ปิดรับบริจาค บุญสำเร็จและร่วมอนุโมทนาบุญและดูภาพได้ครับ สร้างพระพุทธรูป ๑๘ นิ้ว ถวาย วัดหาดนาค ชม

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 30 มิถุนายน 2020.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  [ 1f4e2.png 1f4e2.png
  1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๑๘ นิ้ว ศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ถวายประดิษฐานไว้ ณ วัดหาดนาค ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ (ส่วนการบอกบุญนี้ทางผมจะนำไปถวายสมทบในการสร้างกับทางวัด)
  1f4a0.png โดยทำพิธีเททองหล่อที่โรงหล่อพระชาญวิทย์พทธศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นปั้นหุ่นด้วยมือขึ้นทีละองค์ ทำการหล่อแบบโบราณ ไม่ใช้พิมพ์ หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ จึงมีราคาที่สูงกว่า การหล่อทั่วไปแต่ทรงคุณค่า
  *********************************************************

  1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกองบุญดังนี้
  ๑.เจ้าภาพกองบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒ กองบุญ(จะได้จารึกชื่อ ๒ ท่าน ที่ฐานองค์)
  ๒.เจ้าภาพกองบุญ กองบุญละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓๒ กองบุญ(จะได้จารึกชื่อ ๑ ท่าน ที่ฐานองค์)
  ๓.เจ้าภาพกองบุญละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๓๒๐ กองบุญ
  ๔.ร่วมบุญตามจิตศรัทธา

  *********************************************************
  1f308.png 1f308.png โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญได้โดยโอนปัจจัยสมทบเพิ่มเติ่มได้ที่
  2600.png 2600.png ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ
  2600.png 2600.png
  2600.png 2600.png (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK

  ********************************************************

  1f308.png 1f308.png ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ท่านใดทำบุญตามกองบุญที่แจ้งไว้นั้นรบกวนแจ้งชื่อผู้ร่วมทำบุญกลับทางผมเพื่อจะได้รวบร่วมเพื่ออนุโมทนาบุญต่อไป
  ติดต่อได้ที่ ID Line.: 850600601 (พรเทพ)

  2600.png 2600.png ระยะเวลาในการบอกบุญครั้งนี้ : วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ หรือกองบุญเต็มก่อนปิดก่อน 75392648_3000259220088005_3507452001618762351_o.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 1f4e2.png
   1f4e2.png
   ขนาดไฟล์:
   591 bytes
   เปิดดู:
   234
  • 1f4e2.png
   1f4e2.png
   ขนาดไฟล์:
   591 bytes
   เปิดดู:
   235
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ตุลาคม 2020
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  1f4a0.png 1f4a0.png 1f4a0.png รายชื่อท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกองบุญดังนี้
  -*-เจ้าภาพกองบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒ กองบุญ(จะได้จารึกชื่อ ๒ ท่าน ที่ฐานองค์)

  ๑.ครอบครัวปรียาณุพันธ์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๒.นายภูวดล ใจลำปาง-นายเกรียงศักดิ์ ชูชื่อ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๓.นายกิตติภัทท์ หะหมาน-น.ส.กมลวรรณ พัฒนรัฐ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๔.คุณศิระ-คุณศิริวรรณ ศรีประศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๕.คุณสุทธิลักษณ์-คุณปิยะพงศ์ ศรีโยธา เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๖.คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน-คุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๗.คุณสุภาวรรณ จงเสถียร พร้อมครอบครัว-คุณภาวิกา จงเสถียร เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๘-๙.คุณธิติกาญจน์-คุณนพสิทธิ์-คุณปภัสรินทร์-คุณธนัชพงศ์. เสรีนาคะพัฒน์ เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท
  ๑๐.คุณภัทรนิษฐ์ ภัทรวิศานต์ศรี-คุณแม่กานดา สุขประเสริฐ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๑.คุณพรพรรณ ฉินกมลทอง-คุณประวิทย์ ฉินธนาหิรัญ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๒.คุณศศิธร พิณสุวรรณ-คุณไตรภูมิ เลิศวิทยชัยกุล เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๓.คุณจิรโชค-คุณอริษรา วรเมธากรณ์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๔.คุณเดชา พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๕.
  -*-เจ้าภาพกองบุญ กองบุญละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓๒ กองบุญ(จะได้จารึกชื่อ ๑ ท่าน ที่ฐานองค์)
  ๑.คุณสุภาพัน ปุปลั่ง เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒.คุณธนัชชนันท์ พันธะศรี พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๓.คุณกนกพร เพียรสุภาพ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๔.คุณภัคพล สังข์ศรีแก้ว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๕.คุณสุรีย์นาถ เชื้อรัตนพงษ์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๑๙ บาท
  ๖.คุณวิยดา เลิศพันธ์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๖๐๐ บาท
  ๗.คุณฟองแก้ว พุทธวงค์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๘.คุณกนกพิชญ์ นาคาบายาชิ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๙.คุณยูสุเกะ นาคาบายาชิ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๐.คุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๑.บ้านธารบุญ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๕๕ บาท
  ๑๒.คุณวลินดา วินิต รุ่งปิติ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๓.คุณอริณญา วรเมธากรณ์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๔.คุณอาภรณ์ ธรรมครองอาตม์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๕.คุณศุภกฤต บุญจินนา เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๗.คุณอารีย์ รักดนตรี เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๘.คุณอัญชรัตน์ แก้วมรกต เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๑๙.กลุ่มบ้านธารบุญ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒๐.
  -*-เจ้าภาพกองบุญละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๓๒๐ กองบุญ
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณNicky Thanabodee ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓.คุณPhornvipa Phornsorachai ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔.สามเณร อานนท์ หนูกลัดนุ้ย ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕.คุณเริงโรจน์ โรจนศิริ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖.คุณจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗.คุณนวลพรรณ วิภาตกุล ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘.นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑.ดร.ชัญญาณิษฐ์ ธนิษฐ์นันท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๑๒.คุณวิทยา-คุณวิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และมารดาข้าพเจ้านางจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓.คุณสิภาลักษณ์ รังสิมาศุภา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๑ ท่าน ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘.คุณพงศกร สีโสดา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๙-๒๑.คุณบุญชู จารุวัฒนชัย พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๒.คุณอดิเทพ อนันตสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๓-๒๔.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"สักการะ" พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๒๕๐ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๖-๒๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๒๘-๒๙คุณรสริน กิตติชีวัน พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๓๐.คุณเสรี วงษ์ทองเหลือ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๒-๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๓๒๘ บาท
  ๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๗-๓๘.คุณKankaj Jariyanuruxkul พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๙๙ บาท
  ๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๓.คุณอัครินทร์ หิรัญเมฆาวนิช พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๗ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๘.คุณชวลิต บุนนาค พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๓.คุณสุทธิลักษณ์ ตุลวรรธนะ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๘-๖๐.คุณอติภา กวินรัชตปรีดา พร้อมครอบครัว,คุณกชพร กวินรัชตปรีดา พร้อมครอบครัว,ด.ช.โดโนแวน เทรลแคท พร้อมครอบครัว,คุณบาสเตียน แอเนส ฌอง-มิเชล เทรลแคท,บริษัท วาย เอส ไอ เอส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์,บริษัท วาย เอส ไอ เอส จำกัด,บริษัท เอช แอล จี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๖๑.คุณNattakit Boon พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๓-๖๕.กลุ่มบุญญาทิพย์ เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๖๖-๖๗.คุณพัศญ์ศภณ-คุณสุทธณัฏฐ์ โยธินธรรมธร พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๖๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๐.คุณฐิติภัค กิจกาญจนไพบูลย์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๑ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๙-๘๑.คุณฐนวรรธน์ ไพชยนต์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๘๒-๘๓.ครอบครัวจริยานุรักษ์ เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๘๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๘๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๓ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘๗.กลุ่มบ้านธารบุญ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘๘.

  -*-ร่วมบุญตามจิตศรัทธา
  ๑.คุณณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๒.คุณกัญญณัช ขลิบปั้น พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๓.คุณประไพภรณ์ ยินดีเขต ร่วมทำบุญ ๕๙ บาท
  ๔.คุณผาติพร คมมี ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
  ๕.ร.ต.ประกาศิต เค้ามูล ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๖.คุณสุริยพงศ์ กุลกีรติยุต ร่วมทำบุญ ๗๑ บาท
  ๗.คุณสุรีรัตน์ เจะและ ร่วมทำบุญ ๒๑ บาท
  ๘.คุณฐิติกูร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๙.คุณกรกต หีตอักษร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๑๐.คุณจิตติมา ติ๊บโท๊ะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๑.คุณณัฐกิจ บุญมี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๑๒.นพ.ประวิทย์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๖๐ บาท
  ๑๓.คุณวิทยา-คุณวิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ และคุณจุไรรัตน์ สุริยวงษ์ ร่วมทำบุญ ๔๐ บาท
  ๑๔.คุณอัญญมณี(เชอรร์รี่) พร้อมคณะออมบุญ ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๑๕.คุณวราภรณ์ ธรรมวงศา พร้อมครอบครัว และคุณกฤษณะ แซ่บู๊ ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"ศิษย์รุ่นจิ๋ว" ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๗.คุณธวัชชัย สุทธิเกิด พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๘.คุณฐิติ ชลแสนเจริญ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๙.คุณโจนาธาน-คุณธวัลรัตน์ห ตาน ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
  ๒๐.คุณธนกานต์ แก้วกัลยา-คุณวิชชญาพร ชัยเลิศ ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๒๑.

  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๑๒ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๐.๒๐ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๐.๖๐ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๗.๗๕ บาท
  2 1 1 1 3 2 1 1 1
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ตุลาคม 2020
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับครอบครัวปรียาณุพันธ์ ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับนายภูวดล ใจลำปาง-นายเกรียงศักดิ์ ชูชื่อ ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับคุณสุภาพัน ปุปลั่ง ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๕๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 6. porpek

  porpek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2010
  โพสต์:
  963
  ค่าพลัง:
  +3,132
  นายวรวัฒน์ เกตุเพชร
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้๑๐๐ บาท อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๓๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 12. pa6986

  pa6986 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  253
  ค่าพลัง:
  +675
  ร่วมบุญนี้ด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับนายกิตติภัทท์ หะหมาน-น.ส.กมลวรรณ พัฒนรัฐ ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๘ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑๑ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๑๖ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนากับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่มีจิตอันเป็นมหากุศลและเปี่ยมด้วยศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสร้างพระกกุสันโธพุทธเจ้า เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๒ นิ้ว สมเด็จองค์ปฐมในภัทรกัปป์นี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ขอความปรารถนาอันดีงามของท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้น้อมในการเจริญกุศลและอนุโมทนาบุญ จงสำเร็จบริบูรณ์โดยพลัน อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ และขอผลนี้จงสัมฤทธิ์ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ...เทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...