ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="780"><tbody><tr><td bgcolor="#669900" height="30">
  ประกาศข่าวแผ่นดินไหว
  </td></tr><tr><td bgcolor="#669900"><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="780"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99cc00"><td width="50" height="25">[FONT=MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif]ลำดับ/No.[/FONT]</td><td width="311" height="25">[FONT=MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif]หัวข้อ/Subject[/FONT]</td><td width="102" height="25">[FONT=MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif]ผู้ส่ง/Announcer [/FONT]</td><td width="97" height="25">[FONT=MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif]วันเวลา/Date[/FONT]</td></tr><!-- program php --><tr bgcolor="#ffffff" valign="top"><td width="50" height="25">
  1 ​
  </td><td width="311" height="25">:: แผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย </td><td width="102" height="25">
  สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา​
  </td><td width="97" height="25">
  28/09/2006 ​
  </td></tr><tr bgcolor="#ffffff" valign="top"><td width="50" height="25">
  2 ​
  </td><td width="311" height="25">:: แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะอันดามัน </td><td width="102" height="25">
  สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา​
  </td><td width="97" height="25">
  28/09/2006 ​
  </td></tr><tr bgcolor="#ffffff" valign="top"><td width="50" height="25">
  3 ​
  </td><td width="311" height="25">:: แผ่นดินไหวรู้สึกได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ </td><td width="102" height="25">
  สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ​
  </td><td width="97" height="25">
  28/09/2006 ​
  </td></tr><tr bgcolor="#ffffff" valign="top"><td width="50" height="25">
  4 ​
  </td><td width="311" height="25">:: แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะ Samoa </td><td width="102" height="25">
  สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา​
  </td><td width="97" height="25">
  28/09/2006 ​
  </td></tr><tr bgcolor="#ffffff" valign="top"><td width="50" height="25">
  5 ​
  </td><td width="311" height="25">:: แผ่นดินไหวรู้สึกได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ </td><td width="102" height="25">
  สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา​
  </td><td width="97" height="25">
  28/09/2006 ​
  </td></tr><tr bgcolor="#ffffff" valign="top"><td width="50" height="25">
  6 ​
  </td><td width="311" height="25">:: แผ่นดินไหวบริเวณทะเอนดามัน </td><td width="102" height="25">
  สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา​
  </td><td width="97" height="25">
  28/09/2006 ​
  </td></tr><tr bgcolor="#ffffff" valign="top"><td width="50" height="25">
  7 ​
  </td><td width="311" height="25">:: แผ่นดินไหวบริเวณใกล้หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย </td><td width="102" height="25">
  สำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา​
  </td><td width="97" height="25">
  28/09/2006 ​
  </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มกราคม 2014
 2. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อเวลาประมาณ 21.39 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2549 (ตามเวลาในประเทศไทย) ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ริคเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย หรือที่ละติจูด 11.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.2 องศาตะวันออก ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย และแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
  </TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=300 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=265>กรมอุตุนิยมวิทยา </TD><TD width=27> </TD></TR><TR><TD align=middle>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</TD><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>28/09/2549 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 3. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะอันดามัน [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อเวลาประมาณ 20.22 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2549 (ตามเวลาในประเทศไทย) ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ริคเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย หรือที่ละติจูด 11.9 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.2 องศาตะวันออก ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย และแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
  </TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=300 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=265>กรมอุตุนิยมวิทยา </TD><TD width=27> </TD></TR><TR><TD align=middle>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</TD><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>28/09/2549 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 4. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหวรู้สึกได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 16.50 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ริคเตอร์ มีศูนย์กลางบริเวณประเทศเมียนมา ละติจูด 12.02ศาเหนือ ลองจิจูด 99.17าตะวันออก ระยะทางห่างจาก จ.ประจวบฯ ประมาณ 70 ก.ม.ไปทางทิศตะวันตก แผ่นดินไหวครั้งนี้รู้สึกสั่นสะเทือนได้เกือบทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ็ในเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย
  </TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=300 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=265>กรมอุตุนิยมวิทยา </TD><TD width=27> </TD></TR><TR><TD align=middle>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</TD><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>28/09/2549 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 5. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะ Samoa [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 13.22 น. ตามเวลาในประเทศไทย สำนักแผ่นดินไหวได้ตรวจสอบพบแผ่นดินไหวขนาด มีขนาด 6.7 ริกเตอร์ ที่หมู่เกาะ Samoa ละติจูด 16.48 องศาใต้ ลองจิจูด 171.98 องศาตะวันตก ไม่มีสึนามิ
  </TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=300 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=265>กรมอุตุนิยมวิทยา </TD><TD width=27> </TD></TR><TR><TD align=middle>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</TD><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>28/09/2549 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 6. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle> </TD></TR><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหวรู้สึกได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 01.45 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ริคเตอร์ มีศูนย์กลางบริเวณประเทศเมียนมา ละติจูด 12.02 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.17 องศาตะวันออก ระยะทางห่างจาก จ.ประจวบฯ ประมาณ 70 ก.ม.ไปทางทิศตะวันตก ในเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหาย
  </TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=300 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=265>กรมอุตุนิยมวิทยา </TD><TD width=27> </TD></TR><TR><TD align=middle>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</TD><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>28/09/2549 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 7. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหวบริเวณทะเอนดามัน [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อเวลา 00.35 น. ตามเวลาในประเทศไทย วันที่ 28 กันยายน 2549 สำนักแผ่นดินไหวได้ตรวจสอบพบแผ่นดินไหวขนาดเล็ก มีขนาด 3.4 ริกเตอร์ในบริเวณทะเลอันดามันใกล้กับหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวจังหวัดกาญจนบุรีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 330 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 12.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.7องศาตะวันออก เบื้องต้นได้รับรายงานว่าสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
  </TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=300 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=265>กรมอุตุนิยมวิทยา </TD><TD width=27> </TD></TR><TR><TD align=middle>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</TD><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>28/09/2549 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 8. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหวบริเวณใกล้หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อเวลา 23.15 น. ตามเวลาในประเทศไทย สำนักแผ่นดินไหวได้ตรวจสอบพบแผ่นดินไหวขนาดเล็ก มีขนาด 3.5 ริกเตอร์ในบริเวณทะเลอันดามันใกล้กับหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ห่างจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวจังหวัดกาญจนบุรีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 330 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 12.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.7องศาตะวันออก เบื้องต้นได้รับรายงานว่าสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
  </TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=300 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=265>กรมอุตุนิยมวิทยา </TD><TD width=27> </TD></TR><TR><TD align=middle>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</TD><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>28/09/2549 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]
   
 9. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 border=0 minmax_bound="true"><TBODY minmax_bound="true"><TR minmax_bound="true"><TH minmax_bound="true"> </TH><TH align=middle minmax_bound="true">MAG </TH><TH align=middle minmax_bound="true">UTC DATE-TIME
  y/m/d h:m:s
  </TH><TH align=middle minmax_bound="true">LAT
  deg
  </TH><TH align=middle minmax_bound="true">LON
  deg
  </TH><TH align=middle minmax_bound="true">DEPTH
  km
  </TH><TH minmax_bound="true">Region</TH></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">3.0 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 15:47:03</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">51.272</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">178.442</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">20.0</TD><TD minmax_bound="true">RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.5 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 15:16:44</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">32.044</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-115.865</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">0.1</TD><TD minmax_bound="true">BAJA CALIFORNIA, MEXICO</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">5.1 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 14:39:16</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">11.836</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">95.114</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">22.7</TD><TD minmax_bound="true">ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">3.1 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 13:27:03</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">59.514</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-153.056</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">15.0</TD><TD minmax_bound="true">SOUTHERN ALASKA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">5.0 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 13:22:48</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">11.825</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">95.091</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">24.2</TD><TD minmax_bound="true">ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.6 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 09:56:38</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">36.959</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-104.777</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">5.0</TD><TD minmax_bound="true">NEW MEXICO</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">5.3 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 08:07:32</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-29.926</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-177.739</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">50.6</TD><TD minmax_bound="true">KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.6 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 07:16:34</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">38.790</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-122.775</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">0.8</TD><TD minmax_bound="true">NORTHERN CALIFORNIA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.9 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 06:44:54</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">39.207</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-111.967</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">13.6</TD><TD minmax_bound="true">UTAH</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.8 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 06:33:26</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">33.900</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-116.795</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">36.3</TD><TD minmax_bound="true">SOUTHERN CALIFORNIA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">3.0 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 06:33:23</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">35.341</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-118.427</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">18.1</TD><TD minmax_bound="true">CENTRAL CALIFORNIA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">6.7 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 06:22:11</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-16.570</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-172.037</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">39.2</TD><TD minmax_bound="true">SAMOA ISLANDS REGION</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">3.5 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 05:35:32</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">59.350</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-149.902</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">1.0</TD><TD minmax_bound="true">KENAI PENINSULA, ALASKA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.7 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 03:33:43</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">59.822</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-152.148</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">70.0</TD><TD minmax_bound="true">SOUTHERN ALASKA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">6.0 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/28 01:36:50</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">46.526</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">153.322</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">20.6</TD><TD minmax_bound="true">KURIL ISLANDS</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 10. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  แผ่นดินไหวด้านทะเลอันดามันติดกันบ่อยมาก กับสุมาตราเหนือ ระวัง!!!!

  <TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR><TH align=left width="26%">DATE</TH><TH align=right width="9%">LAT</TH><TH align=right width="9%">LON</TH><TH align=middle width="8%">MAG</TH><TH align=middle width="8%">DEPTH</TH><TH align=left width="40%">REGION</TH></TR><TR bgColor=yellow><TH align=left>28-SEP-2006 13:22:47</TH><TH align=right>11.82</TH><TH align=right>95.09</TH><TH align=middle>5.0</TH><TH align=middle>24.2</TH><TH align=left>ANDAMAN ISLANDS, INDIA</TH></TR><TR bgColor=white><TH align=left>25-SEP-2006 11:40:50</TH><TH align=right>10.61</TH><TH align=right>92.45</TH><TH align=middle>5.0</TH><TH align=middle>30.0</TH><TH align=left>ANDAMAN ISLANDS, INDIA</TH></TR><TR bgColor=lightgrey><TH align=left>21-SEP-2006 02:08:01</TH><TH align=right>2.16</TH><TH align=right>93.28</TH><TH align=middle>4.6</TH><TH align=middle>28.6</TH><TH align=left>OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA</TH></TR><TR bgColor=white><TH align=left>20-SEP-2006 00:09:09</TH><TH align=right>4.64</TH><TH align=right>96.17</TH><TH align=middle>4.4</TH><TH align=middle>30.0</TH><TH align=left>NORTHERN SUMATERA, INDONESIA</TH></TR><TR bgColor=lightgrey><TH align=left>19-SEP-2006 20:39:39</TH><TH align=right>5.10</TH><TH align=right>94.51</TH><TH align=middle>4.8</TH><TH align=middle>30.0</TH><TH align=left>NORTHERN SUMATERA, INDONESIA</TH></TR><TR bgColor=white><TH align=left>16-SEP-2006 06:17:44</TH><TH align=right>5.18</TH><TH align=right>94.79</TH><TH align=middle>5.5</TH><TH align=middle>30.0</TH><TH align=left>NORTHERN SUMATERA, INDONESIA</TH></TR><TR bgColor=lightgrey><TH align=left>15-SEP-2006 22:14:15</TH><TH align=right>3.26</TH><TH align=right>94.65</TH><TH align=middle>4.5</TH><TH align=middle>30.0</TH><TH align=left>OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA</TH></TR><TR bgColor=white><TH align=left>14-SEP-2006 17:49:30</TH><TH align=right>6.56</TH><TH align=right>92.92</TH><TH align=middle>4.8</TH><TH align=middle>30.0</TH><TH align=left>NICOBAR ISLANDS, INDIA</TH></TR></TBODY></TABLE>
   
 11. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="95%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=headline-bold>ประกาศเตือนภัยสึนามิหลังเกิดแผ่นดินไหวใกล้ซามัว</TD></TR><TR><TD class=text-normal-th bgColor=#e9e9f3>ซิดนีย์ 28 ก.ย. – ศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7 ริกเตอร์ ใกล้ประเทศซามัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้วันนี้ ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์หรือสึนามิ แต่ไม่มีรายงานความเสียหายใดๆ
  ศูนย์เตือนภัยซึ่งมีสำนักงานในรัฐฮาวายของสหรัฐระบุในเว็บไซต์ว่า จากระดับน้ำทะเลแสดงว่ามีการเกิดสึนามิ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อพื้นที่ชายฝั่งอื่น ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่า แผ่นดินไหว เกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 13.20 น. ตามเวลาในไทย มีระดับความรุนแรง 6.7 ริกเตอร์ และมีศูนย์กลางอยู่บริเวณหมู่กาะซามัว ลึกลงไปใต้ทะเล 43 กม
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 12. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top height=8>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>แผ่นดินไหว4.8 ริกเตอร์หัวหินสะเทือนครั้งแรกรอบ50ปี</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG] “เกิดแผ่นดินไหวรู้สึกได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งแรกในรอบ 50 ปี วัดได้ 4.8ริกเตอร์ ส่งผลชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถบชายฝั่งทะเลบ้านบางปู กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อพยพกลางดึก บ้านเรือนเกิดรอยร้าวบางส่วน”


  เมื่อเวลา 02.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย.2549 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวรู้สึกได้ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านบางปู กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ชาวบ้านหลายร้อยคน ต่างพากันขึ้นรถยนต์ขับออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย บางส่วนที่ไม่มีรถยนต์ ก็อาศัยเดินและวิ่ง หรือบ้างก็ขี่จักรยานยนต์ไปหลบอยู่บริเวณที่โล่งแจ้งและตามไหล่เขา โดยเหตุการณ์เป็นไปด้วยความชุลมุลวุ่นวาย เพราะเกรงว่าจะซ้ำรอยเหตุการณ์สินามิในภาคใต้
  นายยอด พลายบัว อายุ 48 ปี ชาวประมง หมู่ 8 บ้านบางปู กิ่งอำเภอส่ามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวขณะสีหน้า และท่าทางตกใจหลังเหตุการณ์เพิ่งผ่านพ้นว่า ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านพัก ห่างจากชายฝั่งทะเลบางปูไม่ไกลมากนัก รู้สึกบ้านสั่นครั้งแรก ก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ครั้งที่ 2 ที่ 3 ตามมารู้สึกหนักขึ้น เสียงหลังคาสั่นไหว จนกระทั่งครั้งสุดท้ายรู้สึกหนัก จึงพาครอบครัวและลูกออกจากบ้านพัก เพราะกลัวว่าจะเหมือนกลับเหตุการณ์สึนามิ พร้อมกันนั้นตนเองได้คอยดูน้ำในทะเลว่า มันแห้งหรือไม่ เพราะกลัวจริงๆ ขณะนั้นเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรตามมาอีก จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด เข้ามาในพื้นที่และประกาศไม่ให้ทุกคนตื่นตกใจ เนื่องจากเป็นแผ่นดินไหวเท่านั้น พร้อมกันนั้นยังได้ประกาศให้ชาวบ้านกลับเข้าที่พัก ชาวบ้านแถบนั้นเมื่อรู้ว่าไม่ใช่สึนามิก็พากันกลับเข้าที่พัก
  ขณะเดียวกัน นางสุมาลี ขนเม่น 122 หมู่ 8 อายุ 23 ปีชาวบ้านบางปู กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอนพักอยู่บนชั้น 2 ของตัวบ้าน ห่างจากทะเลประมาณครึ่งกิโลเมตร หล่อนเล่าว่าช่วงเกิดแผ่นดินไหว ได้ยินเสียงดังสนั่นตัวบ้านสั่นหลังคากระพรือเสียงดังชัดเจน ตอนนั้นตกใจกลัวมากและเป็นห่วงนายมัด ผู้เป็นพ่อวัย 49 ปีซึ่งป่วยเป็นโรคอัมพาตเดินไม่ได้ จึงรีบลงมาชั้นล่าง ตอนนั้นไม่รู้จะออกไปจากบ้านยังไงเพราะกลัว และก็พ่อก็เดินไม่ได้บ้านก็มีแต่ผู้หญิง จึงไม่กล้าออกไปไหน
  ด้านนางสมพร บุญมา อายุ 40 ปี ชาวบ้านคุ้งโตนด อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยเกิดมาก่อนในพื้นที่ประจวบฯ ในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อคืนครั้งแรกเกิดรู้สึกตกใจเพราะบ้านอยู่ติดทะเลเป็นบ้านชั้นเดียว พอครั้งต่อๆไปเริ่มรู้ว่าผิดปกติจึงพากันออกมาจากบ้านเพราะกลัวไม่ปลอดภัย ซึ่งตอนเช้าที่ผ่านมาก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เลย ตอนนี้คอยติดตามฟังข่าวสารทางทีวี วิทยุ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่รู้จะเหมือนกับทางสึกนามิหรือเปล่ายอมรับว่ารู้สึกกลัวเหมือนกัน ทั้งนี้ ทางนายเรวัติ เครือแดง หน.สถานีอุตุนิยมวิทยา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บอกว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อ.กุยบุรี และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความรู้สึกได้นั้น โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.15 นาที วัดได้ 3.5 ริกเตอร์ และต่อมาเมื่อเวลา 01.45 น.วัดได้ 4.8 ริเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศพม่าละติจูด 12.02 อาศาเหนือ ลองติจูด 99.17 องศาตะวันออก ห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70 กม.ไปทางทิศตะวันตก เหตุการณ์ครั้งนี้ ถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่เกิดแผ่นดินไหวในรอบ 50 ปี อย่างไรก็ตาม ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งให้ประชาชนคอยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถจะตอบได้ว่า จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ในส่วนของพื้นที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีอาคารสูง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก็รู้สึกได้เช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูง แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่อย่างใด ขณะที่นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ รอง ผู้ว่าฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้ทางศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 และอำเภอต่างๆให้เตรียมพร้อมตลอดเวลา ถึงจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงก็ตาม นอกจากนั้น หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีก ต้องรายงานให้ทราวเป็นการด่วน เบื้องต้นความเสียหายครั้งนี้ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่

  -->
  “เกิดแผ่นดินไหวรู้สึกได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งแรกในรอบ 50 ปี วัดได้ 4.8ริกเตอร์ ส่งผลชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถบชายฝั่งทะเลบ้านบางปู กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อพยพกลางดึก บ้านเรือนเกิดรอยร้าวบางส่วน”
  เมื่อเวลา 02.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย.2549 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวรู้สึกได้ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านบางปู กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ชาวบ้านหลายร้อยคน ต่างพากันขึ้นรถยนต์ขับออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย บางส่วนที่ไม่มีรถยนต์ ก็อาศัยเดินและวิ่ง หรือบ้างก็ขี่จักรยานยนต์ไปหลบอยู่บริเวณที่โล่งแจ้งและตามไหล่เขา โดยเหตุการณ์เป็นไปด้วยความชุลมุลวุ่นวาย เพราะเกรงว่าจะซ้ำรอยเหตุการณ์สินามิในภาคใต้
  นายยอด พลายบัว อายุ 48 ปี ชาวประมง หมู่ 8 บ้านบางปู กิ่งอำเภอส่ามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวขณะสีหน้า และท่าทางตกใจหลังเหตุการณ์เพิ่งผ่านพ้นว่า ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านพัก ห่างจากชายฝั่งทะเลบางปูไม่ไกลมากนัก รู้สึกบ้านสั่นครั้งแรก ก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ครั้งที่ 2 ที่ 3 ตามมารู้สึกหนักขึ้น เสียงหลังคาสั่นไหว จนกระทั่งครั้งสุดท้ายรู้สึกหนัก จึงพาครอบครัวและลูกออกจากบ้านพัก เพราะกลัวว่าจะเหมือนกลับเหตุการณ์สึนามิ พร้อมกันนั้นตนเองได้คอยดูน้ำในทะเลว่า มันแห้งหรือไม่ เพราะกลัวจริงๆ ขณะนั้นเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรตามมาอีก จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด เข้ามาในพื้นที่และประกาศไม่ให้ทุกคนตื่นตกใจ เนื่องจากเป็นแผ่นดินไหวเท่านั้น พร้อมกันนั้นยังได้ประกาศให้ชาวบ้านกลับเข้าที่พัก ชาวบ้านแถบนั้นเมื่อรู้ว่าไม่ใช่สึนามิก็พากันกลับเข้าที่พัก
  ขณะเดียวกัน นางสุมาลี ขนเม่น 122 หมู่ 8 อายุ 23 ปีชาวบ้านบางปู กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอนพักอยู่บนชั้น 2 ของตัวบ้าน ห่างจากทะเลประมาณครึ่งกิโลเมตร หล่อนเล่าว่าช่วงเกิดแผ่นดินไหว ได้ยินเสียงดังสนั่นตัวบ้านสั่นหลังคากระพรือเสียงดังชัดเจน ตอนนั้นตกใจกลัวมากและเป็นห่วงนายมัด ผู้เป็นพ่อวัย 49 ปีซึ่งป่วยเป็นโรคอัมพาตเดินไม่ได้ จึงรีบลงมาชั้นล่าง ตอนนั้นไม่รู้จะออกไปจากบ้านยังไงเพราะกลัว และก็พ่อก็เดินไม่ได้บ้านก็มีแต่ผู้หญิง จึงไม่กล้าออกไปไหน
  ด้านนางสมพร บุญมา อายุ 40 ปี ชาวบ้านคุ้งโตนด อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยเกิดมาก่อนในพื้นที่ประจวบฯ ในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อคืนครั้งแรกเกิดรู้สึกตกใจเพราะบ้านอยู่ติดทะเลเป็นบ้านชั้นเดียว พอครั้งต่อๆไปเริ่มรู้ว่าผิดปกติจึงพากันออกมาจากบ้านเพราะกลัวไม่ปลอดภัย ซึ่งตอนเช้าที่ผ่านมาก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เลย ตอนนี้คอยติดตามฟังข่าวสารทางทีวี วิทยุ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่รู้จะเหมือนกับทางสึกนามิหรือเปล่ายอมรับว่ารู้สึกกลัวเหมือนกัน
  ทั้งนี้ ทางนายเรวัติ เครือแดง หน.สถานีอุตุนิยมวิทยา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บอกว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อ.กุยบุรี และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความรู้สึกได้นั้น โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.15 นาที วัดได้ 3.5 ริกเตอร์ และต่อมาเมื่อเวลา 01.45 น.วัดได้ 4.8 ริเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศพม่าละติจูด 12.02 อาศาเหนือ ลองติจูด 99.17 องศาตะวันออก ห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70 กม.ไปทางทิศตะวันตก เหตุการณ์ครั้งนี้ ถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่เกิดแผ่นดินไหวในรอบ 50 ปี อย่างไรก็ตาม ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งให้ประชาชนคอยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถจะตอบได้ว่า จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ในส่วนของพื้นที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีอาคารสูง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก็รู้สึกได้เช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูง แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่อย่างใด ขณะที่นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ รอง ผู้ว่าฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้ทางศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 และอำเภอต่างๆให้เตรียมพร้อมตลอดเวลา ถึงจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงก็ตาม นอกจากนั้น หากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีก ต้องรายงานให้ทราวเป็นการด่วน เบื้องต้นความเสียหายครั้งนี้ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 13. wong3210

  wong3210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,392
  เมื่อเหตุที่ ธาตุทั้ง๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ แปรปวน

  จึงเกิดผลคือ แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ความร้อนเพิ่มมากขึ้น

  สิ่งที่จะช่วยเราให้รอดในทุกวิกฤตได้ คือ ความไม่ประมาท และเร่งเจริญความดีให้ยิ่งๆขึ้นไป

  เพราะว่า " ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม "
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 กันยายน 2006
 14. wong3210

  wong3210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,392
  แผ่นดินไหว

  แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ เช่น การทดลองระเบิดปรมาณู การปรับสมดุลเนื่องจากน้ำหนักของน้ำที่กักเก็บในเขื่อน และแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ เป็นต้น

  [​IMG]

  แผ่นดินไหวจากธรรมชาติ

  แผ่นดินไหวจากธรรมชาติเป็นธรณีพิบัติภัยชนิดหนึ่ง ส่วนมากเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียด ที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลย์ของเปลือกโลกให้คงที่ โดยปกติเกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ภายในชั้นเปลือกโลกที่อยู่ด้านนอกสุดของโครงสร้างของโลก มีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ อยู่เสมอ (ดู การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก) แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อความเค้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงมีมากเกินไป ภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยในบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก ที่ที่แบ่งชั้นเปลือกโลกออกเป็นธรณีภาค (lithosphere) เรียกแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกนี้ว่า แผ่นดินไหวระหว่างแผ่น (interplate earthquake) ซึ่งเกิดได้บ่อยและรุนแรงกว่า แผ่นดินไหวภายในแผ่น (intraplate earthquake)

  [​IMG]

  ลักษณะเฉพาะ

  แผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวัน แต่ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง และไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง โดยมากทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นดิน รอยแยกบนพื้นดิน คลื่นสึนามิ เขื่อนพัง แผ่นดินถล่ม อัคคีภัย การรั่วไหลของวัสดุอันตราย ฯลฯ ซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย และการสูญเสียชีวิตคนจำนวนมาก


  ข้อมูล : [​IMG]
   
 15. wong3210

  wong3210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,392
  <TABLE class=logfont cellSpacing=0 cellPadding=2 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=text><TABLE class=logfont cellSpacing=0 cellPadding=2 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=text>
  แผ่นดินไหวคืออะไร

  เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ได้เป็นบริเวณกว้าง เชื่อกันว่าทุกประเทศได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ปัจจุบันพบว่ามีความพยายามอย่างมากในหลายประเทศ ซึ่งได้รับอันตรายจากแผ่นดินไหว ศึกษา และทำความเข้าใจถึงกลไกของการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหว และทำนายเหตุการณ์ว่า จะเกิดขึ้นเมื่อใด? ที่ไหน? ขนาดเท่าใด? แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่มีผู้ใดสามารถ พยากรณ์แผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไปสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเผชิญภัยแผ่นดินไหว คือการเตรียมพร้อมที่ดี แต่ละประเทศควรมีมาตรการในการป้องกัน และบรรเทาภัยแผ่นดินไหวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว รอยเลื่อนต่าง ๆ ให้ความรู้ และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวต่อประชาชน ให้มีการแบ่งเขตแผ่นดินไหวตามความเหมาะสมของความเสี่ยงภัย ออกกฎหมายให้อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สามารถรับแรงแผ่นดินไหวตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัย มีการวางแผนการจัดการที่ดี หากเกิดความเสียหายร้ายแรงหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น ในกรณีของประเทศไทย แม้ว่าตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิประเทศ จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวต่ำ แต่เพื่อความไม่ประมาท กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมมาตรการข้างต้นโดยมีภารกิจในการตรวจวัดแผ่นดินไหวตลอด 24 ชั่วโมง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเป็นประจำ ตลอดจนวางแผนจัดตั้งโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชนได้

  </TD></TR><TR><TD class=text><TABLE class=logfont width="100%"><TBODY><TR><TD width="41%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="59%">แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก ส่วนใหญ่ แผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบ ของแผ่นเปลือกโลกเป็นแนวแผ่นดินไหวของโลก การเคลื่อนตัวดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอมละลาย ที่อยู่ภายใต้เปลือกโลก ได้รับพลังงานความร้อนจากแกนโลก และลอยตัวผลักดันให้เปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทำให้เปลือกโลกแต่ละชิ้นมีการเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ กันพร้อมกับสะสมพลังงานไว้ภายใน บริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกจึงเป็นส่วนที่ชนกันเสียดสีกัน หรือแยกจากกัน หากบริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใด ๆ ไม่ผ่านหรืออยู่ใกล้กับประเทศใดประเทศนั้น ก็จะมีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น นอกจากนั้นพลังที่สะสมในเปลือกโลก ถูกส่งผ่านไปยังเปลือกโลกพื้นของทวีป ตรงบริเวณรอยร้าวของหินใต้พื้นโลกหรือที่เรียกว่า "รอยเลื่อน" เมื่อระนาบ รอยร้าวที่ประกบกันอยู่ได้รับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทำ ให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันเกิดเป็น แผ่นดินไหวเช่นเดียวกัน</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=text>

  [​IMG]

  บริเวณแนวแผ่นดินไหวโลกบริเวณขอบของเปลือกโลก
  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  </TD></TR><TR><TD class=text></TD></TR><TR><TD class=text>
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 กันยายน 2006
 16. wong3210

  wong3210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,392
  แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว


  <TABLE class=logfont cellSpacing=0 cellPadding=2 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=text>
  แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่ตรงบริเวณ

  <TABLE class=logfont width="95%" align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD width="7%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="93%">แนวแผ่นดินไหวของโลก ตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก ในกรณีของประเทศไทย แนว แผ่นดินไหวโลกที่ใกล้ ๆ ได้แก่ แนวในมหาสมุทรอินเดีย สุมาตรา และ ประเทศพม่า </TD></TR><TR vAlign=top><TD width="7%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="93%">แนวรอยเลื่อนต่าง ๆ ในกรณีประเทศไทย ได้แก่ แนวรอยเลื่อนในประเทศเพื่อนบ้าน พม่า จีนตอนใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว </TD></TR><TR><TD width="7%">
  [​IMG]
  </TD><TD width="93%">บริเวณที่มนุษย์มีกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหว เช่น เหมือง เขื่อน บ่อน้ำมัน เป็นต้น </TD></TR></TBODY></TABLE>แนวรอยเลื่อนภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันตก แสดงดังรูป ที่น่าสังเกต คือ แนวรอยเลื่อนบางแห่งเท่านั้นมีความสัมพันธ์กับเกิดแผ่นดินไหว เช่น รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และ รอยเลื่อนระนอง เป็นต้น
  </TD></TR><TR><TD class=text>

  [​IMG]

  รอยเลื่อนมีพลังบริเวณประเทศไทย
  </TD></TR><TR><TD class=text>1. รอยเลื่อนเชียงแสน

  รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนสุดของประเทศ มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากแนวร่องน้ำแม่จันไปทางทิศตะวันออก ผ่านอำเภอแม่จัน แล้วตัดข้ามด้านใต้ของอำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลำน้ำเงิน ทางด้านเหนือของอำเภอเชียงของ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่วัดได้ตามแนวรอยเลื่อนนี้ เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 มี ขนาด 4.9 ริคเตอร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่า 3 ริคเตอร์ เกิดตามแนว รอยเลื่อนนี้ 10 ครั้ง และ 3 ครั้งมีขนาดใหญ่กว่า 4.5 ริคเตอร์ แผ่นดินไหวทั้งหมดเป็นแผ่นดินไหว ที่เกิดในระดับตื้นกว่า 10 กิโลเมตร


  2. รอยเลื่อนแพร่

  รอยเลื่อนนี้อยู่ทางด้านตะวันออกของแอ่งแพร่ และวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้นจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ เด่นชัย ผ่านไปทางด้านตะวันออกของอำเภอสูงเม่น และจังหวัดแพร่ ไปจนถึงด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอร้องกวาง รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 115 กิโลเมตร มีแผ่นดินไหวขนาด 3-4 ริคเตอร์ เกิดตามแนวรอยเลื่อนนี้กว่า 20 ครั้ง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนแผ่น ดินไหวขนาด 3 ริคเตอร์ ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2533 ที่ผ่านมา เกิดตามแนวรอยเลื่อน ซึ่งแยกจากรอยเลื่อนแพร่ไปทางทิศเหนือ

  3. รอยเลื่อนแม่ทา


  รอยเลื่อนนี้มีแนวเป็นรูปโค้งตามแนวลำน้ำแม่วอง และแนวลำน้ำแม่ทาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 55 กิโลเมตร จากการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (2523) พบว่า ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของการศึกษาในปี พ.ศ. 2521 มีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิด ในระดับตื้นอยู่มากมายในบริเวณรอยเลื่อนนี้

  4. รอยเลื่อนเถิน

  รอยเลื่อนเถินอยู่ทางทิศตะตกของรอยเลื่อนแพร่ โดยตั้งต้นจากด้านตะวันตกของอำเภอเถินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานกับรอยเลื่อนแพร่ไปทางด้านเหนือ ของอำเภอเถินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือขนานกับรอยเลื่อนแพร่ ไปทางด้านเหนือของอำเภอวังชื้น และอำเภอลอง รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 90 กิโลเมตร เคยมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.7 ริคเตอร์ บนรอยเลื่อนนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2521

  5. รอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี


  รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งต้นจากลำน้ำเมยชายเขตแดนพม่ามาต่อกับห้วยแม่ท้อ และลำน้ำปิงใต้จังหวัดตาก ต่อลงมาผ่านจังหวัดกำแพงเพชร และนครสวรรค์ จนถึงเขตจังหวัดอุทัยธานี รวมความยาวทั้งสิ้นกว่า 250 กิโลเมตร มีรายงานแผ่นดินไหวเกิดตามรอยเลื่อนนี้ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2476 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2518 ที่ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก แผ่นดินไหวครั้งหลังนี้มีขนาด 5.6 ริคเตอร์

  6. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์


  รอยเลื่อนนี้อยู่ทางด้านตะวันตก ของรอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี โดยมีทิศทางเกือบขนานกับแนวของรอยเลื่อน อยู่ในร่องน้ำแม่กลองและแควใหญ่ ตลอดขึ้นไปจนถึงเขตแดนพม่า รวมความยาวทั้งหมดกว่า 500 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมามีรายงานแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายร้อยครั้ง ตามแนวรอยเลื่อนนี้ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่วัดได้ในระหว่างนี้ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 มีขนาด 5.9 ริคเตอร์

  7. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์

  รอยเลื่อนนี้อยู่ในลำน้ำแควน้อยตลอดสาย และต่อไปจนถึงรอยเลื่อนสะแกง (Sakaing Fault) ในประเทศพม่า ความยาวของรอยเลื่อนช่วงที่อยู่ในประเทศไทยยาวกว่า 250 กิโลเมตร มีรายงานแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนนี้มากมายหลายพันครั้ง

  8. รอยเลื่อนระนอง

  รอยเลื่อนระนองวางตัวตามแนวร่องน้ำของแม่น้ำกระบุรี มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 270 กิโลเมตร มีรายงานแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2521 มีขนาด 5.6 ริคเตอร์

  9. รอยเลื่อนคลองมะรุย

  รอยเลื่อนนี้ตัดผ่านด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต เข้าไปในอ่าวพังงา และตามแนวคลองมะรุย คลองชะอุน และคลองพุมดวงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งไปออกอ่าวบ้านดอน ระหว่างอำเภอพุนพินกับอำเภอท่าฉาง รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 150 กิโลเมตร แผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนนี้ มีรายงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2476 ที่จังหวัดพังงา และทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ นอกฝั่งภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2519, วันที่ 17 สิงหาคม 2542 และวันที่ 29 สิงหาคม 2542
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 17. wong3210

  wong3210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,392
  ขนาดและความรุนแรง

  ขนาด (Magnitude) เป็นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่พื้นโลก ปลดปล่อยออกมาในรูปของการสั่นสะเทือน คำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัด ได้ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว โดยเป็นค่าปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีหน่วยเป็น " ริคเตอร์"

  ความรุนแรงแผ่นดินไหว (Intensity) แสดงถึงความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น วัด ได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิด และหลังเกิดแผ่นดินไหว เช่น ความรู้สึกของผู้คน ลักษณะที่วัตถุหรือ อาคารเสียหายหรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ในกรณีของประเทศไทยใช้ มาตราเมอร์แคลลี่ สำหรับเปรียบเทียบอันดับ ซึ่งมีทั้งหมด 12 อันดับ เรียงลำดับความรุนแรงแผ่นดินไหวจากน้อยไปมาก
  มาตราริคเตอร์  <TABLE class=logfont cellPadding=2 width="95%" align=center><TBODY><TR bgColor=#bec8d3><TD width="25%">
  ขนาด
  </TD><TD width="75%">
  ความสัมพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง
  </TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  1-2.9
  </TD><TD width="75%">เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้ง รู้สึกเวียน ศีรษะ</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  3-3.9
  </TD><TD width="75%">เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  4-4.9
  </TD><TD width="75%">เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  5-5.9
  </TD><TD width="75%">เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  6-6.9
  </TD><TD width="75%">เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  7.0 ขึ้นไป
  </TD><TD width="75%">เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคาร สิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น</TD></TR></TBODY></TABLE>
  มาตราเมอร์แคลลี่


  <TABLE class=logfont cellPadding=2 width="95%" align=center><TBODY><TR bgColor=#bec8d3><TD width="25%">
  อันดับที่
  </TD><TD width="75%">
  ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ
  </TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  I
  </TD><TD width="75%">เป็นอันดับที่อ่อนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%" height=15>
  II
  </TD><TD width="75%" height=15>พอรู้สึกได้สำหรับผู้ที่อยู่นิ่ง ๆ ในอาคารสูง ๆ</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  III
  </TD><TD width="75%">พอรู้สึกได้สำหรับผู้อยู่ในบ้าน แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  IV
  </TD><TD width="75%">ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่าของในบ้านสั่นไหว</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  V
  </TD><TD width="75%">รู้สึกเกือบทุกคน ของในบ้านเริ่มแกว่งไกว</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  VI
  </TD><TD width="75%">รู้สึกได้กับทุกคนของหนักในบ้านเริ่มเคลื่อนไหว</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  VII
  </TD><TD width="75%">ทุกคนต่างตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มปรากฎความเสียหาย</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  VIII
  </TD><TD width="75%">เสียหายค่อนข้างมากในอาคารธรรมดา</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  IX
  </TD><TD width="75%">สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดี เสียหายมาก</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  X
  </TD><TD width="75%">อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ</TD></TR><TR vAlign=top bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  XI
  </TD><TD width="75%">อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเป็นคลื่นบน
  พื้นดินอ่อน
  </TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  XII
  </TD><TD width="75%">ทำลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 18. wong3210

  wong3210 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +3,392
  สถิติแผ่นดินไหว

  สถิติแผ่นดินไหวในประเทศไทย แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งตรวจวัดโดย กรมอุตุนิยม วิทยา มีขนาดอยู่ในระดับเล็กถึงปานกลาง (ไม่เกิน 6.0 ริคเตอร์) หากเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่พอก็ จะส่งแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อสิ่งก่อสร้างใกล้ศูนย์กลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้  <TABLE class=logfont cellPadding=2 width="95%" align=center><TBODY><TR bgColor=#ffffff><TD width="7%">
  1.
  </TD><TD width="15%">
  แผ่นดินไหว
  </TD><TD width="24%">เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2518</TD><TD width="19%">ขนาด 5.6 ริคเตอร์</TD><TD width="35%">
  บริเวณ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
  </TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD width="7%">
  2.
  </TD><TD width="15%">
  แผ่นดินไหว
  </TD><TD width="24%">เมื่อ 15 เมษายน 2526</TD><TD width="19%">ขนาด 5.5 ริคเตอร์ </TD><TD width="35%">บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD width="7%">
  3.
  </TD><TD width="15%">
  แผ่นดินไหว
  </TD><TD width="24%">เมื่อ 22 เมษายน 2526</TD><TD width="19%">ขนาด 5.9 ริคเตอร์</TD><TD width="35%">บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD width="7%">
  4.
  </TD><TD width="15%">
  แผ่นดินไหว
  </TD><TD width="24%">เมื่อ 22 เมษายน 2526</TD><TD width="19%">ขนาด 5.2 ริคเตอร์ </TD><TD width="35%">บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD width="7%">
  5.
  </TD><TD width="15%">
  แผ่นดินไหว
  </TD><TD width="24%">เมื่อ 11 กันยายน 2537</TD><TD width="19%">ขนาด 5.1 ริคเตอร์ </TD><TD width="35%">บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD width="7%">
  6.
  </TD><TD width="15%">
  แผ่นดินไหว
  </TD><TD width="24%">เมื่อ 9 ธันวาคม 2538 </TD><TD width="19%">ขนาด 5.1 ริคเตอร์ </TD><TD width="35%">บริเวณ อ.ร้องกวาง จ.แพร่</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD width="7%">
  7.
  </TD><TD width="15%">
  แผ่นดินไหว
  </TD><TD width="24%">เมื่อ 21 ธันวาคม 2538</TD><TD width="19%">ขนาด 5.2 ริคเตอร์ </TD><TD width="35%">บริเวณ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่</TD></TR><TR bgColor=#ffffff><TD width="7%">
  8.
  </TD><TD width="15%">
  แผ่นดินไหว
  </TD><TD width="24%">เมื่อ 22 ธันวาคม 2539 </TD><TD width="19%">ขนาด 5.5 ริคเตอร์ </TD><TD width="35%">บริเวณพรมแดนไทย-ลาว</TD></TR></TBODY></TABLE>

  เหตุการณ์แผ่นดินไหวรู้สึกได้ในประเทศไทย (2542-สิงหาคม 2543)

  <TABLE class=logfont cellPadding=2 width="95%" align=center><TBODY><TR bgColor=#bec8d3><TD width="25%">
  วัน เดือน ปี
  </TD><TD width="75%">
  บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว
  </TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  31 สิงหาคม 2542
  </TD><TD width="75%">ใกล้ พรมแดนไทย-ลาว ขนาด 4.8 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่จังหวัดน่าน</TD></TR><TR vAlign=top bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  3 เมษายน 2542
  </TD><TD width="75%">ใกล้ พรมแดนไทย - พม่า ขนาด 3.2 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  29 มิถุนายน 2542
  </TD><TD width="75%">ในประเทศพม่าขนาด 5.6 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่ จังหวัดเชียงราย</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  15 สิงหาคม 2542
  </TD><TD width="75%">ตอนใต้ของประเทศพม่า ขนาด 5.6 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  17 สิงหาคม 2542
  </TD><TD width="75%">บริเวณทะเลอันดามัน ขนาด 2.1 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่ จังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดพังงา</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  29 สิงหาคม 2542
  </TD><TD width="75%">บริเวณทะเลอันดามัน ขนาด 2.1 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่ จังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดพังงา</TD></TR><TR vAlign=top bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  20 มกราคม 2543
  </TD><TD width="75%">ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาด 5.9 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่ จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มีความเสียหายที่ จังหวัดน่านและแพร่</TD></TR><TR bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  14 เมษายน 2543
  </TD><TD width="75%">ที่พรมแดนลาว-เวียดนาม ขนาด 4.9 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่จังหวัดสกลนคร</TD></TR><TR vAlign=top bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  29 พฤษภาคม 2543
  </TD><TD width="75%">บริเวณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 3.8 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</TD></TR><TR vAlign=top bgColor=#e6eaea><TD width="25%">
  7 สิงหาคม 2543
  </TD><TD width="75%">บริเวณพรมแดนไทย - พม่า ขนาด 3.0 ริคเตอร์ รู้สึกได้ที่บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน</TD></TR></TBODY></TABLE>

  อัตราเฉลี่ยของการเกิดแผ่นดินไหวรู้สึกได้ในรอบ 10 ปี ระหว่าง 2533-2542 ประมาณปีละ 8 ครั้ง โดยตำแหน่งของแผ่นดินไหวรู้สึกได้ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณภาคเหนือ


  [​IMG]

  ข้อมูลทั้งหมดโดย: กรมอุตุนิยมวิทยา

   
 19. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  เมื่อเวลาประมาณ 01.48 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2549

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหว บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อเวลาประมาณ 01.48 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2549 (ตามเวลาในประเทศไทย) ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ริคเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หรือที่ละติจูด 1.5องศาเหนือ ลองจิจูด 97.2 องศาตะวันออก ลึก 30 กม.ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย และแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
  </TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=300 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=265>กรมอุตุนิยมวิทยา </TD><TD width=27> </TD></TR><TR><TD align=middle>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</TD><TD> </TD></TR><TR><TD align=middle>29/09/2549 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 20. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,793
  <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 border=0 minmax_bound="true"><TBODY minmax_bound="true"><TR minmax_bound="true"><TH minmax_bound="true"></TH><TH align=middle minmax_bound="true">MAG </TH><TH align=middle minmax_bound="true">UTC DATE-TIME
  y/m/d h:m:s

  </TH><TH align=middle minmax_bound="true">LAT
  deg

  </TH><TH align=middle minmax_bound="true">LON
  deg

  </TH><TH align=middle minmax_bound="true">DEPTH
  km

  </TH><TH minmax_bound="true">Region</TH></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">3.3 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/10/01 03:03:19</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">57.636</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-154.903</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">80.0</TD><TD minmax_bound="true">KODIAK ISLAND REGION, ALASKA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">5.2 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/10/01 02:24:00</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">46.264</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">152.914</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">10.0</TD><TD minmax_bound="true">KURIL ISLANDS</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">4.8 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/10/01 00:04:15</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">46.684</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">152.874</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">15.8</TD><TD minmax_bound="true">KURIL ISLANDS</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD colSpan=7 minmax_bound="true"><HR minmax_bound="true"></TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">4.6 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 23:12:38</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">46.887</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">153.249</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">35.0</TD><TD minmax_bound="true">KURIL ISLANDS</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.6 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 21:32:18</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">38.819</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-122.796</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">4.0</TD><TD minmax_bound="true">NORTHERN CALIFORNIA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.5 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 21:00:29</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">40.431</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-125.061</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">0.3</TD><TD minmax_bound="true">OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">5.3 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 18:33:38</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">46.428</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">153.135</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">10.0</TD><TD minmax_bound="true">KURIL ISLANDS</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">5.7 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 17:56:17</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">46.389</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">152.966</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">10.0</TD><TD minmax_bound="true">KURIL ISLANDS</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">6.3 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 17:50:25</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">46.423</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">153.004</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">22.6</TD><TD minmax_bound="true">KURIL ISLANDS</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2.5 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 17:01:13</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">58.965</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-153.007</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">50.0</TD><TD minmax_bound="true">KODIAK ISLAND REGION, ALASKA</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">5.7 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 16:26:56</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-15.521</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">-73.054</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">106.7</TD><TD minmax_bound="true">SOUTHERN PERU</TD></TR><TR minmax_bound="true"><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">MAP</TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">4.8 </TD><TD noWrap align=middle minmax_bound="true">2006/09/30 15:27:18</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">2.852</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">128.638</TD><TD noWrap align=right minmax_bound="true">216.5</TD><TD minmax_bound="true">HALMAHERA, INDONESIA</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[FONT=Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif,
  sans-serif]เรื่อง แผ่นดินไหว บริเวณหมู่เกาะ Kuril ประเทศรัสเซีย [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR><TR><TD align=middle>
  เมื่อเวลาประมาณ 00.50 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2549 (ตามเวลาในประเทศไทย) ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ริคเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณหมู่เกาะKuril ประเทศรัสเซีย หรือที่ละติจูด 47.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 151.8 องศาตะวันออก ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย และแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...