บุรุษหนุ่มผู้เข็ญใจ

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย นพณัฐ, 6 พฤษภาคม 2013.

 1. นพณัฐ

  นพณัฐ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  587
  ค่าพลัง:
  +4,496
  บุรุษหนุ่มผู้เข็ญใจ

  [​IMG]

  กาลครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้ถือกำเนิดเป็น บุรุษหนุ่มผู้เข็ญใจ มีความยากจนอย่างหนัก
  เมื่อถึงกาลเจริญวัยเป็นมานพหนุ่ม แล้วบิดามารดาก็คิดจะปลูกฝังให้ออกเรือน
  แต่ด้วยความยากจนแร้นแค้นทำให้บุรุษหนุ่มต้องเรียนให้บิดามารดาทราบว่า
  ทรัพย์ในเรือนตนก็หสิ่งมีค่าอันใดไม่ การจะออกเรือนจึงเป็นสิ่งยากลำบาก
  สู้ขออุตส่าห์อยู่เลี้ยงดูบิดามารดาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ยังจะเป็นประโยชน์กว่า
  จนเมื่อบิดาท่านถึงแก่กาลกิริยาตายไป
  นับแต่นั้นมา บุรุษหนุ่มก็คอยอุปัฏฐากบำรุงเลี้ยงมารดา เป็นกิจวัตรตลอดมา

  ในวันหนึ่ง บุรุษหนุ่มผู้ยากไร้ได้ไปเที่ยวเสาะแสวงหาฟืนหาผักในป่า เพื่อนำกลับมา
  ระหว่างทางเกิดอาการเหนื่อยอ่อน จึงแวะเข้านั่งพักยังริมฝั่งน้ำใกล้ท่าเรือสำเภา
  พอเห็นเรือสำเภาก็นึกในใจว่า ตนนั้นยังหนุ่มแน่นมีกำลังแข็งแรง
  หากตนจะสมัครเป็นคนงานเดินทางไปกับเรือสำเภาเหล่านี้ก็น่าจะดี
  คงจะทำให้มีรายได้มาเลี้ยงดูมารดาได้ไม่ลำบาก ครั้นคิดได้ดังนั้นแล้ว
  ก็ได้เข้าไปหานายเรือสำเภาใหญ่ แล้วกล่าวขึ้นว่า

  “ข้าแต่นายท่าน กาลบัดนี้ ข้าพเจ้าถึงซึ่งความยากจนเข็ญใจนัก จึงเซซังมาสู่สำนักท่าน ด้วยหวังใจว่า
  ถ้าท่านอนุเคราะห์ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าก็จักขอทำงาน อยู่กับท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป”


  นายสำเภาเรือครั้นได้ฟังวาจาดังนั้นก็พลันเกิดความสงสาร จึงตกลงใจอนุเคราะห์รับไว้โดยไม่รังเกียจ
  ส่วนบุรุษหนุ่มเข็ญใจครั้นได้ฟังดังนั้นก็ให้เกิดความยินดีหนักหนา จึงขอลานายสำเภาเรือกลับไปบ้าน
  เพื่อไปบอกเรื่องน่ายินดีนี้แก่มารดา พร้อมทั้งจะได้เตรียมตัวเพื่อออกเดินทางไปกับเรือสำเภา

  ครั้นมารดาได้ทราบความดังนั้น จึงกล่าววาจาแก่ปิยบุตรว่า

  “ดูกรพ่อปิยบุตร ! ทุกวันนี้ชีวิตของแม่ย่อมเนื่องอยู่ด้วยเจ้าผู้เป็นลูกรัก เพราะฉะนั้นเจ้าจะไปไหนก็ตามใจเถิด
  แต่ว่าขอให้แม่นี้ได้ไปกับเจ้า ได้อยู่ใกล้ ๆ เจ้าเสมอไปก็แล้วกัน”


  บุรุษหนุ่มเข็ญใจเมื่อได้ฟังคำมารดาดังนั้นก็ให้วิตกกังวลเป็นยิ่งนัก ไม่รู้จะทำเช่นไรดี
  สุดท้ายเมื่อคิดไม่ตกก็ได้ไปพบนายสำเภาเรือผู้ใจดีแล้วได้เล่าถึงปัญหาที่ตนกำลังมีอยู่
  และได้อ้อนวอนขอนำมารดาแห่งตนตามไปกับเรือสำเภานั้นด้วย
  ซึ่งนายสำเภาเรือเมื่อได้รู้ถึงปัญหาของมานพหนุ่ม ก็ออกปากอนุญาตให้นำมารดาติดตามไปด้วย

  [​IMG]

  เมื่อเรือสำเภาแล่นไปในมหาสมุทรทะเลใหญ่ได้ประมาณ ๗ วัน สำเภานั้นต้องลมพายุใหญ่
  เหลือกำลังก็ถึงซึ่งกาลอับปางลง บรรดาลูกเรือและนายสำเภาเรือต่างก็สิ้นชีวิตลง
  ฝ่ายมานพหนุ่มก็ตั้งสติมั่นกระโจนลงจากเรือสำเภาแล้วพยายามว่ายน้ำหนีเพื่อรักษาชีวิตตน
  ครั้นหันกลับไปเห็นมารดายังไม่ตายก็ว่ายน้ำกลับมารับมารดา ให้นั่งบนบ่าของตน
  แล้วก็พาว่ายน้ำไปในมหาสมุทร ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยหนักหนา ก็สู้อุตส่าห์อดทนกระเสือกกระสน
  ต้านทานคลื่นใหญ่และน้ำทะเลเชี่ยวเค็มนั้น ด้วยน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวเพื่อจะนำมารดาไปให้รอดชีวิต

  กล่าวฝ่ายท้าวสุทธาวาสมหาพรหมอนาคามี ซึ่งสถิตอยู่ ณ ชั้นอกนิษฐพรหมโลก
  ที่คอยเพ่งแลดูหมู่มวลมนุษย์ผู้มีใจองอาจ เต็มไปด้วยอุตสาหะใหญ่ ใจกล้าหาญ
  สามารถที่จะกระทำ “พุทธการกธรรม”ได้
  ครั้นทัศนาลงมาเห็นมานพหนุ่มเข็ญใจ ผู้อุตส่าห์พยายามจะนำมารดาให้รอดชีวิตจากคลื่นลม
  โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยนั้น จึงควรนับว่า เป็นผู้สามารถเพื่อที่จะบำเพ็ญพุทธการกธรรมให้สำเร็จลุล่วงได้
  เมื่อท้าวมหาพรหมคำนึงดังนี้แล้ว ก็เข้าดลจิตให้มานพหนุ่มเข็ญใจนั้น นึกปณิธานปรารถนาซึ่งพระพุทธภูมิ

  [​IMG]

  ฝ่ายมานพหนุ่มเข็ญใจผู้แบกมารดาไว้บนบ่า ก็ฝ่าคลื่นลมจนเหน็ดเหนื่อยหมดแรง และก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า
  “ขนาดเราว่ายน้ำอยู่ยังต้องทุกข์ทรมานถึงขนาดนี้
  แล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ล่ะ จะต้องทุกข์ทรมานขนาดไหน”


  จากนั้นร่างกายก็เริ่มจะจมลงกลางทะเลใหญ่ แล้วก็พยายามโผล่ขึ้นมาอีก จวนเจียนใกล้เวลา นาทีอันเลวร้ายใกล้จะมรณะ
  ด้วยเดชะอำนาจแห่งน้ำพระหฤทัยที่ท้าวมหาพรหมผู้วิเศษให้นึกนั้น ก็บังเกิดความคิดขึ้นมาว่า

  “ถ้าตัวเราถึงแก่ชีวิตพินาศขาดสูญลงไปในท้องมหาสมุทรทะเลใหญ่พร้อมกับมารดา
  ณ กาลบัดนี้ ขอกุศลที่เราแบกมารดาว่ายน้ำในมหาสมุทรมา ด้วยความเหน็ดเหนื่อยนักหนานี้
  จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระโพธิญาณ ขอเราพึงอาจนำสัตว์ทั้งหลาย ที่เวียนว่ายในวัฏสงสาร
  ให้ข้ามพ้นลุถึงฝั่งโน้น คือ อมตมหานิพพาน”


  ครั้นตั้งจิตคิดเป็นมหากุศลดังนี้แล้ว บุรุษหนุ่มผู้เข็ญใจนั้นก็ตั้งปณิธานซ้ำลงไปอีกว่า

  “เมื่อเราเปลื้องตนออกพ้นจากวัฏสงสารแล้ว ขอเราพึงนำสัตว์ทั้งหลาย
  ให้เปลื้องตนพ้นจากวัฏสงสารด้วยเถิด อนึ่ง..เมื่อเราข้ามจากวัฏสงสาร
  ได้แล้ว ขอให้เราพึงนำสัตว์ทั้งหลาย ข้ามพ้นจากวัฏสงสารได้ด้วยเถิด”

  เมื่อนึกปณิธานดังนี้แล้ว ก็ให้เกิดอัศจรรย์ พละกำลังที่จวนจะหมดไปนั้น
  ก็พลันเกิดมีขึ้นมาอีกด้วยกำลังแห่งพรหมอนุเคราะห์ ภายในสองสามวันก็บรรลุถึงฝั่ง
  จึงไปอาศัยยังบ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ทำมาหากินด้วยความเหนื่อยยากต่อไป
  จนถึงแก่กาลกิริยาสิ้นชีวิตแล้วกุศลก็ส่งให้ไปบังเกิดในสุคติภูมิโลกสวรรค์

  ชีวประวัติของบุรุษหนุ่มเข็ญใจนี้ แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดั้งเดิมเริ่มแรก
  เพื่อต้องการพระพุทธภูมิ ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  พระมิ่งมงกุฎศรีศากยมุนีโคดม พระองค์ทรงเริ่มเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

  [​IMG]

  จากเหตุการณ์เล็กๆครั้งนั้นในอดีตที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมาก เป็นแค่จุดเล็กๆของเหตุการณ์หนึ่งในอดีต
  แค่คนๆหนึ่งช่วยแม่และตนเองรอดตายจากภัยทางทะเล แต่ในความเป็นจริงในเหตุการณ์ครั้งนั้น
  กลับได้ก่อให้เกิดเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลก ทำให้เรามีมหาบุรุษผู้ขนสัตว์ออกจากทะเลแห่งทุกข์
  หนุ่มน้อยผู้แบกมารดาข้ามมหาสมุทร ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมในปัจจุบันนี้
  พระองค์ผู้เป็นดั่งแสงสว่างส่องโลกให้โชติช่วง นำพาผู้คนออกจากความมืดมิด
  พาผู้คนข้ามฝั่งออกจากทะเลแห่งทุกข์ทั้งปวง ไปสู่แดนนิพพานได้อย่างมากมาย


  ขอขอบพระคุณธรรมทานจาก
  tong9.com / phuttha.com
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. Sir-Pai

  Sir-Pai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,157
  ค่าพลัง:
  +3,355
  ขออนุโมทนาสาธุครับ

  พึ่งเคยได้ทราบประวัติของปณิธานแรกของพระพุทธเจ้าสมณโคตมครับ

  ขอบคุณมากนะครับ
   
 3. นพณัฐ

  นพณัฐ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  587
  ค่าพลัง:
  +4,496
  สาธุ... กระผมเองก็มิได้ทราบถึงพระพุทธประวัติของพระองค์ได้อย่างแน่ชัดครับ
  ซึ่งถ้าหากเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา หรือบิดเบือนเนื้อหาด้วยประการใด
  กระผมต้องกราบขออภัยเหล่าท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลาย
  และเหล่าเพื่อนกัลยาณมิตรทุก ๆท่าน ด้วยนะครับ

  พอดีกระผมได้อ่านมาจนถึงถ้อยคำที่พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้
  ในตัวหนังสือสีแดงน่ะครับ คืออ่านแล้วน้ำตาคลอเลย
  รู้สึกว่ามันลึกซึ้งมาก ๆ เช่นประโยคนี้ครับ

  “ขนาดเราว่ายน้ำอยู่ยังต้องทุกข์ทรมานถึงขนาดนี้
  แล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ล่ะ จะต้องทุกข์ทรมานขนาดไหน”

  กระผมหวังว่า... เหล่าผู้ปรารถนาพุทธภูมิทุก ๆท่าน ที่ได้อ่านธรรมทานนี้แล้ว
  คงจะมีกำลังใจมากขึ้นในการบำเพ็ญสร้างบารมี ก็ขออย่าได้ท้อถอย หรือ ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะครับ
  และกระผมต้องขออนุโมทนา กับความตั้งใจ มุ่งมั่น ในปณิธานของท่านทั้งหลายด้วยครับ สาธุ...
   
 4. เทวาธิราช

  เทวาธิราช เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  55
  ค่าพลัง:
  +321
  โมทนาสาธุครับ อ่านแล้วได้กำลังใจมาก ท่านปราถนาพรใดขอให้ท่านได้สมความ
  ปราถนานั้นเทอญ
   
 5. iamprateep

  iamprateep เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +2,637
  ความเข้าใจในเรื่องกรรม

  เราไม่ทราบว่าท่านใดมีจิตเป็นพระโพธิสัตว์บ้าง แต่ถ้าตั้งจิตตั้งใจในความเคารพ
  ซึ่งกันและกันแล้ว การปรามาสก็จะไม่มี วิบากก็จะไม่เกิด

  บารมีมากบางท่าน ท่านก็ลงมาลำบากก็มี บางท่านก็ลงมายิ่งใหญ่ก็เยอะนะ
  ทุกท่านขอให้ประสบสุข เจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพ่อ
  และถึงพระนิพพานกันทุกๆคนครับ ... เคารพกันและกัน และตั้งมั่นในธรรม
  อันเป็นทางตรงกันนะครับ


  ปรารถนาดี
  ประทีป
  ^_^
  _/\_
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 พฤษภาคม 2013
 6. vcc2aaa

  vcc2aaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +1,759
  ขออนุโมทนา และขอกราบผู้ที่ปรารถนาพระโพธิญาณทุกๆท่านด้วยครับ สาธุ
   
 7. สีลสิกขา

  สีลสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  1,271
  ค่าพลัง:
  +7,134
  ขออนุโมทนา..สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ประโยคที่ว่านั้น ให้ความรู้สึกได้หลายร้อยหลายพันเลยค่ะกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ และทำให้คิดได้อีกว่าเราจะทำเช่นไร ที่จะให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้..
   
 8. plaspirit

  plaspirit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2008
  โพสต์:
  368
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,117
  อนุโมทนครับ
   
 9. kittitpx

  kittitpx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  536
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +1,962

  [​IMG]


  ...ถ้าเป็นลูกผู้ชาย ต้องเลือกวิถีชีวิตที่ตัวเองจะไม่เสียใจในภายหลัง...

  หากสิ่งใดที่สำคัญที่สุดอย่างแท้จริงสำหรับตัวเอง....

  ต่อให้ลำบากยากแค้นสักเพียงไรก็ต้องมุมานะไม่ย่อท้อ

  ต่อให้ต้องสละชีวิตก็ต้องใช้สองแขนนี้ปกป้อง ฝ่าฟันไปให้จงได้ !!


  ...และถึงจะต้องตายก็จะทิ้งชื่อในฐานะผู้ใช้ชีวิตสมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายไว้ ชั่วนิรันดร์...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กันยายน 2013

แชร์หน้านี้

Loading...