เรื่องเด่น พระพุทธเจ้าท่านเคยเสวยพระชาติเป็นอะไรกันบ้าง?

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย rachotp, 7 ตุลาคม 2021.

 1. rachotp

  rachotp เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2020
  โพสต์:
  932
  กระทู้เรื่องเด่น:
  126
  ค่าพลัง:
  +14,858
  Z.PNG

  … อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส,
  เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส,
  เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส,
  อยมนฺติมา ชาติ,
  นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวฯ


  … เราคือผู้เลิศของโลก
  เราคือผู้เจริญที่สุดของโลก
  เราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลก
  ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
  บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป


  อ้างอิงที่มาจาก: อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาส เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๒๐๗

  D.PNG

  ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์ท่านท่องเที่ยวในภพภูมิต่างๆ นับแสนโกฏิชาติ เป็นคนบ้าง เทพบ้าง สัตว์บ้าง เท่าที่พบในชาดกเรื่องต่างๆ จำนวน ๕๔๗ เรื่อง...

  B.PNG


  พระโพธิสัตว์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึง ๒๐ อสงไขย หนึ่งแสนมหากัป จำเดิมตั้งแต่ท่านทรงดำริเป็นพระพุทธเจ้า จนถึง ๔ อสงไขย หนึ่งแสนมหากัปสุดท้ายที่เป็นสุเมธดาบส ซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีมามากมายมหาศาล ทรงประกอบคุณงามความดีมากมาย กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า

  A1.PNG

  พระพุทธเจ้าท่านได้เสวยพระชาติต่างๆ ดังนี้


  พรหม ๑ ครั้ง
  พระอินทร์ ๑๗ ครั้ง

  เทวดา ๔๔ ครั้ง
  คือ รุกขเทวดา ๓๐ ครั้ง
  เทวดาทั่วไป ๗ ครั้ง
  เทพบุตร ๓ ครั้ง
  สมุทรเทวดา ๓ ครั้ง
  อากาศเทวดา ๑ ครั้ง

  A.PNG

  มนุษย์ชั้นสูง ๑๘๔ ครั้ง
  คือ จักรพรรดิราชาและพระราชา ๔๔ ครั้ง
  พระโอรสของพระราชา ๒๓ ครั้ง
  พรามหมณ์ พราหมณ์มหาศาล ๓๘ ครั้ง
  อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๑๘ ครั้ง
  ปุโรหิต ๑๘ ครั้ง
  อามาตย์ มหาอามาตย์ ๑๕ ครั้ง
  บัณฑิต ๑๒ ครั้ง
  ราชเสวก ๑๐ ครั้ง
  พระยา ๕ ครั้ง
  ราชครู ๒ ครั้ง
  พนักงาน ๑ ครั้ง
  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๑ ครั้ง

  มนุษย์ทั่วไป ๘๐ ครั้ง
  คือ เศรษฐี บุตรเศรษฐี กฎุมพี ๓๐ ครั้ง
  พ่อค้า ๑๖ ครั้ง
  กุมาร ๖ ครั้ง
  คนจนเข็ญใจ ๔ ครั้ง
  ชาวนา ๓ ครั้ง
  มาณพ ๓ ครั้ง
  จัณฑาล ๓ ครั้ง
  โจรและนายโจร ๓ ครั้ง
  คนสอนช้าง ๒ ครั้ง
  หมองู ๑ ครั้ง
  ช่างทอง ๑ ครั้ง
  ช่างหม้อ ๑ ครั้ง
  ช่างตัดผม ๑ ครั้ง
  นายขมังธนู ๑ ครั้ง
  คนตีกลอง ๑ ครั้ง
  นักเลงสุรา ๑ ครั้ง
  นักกระโดด ๑ ครั้ง
  คนงาน ๑ ครั้ง
  ประชาชนทั่วไป ๑ ครั้ง
  อาจารย์ดีดพิณ ๑ ครั้ง

  มนุษย์ออกบวช ๖๖ ครั้ง
  คือ พระดาบส ๔๐ ครั้ง
  ฤาษี ๒๕ ครั้ง
  ปริพาชก ๑ ครั้ง

  C.PNG

  เดรัชฉาน ๑๑๔ ครั้งแยกเป็น สัตว์ป่า สัตว์บ้าน สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ

  สัตว์ป่า

  วานร วานรเผือกและพระยาวานร ๑๖ ครั้ง
  ราชสีห์ พระยาราชสีห์ ๙ ครั้ง
  เนื้อทรายทอง พระยาเนื้อ ๘ ครั้ง
  ช้าง ช้างแก้ว พระยาช้าง และพระยาช้างเผือก ๗ ครั้ง
  สุนัขจิ้งจอก ๒ ครั้ง
  กวาง กวางทอง ๒ ครั้ง
  พระยาหนู ๒ ครั้ง
  กระบือ ๑ ครั้ง
  กระต่าย ๑ ครั้ง
  กบ ๑ ครั้ง

  สัตว์บ้าน

  ม้า พระยาม้า ๔ ครั้ง
  โค โคอุสภะ ๔ ครั้ง
  สุกร ๑ ครั้ง
  สุนัขบ้าน ๑ ครั้ง

  สัตว์ปีก

  หงส์ พระยาหงส์ หงส์ทอง พระยาหงส์ทอง ๘ ครั้ง
  พระยานก ๓ ครั้ง
  นกกระจาบ ๓ ครั้ง
  นกยูง นกยูงทอง ๓ ครั้ง
  พระยากา ๒ ครั้ง
  นกสุวโปดก ๒ ครั้ง (นกแก้ว หรือนกแขกเต้า)
  พระยาครุฑ ๒ ครั้ง
  พระยาไก่ พระยาไก่ป่า ๒ ครั้ง
  นกดุเหว่า ๒ ครั้ง
  นกหัวขวาน ๒ ครั้ง
  นกกระทา ๒ ครั้ง
  นกจากพราก ๒ ครั้ง
  พระยานกออก ๑ ครั้ง
  นกกาน้ำ ๑ ครั้ง
  นกขมิ้น ๑ ครั้ง
  นกมูลโค ๑ ครั้ง

  สัตว์เลื้อยคลาน

  ตะกวด (เหี้ย) พระยาเหี้ย ๓ ครั้ง
  พญานาค ๓ ครั้ง

  สัตว์น้ำ

  ปลา พระยาปลา ๓ ครั้ง

  ส่วนในอรรถชาดก (ชาตกัฏฐกถา) กล่าวถึงการเสวยพระชาติของพระองค์ไว้เป็นจำนวนมากเช่นกัน


  โดยเฉพาะที่พูดถึงการเสวยพระชาติเป็นสัตว์ถึง ๑๒๓ ครั้ง ในสัตว์ ๓๕ ประเภท ในขณะที่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นชั้นบาลี พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นสัตว์ต่าง ๆ ๑๑๕ ครั้ง ในสัตว์ ๓๖ ประเภท

  จะเห็นว่าการเสวยพระชาติในกำเนิดสัตว์ต่างๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกาบางพระชาติไม่เท่ากัน แต่ในการบำเพ็ญบารมีจริงๆ มากมายกว่านั้นมากๆ เพราะพระองค์ท่านต้องเสวยพระชาติมามากมายจนกว่าบารมีจะเต็มและสำเร็จ...


  E.PNG

  Credit: ขอขอบพระคุณที่มาจาก อรรถชาดก ชาตกัฏฐกถา และ วิเคราะห์การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในนิบาตชาดก
   

แชร์หน้านี้

Loading...