ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรและปรัชญาปารมิตาหฤทัยกถา

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย da0_sanqing, 14 ธันวาคม 2008.

 1. da0_sanqing

  da0_sanqing สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2008
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +0
  南无、喝啰怛那、哆啰夜耶.


  นโมรตฺนตฺราย<O:p


  ขอถวายความนอบน้อมแด่ พระรัตนตรัย<O:p  [​IMG]  南无本师释迦牟尼佛


  ขอถวายความนอบน้อมแด่ พระบรมครูศากยมุนีพุทธเจ้า


  [​IMG]


  南无大智文殊菩萨<O:p


  ขอถวายความนอบน้อมแด่ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ผู้เรืองโรจน์ไปด้วยมหาปัญญาธิคุณ


  [​IMG]<O:p
  南无大悲观世音菩萨<O:p


  ขอถวายความนอบน้อมแด่ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ผู้ไพบูลย์ไปด้วยมหากรุณาธิคุณ<O:p


  <O:p  般若波罗蜜多心经<O:p

  ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร<O:p  [​IMG]

  <O:p
  观自在菩萨(พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) ,行深般若波罗蜜多时 (เมื่อกาลที่พิจารณาด้วยพระปัญญาบารมีอยู่นั้น) ,照见五蕴皆空(รู้แจ้งชัดว่าปัญจขันธ์ล้วนว่างเปล่า),度一切苦厄 (ข้ามพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง)。舍利子(สารีบุตร),色不异空 (รูปไม่ต่างจากความว่าง),空不异色 (ความว่างไม่ต่างจากรูป),色即是空 (รูปคือความว่าง)空即是色 (ความว่างก็คือรูป),受想行识 (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ),亦复如是(ก็เฉกเช่นเดียวกัน)。舍利子 (สารีบุตร),是诸法空相(ธรรมทั้งปวงล้วนว่างเปล่า),不生不灭 (ไม่เกิด,ไม่ดับ),不垢不净(ไม่สกปรก, ไม่สะอาด),不增不减(ไม่เพิ่ม,ไม่ลด)。是故空中无色(ในความว่างนั้นไม่มีรูป),无受想行识 (ไม่มีเวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ),无眼耳鼻舌身意 (ไม่มีตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ),无色声香味触法 (ไม่มีรูป, เสียงกลิ่น, รส, สัมผัส และธรรมารมณ์),无眼界(ไม่มีจักขุทวาร),乃至无意识界 (จนกระทั่งถึงไม่มีมโนทวาร)。无无明(ไม่มีอวิชชา),亦无无明尽(เมื่อไม่มีอวิชชา),乃至无老死(ย่อมไม่มีความแก่, ความตาย),亦无老死尽 (เมื่อไม่มีความแก่, ความตาย)。无苦集灭道(จึงไม่มี ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค),无智亦无得(ย่อมไม่มีซึ่งการรู้แจ้งและไม่รู้แจ้ง)。以无所得故(ด้วยเหตุนี้),菩提萨埵(โพธิสัตว์),依般若波罗蜜多故(อาศัยปัญญาบารมีนี้),心无挂碍(ใจจึงพ้นแล้วจากความกังวล),无挂碍故(ด้วยเหตุที่พ้นจากความกังวลนี้)无有恐怖(จึงไม่มีความกลัว),远离颠倒梦想(พ้นแล้วจากอุปาทาน),究竟涅盘(เข้าถึงพระนิพพาน)。三世诸佛(พระพุทธเจ้าในตรีกาล),依般若波罗蜜多故(อาศัยปัญญาบารมีนี้),得阿耨多罗三藐三菩提(บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ)。故知般若波罗蜜多(เหตุเพื่อให้แจ้งในปัญญาบารมี),是大神咒(มีมหามนต์),是大明咒(เป็นมนต์แห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่),是无上咒(ไม่มีมนต์อื่นยิ่งกว่า),是无等等咒(ไม่มีมนต์อื่นใดอีก),能除一切苦(ที่จะสามารถขจัดเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวง),真实不虚(จริงแท้มิแปรผัน)。故说般若波罗蜜多咒(จักแสดงมนต์แห่งปัญญาบารมี),即说咒曰(ดังนี้):揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃(เจียตีเจียตี ปอลอเจียตี ปอลอเซิงเจียตี ผู่ที ซาพอเฮอ)
  <O:p

  ปรัชญาปารมิตาหฤทัยกถา<O:p  อหํ อันว่าข้าฯ ขอไหว้ซึ่งพระรัตนตรัย ขอไหว้ซึ่งพระศากยมุนีตถาคตพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระเมตตาสั่งสอนสรรพชีวิต ประดุจผู้ตามประทีปไว้ในที่อับแสง อุปมาดั่งผู้ชี้ทางแก่ผู้หลงทาง และผู้นำทางแก่ผู้มีจักษุบอดมัว ข้าฯขอไหว้ซึ่งพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ ผู้เลิศแล้วด้วยปัญญามหาธิคุณ ทรงไว้ซึ่งพระขรรค์วัชรศาสตรา อันจักประหารซึ่งโมหาวิชชาทั้งปวง พระเศียรกอปรด้วยปัญจสิงขร อันสำแดงถึงปัญจินทรีย์อันสมังคี ข้าฯขอไหว้ซึ่งพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยมหากรุณา ผู้คอยสดับฟังเสียงสรรพสัตว์อันอยู่ทั่วสารทิศ ทุกทิพาแลราตรี ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย และเป็นใหญ่ในโลกธาตุสากล อนึ่งโสดข้าฯขอไหว้ซึ่ง พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ พระอริยาจารย์ พระอุตราจารย์ พระปูรพาจารย์ ในตรีกาล อันประจำอยู่ ณ. ทศทิศ ทั่วทั้งสรรพโลกธาตุ อนันตมหาจักรวาล

  <O:p
  <O:p
  จักแสดงธรรมกถา ปวงอรรถถาจะพึงมี<O:p
  ปรัชญาปารมี ตามเคยที่สดับมา<O:p
  มาตรว่าไม่ผ่องผุด ไ ม่วิสุทธิตามอรรถถา<O:p
  ปวงท่านโปรดเมตตา อดโทษาแก่ข้าฯที<O:p
  มาตรแม้จะเกิดผล อันกุศลบังเกิดมี<O:p
  ข้าฯขอน้อมพลี กุศลนี้ปวงสัตตา ๚ะ๛

  <O:p
  <O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. janepat2549

  janepat2549 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  1,963
  ค่าพลัง:
  +1,281
  สาธุ...ขออนุญาตินำไฟล์เสียงมหาปัญญาปารมิตา(สำเนียงกวางตุ้ง)มาให้ทุกท่านฟังนะครับ...

  [​IMG]

  [music]http://audio.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=19553[/music]​

  ลิงค์ดาวโหลด

   

แชร์หน้านี้

Loading...