บทสวดอิติปิโสฯ

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย สุดชล, 28 สิงหาคม 2005.

 1. สุดชล

  สุดชล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +47
  อยากสวดอิติปิโสฯครับ ขอความกรุณาจากเพื่อนๆท่านใดที่สวดบทอิติปิโสฯได้ ช่วยเขียนลงในเว็ปบอร์ดนี้ให้ผมทีครับ จะขอบพระคุณอย่างสูง ผมพยายามหาในเว็ปแล้วแต่ไม่เจอไม่ทราบว่าอยู่ส่วนใหน
   
 2. chanin

  chanin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2005
  โพสต์:
  675
  ค่าพลัง:
  +1,331
  บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
  อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

  บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ

  สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม
  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

  บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
  อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ.
  คำแปล บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
  บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ
  อิติปิ โส ภะคะวา ( เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น )
  อะระหัง ( เป็นผู้ไกลจากกิเลส ) สัมมาสัมพุทโธ ( เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง )
  วิชชาจะระณะสัมปันโน ( เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ )
  สุคะโต ( เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ) โลกะวิทู ( เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง )
  อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ ( เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า )
  สัตถาเทวะมนุสสานัง ( เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย )
  พุทโธ ( เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ) ภะคะวาติ. ( เป็นผู้มีความเจริญจำแกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ )

  บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ

  สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม ( พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว )
  สันทิฏฐิโก ( เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง )
  อะกาลิโก ( เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล )
  เอหิปัสสิโก ( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด )
  โอปะนะยิโก ( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว )
  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
  ( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ )
  บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว )
  อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว )
  ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว )
  สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว )
  ยะทิทัง ( ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ )
  จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา ( คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ )
  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ( นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า )
  อาหุเนยโย ( เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา )
  ปาหุเนยโย ( เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ )
  ทักขิเนยโย ( เป็นผู้ควรรับทักษิณา
  อัญชะลีกะระนีโย ( เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี )
  อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ. ( เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ )
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • b001c.jpg
   b001c.jpg
   ขนาดไฟล์:
   237.7 KB
   เปิดดู:
   483
 3. สุดชล

  สุดชล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +47
  ขอบพระคุณคุณchaninมากเลยครับ ใจดีแถมคำแปลอีกด้วย ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
   
 4. zilfar

  zilfar สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +3
  ขดสาธุ กับ พี่สุดชล และ พี่chanin

  ทำให้ผมเข้าใจในบทสวด ส่งผลต่อศรัทธาตั้งมั่นที่เพิ่มขึ้น
   
 5. ลุงชาลี

  ลุงชาลี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,960
  ค่าพลัง:
  +4,762
  <TABLE class=tborder id=post3260194 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid" width=175></TD><TD class=alt1 id=td_post_3260194 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- message --><!-- google_ad_section_start -->สาธุ สาธุ ขอโมทนา
  อิทัง ปุญญพลัง อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

  ด้วยเดชะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดี

  ตั้งแต่ปฐมชาติ อดีตชาติ ปัจจุบันวันนี้
  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตกุศลนี้เป็น มหาธรรมทาน
  เพื่ออบรมหนทางความดับ
  ไม่มีเหลือเชื้อแห่งอาวสะกิเลสตน แด่ผู้ใฝ่ในธรรม
  และผู้เคารพเลื่อมใสองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  <O:p</O:p
  ขอส่งผลบุญกุศล อันเกิดจากการนี้
  อุทิศให้ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์สืบๆ ต่อกันมา
  พ่อเกิดแม่เกิด ผู้มีคุณผู้สูงชาติ
  ผู้สงเคราะห์โลกพิทักษ์ธรรม ตลอดจน
  เจ้าบุญนายคุณ เจ้าบ่าวนายใช้ เจ้ากรรมนายเวร
  เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าการบัญชี ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติ
  ที่ข้าพเจ้าได้เคยสบประมาทล่วงเกิน และมีสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
  ขอจงได้รับขมากรรม อโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญให้แก่ข้าพเจ้า
  และกรรมอันใดที่ท่านทั้งหลาย ได้ทำไว้กับข้าพเจ้าทุกภพทุกชาตินั้น
  ข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็นอโหสิกรรมเช่นกัน
  พร้อมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงปราศจากทุกข์และมีสุข
  เกิดปัญญาญาณยิ่งๆ ขึ้นไป เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับ
  ณ กาลบัดเดี่ยวนี้ด้วยเทอญ
  <O:p</O:p
  สาธุ สาธุ สาธุ นะ โม พุท ธา ยะ
  นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง
  http://palungjit.org/forums/ขம.ml#post3146526[.179/COLOR]<!-- google_ad_section_end --> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคท่อส่งน้ำถวาย วัดเขาชี จ.พิษณุโลก<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...