบุญกุศล[/FONT]
  [FONT=&quot]อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร[/FONT]
  [FONT=&quot]ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา[/FONT] [FONT=&quot]บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข[/FONT]
  [FONT=&quot]อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย[/FONT]
  [FONT=&quot]ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า[/FONT] [FONT=&quot]ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข[/FONT]
  [FONT=&quot]อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ[/FONT][FONT=&quot]สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา[/FONT]
  [FONT=&quot]ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า[/FONT] [FONT=&quot]ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข[/FONT]
  [FONT=&quot]อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ[/FONT][FONT=&quot]สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา[/FONT][FONT=&quot]ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย[/FONT] [FONT=&quot]ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข[/FONT]
  [FONT=&quot]อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ[/FONT][FONT=&quot]สัพเพ เปตา[/FONT]
  [FONT=&quot]ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย[/FONT] [FONT=&quot]ขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุข[/FONT]
  [FONT=&quot]อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ[/FONT][FONT=&quot]สัพเพเวรี[/FONT]
  [FONT=&quot]ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย[/FONT] [FONT=&quot]ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุข[/FONT]
  [FONT=&quot]อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ[/FONT][FONT=&quot]สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา[/FONT][FONT=&quot]ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย[/FONT] [FONT=&quot]ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ[/FONT]

  [FONT=&quot]
  คำอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร[/FONT]
  [FONT=&quot]ตั้งนะโม 3 จบ[/FONT]​
  [FONT=&quot]ข้าพเจ้า..................กราบพระพุทธเจ้า กราบพระธรรม กราบพระสงฆ์ กราบบิดามารดา กราบครูบาอาจารย์ ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ จงไหลมารวมอยู่ที่ข้าพเจ้า และขอกุศลผลบุญนั้นจงอยู่ที่ข้าพเจ้า[/FONT]
  [FONT=&quot]ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญดังกล่าวข้างต้น[/FONT][FONT=&quot] ให้แก่ดวงจิตวิญญาณ ที่เจ็บและตายด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติ [/FONT]
  [FONT=&quot]ณ บัดนี้ ท่านทั้งหลาย จะอยู่ภพใดหรือภูมใดก็ตาม ขอให้ทำตนรับผลบุญนี้ และขอจงได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้ หากท่านทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป[/FONT]
  [FONT=&quot]ขอจงมาอนุโมทนาบุญและรับส่วนบุญส่วนกุศลนี้มีความร่มเย็นเป็นสุข หากมีเวรกรรมต่อกัน ขอจงอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ด้วยเทอญฯ[/FONT]
  [FONT=&quot](ทำจิตให้สงบตามเวลาที่ทำได้)[/FONT]​
  [FONT=&quot]-----------------------------------[/FONT]​


  [FONT=&quot]เสร็จพิธีแล้วกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติทั้งหลาย เทพเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง สัมพเวสี และพระแม่ธรณี แล้วนำน้ำที่กรวดเรียบร้อยแล้ว เทใต้ต้นไม้ ฝากพระแม่ธรณีนำผลบุญสู่ทุกท่านทุกรูปทุกนาม เทอด

  [/FONT]
  [FONT=&quot]โบราณว่าผู้ใดสร้างบุญกุศลและได้สวดภาวนา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเป็นประจำจะมีอานิสงส์มาก เมื่อป่วยหนักให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ครั้นกำลังจะสิ้นใจผู้อยู่ใกล้บอกนำว่า อะระหัง หรือ พุทโธ เรื่อย ๆ เมื่อถึงแก่กรรม จงเขียน จิ. เจ. รุ. นิ. บนแผ่นทองหรือแผ่นเงิน ใบลาน กระดาษ แล้วม้วนเป็นตะกรุด (ห้ามคลี่) ใส่ปากให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพสวรรค์ด้วย[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ไว้สำหรับสวดและภาวนาทุกเช้าคำ เพื่อความสวัสดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้สาธยาย อันเป็นบ่อเกิด มหาเตชัง มีเดชมาก มหานุภาวัง มีอานุภาพมาก และมีลาภยศ สุขสรรเสริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อุปัทวันตราย และความพินาศทั้งปวง ตลอดทั้งหมู่มารร้ายและศัตรูคู่อาฆาตไม่อาจแผ้วพานได้[/FONT][FONT=&quot]
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง เป็นต้น ถ้าสาธยายหรือภาวนาแล้วจะนำมาซึ่งลาภยศ สุขสรรเสริญและปราศจากอันตรายทั้งปวง ตลอดทั้งเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เป็นการเจริญพระพุทธานุสติ วิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นแดนเกิดของสมาธิอีกด้วย

  อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ เป็นต้น เมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้ว เป็นการมอบกายถวายชีวิตไว้กับองค์พระพุทธเจ้า หรือเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นตาข่ายเพชรคอยปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตให้ปราศจากเวรภัย

  อิติปิโส ภะคะวา รูปะขันโธ เป็นต้น เมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้ว ขออาราธนาบารมีธรรมของพระพุทธองค์สิงสถิตในเบญจขันธ์ของเราเพื่อให้เกิดพระไตรลักษณญาน อันเป็นทางของพระนิพพานสืบต่อไป

  อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณสัมปันโน เป็นต้น เมื่อสาธยายหรือภาวนา ขออำนาจสมาธิญาณของพระพุทธองค์เป็นไปในธาตุ ในจักรวาล [/FONT]
  [FONT=&quot]ในเทวโลกหรือในกามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และในโลกุตรภูมิ ขอจงมาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพเจ้าหรือเรียกว่าเป็นการเจริญสมถภาวนา อันเป็นบ่อเกิดแห่งรูปฌาน อรูปฌาน อภิญญา เป็นการเจริญวิปัสสนา อันเป็นบ่อเกิดแห่งมรรคผลนิพพาน เป็นการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ฯ[/FONT][FONT=&quot]

  กุสลา ธัมมา อิติปิโส ภะคะวา เป็นต้น เป็นการสาธยายหัวใจพระวินัยปิฎก หัวใจพระสุตตันตปิฎก หัวใจพระอภิธรรมปิฎก และเป็นหัวใจพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ [/FONT]
  [FONT=&quot]พระเจ้า ๑๐ ชาติ และหัวใจ อิติปิ โส ตลอดทั้งหัวใจอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เมื่อภาวนาแล้วจะนำลาภ ยศ ฐาบรรดาศักดิ์ ทั้ง อายุ วรรณะ สุขะ พละ และจะป้องกันสรรพภัย ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวัสดิมงคลแก่ตนและบุตรหลานสืบไป[/FONT][FONT=&quot]

  อินทะสาวัง มหาอินทะสาวัง เป็นต้น เมื่อสาธยายหรือภาวนาแล้วมีทั้งอำนาจ ตบะ เดชะ ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ

  พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายต่างก็กล่าวเน้นว่า พระพุทธศาสนาเป็นของจริงของแท้ที่เรายึดมั่นเป็นหลักชัยแห่งชีวิตได้ ยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทั้งทาน ศีล ภาวนา สม่ำเสมอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนแน่ อย่าสงสัย การรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก่ออานิสงส์ ไม่เท่ากับรวยบุญรวยกุศล ซึ่งจะบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบัน และตามติดวิญญาณไปทุกภพทุกชาติด้วย [/FONT]
  [FONT=&quot]
  ฉะนั้น ชาวพุทธทั้งหลาย จงเจริญภาวนา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกทุกเช้าค่ำเถิด จะบังเกิดความสวัสดิมงคลแก่ตนและครอบครัวโดยทั่วหน้า [/FONT]

  [FONT=&quot]----------------------------------------------[/FONT]​
  [FONT=&quot]มนุษย์ทุกคนเกิดมาต่างเคยทำผิด[/FONT]​
  [FONT=&quot]เพียงแต่โลกนี้ขาดแคลนคนให้อภัย[/FONT]​
  [FONT=&quot]ความผิดครั้งเดียวลบล้างความดีร้อยครั้งทิ้งสมควรหรือไม่[/FONT]​
  [FONT=&quot]ฉะนั้นแม้ความผิดครั้งเดียวจะเป็นความผิดที่ใหญ่ กว่าสิ่งที่เขาทำดีร้อยครั้งนั้น[/FONT]​
  [FONT=&quot]เราก็ยังต้องมีใจกว้างพร้อมที่จะอภัย[/FONT]​
  [FONT=&quot]ถ้าเราไม่รู้จักอภัยคนอื่นแล้ว คนอื่นจะอภัยตัวเราได้อย่างไร[/FONT]​
  [FONT=&quot](พระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตา)[/FONT]​
  [FONT=&quot]เคยเป็นคน ที่เรารัก อย่างจับจิต เคยเป็นมิตร สนิทกันมา คราก่อนเก่า[/FONT]​
  [FONT=&quot]เคยเป็นพี่ เป็นพ่อแม่ ดูแลเรา แล้วโกรธเขา ได้อย่างไร คิดให้ดี[/FONT]​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 01443593621.jpg
   01443593621.jpg
   ขนาดไฟล์:
   428.2 KB
   เปิดดู:
   61,078
 2. zeech

  zeech Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2006
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +30
  ช่วยทำเป็น PDF ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. บุคคลทั่วฺไป

  บุคคลทั่วฺไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,160
  ค่าพลัง:
  +1,231
  นี่คือ ฉบับที่ถูกตรวจทานชำระใหม่แล้วครับ(โดย โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง)
  ถ้าเป็นต้นฉบับแบบเดิมๆ จะมีวิธีสวดที่สลับซับซ้อนมากกว่านี้
  (อยากรู้ต้องหาจากหนังสือสวดมนต์ ที่พิมพ์ก่อน พ.ศ.๒๕๒๐ ขึ้นไป)
  เพราะที่พิมพ์หลังๆนี้ เป็นแบบที่ถูกตรวจทานแก้ไขแล้วทั้งหมด(ของเก่าดีกว่า)

  ข้อดีข้อเสีย
  -ของที่ตรวทานชำระใหม่ จำง่ายกว่า ไม่สลับซับซ้อน
  -ของเก่าตามต้นฉบับเดิมๆ บางช่วงบางตอนสลับซับซ้อน วนไปวนมา แต่คงความศักดิ์สิทธิ์ตามต้นฉบับเดิม

  -ของใหม่ตรวจทานชำระให้ง่าย แต่ไปตัดความพิศดารออกไป ทำให้บทสวดไม่ศักดิ์สิทธิ์
  เท่าที่ควร
   
 4. kraiwit

  kraiwit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  244
  ค่าพลัง:
  +743
  สาธุครับ
   
 5. ตรงแหน่ว

  ตรงแหน่ว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +283
  ตรวจทานดีแล้วใช่มั้ย..
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  43,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,028
  ...
  ตกลง "สุ"หรือ"สะ"คะ ?
   
 7. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,514
  ค่าพลัง:
  +2,916

  ขออนุญาตตอบนะครับ

  ไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรนะครับ แต่จากการสังเกตุเฉยๆ ถ้าเป็นพระสงฆ์สวดจะใช้คำว่า"สุ" ถ้าเป็นในหนังสือบทสวดมนต์จะใช้คำว่า"สะ" ผมว่าไม่น่าจะมีคำว่าผิดหรือถูกในการสวดมนต์เพื่อให้เกิดสมาธิหรอกนะครับ แต่ถ้าใครที่อยากได้ความหมายที่ชัดเจนก็คงต้องค้นหากันหน่อย ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่สนใจและสวดมนต์กับบทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกด้วยนะครับ

  อนุโมทนาบุญแด่ผู้ที่ใฝ่ในธรรมะทุกๆท่านนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  43,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,028
  ....
  สาธุค่ะ สวด สุ ตามหนังสือที่มีค่ะ:cool:

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Thank you.jpg
   Thank you.jpg
   ขนาดไฟล์:
   16.5 KB
   เปิดดู:
   840
 9. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,125
  กระทู้เรื่องเด่น:
  349
  ค่าพลัง:
  +64,488
  ของตา สวด สะ ค่ะ ^_^
  (ตามหนังสือและสวดตามท่านพระอาจารย์ค่ะ)

  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.3749334/[/MUSIC]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2016
 10. Chalitattainment

  Chalitattainment สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +1
  ขอบคุณครับสำหรับบทสวด จะพยายามสวดทุกวันหละ เพราะเด๋วนี้ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่าตัวเองมีนิสัยขี้เกียจมากๆเลย
   

แชร์หน้านี้

Loading...