พระครูวุฒิวรคุณ วัดเจริญผล พระผู้ดุจเพชรแท้ที่ซ่อนประกาย

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย vacharaphol, 28 ธันวาคม 2008.

 1. vacharaphol

  vacharaphol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  8,849
  ค่าพลัง:
  +27,129
  ประวัติโดยสังเขป
  พระครูวุฒิวรคุณ
  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญผล

  สถานเดิม

  พระครูวุฒิวรคุณ นามเดิม วุฒิ นามสกุล หลวงกิจจา นามฉายา คุณธมฺโม เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ณ. บ้านเลขที่ 676 หมู่ 1 ต.บางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ บิดาชื่อ นายบุญมา มารดาชื่อนางทรัพย์ ท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกัน ๑๐คน คือ-

  1 . พระครูวุฒิวรคุณ (วุฒิ หลวงกิจจา)
  2. นายนวล หลวงกิจจา
  3. นางพริ้ว หลวงกิจจา
  4. นายวิลาศ หลวงกิจจา
  5. นายบุญถึง ปัญญากา
  6. นางประเทือง ปัญญากา
  7. น.ส.บุญธรรม ปัญญากา
  8. น.ส.อุดม ปัญญากา
  9. นางมณี วจีสัจจะ
  10. นายบุญทิ้ง ปัญญากา

  อุปสมบท

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ณ พัทธสีมา วัดส้มเสี้ยว ต. ท่างิ้ว อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ โดยมีพระครูนิรุติธรรมธร(หลวงพ่อน้อย) วัดส้มเสี้ยว เป็นอุปัชฌาย์ และมีหลวงพ่อพระปลัดบุญเพ็งเป็นพระกรรมวาจารย์(คู่สวด)

  การจำพรรษา

  พ.ศ. 2472-2477 จำพรรษาอยู่ ณ วัดส้มเสี้ยว เป็นจำนวน 6 พรรษา
  พ.ศ. 2478-2534 จำพรรษา ณวัดเจิญผล ต . เจริญผล อ.บรรพตพิสัย 56 พรรษา

  [วิทยะฐานะ

  พ.ศ. 2462 ได้เข้าศึกษากับพระอาจารย์แก่น เจ้าอาวาสวัดมงคลสถิตย์ ต. บางตาหงาย จนอ่านออกเขียนได้
  พ.ศ. 2477 สอบนักธรรมเอก ได้ในสนามหลวง วัดส้มเสี้ยว สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้ทางแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างดี จนสามารถรักษาคนไข้ในสมัยนั้นได้อย่างกว้างขวาง

  งานปกครอง

  พ.ศ. 2478 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจริญผล อ.บรรพตพิสัย
  พ.ศ. 2491 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญผล
  พ.ศ. 2494 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าคณะตำบลบางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย
  พ.ศ. 2501 ได้รับแต่งตั้ง เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทสามัญ

  งานด้านการศึกษา

  พ.ศ. 2476เป็นครูสอนปริยัติธรรมวัดส้มเสี้ยว อ. บรรพตพิสัย
  พ.ศ.2478 เป็นครูสอนปริยัติธรรมวัดเจริญผล อ. บรรพตพิสัย
  พ.ศ. 2491 เป็นเจ้าสำนักเรียนศาสนศึกษาวัดเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย
  พ.ศ. 2505 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ตรวจประโยคธรรมชั้นตรี สนามหลวง
  พ.ศ. 2512 ได้เป็นผู้อุปการะ ณ.ร.ร.ประชาบาลวัดเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย

  งานเผยแผ่

  พ.ศ. 2522 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำ ต. บางตาหงาย


  งานสาธารณูปการ

  พ.ศ. 2478-24-534 ได้ก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถูภายในวัดเจริญผล ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาทิ ก่อสร้าง ศาลาการเปรียญ กุฏิ อุโบสถ ศาลาธรรมสังเวช เมรุ ห้องน้ำ กำแพงรอบวัด วิหารหลวงพ่อน้อย ณ.ร. วัดเจริญผล ซุ้มประตู และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดภายในวัดเจริญผลอีกมากมาย

  พ.ศ. 2515 ได้เป็นประธานควบคุมการก่อสร้าง วัดเขาประตูชัย อ.ขาณุ

  พ.ศ. 2518 ได้เป็นประธานร่วมกับหลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู จัดสร้างศาลาการเปรียญ กุฏิ พระพุทธรูปปางประธานพร และอื่นๆอีกมากภายในวัดสี่แพง อ. บรรพตพิสัย

  พ.ศ.2528 เป็นประธาน ก่อสร้างสำนักสงฆ์ วัดโพธิธรรมคุณาราม อ. บรรพตพิสัย

  สมณ ศักดิ์

  พ.ศ. 2493 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสมุห์ ในฐานานุกรม ของพระครูนิรุติธรรมธร (หลวงพ่อเฉย)

  พ.ศ. 2506 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นตรี ที่ พระครูวุฒิวรคุณ

  พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูชั้นโทตามนามเดิม

  ปฏิปทา และศีลาจารวัตร

  พระเดชพระคุณพระครูวุฒิวรคุณ เป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโน มีปฏิปทาและศีลาจารวัตร เป็นที่น่ายกย่องและความเคารพรักของสาธุชนทุกชั้นทั้งพระภิกษุ สามเณรและญาติโยม มีอัธยาศรัยนุ่มนวล สุภาพอ่อนโยน เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวท่าน อยู่ในตำแหน่งฐานะใดๆ ก็เหมาะสมกับฐานะนั้นๆ กล่าวคือ อัตตสัมมาปณิธิธรรมเป็นวัตรปฏิบัติ เป็นบุตรที่ดีของวงศ์ตระกูล เป็นศิษย์รักของครูบาอาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ดีของศิษย์ สงเคราะห์ญาติอยู่เป็นนิจ เป็นกัลยาณมิตรแห่งมิตรทั้งปวง เป็นผู้สอนเป็นนักเทศน์ เป็นนักปฏิบัติ ตั้งตน อยู่ในธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ดังปรากฏปฏิปทาที่เด่นๆพอยกเป็นตัวอย่างได้ดังนี้
  ความมั่นคงในหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรม

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อวุฒิวรคุณ ได้ปฏิการะเลี้ยงตอบแทนโยมมารดา บิดา เกื้อหนุนมิให้เดือดร้อนตลอดมา จวบจนทั้งท่านทั่งสองชราภาพตราบจนสิ้นชีวิต และได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจอย่างสมเกียรติ

  สำหรับอุปัชฌาย์อาจารย์ หลวงพ่อได้ปรนนิบัติทั้งภาระกิจส่วนตัวและสนองงานในหน้าที่ ไม่มีบกพร่องตลอดจนอายุขัย ของพระอุปัชฌาย์ กล่าวคือหลวงพ่อได้มาอยู่วัดเจริญผล ตั้งแต่หลวงพ่อมีพรรษา 7 โดยเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดของพระครูนิรุตติธรรมทร (หลวงพ่อน้อย) และอุปสมบท ก็ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อน้อย เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีพระปลัดบุญเพ็ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์(คู่สวด) พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ทั้งสองนี้ เป็นแบบฉบับแห่งเนติแบบแผนประเพณีและการคณะสงฆ์เป็นอันมากตลอดชนมายุ

  พระเดชพระคุณพระครูวุฒิวรคุณ จึงนับได้ว่า ได้ครูดีเป็นแม่แบบ หลวงพ่อปฏิบัติภารกิจของศิษย์ที่ดีไม่มีบกพร่อง ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยาก จะเห็นได้ว่า หลวงพ่อได้รับหลวงพ่อปลัดบุญเพ็งซึ่งอยู่จำพรรษาที่วัดส้มเสี้ยว มาอยู่จำพรรษา ณ วัดเจริญผลด้วย และหลวงพ่อปลัดบุญเพ็งอยู่ที่วัดเจริญผลได้ไม่นานก็มรณะภาพลง หลวงพ่อวุฒิ ก็ได้บำเพ็ญกุศลหน้าศพ 7 วัน 50 วัน 100 วัน ณ วัดเจริญผลอย่างสมเกียรติโดยลำดับ นั่นแสดงถึงความตั้งมั่นคงอยู่ในความกตัญญูกตเวทิตาธรรมตลอดมา
  ความดำรงมั่นคงอยู่ในพรหมวิหารธรรม

  หลวงพ่อวุฒิเป็นเอกลักษณ์เป็นเลิศในธรรมข้อนี้ หลวงพ่อเป็นผู้ตั้งความปราถนาดีต่อบุคคลทั่วไป ญาติมิตรศิษย์ใกล้ไกล เมื่อมีปัญหาหลวงพ่อได้ช่วยแก้ไขให้ทุกคนที่มาหาหมดทุกข์ เมื่อประสบความสำเร็จก็ได้ให้กำลังใจพลอยยินดี มอบรางวัลให้จะเห็นได้ จากที่พระลูกศิษย์ท่านสอบเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ คือพระครูศรีนิทัศน์วรพรต (เจ้าคณะ อ. โกรกพระ )และพระมหาชิงชัย วชิรมโน เมื่อหลวงพ่อท่านทราบข่าว ท่านได้เรียกพระลูกศิษย์ให้กลับไปรับรางวัล แสดงว่า ท่านคอยให้ความสนับสนุน และให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาที่หลวงพ่อท่านได้จัดส่งพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในสำนักเรียนทุกแห่ง เมื่อกรณีสุดที่จะแก้ไขไม่ได้ ก็ตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่หวั่นไหว ปฏิปทาข้อนีปรากฏชัดเป็นลำดับต่อมา

  ปฏิปทาในสังคหวัตถุ

  ธรรมปฏิบัติอีกข้อหนึ่ง ที่ยกมากล่าวคือสังคหวัตถุธรรม หลวงพ่อถือปฏิบัติจนเป็นนิสัย กล่าวคือท่านเป็น ผู้ให้ ผู้บริจาคอย่างสม่ำเสมอ จนตลอดชีวิต หลวงพ่อไม่ใช่พระสะสม เป็นผู้เจรจาอ่อนหวานไพเราะ ไม่ทำลายน้ำใจคนมีจิตเป็นกุศลช่วยเหลือการงานร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เป็นประจำ หลวงพ่อได้ปฎิบัติตนต่อผู้อาวุโส และศิษย์ทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิปทาข้อนี้นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอีกประการหนึ่ง
  ด้านวัตถุมงคล

  พระที่ท่านทำขึ้นมาส่วนมากท่านจะทำแจกมากกว่าที่จะออกจำหน่าย ครั้งหนึ่งเคยมีเจ้าของหนังสือพระเครื่องรายหนึ่งมาหาท่านพร้อมที่จะขอนำประวัติท่านและวัตถุมงคลออกเผยแผ่ ท่านได้กล่าวว่า " ท่านไม่อยากที่จะดังอะไร พระท่านไม่มีราคาอะไร ทำแจกญาติโยมเฉยๆให้ไปหาหลวงพ่อพิมพาโน้น " เพราะท่านเป็นสหธรรมมิกกับหลวงพ่อพิมพา เท่าที่ลูกศฺษย์รวบรวมได้มีอยู่จำนวนหนึ่งพระแต่ละรุ่นของท่านล้วนมีประสบการณ์ประจักษ์ชัดให้ได้เห็นจนเป็นที่กล่าขวัญกันในอำเภอบรรพตและในกลุ่มลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดถึงความเป็นพระผู้มีอภิญญาจิตอันแก่กล้า ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องๆที่ได้ยินมาจากผู้ที่ได้ประสบพบเห็นหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดในเหตุการณ์

  เหรียญรุ่นแรกของท่านปี 2506 รุ่นพัดยศ

  เหรียญรุ่นนี้เพื่อนของผู้เขียนได้คล้องเมื่อสมัยเป็นเด็ก เด็กนักเรียนสมัยก่อน จะต้องมีหมออนามัยมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพื่อนผู้เขียนก็เป็นหนึ่งที่ต้องโดนหมอฉีด เมื่อถึงคิวเพื่อนที่จะต้องฉีดยา ปรากฎว่าหมอนำเข็มแทงที่ต้นแขนเพื่อนไม่เข้า ทำอย่างไรก็ไม่เข้า จนต้องขอดูว่าคล้องพระอะไร จึงเห็นเป็นเหรียญพัดยศของหลวงพ่อวุฒิ จึงให้เพื่อนผู้เขียนถอดออกเข็มจึงได้เข้าตามปกติทั่วไปนับว่าอัศจรรย์มากปัจจุบันเพื่อนผู้เขียนเป็นครูสอนนักเรียน ร.ร. บ้านวัง อ. บรรพตพิสัย ชื่อ ครูบุญเลิศ
  เหรียญปี 2520

  ลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อเป็นลูกคนจีนสมัยก่อนแกเป็นขาลุย โดนคัดเลือกได้เป็นทหาร สมัยนั้นทางปราจีนไม่ค่อยสงบตามแนวชายแดนได้ขอเหรียญปี2520 หลวงพ่อวุฒิไป แล้วไปลองยิง ด้วยปืนเอ็มสิบหก ปรากฏว่ายิงไม่ออก เมื่อมีเวลาได้ลากลับมาบ้าน จึงเข้าไปหาหลวงพ่อวุฒิพร้อมเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องการลองเอาพระท่านไปยิง หลวงพ่อท่านจึงต่อว่า ไม่ควรนำพระท่านไปลอง ห้ามลอง เมื่อถึงเวลาอำนาจพุทธคุณจะคุ้มครองเอง ถ้าไม่ถึงคราวตาย ท่านสั่งห้ามเลยตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้านำพระท่านมาลอง ท่านกล่าวแต่ละคำเป็นความจริง วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์นัก ชาวบ้านตลาดเจริญผลรู้จักกันดีในเรื่องนี้
  เหรียญรุ่นรวย (อริยะทรัพย์)

  เหรียญรุ่นนี้ท่านได้บอกให้ลูกศิษย์ไปสร้างขึ้นมาโดยท่านได้ออกแบบเป็นปริศานาธรรมโดยที่เหรียญด้านหนึ่งมีพระพุทธเจ้า ทรงมอบอบรมธรรมให้แก่พระราหุล อีกด้านหนึ่งเป็นรูป หลวงพ่อน้อยมอบบาตรให้หลวงพ่อวุฒิ ซึ่งลูกศิษย์ท่านได้บอกว่าหลวงพ่อทำไมทำแบบอย่างนี้ดูแปลกๆ ท่านจึงอธิบายให้ฟังว่า"พระพุทธเจ้ามอบอริยทรัพย์ 7 ให้พระราหุลอย่างไร หลวงพ่อน้อยก็มอบธรรมให้ท่านได้มีความเจริญในพระศาสนาอย่างนั้น ซึ่งท่านไม่ได้เทียบตนเสมอท่านแต่ท่านหมายถึงว่าความเป็นพระที่ได้มาเพราะอุปัชฌาย์ท่านคือหลวงพ่อน้อยมอบให้นั้นเอง เหรียญนี้ดีทางโชคลาภเมตตาแคล้วคลาด ส่วนมากชาวตลาดเจริญผลมักคล้องเหรียญนี้เพราะท่านเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า"เหรียญรวย"
  พระโมคคัลลา

  เป็นกะลาตาเดียวแกะขึ้นและลงอักขระลงไป คือเมื่อสมัยก่อน เกิดดรคระบาดกันมากเช่นอหิวาห์ตกโรค และภูตผีปีศาจ ต่างช่วงราว 249 กว่าท่านจึงให้พระสร้างขึ้นจากกะลาตาเดียวแลท่านได้จารยันต์ลงไปแจกให้เด็กๆได้คล้องไว้ ปัจจุบันหายากมาแทบไม่มีใครได้เห็น
  พระรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อวุฒิ รุ่นกฐินแม่ทัพ ปี พ.ศ. 2529

  รูปหล่อรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรก และได้บรรจุผงที่ท่านลบเองและเกศาท่านไว้ใต้ฐานพระรุ่นนี้ประสบการณ์ ดีมาก ด้านแคล้วคาดปลอดภัย ทหารแถวพิษณุโลกได้ไปบูชาเยอะ เพราะสมัยปี 2529 แม่ทัพภาคที่ สามมาเป็นประธาน ทอดผ้ากฐิน หลวงพ่อได้แจกไปราว 300 กว่าองค์

  รุ่นเฉพาะลูกศิษย์ที่บวชและสึกกับท่านเรียกว่า รุ่น พระเนื้อว่านสบู่เลือด
  หายากมากครับเนื่องจากท่านเป็นหมอยาและจำพวกว่านท่านเก่งมากท่านได้ทำไว้แจกให้เฉพาะลูกศิษย์ ผู้เขียนวาสนาน้อย ตอนท่านมรณะภาพยังไม่ได้สึก เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ ต้องมาหาที่หมู่เพื่อนซึ่งยังพอได้แบ่งมา ครอบครอง หนึ่งองค์
  http://www.lekpluto.org/bbs/viewthread.php?tid=257&extra=page=1
   

แชร์หน้านี้

Loading...