ปิดรับบริจาค บุญสำเร็จแล้วค่ะ วันนี้ได้ถวายหนังสือ ปธ 1-2 แด่พระสงฆ์ ณ วัดสารอด กทม.

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 18 พฤษภาคม 2024.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญด้วยการสร้างปัญญาบารมี ถวายหนังสือเปรียญธรรม ปธ.1-2 แด่พระสงฆ์ เพื่อปรับระดับองค์ความรู้ เรามาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระภิกษุได้มีความรู้และเป็นผู้นำทางศาสนาที่ดีสืบต่อไป

  จึงขอเชิญชวนร่วมบุญถวายหนังสือบาลี แด่พระสงฆ์ จำนวน6รูป ณ วัดสารอด กทม. ตามรายการดังนี้ค่ะ
  รายการที่ 1 ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ 1-4 จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท
  รายการที่ 2 ธรรมบทบาลี 1-4 ชุดละ 4 เล่ม 6 ชุด จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท
  รายการที่ 3 หนังสือบาลีไวยากรณ์ประกอบด้วย 1.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ 2.วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย 3.ปัญหาและเฉลยประโยค 1-2 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท

  รายการที่ 4 หนังสือบาลี ป.1-2 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยอรรถ ภาค 1-4 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท ปิดยอดแล้วค่ะ

  รวม 4 รายการ เป็นเงิน 9,150 บาท


  441951518_407512832179938_2854873187579863619_n.jpg th-11134207-7r98z-lqvl1gt126b233.jpg th-11134207-7r98o-lkynfbjw1sks06.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤษภาคม 2024
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  57,697
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +74,849
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  อัพเดทวันที่ 18 พค 67
  รายการที่ 1 ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ 1-4 จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท
  เจ้าภาพ
  1. คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 120 บาท
  2. คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 120 บาท
  3. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ 20 บาท
  4
  คุณฐิตินันท์ ชูคง 10 บาท
  5 คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน์ 20 บาท
  6. คุณรุ่งโรจน์ ดีลี้ 1 บาท
  7 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  8 คุณณัชชา ใจซื่อกุล 120 บาท
  9.
  คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว คุณนิตยา ตระกูลนิยมและครอบครัว คุณภมร ทองยินดีและครอบครัว 20 บาท
  10 คุณสิริกร กิตติโศภากุล 10 บาท
  11 คุณทวีไชยสำลีแก้ว 1 บาท
  12 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว 4.75 บาท
  13 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์ 20 บาท
  14 คุณ Wuttichai vitayakong 1 บาท
  15 คุณ Teeravaj Sukosolvisit 5 บาท
  16 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา 1 บาท
  17 คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ 1 บาท
  18 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์ 1 บาท
  19 คุณประพิณพัฒน์ บุญสร้าง 2 บาท
  20 คุณจำรัส มาลย์เขตยานนท์ 1 บาท
  21
  คุณเบญจพล วงษาก้อ 0.25 บาท
  22 คุณรดาธร จันทร์อุดม 20 บาท

  23 คุณทรงศรี แสงนาค 2 บาท
  24
  คุณ Thanes Klinklai 2 บาท
  25 คุณเบญจพล วงษาก้อ 0.25 บาท
  26 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์ 2 บาท
  27 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว 2.25 บาท
  28 คุณธวัชชัย แสนคำ 7.25 บาท
  29 คุณธารากร ชัยรัศมี 12.50 บาท
  30 คุณวรวรรณ คุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง และคุณนิธิศ พรหมสุวรรณคีรี 10 บาท
  31 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ 100 บาท
  32 คุณปัทมนันท์ บุญญะริกพันธ์ุชัย 0.02 บาท
  33 คุณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์ 250 บาท
  34 คุณกฤษฏิ์พงษ์ ประดับศรีเพชร 15 บาท

  35 น้องอ้อ น้องเป้ง 50 บาท
  36 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร 5 บาท


  -----------------------------------
  รายการที่ 2 ธรรมบทบาลี 1-4 ชุดละ 4 เล่ม 6 ชุด จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท

  เจ้าภาพ
  1. คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 80 บาท
  2.
  คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 80 บาท
  3. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ 10 บาท
  4. คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน์ 10 บาท
  5. คุณฐิตินันท์ ชูคง 10 บาท
  6 คุณณัชชา ใจซื่อกุล 155 บาท
  7. คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว คุณนิตยา ตระกูลนิยมและครอบครัว คุณภมร ทองยินดีและครอบครัว 10 บาท
  8 คุณสิริกร กิตติโศภากุล 10 บาท
  9 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว 4.75 บาท
  10 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์ 10 บาท
  11 คุณ Teeravaj Sukosolvisit 5 บาท
  12
  คุณประพิณพัฒน์ บุญสร้าง 2 บาท
  13 คุณรดาธร จันทร์อุดม 80 บาท
  14 คุณทรงศรี แสงนาค 3 บาท
  15 คุณ Thanes Klinklai 5 บาท
  16 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์ 1 บาท
  17 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว 2.25 บาท
  18 คุณธวัชชัย แสนคำ 7.25 บาท
  19 คุณธารากร ชัยรัศมี 12.50 บาท
  20 คุณวรวรรณคุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง และคุณนิธิศ พรหมสุวรรณคีรี 10 บาท
  21 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ 100 บาท
  22 คุณปัทมนันท์ บุญญะริกพันธ์ุชัย 0.10 บาท
  23 คุณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์ 250 บาท
  24 คุณกฤษฏิ์พงษ์ ประดับศรีเพชร 15 บาท
  25 น้องอ้อ น้องเป้ง 50 บาท
  26 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร 5 บาท


  -----------------------------------
  รายการที่ 3 หนังสือบาลีไวยากรณ์ประกอบด้วย 1.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ 2.วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย 3.ปัญหาและเฉลยประโยค 1-2 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท
  เจ้าภาพ
  1. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ 10 บาท
  2. คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน์ 19 บาท
  3. คุณณัชชา ใจซื่อกุล 325 บาท

  4. คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว คุณนิตยา ตระกูลนิยมและครอบครัว คุณภมร ทองยินดีและครอบครัว 19 บาท
  5 คุณสิริกร กิตติโศภากุล 10 บาท
  6 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว 4.75 บาท
  7 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์ 10 บาท
  8
  คุณประพิณพัฒน์ บุญสร้าง 1 บาท
  9 คุณรดาธร จันทร์อุดม 25 บาท
  10 คุณทรงศรี แสงนาค 2 บาท
  11 คุณ Thanes Klinklai 5 บาท
  12 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์ 1 บาท
  13 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว 2.25 บาท
  14 คุณธวัชชัย แสนคำ 7.25 บาท
  15 คุณธารากร ชัยรัศมี 12.50 บาท
  16 คุณวรวรรณคุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง และคุณนิธิศ พรหมสุวรรณคีรี 10 บาท
  17 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ 100 บาท
  18 คุณปัทมนันท์ บุญญะริกพันธ์ุชัย 0.01 บาท
  19 คุณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์ 250 บาท
  20 คุณกฤษฏิ์พงษ์ ประดับศรีเพชร 15 บาท
  21 น้องอ้อ น้องเป้ง 50 บาท  ------------------------------------

  รายการที่ 4 หนังสือบาลี ป.1-2 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยอรรถ ภาค 1-4 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
  เจ้าภาพ
  1 คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 400 บาท
  2. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ 10 บาท
  3. คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน์ 10 บาท
  4.คุณณัชชา ใจซื่อกุล 400 บาท

  5. คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว คุณนิตยา ตระกูลนิยมและครอบครัว คุณภมร ทองยินดีและครอบครัว 10 บาท
  6 คุณสิริกร กิตติโศภากุล 14 บาท
  7 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว 4.75 บาท
  8 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์ 19 บาท
  9 คุณรดาธร จันทร์อุดม 20 บาท
  10 คุณทรงศรี แสงนาค 2 บาท
  11 คุณ Thanes Klinklai 5 บาท
  12 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์ 1 บาท
  13 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว 2.25 บาท
  14 คุณธวัชชัย แสนคำ 7.25 บาท
  15 คุณธารากร ชัยรัศมี 12.50 บาท
  16 คุณวรวรรณคุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง และคุณนิธิศ พรหมสุวรรณคีรี 10 บาท
  17 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ 100 บาท
  18 คุณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์ 250 บาท
  19 คุณกฤษฏิ์พงษ์ ประดับศรีเพชร 15 บาท
  20 น้องอ้อ น้องเป้ง 50 บาท


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤษภาคม 2024
 4. boradcard

  boradcard สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  1,068
  ค่าพลัง:
  +1,807
  ขอร่วมบุญ 20 บาท ครับ โอนแล้วครับ
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  อัพเดทวันที่ 20 พค 67
  รายการที่ 1 ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ 1-4 จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท
  ยังขาดอีก 2,371 บาท
  --------------------------
  รายการที่ 2 ธรรมบทบาลี 1-4 ชุดละ 4 เล่ม 6 ชุด จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท
  ยังขาดอีก1,444 บาท
  --------------------------
  รายการที่ 3 หนังสือบาลีไวยากรณ์ประกอบด้วย 1.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ 2.วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย 3.ปัญหาและเฉลยประโยค 1-2 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท
  ยังขาดอีก1,518 บาท
  --------------------------
  รายการที่ 4 หนังสือบาลี ป.1-2 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยอรรถ ภาค 1-4 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
  ยังขาดอีก1,504 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2024
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  อัพเดทวันที่ 22 พค 67
  รายการที่ 1 ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ 1-4 จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท
  ยังขาดอีก 1,918.98 บาท
  --------------------------
  รายการที่ 2 ธรรมบทบาลี 1-4 ชุดละ 4 เล่ม 6 ชุด จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท
  ยังขาดอีก 992.15 บาท
  --------------------------
  รายการที่ 3 หนังสือบาลีไวยากรณ์ประกอบด้วย 1.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ 2.วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย 3.ปัญหาและเฉลยประโยค 1-2 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท
  ยังขาดอีก 1,071.24 บาท
  --------------------------
  รายการที่ 4 หนังสือบาลี ป.1-2 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยอรรถ ภาค 1-4 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
  ยังขาดอีก 1,057.25 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤษภาคม 2024
 7. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  25,383
  ค่าพลัง:
  +15,617
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7326.jpeg
   IMG_7326.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   267.4 KB
   เปิดดู:
   16
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  อัพเดทวันที่ 23 พค 67
  รายการที่ 1 ยังขาดอีก 1,884.48 บาท
  รายการที่ 2 ยังขาดอีก 958.15 บาท
  รายการที่ 3 ยังขาดอีก 1,036.24 บาท
  รายการที่ 4 ยังขาดอีก 1,023.25 บาท
  กรุงไทย 059-0265598สมทบทุนถวายสังฆทาน
  ---------------------------
  ขออนุญาตเปิดบุญสร้างปัญญาบารมีนะคะ
  ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญด้วยการสร้างปัญญาบารมี ถวายหนังสือเปรียญธรรม ปธ.1-2 แด่พระสงฆ์ เพื่อปรับระดับองค์ความรู้ เรามาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระภิกษุได้มีความรู้และเป็นผู้นำทางศาสนาที่ดีสืบต่อไป
  จึงขอเชิญชวนร่วมบุญถวายหนังสือบาลี แด่พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป ณ วัดสารอด กทม. ตามรายการดังนี้ค่ะ
  1f33b.png รายการที่ 1 ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ 1-4 จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท
  274e.png ยังขาดอีก 1,884.48 บาท
  --------------------------
  1f33b.png รายการที่ 2 ธรรมบทบาลี 1-4 ชุดละ 4 เล่ม 6 ชุด จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท
  274e.png ยังขาดอีก 958.15 บาท
  --------------------------
  1f33b.png รายการที่ 3 หนังสือบาลีไวยากรณ์ประกอบด้วย 1.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ 2.วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย 3.ปัญหาและเฉลยประโยค 1-2 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท
  274e.png ยังขาดอีก1,036.24 บาท
  --------------------------
  1f33b.png รายการที่ 4 หนังสือบาลี ป.1-2 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยอรรถ ภาค 1-4 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
  274e.png ยังขาดอีก1,023.25 บาท
  --------------------------
  รวม 4 รายการ เป็นเงิน 9,150 บาท
  ---------------------------
  สมทบทุนถวายสังฆทาน
  กรุงไทย 059-0265598
  -----------------------
  เจ้าภาพ
  1. คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 200 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1-2
  2. คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 600 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2 และ 4
  3. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ 50 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2- 3 และ 4
  4. คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน 59บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2- 3 และ 4
  5 คุณฐิตินันท์ ชูคง 20 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2
  6. คุณรุ่งโรจน์ ดีลี้ 1 บาท
  7 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  8 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัวคุณนิตยาตระกูลนิยมและครอบครัวคุณภมร ทองยินดีและครอบครัว 59 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  9 คุณณัชชา ใจซื่อกุล 1,000 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  10 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว 19 บาท 2705.png รายการที่1-4
  11 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  12 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์ 1บาท
  13 คุณสิริกร กิตติโศภากุล 44 บาท 2705.png รายการที่1-4
  14 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์59 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  15 คุณ Wuttichai vitayakong 1 บาท
  16 คุณ Teeravaj Sukosolvisit 10 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  17 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา 1 บาท
  18 คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ 1 บาท
  19 คุณประพิณพัฒน์ บุญสร้าง 5 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  20 คุณจำรัส มาลย์เขตยานนท์ 1บาท
  21 คุณรดาธร จันทร์อุดม 145 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  22 คุณทรงศรี แสงนาค 9 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  23 คุณ Thanes Klinklai 20 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  24 คุณเบญจพล วงษาก้อ 0.25 บาท
  25 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์ 5 บาท 2705.png รายการที่1-4
  26 คุณวรวรรณ คุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง 40 บาท 2705.png รายการที่1-4
  27 คุณธวัชชัย แสนคำ 29 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  28 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว 9 บาท 2705.png รายการที่1-4
  29 คุณปัทมนันท์ บุญญะริกพันธ์ุชัย 0.02 บาท และ 0.10 บาท+ 0.01 บาท
  30 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ 400 บาท 2705.png รายการที่1-4
  31 คุณณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์ 1,000 บาท 2705.png รายการที่ 1 -4
  32 คุณกฤษฏิพงษ์ประดับศรีเพชร 60 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  33 น้องอ้อ น้องเป้ง 200 บาท 2705.png รายการที่1-4
  34 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร 10 บาท 2705.png รายการที่1-2
  35 คุณไพรัช ปราบไพรี 36 บาท 2705.png รายการที่1-4
  36 คุณอัครินทร์ รัตนจิราภรณ์100บาท 2705.png รายการที่1-4
   
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  1f6a9.png อัพเดทวันที่ 24 พค 67
  รายการที่ 1 ยังขาดอีก 1,854.98 บาท
  รายการที่ 2 ยังขาดอีก 928.15 บาท
  รายการที่ 3 ยังขาดอีก 1,002.24 บาท
  รายการที่ 4 ยังขาดอีก 988.25 บาท
  กรุงไทย 059-0265598สมทบทุนถวายสังฆทาน
  1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png
  1f337.png ขออนุญาตเปิดบุญสร้างปัญญาบารมีนะคะ
  ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญด้วยการสร้างปัญญาบารมี ถวายหนังสือเปรียญธรรม ปธ.1-2 แด่พระสงฆ์ เพื่อปรับระดับองค์ความรู้ เรามาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระภิกษุได้มีความรู้และเป็นผู้นำทางศาสนาที่ดีสืบต่อไป
  จึงขอเชิญชวนร่วมบุญถวายหนังสือบาลี แด่พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป ณ วัดสารอด กทม. ตามรายการดังนี้ค่ะ
  1f33b.png รายการที่ 1 ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ 1-4 จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท
  274e.png ยังขาดอีก 1,854.98 บาท
  --------------------------
  1f33b.png รายการที่ 2 ธรรมบทบาลี 1-4 ชุดละ 4 เล่ม 6 ชุด จำนวน 24 เล่ม ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท
  274e.png ยังขาดอีก 928.15 บาท
  --------------------------
  1f33b.png รายการที่ 3 หนังสือบาลีไวยากรณ์ประกอบด้วย 1.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ 2.วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย 3.ปัญหาและเฉลยประโยค 1-2 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 325 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท
  274e.png ยังขาดอีก 1,002.24 บาท
  --------------------------
  1f33b.png รายการที่ 4 หนังสือบาลี ป.1-2 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปลโดยอรรถ ภาค 1-4 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
  274e.png ยังขาดอีก 988.25 บาท
  --------------------------
  รวม 4 รายการ เป็นเงิน 9,150 บาท
  ---------------------------
  สมทบทุนถวายสังฆทาน
  กรุงไทย 059-0265598
  -----------------------
  เจ้าภาพ
  1. คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 200 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1-2
  2. คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 600 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2 และ 4
  3. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ 50 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2- 3 และ 4
  4. คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน 59บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2- 3 และ 4
  5 คุณฐิตินันท์ ชูคง 20 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2
  6. คุณรุ่งโรจน์ ดีลี้ 1 บาท
  7 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  8 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัวคุณนิตยาตระกูลนิยมและครอบครัวคุณภมร ทองยินดีและครอบครัว 59 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  9 คุณณัชชา ใจซื่อกุล 1,000 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  10 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว 19 บาท 2705.png รายการที่1-4
  11 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  12 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์ 1บาท
  13 คุณสิริกร กิตติโศภากุล 44 บาท 2705.png รายการที่1-4
  14 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์59 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  15 คุณ Wuttichai vitayakong 1 บาท
  16 คุณ Teeravaj Sukosolvisit 10 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  17 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา 1 บาท
  18 คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ 1 บาท
  19 คุณประพิณพัฒน์ บุญสร้าง 5 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  20 คุณจำรัส มาลย์เขตยานนท์ 1บาท
  21 คุณรดาธร จันทร์อุดม 145 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  22 คุณทรงศรี แสงนาค 9 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  23 คุณ Thanes Klinklai 20 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  24 คุณเบญจพล วงษาก้อ 0.25 บาท
  25 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์ 5 บาท 2705.png รายการที่1-4
  26 คุณวรวรรณ คุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง 40 บาท 2705.png รายการที่1-4
  27 คุณธวัชชัย แสนคำ 29 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  28 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว 9 บาท 2705.png รายการที่1-4
  29 คุณปัทมนันท์ บุญญะริกพันธ์ุชัย 0.02 บาท และ 0.10 บาท+ 0.01 บาท
  30 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ 400 บาท 2705.png รายการที่1-4
  31 คุณณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์ 1,000 บาท 2705.png รายการที่ 1 -4
  32 คุณกฤษฏิพงษ์ประดับศรีเพชร 60 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  33 น้องอ้อ น้องเป้ง 200 บาท 2705.png รายการที่1-4
  34 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร 10 บาท 2705.png รายการที่1-4
  35 คุณไพรัช ปราบไพรี 36 บาท 2705.png รายการที่1-4
  36 คุณอัครินทร์ รัตนจิราภรณ์100บาท 2705.png รายการที่1-4
  37 คุณรัชกฤช นิธิศหิรัญ 5 บาท
  38 คุณPhattananon 100บาท 2705.png รายการที่1-4
  39 คุณมัชลิน แดงเวชงาม 10 บาท 2705.png รายการที่1-4
  40ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท 2705.png รายการที่1-4
  41 ครอบครัวเลาหวัฒน์ 10 บาท 2705.png รายการที่1-4
   
 10. jkwm

  jkwm Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2012
  โพสต์:
  3,449
  ค่าพลัง:
  +4,067
  ขอร่วมบุญ ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  อัพเดทวันที่ 26 พค 67
  รายการที่ 4 ปิดยอดแล้วค่ะ
  ขออนุโมทนาบุญกับน้องจอย ด่านศิริกุล โอนปัจจัย 909.50 บาท
  ยังมีรายการที่ขาดอยู่ดังนี้
  รายการที่ 1 ยังขาดอยู่ 1,637.48 บาท
  รายการที่ 2 ยังขาดอีก 783.65 บาท
  รายการที่ 3 ยังขาดอีก 858.49 บาท
  รวม 3 รายการ เป็นเงิน 3,279.62 บาท
   
 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  อัพเดทวันที่ 26 พค 67
  อนุโมทนาบุญกับคุณภาณุกร กุลสัมพันธ์โกศล ร่วมบุญถวายหนังสือเรียนแด่พระภิกษุสงฆ์ 600 บาท สาธุๆๆ ค่ะ
  รายการที่ 1 ยังขาดอีก 1,402.48 บาท
  รายการที่ 2 ยังขาดอีก 538.65 บาท
  รายการที่ 3 ยังขาดอีก 653.49 บาท

  รวม 3 รายการ ยังขาดอีก 2,594.62 บาท
  ถ้ามียอดเกินมา จะนำไปซื้อหนังสือ ปธ 1-2 อีก 1 ชุด ถวายวัดท่ากอก อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
  และอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด ปากกา ปากกาเน้นข้อความ น้ำยาลบคำผิดต่อไปค่ะ

   
 13. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  อัพเดทวันที่ 26 พค 67

  รายการที่ 1 ยังขาดอีก 1,352.48 บาท
  รายการที่ 2 ยังขาดอีก 513.65 บาท
  รายการที่ 3 ยังขาดอีก 628.49 บาท

  รวม 3 รายการ ยังขาดอีก 2,494.62 บาท
   
 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  อัพเดทวันที่ 27 พค 67
  อนุโมทนาบุญกับคุณธัญปุณฑริกณ์ กฤดาวงศ์ชิณสีห์
  26d4.png ปิดยอดในรายการที่ 1 - 3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,363.62 บาท
  รายนามเจ้าภาพมีดังนี้ค่ะ
  1. คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 200 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1-2
  2. คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 600 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2 และ 4
  3. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ 50 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2- 3 และ 4
  4. คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน 59บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2- 3 และ 4
  5 คุณฐิตินันท์ ชูคง 20 บาท 2705.png ร่วมบุญรายการที่ 1 -2
  6. คุณรุ่งโรจน์ ดีลี้ 1 บาท
  7 คุณภานุพงษ์ แสงมณี 1 บาท
  8 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัวคุณนิตยาตระกูลนิยมและครอบครัวคุณภมร ทองยินดีและครอบครัว 59 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  9 คุณณัชชา ใจซื่อกุล 1,000 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  10 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว 19 บาท 2705.png รายการที่1-4
  11 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  12 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์ 1บาท
  13 คุณสิริกร กิตติโศภากุล 44 บาท 2705.png รายการที่1-4
  14 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์59 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  15 คุณ Wuttichai vitayakong 1 บาท
  16 คุณ Teeravaj Sukosolvisit 10 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  17 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา 1 บาท
  18 คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ 1 บาท
  19 คุณประพิณพัฒน์ บุญสร้าง 5 บาท 2705.png รายการที่ 1- 4
  20 คุณจำรัส มาลย์เขตยานนท์ 1บาท
  21 คุณรดาธร จันทร์อุดม 145 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  22 คุณทรงศรี แสงนาค 9 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  23 คุณ Thanes Klinklai 20 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  24 คุณเบญจพล วงษาก้อ 0.25 บาท
  25 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์ 5 บาท 2705.png รายการที่1-4
  26 คุณวรวรรณ คุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง 40 บาท 2705.png รายการที่1-4
  27 คุณธวัชชัย แสนคำ 29 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  28 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว 9 บาท 2705.png รายการที่1-4
  29 คุณปัทมนันท์ บุญญะริกพันธ์ุชัย 0.02 บาท และ 0.10 บาท+ 0.01 บาท
  30 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ 400 บาท 2705.png รายการที่1-4
  31 คุณณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์ 1,000 บาท 2705.png รายการที่ 1 -4
  32 คุณกฤษฏิพงษ์ประดับศรีเพชร 60 บาท 2705.png รายการที่ 1-4
  33 น้องอ้อ น้องเป้ง 200 บาท 2705.png รายการที่1-4
  34 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร 10 บาท 2705.png รายการที่1-4
  35 คุณไพรัช ปราบไพรี 36 บาท 2705.png รายการที่1-4
  36 คุณอัครินทร์ รัตนจิราภรณ์100บาท 2705.png รายการที่1-4
  37 คุณรัชกฤช นิธิศหิรัญ 5 บาท
  38 คุณPhattananon 100บาท 2705.png รายการที่1-4
  39 คุณมัชลิน แดงเวชงาม 10 บาท 2705.png รายการที่1-4
  40ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท 2705.png รายการที่1-4
  41 ครอบครัวเลาหวัฒน์ 10 บาท 2705.png รายการที่1-4
  42 คุณโชติกา ยมจินดา100บาท 2705.png รายการที่1-4
  43 คุณวิทยา 9 บาท 2705.png รายการที่1-4
  44 คุณสักกราวุฒิ แสงวงกาโร 200 บาท 2705.png รายการที่1-4
  45 คุณรุ่งโรจน์ ดีลี้ 1 บาท
  46 คุณชโลธร สุขญาติ 5 บาท 2705.png รายการที่1-4
  47 คุณจารุกิตติ์ ช่อทองดี 200 บาท 2705.png รายการที่ 1-3
  48 น้องจอย ปิดรายการที่ 4 ค่ะ
  49 คุณต่อศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 9 บาท 2705.png รายการที่ 1-3
  50 พระพูลวัชร์ หงสกุล 10 บาท 2705.png รายการที่ 1-3
  51 คุณธีระ ทองสีอ่อน 50 บาท 2705.png รายการที่ 1-3
  52 คุณกฤษฏิ์พงษ์ ประดับศรีเพชร 60 บาท 2705.png รายการที่ 1-3
  53 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา 20 บาท 2705.png รายการที่ 1-3
  54 คุณภาณุกร กุลสัมพันธ์โกศล 600 บาท 2705.png รายการที่ 1-3
  55 คุณแม่จินตนา อู่อมรเลิศและคุณสุจิตรา รวยรื่นและครอบครัว100 บาท 2705.png รายการที่ 1-3
  56 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว 9 บาท 2705.png รายกรที่ 1-3
  57 คุณคันธรัตน์ ธรรมธร 2 บาท
  58 คุณรุจาภา เตโชมงคล 120 บาท 2705.png รายการที่1
  59 คุณธัญปุณฑริกณ์ กฤดาวงศ์ชิณสีห์ 26d4.png ปิดยอดทุกรายการ (2,363.62 บาท) 26d4.png
   
 15. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  วันนี้จะเดินทางไปซื้อหนังสือ ถ้ามีเงินเหลือซื้อเพิ่ม 1 ชุด ถวายหลวงพี่ปัทวี เลขาเจ้าคณะตำบลเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 1 ชุด
  และในวันพรุ่งนี้ (30 พค 67) จะนำหนังสือไปถวายพระอาจารย์ป๋อง คณะ 4 ที่วัดสารอด ราษฎรบูรณะ กทม. ต่อไป
   
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  วันนี้ได้จัดซื้อหนังสือ ปธ 1-2 รวม 4 รายการ จำนวน 6 ชุด ถวายวัดสารอด กทม. มีเงินเหลือซื้อเพิ่มอีก 1 ชุด นำหลวงพี่ปัทวี เลขาเจ้าคณะตำบลเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนได้แก่ ปากกาลบคำผิด 1 กล่อง (12 ด้าม) ปากกาลูกลื่น 6 แพ็ค (แพ็คละ 3 ด้าม) ปากกาเน้นข้อความ 6 ด้าม ปากกาไวท์บอร์ด 3 ด้าม ดินสอ 12 แท่ง กระดาษสำหรับเขียน 1 รีม

  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ พรุ่งนี้จะได้นำไปถวายวัดสารอด กทม. 6 ชุดพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน ส่วนของวัดท่ากอก จะจัดส่งภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ
  รายนามเจ้าภาพมีดังนี้
  1. คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว
  2. คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย
  3. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ
  4. คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน์
  5 คุณฐิตินันท์ ชูคง
  6. คุณรุ่งโรจน์ ดีลี้
  7 คุณภานุพงษ์ แสงมณี
  8 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัวคุณนิตยาตระกูลนิยมและครอบครัวคุณภมร ทองยินดีและครอบครัว
  9 คุณณัชชา ใจซื่อกุล
  10 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว
  11 คุณทวีไชย สำลีแก้ว
  12 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์
  13 คุณสิริกร กิตติโศภากุล
  14 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์
  15 คุณ Wuttichai vitayakong
  16 คุณ Teeravaj Sukosolvisit
  17 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา
  18 คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
  19 คุณประพิณพัฒน์ บุญสร้าง
  20 คุณจำรัส มาลย์เขตยานนท์
  21 คุณรดาธร จันทร์อุดม
  22 คุณทรงศรี แสงนาค
  23 คุณ Thanes Klinklai
  24 คุณเบญจพล วงษาก้อ
  25 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์
  26 คุณวรวรรณ คุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง
  27 คุณธวัชชัย แสนคำ
  28 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว
  29 คุณปัทมนันท์ บุญญะริกพันธ์ุชัย
  30 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ
  31 คุณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์
  32 คุณกฤษฏิพงษ์ประดับศรีเพชร
  33 น้องอ้อ น้องเป้ง
  34 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  35 คุณไพรัช ปราบไพรี
  36 คุณอัครินทร์ รัตนจิราภรณ์
  37 คุณรัชกฤช นิธิศหิรัญ
  38 คุณPhattananon
  39 คุณมัชลิน แดงเวชงาม
  40ผู้มีจิตศรัทธา
  41 ครอบครัวเลาหวัฒน์
  42 คุณโชติกา ยมจินดา
  43 คุณวิทยา วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์
  44 คุณสักกราวุฒิ แสงวงกาโร
  45 คุณชโลธร สุขญาติ
  46 คุณจารุกิตติ์ ช่อทองดี
  47 น้องจอย จันทรัศมน
  48 คุณต่อศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
  49 พระพูลวัชร์ หงสกุล
  50 คุณธีระ ทองสีอ่อน
  51 คุณกฤษฏิ์พงษ์ ประดับศรีเพชร
  52 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา
  53 คุณภาณุกร กุลสัมพันธ์โกศล
  54 คุณแม่จินตนา อู่อมรเลิศและคุณสุจิตรา รวยรื่นและครอบครัว
  55
  คุณทิภาภรณ์ วังทะพันธ์
  56 คุณคันธรัตน์ ธรรมธร
  57 คุณรุจาภา เตโชมงคล
  58 คุณธัญปุณฑริกณ์ กฤดาวงศ์ชิณสีห์
  01.jpg 03.jpg 02.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤษภาคม 2024
 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  วันนี้ได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายหนังสือ ปธ 1-2 รวม 4 รายการ จำนวน 6 ชุด และอุปกรณ์เครื่องเขียนได้แก่ ปากกาลบคำผิด 1 กล่อง (12 ด้าม) ปากกาลูกลื่น 6 แพ็ค (แพ็คละ 3 ด้าม) ปากกาเน้นข้อความ 6 ด้าม ปากกาไวท์บอร์ด 3 ด้าม ดินสอ 12 แท่ง กระดาษสำหรับเขียน 1 รีม ถวายแด่พระอาจารย์ณ วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กทม. ขอนำบุญมาฝากเพื่อนๆค่ะ
  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้
  รายนามเจ้าภาพมีดังนี้
  1. คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว
  2. คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย
  3. พระราเมศร์ ปัญญาวุฑโฒ
  4. คุณรัชพล อมรวรพิพัฒน์
  5 คุณฐิตินันท์ ชูคง
  6. คุณรุ่งโรจน์ ดีลี้
  7 คุณภานุพงษ์ แสงมณี
  8 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัวคุณนิตยาตระกูลนิยมและครอบครัวคุณภมร ทองยินดีและครอบครัว
  9 คุณณัชชา ใจซื่อกุล
  10 คุณธมลวรรณ ผ่องผิว
  11 คุณทวีไชย สำลีแก้ว
  12 คุณทวีศักดิ์ นพพันธ์
  13 คุณสิริกร กิตติโศภากุล
  14 คุณปวันรัตน์ จำรัสดำรงนิตย์
  15 คุณ Wuttichai vitayakong
  16 คุณ Teeravaj Sukosolvisit
  17 คุณณรงค์กร มั่นชาวนา
  18 คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
  19 คุณประพิณพัฒน์ บุญสร้าง
  20 คุณจำรัส มาลย์เขตยานนท์
  21 คุณรดาธร จันทร์อุดม
  22 คุณทรงศรี แสงนาค
  23 คุณ Thanes Klinklai
  24 คุณเบญจพล วงษาก้อ
  25 คุณจิรันธนิน สิริประเสริฐศิลป์
  26 คุณวรวรรณ คุณเวียนนา คุณสมพงษ์คุณศศิธร และครอบครัวกระจ่าง
  27 คุณธวัชชัย แสนคำ
  28 คุณนิติ เมาลานนท์และครอบครัว
  29 คุณปัทมนันท์ บุญญะริกพันธ์ุชัย
  30 คุณสุกัญญา ตั้งประเสริฐ
  31 คุณซิ้งลั้ง แซ่จิง ( ซิ้วลั้ง แซ่จิว,จิวซุ่งเต็ก) และนางสาว ชวัณรัตน์ ธงชัยหิรัญรัชต์
  32 คุณกฤษฏิพงษ์ ประดับศรีเพชร
  33 น้องอ้อ น้องเป้ง
  34 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  35 คุณไพรัช ปราบไพรี
  36 คุณอัครินทร์ รัตนจิราภรณ์
  37 คุณรัชกฤช นิธิศหิรัญ
  38 คุณPhattananon
  39 คุณมัชลิน แดงเวชงาม
  40ผู้มีจิตศรัทธา
  41 ครอบครัวเลาหวัฒน์
  42 คุณโชติกา ยมจินดา
  43 คุณวิทยา วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์
  44 คุณสักกราวุฒิ แสงวงกาโร
  45 คุณชโลธร สุขญาติ
  46 คุณจารุกิตติ์ ช่อทองดี
  47 น้องจอย จันทรัศมน
  48 คุณต่อศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
  49 พระพูลวัชร์ หงสกุล
  50 คุณธีระ ทองสีอ่อน
  51 คุณกฤษฏิ์พงษ์ ประดับศรีเพชร
  52 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา
  53 คุณภาณุกร กุลสัมพันธ์โกศล
  54 คุณแม่จินตนา อู่อมรเลิศและคุณสุจิตรา รวยรื่นและครอบครัว
  55 คุณทิภาภรณ์ วังทะพันธ์
  56 คุณคันธรัตน์ ธรรมธร
  57 คุณรุจาภา เตโชมงคล
  58 คุณธัญปุณฑริกณ์ กฤดาวงศ์ชิณสีห์
  IMG_20240531_133050.jpg 436409928_3780214398924151_4737558838930846908_n.jpg IMG_20240531_125009.jpg IMG_20240531_125020.jpg IMG_20240531_125605.jpg IMG_20240531_130419.jpg IMG_20240531_130359.jpg IMG_20240531_130321.jpg IMG_20240531_130328.jpg IMG_20240531_130542.jpg 441903743_3780218145590443_4677628000120859756_n.jpg
   
 18. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  15,531
  ค่าพลัง:
  +19,083
  เมื่อวานหลวงพี่ปัทวี วัดท่ากอก อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ท่านได้รับหนังสือ ปธ 1-2 เรียบร้อยแล้วและได้ส่งภาพมา รวมทั้งได้อวยพรให้กับเจ้าภาพทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้ ดังนี้ค่ะ

  "
  อาตมภาพได้รับหนังสือแล้วจร้า ขออนุโมทนาสาธุกับท่านเจ้าภาพทุกๆท่านที่ช่วยอุปภัมภ์ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ สาธุ 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png "

  02.png


   

แชร์หน้านี้

Loading...