เรื่องเด่น ผู้นำชาวพุทธประกาศปฏิญญาวิสาขบูชา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 28 พฤษภาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,157
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,152
  ค่าพลัง:
  +4,054
  e0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89be0b88fe0b8b4e0b88d.jpg

  ชื่นชมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 แปลพระไตรปิฎกสากลเพิ่มอีก 7 ภาษา

  เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ มีการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 โดยมีการสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประกาศปฏิญญา และอ่านสาส์นวันวิสาขบูชาจากนายกรัฐมนตรี เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เลขาธิการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก

  พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติออกปฏิญญากรุงเทพฯ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ดังนี้ 1.พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับพันธกิจที่จะให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ.2573 จึงจะร่วมกันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงดังกล่าว 2.แสดงการขอบคุณต่อการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 14 ที่ประเทศศรีลังกา 3.ชื่นชมการตีพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย 4.แสดงความยินดีข้อตกลงร่วมกับ มจร.ในการแปลพระไตรปิฎกฉบับสากลเป็นภาษาจีน ฮังการี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น โปรตุเกส สเปน และเวียดนาม 5.รับทราบความก้าวหน้าการเผยแพร่บัญชีรายชื่อของพระไตรปิฎกที่จะใช้แทนพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีออนไลน์ของ มจร. 6.แสดงความชื่นชมอย่างยิ่งต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

  พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า 7.แสดงความขอบคุณต่อแนวคิดความสุขประชาชาติมวลรวมของราชอาณาจักรภูฏาน 8.ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของการพัฒนาภายในและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นผู้นำทางศาสนาและชุมชนให้มีพันธสัญญาต่อกัน สร้างชุมชนให้กรุณาต่อกัน เมตตาร่วมกัน เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนผ่านการศึกษาทางพุทธศาสนา ปรับหลักการของพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสังคมให้เข้ากับปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/content/1293004
   

แชร์หน้านี้

Loading...