ประโยชน์ของจิตใจที่ใสสะอาด

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย rinnn, 9 กันยายน 2006.

 1. rinnn

  rinnn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  7,666
  ค่าพลัง:
  +24,008
  <center>ประโยชน์ของจิตใจที่ใสสะอาด </center>
  <!--detail--><!--images--><center>[​IMG]
  </center>
  <!--images-->ประโยชน์ของจิตที่ใสสะอาด

  ปัญหา จิตที่ใสสะอาด ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง ?

  พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงน้ำใสแจ๋ว ไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนฝั่ง
  พึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้าง ก้อนกรวดและกระเบื้องบ้าง ถ้วยบ้าง ฝูงปลาบ้าง ซึ่งเที่ยวไปบ้าง
  ตั้งอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ำไม่ขุ่นฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
  จักรู้ประโยชน์ตนบ้าง รู้ประโยชน์ผู้อื่นบ้าง จักรู้จักประโยชน์ทั้งสองบ้าง จักกระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษ
  คือ อุตริมนุสสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐ อันเป็นของพระอริยะได้ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัว
  ข้อนั้นเป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้ เพราะเหตุไร เพราะจิตไม่ขุ่นมัว...”

  --------------------------------------------------------------------

  จิตเดิมใสสะอาด

  ปัญหา มีหลักฐานอะไรบ้างแสดงว่าจิตเป็นธรรมชาติใสสะอาด ?

  พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสที่จรมา
  ปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมรู้ข้อนั้นตามความเป็นจริง ฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า
  ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิต....ส่วนอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว
  ย่อมทราบข้อนั้นตามความเป็นจริง ฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า อริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิต....”

  บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๕๒-๕๓)
  ตบ. ๒๐ : ๑๑-๑๒ ตท. ๒๐ : ๙
  ตอ. G.S. ๑ : ๘

  ------------------------------------------------------------

  จิตเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด

  ปัญหา อะไรเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด ?

  พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
  เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้แต่อย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเหมือนจิต ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
  แม้จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า จิตเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเพียงใดนั้น ก็กระทำไม่ได้ง่าย....”

  บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๔๙)
  ตบ. ๒๐ : ๑๑ ตท. ๒๐ : -
  ตอ. G.S. ๑ : ๗-๘

  http://webboard.mthai.com/7/2006-09-08/265559.html
   

แชร์หน้านี้

Loading...