พระอนาคตวงศ์ 10 พระองค์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย Wisdom, 24 มกราคม 2008.

 1. Dragon new

  Dragon new สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +19
  ผมอยากทราบว่าพระอนาคตวงศ์ทั้ง10ตอนนี้อยู่ไหนครับ มีใครทราบไหมครับ
  ผมเข้าใจว่าตอนนี้ท่านทั้ง10เป็นฆราวาสอยู่ใช่ไหมครับ
   
 2. Rama bodhisattva

  Rama bodhisattva Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  158
  ค่าพลัง:
  +61
  ตอบกลับ

  ไม่มีใครทราบหรอกครับ ถ้าบรรดาพระโพธิสัตว์ตัวจริงเหล่านั้นไม่บอก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2016
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,691
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,128
  พระพุทธเจ้าในอนาคต

  พระพุทธเจ้าในอนาคต มีอยู่ ๑๐ พระองค์

  องค์ที่ ๑. พระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า (อดีตคือ พระอชิตะเถระผู้เป็นพระโพธิสัตว์) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๒๙ ต่อพระองค์พระพุทธเจ้าของเรา ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้เพียง ๗ วัน พระวรกายสูง ๘๘ ศอก จะมีพระชนมายุได้๘๐,๐๐๐ ปีพระฉัพพรรณรังสีจะแผ่ไปไกลหมื่นจักรวาล ส่องสว่างตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงภวัคคพรหม

  องค์ที่ ๒. พระรามพุทธเจ้า (อดีตคือ พระเจ้ารามะผู้ประเสริฐ) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๐ พระองค์จะมีพระชนมายุได้ ๙๐,๐๐๐ ปี พระวรกายสูง ๘๐ ศอก พระฉัพพรรณรังสีส่องสว่างตลอดทั้ง กลางวันและกลางคืนเป็นนิจ

  องค์ที่ ๓. พระธรรมราชาพุทธเจ้า (อดีตคือ พระเจ้าปเสนทิโกศล) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๑ มีพระวรกายสูง ๑๖ ศอก พระองค์จะมีพระชนมายุได้๕๐,๐๐๐ ปี พระฉัพพรรณรังสีจะบังเกิดขึ้นเป็นนิจ ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวัน

  องค์ที่ ๔. พระธรรมสามีพุทธเจ้า (อดีตคือ เทวดาผู้มีนามว่าอภิกู) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๒ มีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก พระองค์จะมีพระชนมายุได้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี พระฉัพพรรณรังสีบังเกิดขึ้นจะสว่างดังแสงพระอาทิตย์และพระจันทร์

  องค์ที่ ๕. พระนารทพุทธเจ้า (อดีตคือ พระยาอสุรินทราหู) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๓ มี พระวร กายสูง ๑๒๐ ศอก พระองค์จะมีพระชนมายุได้ ๑๐,๐๐๐ ปี พระฉัพพรรณรังสีบังเกิดขึ้นทั้งกลางคืนและกลางวัน

  องค์ที่ ๖. พระรังสีมุนีพุทธเจ้า (อดีตคือ จังกีพราหมณ์) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๔ มีพระวรกายสูง ๖๐ ศอก พระองค์ จะมีพระชนมายุได้ ๕,๐๐๐ ปี แสงสว่างแห่งพุทธรังสีสว่างไสวในเวลากลางวันเหมือนดังแสงทอง และสว่างไสวในกลางคืนประหนึ่งแสงสีเหลือง

  องค์ที่ ๗. พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า (อดีตคือ สุภพราหมณ์) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๔ มีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก พระองค์จะมีพระชนมายุได้ ๘๐,๐๐๐ ปี พระฉัพพรรณรังสีประดุจดังช่อดอกไม้ ไม่มีความหนาวร้อน ส่องสว่างทั่วไปในสากลโลก

  องค์ที่ ๘. พระนรสีสัมพุทธเจ้า (อดีตคือ โตเทยยพราหมณ์) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๕ มีพระวรกายสูง ๖๐ ศอก พระองค์จะมีพระชนมายุได้ ๘๐,๐๐๐ ปี แสงสว่างแห่งพุทธรัศมี เวลากลางวันมีสีประหนึ่งแก้วมณี กลางคืนมีสีประหนึ่งมีสีทอง เบื้องบนพระเศียรชองพระผู้มีพระภาคเจ้า จะมีเศวตฉัตรอันประกอบด้วยแก้ว๗ประการ ขนาด ๓ โยชน์ลอยอยู่เป็นนิจ

  องค์ที่ ๙. พระติสสสัมพุทธเจ้า (อดีตคือ ช้างนาราคิรี) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๖ มีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก พระองค์จะมีพระชนมายุได้ ๘๐,๐๐๐ ปี พระฉัพพรรณรังสีสว่างทั้งกลางคืนและกลางวัน แสงสว่างจากพระอุณาโลมเป็นประหนึ่งว่าแวดล้อมด้วยเศวตฉัตรนับพัน

  องค์ที่ ๑๐. พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า (อดีตคือ ช้างปาลิไลยยกะ) เป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ ๓๘ มีพระวรกายสูง ๖๐ ศอก พระองค์จะมีพระชนมายุได้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี พระฉัพพรรณรังสีในเวลากลางวันแสงดังแสงสีทอง และในกลางคืนแสงดังแสงสีเงิน.
  :- https://sites.google.com/site/tanakrit56/bthkhwam-reuxng-na-xan/phraphuththcea28phraxngkh
   
 4. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,957
  ค่าพลัง:
  +33,762
  กับป์ นี้ มี ๕ ถ้าตามตำรา
  หาอ่านได้ทั่วไปครับ

  ถ้านอกตำรา ในวงท่านผู้ใช้งาน
  ทางจิตได้ หรือเหล่าเกจิต่างๆ
  จะพบว่ามี ๑๐ ท่านครับ

  ท่านต่อไป คือ ลป. ชื่อย่อ ด
  เว้นอีกท่าน
  ต่อไป. คือ อดีต ลป. ชื่อย่อ ป.
  ผู้ที่มีสัมพันธ์กับ อดีต ลพ. มีชื่อในอดีต จ.อุทัยฯ และก็เว้นอีกท่าน
  ต่อไปคือ อดีตครูบาร์มีชื่อทางเหนือ
  ชื่อย่อว่า ครูบาร์ ศ. เป็นองค์ที่ ๑๐
  และองค์สุดท้ายของกับป์ นี้
  จะตรัสรู้ที่ ภาคเหนือ ที่ๆท่านเคย
  สร้างบารมีไว้ และเป็นท่านเดียวที่จะ
  ตรัสรู้ในประเทศไทยครับ

  คำว่าเว้นอีกท่าน คือ อาจมีท่านอื่น
  มาเบียดได้ครับ

  ปล. นิทานนอกตำรา ฟังหูไว้หู

  และยังมีท่านเหนือโลกอีกหลายท่าน
  ที่ยังมีชีวิตอยู่ และไม่สอนใคร
  และไม่อยากให้ใครรู้ แต่ท่านเหล่านี้
  จะออกมา เมื่อบ้านเมืองมีภัยเท่านั้น

  ท่านเหล่านี้ ท่านสร้างบารมี
  ของท่านมาดีแล้วครับ
   
 5. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  554
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +663
  หลังปีใหม่นี้ไปบำเพ็ญบารมีที่ไหนบ้างครับอาจารย์นพเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ผมว่าจะไปนครพนมอยู่ครับว่าจะไปหาท่านอาจารย์นพเอ่ยถึงท่านแรกนั่นละครับอันนี้มีคนบอกมาครับเผื่อมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในปี62นี่ครับ
   
 6. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,957
  ค่าพลัง:
  +33,762
  คุณทอนเงิน วางแผนไป
  วัดป่าฉัพพรรณรังสี ดีกว่าครับ
  ติดตามในเฟสวัดได้

  ปล ท่านผู้ผลิกนามธรรมเป็นรูปธรรม
  ท่านละสังขารแล้วครับ และถ้าวัดธาตุ
  บังพวน ไม่แน่ใจว่าท่านจะพูดเรื่อง
  พิเศษอยู่หรือเปล่าครับ
   
 7. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  554
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +663
  ขอบคุณอาจารย์นพที่แนะนำครับคือสถานที่ๆจะไปนี้อยู่ภูลังกาครับเป็นที่พักสงฆ์มีคำว่าพุทธภูมิด้วยท่านมากระจายบารมีในรูปลักษณ์ของท่านที่อยู่ท้ายคาถาชินบัญชรครับจิตของท่านไวมากครับท่านมาสงเคราะห์ในเรื่องโรคภัยและสิ่งชั่วร้ายนี่ละครับผมไปมาสองครั้งละครับบารมีท่านสุดยอดจริงๆถ้าแว้นมาทางอุบลก็อย่าลืมทักมานะครับอาจารย์นพ
   
 8. littleyogi

  littleyogi Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +41
  ใครที่พอฟังได้ อยากให้ลองฟังดูครับ ช่วงสั้นๆ เริ่มที่เวลา 1:28:45  วางความรัก หรือ ความชัง ไว้ก่อน ฟังเอาเนื้อความครับ

  ข้อความบางส่วนจากเทศน์

  "พระโพธิสัตว์ที่ประกาศว็อกๆแว็กๆอยู่ตามโลกนี้ ก็ไม่มีใครกล้า ยังทำรูปทำเหรียญแจกกันตะพืดตะพืออยู่ ยังถือว่าไกลน่ะ ถ้าถือว่าไกล เพราะพระโพธิสัตว์ที่แน่นอนแล้วจะทำให้เสียศาสนานี่ ทำไม่ได้หรอก มันรู้สึกหงุดหงิด ไม่สบายใจ มันรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา"
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2019
 9. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  554
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +663
  ผมว่ามันน่าจะนานกว่าเดิมอีกนะครับ
   
 10. littleyogi

  littleyogi Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  32
  ค่าพลัง:
  +41
  ขอโอกาศครับ ถ้าข้อความต่อไปนี้ผิดพลาดประการใดขอให้แนะนำ หรือแจ้งลบด้วยครับ
  ****ผมขอกล่าวถึง ท่านอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต พระโพธิสัตว์ ในกระทู้นี้ ถ้าจะพูดเรื่องธรรมอาจไม่เป็นที่สนใจมากนัก ดังนั้น ผมขอพูดในเรื่องความอัศจรรย์ลึกลับที่ตาเนื้อมองเห็นได้ยาก ใครที่สงสัยในตัวท่านอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต พระโพธิสัตว์ ผมอยากให้ไปถามด้วยตัวเอง จะส่งเป็นคำถามไปที่กรรมการวัด หรือ ไปถามด้วยตัวเองก็ได้ครับ และถามคำที่นี้ครับ " ตอนนี้พระเจ้ากรุงธนบุรี(พระเจ้าตากสินมหาราช) อยู่ที่ไหน? " แล้วท่านจะอัศจรรย์ใจ ขอพูดเท่านี้ก่อนครับ

  ช่วงเวลาที่ 4:23:45 อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต พระโพธิสัตว์ บรรยายถึงเจ้าฟ้าฝางโดนพระเจ้าตากสินมหาราชบั่นคอ บรรยายเหตุการณ์ที่ไม่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มีนาคม 2019
 11. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  554
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +663
  ท่านอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อดีตพระเจ้าตากใครพอเจอท่านบ้างก็เล่าไห้ฟังทีครับ
   
 12. 123ครอบจักรวาล

  123ครอบจักรวาล Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2018
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +117
  กระทู้เงียบจังครับช่วงนี้ มีท่านใดพอมีความรู้ดี ๆ แนะนำเรื่องราวของท่านพระมหาโพธิสัตว์
  เรียนเชิญนะครับ กระทู้จะได้มีสีสัน แบ่งปั่นความรู้ ประสบการณ์ครับ
   
 13. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +9
  ผมว่าสายมารกะดีนะครับ
  ลีลาคงดี
  ศีลธรรมคงเย้ายวนจิตใจน่าดู
   

แชร์หน้านี้

Loading...