พญานาค อภิญญา กับ ภัยพิบัติโลก

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย เกษม, 30 มีนาคม 2011.

 1. เกษม

  เกษม ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  22,286
  ค่าพลัง:
  +76,367
  พญานาค อภิญญา กับ ภัยพิบัติโลก

  [​IMG]

  เรื่องราวของพญานาคเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีในพระพุทธศาสนา และมีตำนานเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ เช่น

  - พญากาฬนาค ผู้รักษาถาดทองคำที่พระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ในกัปนี้ได้ทรงลอยอธิษฐาน และกล่าวว่าจะยังคงอยู่ไปถึงอนาคตสมัยพระศรีอริยเมตตรัยทรงลอยถาดทองคำ แสดงว่าพญานาคท่านนี้มีอายุยืนยาวท่านหนึ่ง
  - พญามุจลินทร์ ที่แผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้าจากลมและฝน เมื่อครั้งทรงนั่งเสวยวิมุตติอยู่ 7 วัน ต้นแบบพระปางนาคปรก

  ในสมัยพุทธกาล เหล่าพญานาคได้ทูลขอต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวครบถ้วน 5000 ปี กล่าวคือ พญานาคมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามายาวนานหลายยุคหลายสมัย ที่เป็นสัมมาทิฐิก็มาก แต่ที่เป็นมิจฉาทิฐิก็มี เหมือนกับมนุษย์ที่มีทั้งคนดี และ คนไม่ดีปะปนกัน เพียงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสัมมาทิฐิ

  พญานาค กับตำนานท้องถิ่น

  เรื่องราวของพญานาคจะมีปรากฏหลากหลายในตำนานท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งพอสรุปคร่าวๆ คือ

  •การเพาะปลูก : พญานาค เป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน
  •การกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ เช่น ตำนานการเกิดแม่น้ำโขง
  •การล่มสลายของเมืองโบราณต่างๆ
  •การก่อกำเนิดเมือง เช่น ตำนานกำเนิดประเทศกัมพูชา ที่พญานาคกลืนน้ำซึ่งท่วมดินแดนนั้นอยู่จนแผ่นดินแห้ง กลายเป็นประเทศขึ้นมา
  •กองทหารแห่งพระพุทธศาสนา หน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ เช่น ปกป้องพระอริยสงฆ์ ปกป้องสถานที่สำคัญทางศาสนา

  กล่าวคือ พญานาค เป็นผู้มีพลังเกี่ยวเนื่องชัดเจน เกี่ยวกับความเป็นไปของแผ่นดินและผืนน้ำ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านแผ่นดินและผืนน้ำ มักจะมีความเกี่ยวเนื่องกับพญานาคเสมอ

  พญานาคเจ็ดเศียร

  คนไทยจำนวนมาก นิยมสร้างพญานาค ๗ เศียร เพราะเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติปางนาคปรก (พญามุจลินท์) เราจึงมีโอกาสพบเห็นนาคตามบันไดวัด หรือหินแกะสลักต่างๆ เป็นนาค ๗ เศียร มีหลากหลายสี

  โดยอีกความเชื่อหนึ่ง คือ คนจำนวนมากเชื่อว่า พญานาคที่ฤทธิ์มาก หรือ นาคสูงศักดิ์ จะต้องมีเศียรจำนวนมาก บางคนก็ว่ากันเป็นพันเศียร แต่ส่วนใหญ่เวลาเวลาสร้างให้ดูสวยงามก็มักจะมาลงที่ ๗ เศียร เช่น

  •พญาอนันตนาคราช กล่าวกันว่าท่านมีพันเศียรแต่เวลามาสร้างเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช กลับเป็นหัวเรือนาค ๗ เศียร
  •พญาศรีสัตตนาคราช เป็นนาคราช ๗ เศียร ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่คำพันธ์ กล่าวว่าเป็นกษัตริย์นาคที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในสองแผ่นดิน ไทย-ลาว

  สรุปคือ โอกาสพบนาค ๗ เศียรในประเทศไทยนั้นสูงมาก และมีการสร้างอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามวัดต่างๆ จึงไม่ได้เป็นสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติตามความเชื่อของบุคคลบางท่านแต่อย่างใด

  หน้าที่ของนาคราช กับ งานภัยพิบัติธรรมชาติ

  ในปัจจุบันเริ่มมีหลายคน เริ่มทราบความเชื่อมโยงของพญานาคกับภัยธรรมชาติ ผ่านทางสมาธิบ้าง เทพบางฝ่ายมาส่งข้อมูลผ่านความฝันบ้าง ถึงแม้ภาพที่ได้รับยังไม่ชัดเจน แต่เป็นเสมือนการเตือนว่า วันเวลาของงานครั้งใหญ่ ได้ใกล้เข้ามามากแล้ว ตามวลีที่กล่าวว่า ความลับไม่มีในโลก เป็นเพียงว่าจะรู้ช้าหรือเร็ว หรือ ถึงเวลาที่พระท่านเห็นสมควรแก่การเปิดเผยให้ทราบ

  นับย้อนหลังประมาณ 3 ปีก่อน ผมได้รับคำสั่งด่วนที่สุด ให้ช่วยสร้างบล๊อคพระนาคปรกสามเศียร เพื่อสร้างพระแจกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมงานฯ โดยจำกัดคนละหนึ่งองค์ให้พกติดตัวไว้ตลอดเวลา เป็นงานที่ทำบล๊อคเสร็จภายใน ๗ วันเหมือนเนรมิต มาทราบภายหลังว่าเป็นข้อตกลงกับกลุ่มนาคราชผู้ดูแลด้านภัยพิบัติธรรมชาติ ใช้เป็นจุดในการสังเกต เพื่อความรวดเร็วของการเข้าช่วยเหลือขณะเกิดภัยพิบัติ

  เมื่อค่อยๆได้รับข้อมูลมากขึ้นทราบว่า กองทัพนาคราช มีรายชื่อของบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง และเริ่มส่งบริวารไปดูตามบ้านของบุคคลตามบัญชีรายชื่อ เพื่อให้การคุ้มครองป้องกัน บุคคลเหล่านี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทุกสายการปฏิบัติธรรม ไม่มีการแบ่งแยกสาย ตรงนี้ทำให้ทราบว่า งานด้านภัยพิบัติของกองทัพนาคราชมีระบบ มีขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือคนดีให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติ ตามกรรม ตามวาระ

  ถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายกับ การส่งกองกำลังทหารเข้าเคลียพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ... ทหารไม่ได้มีหน้าที่ทำร้ายคนดี แต่การทำหน้าที่ก็อาจมีผลกระทบกระเทือนบ้าง ตลอดจนทหารมีหน้าที่เข้ากู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม และอื่นๆด้วย กองทัพนาคราชก็มีหน้าที่คล้ายกองกำลังทหาร

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายๆอย่าง ก็ล้วนมาจากฝีมือมนุษย์ที่ทำให้โลกขาดความสมดุล และมนุษย์ทำลายล้างกันเอง จนฝ่ายโลกทิพย์ ตลอดจนฝ่ายต่างดาว ต้องยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยว

  หน้าที่กองทัพนาคราช เกี่ยวกับภัยพิบัติ โดยย่อ

  •ปกป้องพระศาสนา จากฝ่ายมาร
  •ป้องกันพุทธสถาน ขณะเกิดภัยพิบัติ
  •ช่วยเหลือคนดี ขณะเกิดภัยพิบัติ

  นาคาธิบดีแห่งไตรยุค ผู้อยู่เหนือภัยธรรมชาติ

  กล่าวว่า กลุ่มนาคราช หมายถึง ไม่ใช่มีเพียงนาคราชท่านเดียว แต่เป็นการรวมตัวของ นาคราชสามพี่น้องผู้รับหน้าที่หลักดูแลยุคทั้งสาม ในการดูแลปกป้องพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์แรก (สมเด็จองค์ปฐม) เรื่อยมาจนถึงยุคพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และ รวมถึงนาคราชผู้รับหน้าที่จะดูแลในอนาคตกาล สมัยที่พระอริยเมตตรัยมาตรัสรู้ธรรม เรียกรวมว่า ไตรยุค คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต รวมเป็นหนึ่ง มาช่วยกันดำเนินงาน ... แต่ละท่านมีจำนวนเศียร ขนาด สีแตกต่างกัน แต่ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เมื่อรวมจำนวนบริวารของแต่ละท่านก็มากมายประดุจกองทัพ ... บ่งบอกว่างานครั้งนี้เป็นงานที่สำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่สมควรจารึกไว้

  ในการกำหนดสัญลักษณ์ แทนนาคาธิบดีแห่งไตรยุค เนื่องจากแต่ละท่านมีลักษณะแตกต่างกัน เพื่อความสะดวก ทุกท่านตกลงให้ใช้เป็นรูปนาคราชสามเศียร เรียกนามรวมว่า สีติกะนาคราช ( สีติกะนาคาธิบดี ) และให้มีรูปของพระพุทธเจ้า หรือ เครื่องหมายของพระรัตนตรัย ควบคู่กันไปเสมอ ด้วยพวกท่านมีหน้าที่ผู้ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาในสามยุค มิใช่มาสร้างลัทธิใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น พญานาค เป็นผู้มีพลังพิเศษเกี่ยวกับความเป็นไปของแผ่นดินและผืนน้ำ งานในส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้านแผ่นดินและผืนน้ำของโลกครั้งนี้ ทั้งสามภพจึงมีมติให้เป็นหน้าที่ของสีติกะนาคาธิบดีแห่งไตรยุคเป็นกองหน้าในการดำเนินงาน

  <CENTER>นาคาธิบดีแห่งไตรยุค กับ กองกำลังอภิญญา </CENTER>
  งานของกลุ่มนาคาธิบดีแห่งไตรยุค ทำงานเป็นระบบเชื่อมโยงกับงานของกลุ่มพระอริยะสงฆ์ที่บุคคลทางโลกเรียกว่า คณะหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร เปรียบเหมือนหน่วยงานในบริษัทเดียวกัน แต่ต่างแผนก ต่างหน้าที่ โดยทำงานประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน

  หากงานของแผนกหนึ่งมีการเลื่อนกำหนดงาน หรือปรับปรุงแผนงาน แผนกอื่นก็ต้องเลื่อนหรือปรับตามกัน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกัน "สิ่งนี้จึงเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่สิ่งตายตัว เกินกว่าที่มนุษย์จะเปิดตำราหรือทำนายได้แม่นยำ จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ทำนาย ฤาจะสู้ฟ้าลิขิต"

  หน้าที่ของคณะหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร ดูแลเตรียมงานการรองรับภัยพิบัติทั้งหมด เช่น

  •การเตรียม กองกำลังผู้มีอภิญญาพลังจิต เพื่อดำเนินงานต่างๆ
  •การคัดกรองรายชื่อของบุคคลผู้ปฏิบัติดีและมีจิตใจดีงาม จากบุคคลทุกสายการปฏิบัติธรรม
  •การเตรียมสถานที่หลบภัย เสบียงอาหาร การเคลื่อนย้ายบุคคลเข้าสู่สถานที่หลบภัย
  •การรักษา เอกสารสำคัญ ตลอดจนองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ จากภัยพิบัติ
  •ฝ่ายสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ประสานงานกับ กลุ่มบุคคลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  •การประสานงานกับฝ่ายดำเนินการภพภูมิต่างๆ

  ตัวอย่างการประสานงาน : ก่อนเกิดสึนามิในไทย คณะหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรกำหนดจุดตรึงแผ่นดินในบางส่วนของประเทศไทย ไม่ให้เคลื่อนตัวรุนแรงตามแผ่นดินไหว โดยแต่ละจุดที่ถูกกำหนด ทางนาคาธิบดีแห่งไตรยุคได้ส่งบริวารนาคไปทำการอารักขาและตรึงแผ่นดินไม่ให้เคลื่อนจนกว่าจะถึงวาระ เช่น บริเวณเขื่อน จ.กาญจนบุรี

  จิตใจที่ดีงาม คือ ความรอด

  เรื่องของภัยพิบัติ เป็นเรื่องที่รู้เพื่อ เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมการณ์ให้พร้อม โดยยังดำเนินชีวิต ทำกิจกรรม ทำงานตามปกติ ไม่ตื่นตระหนกหรือกังวลเกินขอบเขต

  การเตรียมใจ คือ การฝึกจิต ยึดมั่นในความดี ในทางพุทธคือ การรักษาศีล5 ฝึกสมาธิ และแผ่เมตตาให้มากๆ

  ด้วยจิตใจที่ดีงาม และมีการเตรียมกาย เตรียมใจที่ดี จะส่งผลให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น

  •รอดด้วยผลแห่งกรรมดีของตน
  •ได้รับคำเตือนจากกัลยาณมิตร และนำพาให้รอดพ้นด้วยกัน
  •ได้รับคำเตือนจากพระสุปฏิปันโน และนำพาให้รอดพ้น
  •ได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพนาคราชให้ผ่านพ้นวิกฤตเฉพาะหน้าขณะเกิดภัยพิบัติ
  •สำหรับบุคคลพิเศษ ได้รับการช่วยเหลือโดยตรงจากกองกำลังอภิญญาของหลวงปู่ใหญ่ พาไปยังสถานที่ปลอดภัย
  •อื่นๆ เช่น การช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างมิติ มนุษย์ต่างดาว

  ปัจจุบันทั้งทางวิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์ ได้เชื่อมโยงแนวโน้มแห่งภัยพิบัติธรรมชาติ ไปในแนวทางเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรตระหนักและเตรียมการณ์ด้วยความไม่ประมาท

  ***************************************************************
  แล้วพวกคุณแต่ละคนล่ะ เลือกทางเดินให้ชีวิตของตัวเองกันหรือยัง การทำในสิ่งดีงาม หรือ การปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่ก็ตาม ความดีงามเหล่านั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหน สิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่กับตัวท่านเอง ไปตราบจนนานเท่านาน นานเกินกว่าที่ทุกท่านจะรู้ได้ ท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าทำไมเวลาท่านทำความดีในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ทำไมเรากลับรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูก ......

  เรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการไตรตรอง ว่าท่านจะเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ

  ที่มา http://www.watthamfad.com/Index_TH.htm

  หมายเหตุ

  "กลุมพลังจิตพิชิตภัยพิบัติ" ของพวกเราซึ่งนำโดยคุณคณานันท์ ทวีโภค เป็นหัวหน้ากลุ่ม เป็นสายงานโดยตรงของ"หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร"ครับ ซึ่งคุณคณานันท์ จะสื่อสารทางสมาธิจิตกับหลวงปู่เทพโลกอุดร อยู่ตลอดเวลา จึงขอให้ท่านผู้อ่านมั่นใจได้ว่า ทางกลุ่มของเราไม่ได้ทำงานแบบโดดเดี่ยวตามลำพังแต่อย่างใด แต่ได้ร่วมมือกันทำงานกับทุกๆ กลุ่ม ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเขากะลา(มนุษย์ต่างดาว) หรือกลุ่มพญานาค ที่กำลังวางแผนงานช่วยเหลือคนดีมีศีลธรรม ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อมาร่วมมือกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง ตราบเท่าจนครบ 5,000 ปีตามพุทธฏีกาพยากรณ์ครับ
  <!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,184
  [​IMG]

  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่ เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่าน

  <IFRAME style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 600px; HEIGHT: 300px; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FBuddhaSattha%2F158726110822792&width=600&connections=20&stream=true&header=false&height=300" frameBorder=0 allowTransparency scrolling=no></IFRAME>
  *<!-- google_ad_section_end -->
  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p

  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

  [​IMG]</O:p><!-- google_ad_section_end -->
  __________________
   
 3. อภิราม

  อภิราม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  532
  ค่าพลัง:
  +9,005
  ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด

  มีสติ คือ ไม่ประมาท

  สิ่งที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ พิสูจน์ไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริง

  เหมือนอย่างอากาศ ท่านมองเห็นอากาศไหม ท่านจับต้องอากาศได้ไหม

  แต่ท่านทั้งหลายก็รู้แก่ใจดี ว่าอากาศมีอยู่จริง..
   
 4. teeo79

  teeo79 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  133
  ค่าพลัง:
  +96
  ตั้งสติให้มั่น แก้ไขสถานการณ์กันให้ได้
   
 5. 111dew

  111dew เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  88
  ค่าพลัง:
  +145
  พ่อนาคา ถามว่าเคยเห็นเขาฝังไก่ทั้งเป็นไหมลูก เอาชีวิตเขาไปเท่าไร เขาก็เอาชีวิตมนุษย์เท่านั้นแหละลูก
   
 6. ป้าเม้าท์

  ป้าเม้าท์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,564
  อนุโมทนาด้วยค่ะ ขอบคุณกับข้อความดีๆ ที่มอบให้ ถึงชีวิตตอนนี้จะรู้สึกลำบากแต่ก็จะตั้งใจสวดมนต์ ให้เป็นกิจวัตร เพราะในอนาคตยังไม่รุ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
   
 7. Peak_14

  Peak_14 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  271
  ค่าพลัง:
  +465
  ขออนุโมทนาด้วยครับ เคยเจอมากับตัวและไม่รู้สึกแปลกใจแล้วล่ะว่าข้อมูลจากท่านเทพนมเมืองแมนที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจากงานสัมนาในกทม.ในปีที่ผ่านมา และร่างทรงองค์พระยานาคจากถิ่นทุรกันดารอันแห้งแล้ง บ้านน๊อก บ้านนอกแถวบ้านผมเองแหล่ะ ที่ได้มามีอะไรหลายอย่างที่ตรงกัน แถมยังจ้ำจี้จ้ำไชสอนธรรมะหลายอย่างเอาเข้าจริงตัวผมเองปฏิบัติไม่ค่อยได้เลย จากแต่ก่อนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ตอนนี้คงได้เวลาที่ต้องทำหน้าที่ ที่ท่านได้มอบหมายให้ดีที่สุดแล้วล่ะ ถึงแม้ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในลิสรายชื่อแล้วก็ตาม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 31 มีนาคม 2011
 8. อนิจฺจํ

  อนิจฺจํ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  1,375
  ค่าพลัง:
  +2,946
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
  ถึงไม่เคยเจอ แต่ค่อนข้างเชื่อ
  และมั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องงมงายเหมือนที่หลายคนคิด
   
 9. พร้อมพงษ์19

  พร้อมพงษ์19 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  สาธุด้วยครับ ผมเชื่อครับ ขอไห้ศรัทธาจงอยู่ในตัวผมทุกลมหายใจ เเม้จะถึงวาระสุดท้ายเเห่งชีวิต ผมภาวะนาทุกครั้งที่ผมโดน กิเลสหลอก หรือมารมากวน หรือสิ่งที่ทำไห้ไห้ใจผมหวั่นไหว ผมจึงตั้งใจทำวันนี้ไห้ดีที่สุดอยาคตจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ เเต่ผมเชื่อว่าวันที่ว่าจะมาถึงเเน่ เพราะท่านเตือนเราเสมอ
   
 10. คมศักดิ์

  คมศักดิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2006
  โพสต์:
  790
  ค่าพลัง:
  +886
  ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ สำหรับการปกป้องพิทักษ์รักษาคุ้มครอง แต่นั้น หมายถึงว่าตัวมนุษย์เองก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยการทำความดี รักษาศีลด้วยครับ
   
 11. Lamphas

  Lamphas สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2010
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  เจริญในธรรม

  อนุโมทนาขอมูลมากๆที่สุดคะ..เชื่อมากกว่าล้านเปอร์เซนต์..ว่าท่านนาคราชมีจริงและมีฤทธิ์ทรงอภิญญา..ปัจจัตตังค์คะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSCF8546.JPG
   DSCF8546.JPG
   ขนาดไฟล์:
   596.3 KB
   เปิดดู:
   215
  • DSCF9686.JPG
   DSCF9686.JPG
   ขนาดไฟล์:
   636.5 KB
   เปิดดู:
   204
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 มีนาคม 2011
 12. “*อหิงสกะ*”

  “*อหิงสกะ*” Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2010
  โพสต์:
  141
  ค่าพลัง:
  +52
  ขอบคุณครับ :cool:
   
 13. แม่อ้วน

  แม่อ้วน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  69
  ค่าพลัง:
  +135
  ถึงเวลาเปิดตัวแล้วหรือ อยากให้ช่วยบอกด้วยว่าจะไปหลบภัยได้ที่ไหนบ้างที่เค้าเตรียมการไว้เผื่อ ย้ำอีกครั้งเผื่อคนอื่น และคนที่จะไปอาศัยควรเตรียมตัวอย่างไร ที่จะไม่ไปเดือดร้อนเค้ามากเกินไป และ เส้นทางการเิดินทางควรจะวิ่งทางไหนจากกรุงเทพหรือจากจังหวัดใกล้เคียง ขอบคุณค่ะ
   
 14. 9ศักดา9

  9ศักดา9 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มกราคม 2011
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +3
  ขอบคุณมากๆ สำหรับความรู้ดีๆ ครับ
   
 15. Lue_b18

  Lue_b18 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +1,080
  กลุ่มศรีสุวรรณโคมคำ ก็กำลังเตรียมคนเพื่อการณ์นี้ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 16. เย็นจิต

  เย็นจิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  228
  ค่าพลัง:
  +711
  *** ขนลุกครับ ***

  ขอบวรพระุพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เปล่งรัศมี ตลอดกัลป์ ... สาธุ ...
   
 17. ธิดารัตน์

  ธิดารัตน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  1,939
  ค่าพลัง:
  +4,562
  อนุโมทนาสาธุค่ะ ขนาดท่านพญานาคยังทะนุบำรุงพระศาสนาขนาดนี้
  เราเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเช่นกันเนอะ
   
 18. ampmobile

  ampmobile เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  86
  ค่าพลัง:
  +112
  ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด

  มีสติ คือ ไม่ประมาท

  สิ่งที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ พิสูจน์ไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริง

  เหมือนอย่างอากาศ ท่านมองเห็นอากาศไหม ท่านจับต้องอากาศได้ไหม

  แต่ท่านทั้งหลายก็รู้แก่ใจดี ว่าอากาศมีอยู่จริง..เห็นด้วยอย่างแรง

  เหมือนคลื่นวิทยุ หรือโทรศัพท์ มองไม่เห็น แต่มีอยู่จริง

  จิตและภพภูมิละเอียดอ่อนมากๆลองไตร่ตรองดูเถิดมนุษย์ผู้มีปัญญาทั้งหลายจะได้รู้เห็น
   
 19. nao7310

  nao7310 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +931
  อนุโมทนาค่ะ คงอีกไม่นานกระมังค่ะ ที่เรื่องวุ่นๆ กำลังจะเกิด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรม ใครทำกรรมดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครอง สาธุ สาธุ สาธุ และขออนุโมทนากับกลุ่มท่านนาคราชทั้งหลายที่ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั้งยืนยงครบถ้วนพุทธทำนาย ค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ _/\_
   
 20. ไก่หงส์แดง

  ไก่หงส์แดง Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  78
  ค่าพลัง:
  +88
  มีสติ...รักษาศีล หมั่นภาวนา จะเป็นตายค่อยว่ากันตามกรรมเน้อ
   

แชร์หน้านี้

Loading...