มจร.ร่วมม.พุทธศาสนารามัญรัฐ พัฒนาพระสงฆ์มอญ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 12 พฤศจิกายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,973
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,726
  ค่าพลัง:
  +6,457
  0b8a1e0b8a1-e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b899e0b8b2e0b8a3e0b8b2e0b8a1e0b8b1e0b88d.jpg

  วันนี้ (11 พ.ย.) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ เมืองเมาะลำเลิง รัฐมอญ ประเทศพม่า โดยมีชาวพุทธมอญ ทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 รูป/คน นำพระภัททันตะ วันนามหาเถระ ประมุขสงฆ์มอญ ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สาระสำคัญหลัก คือการสืบสาน รักษา และต่อยอดการศึกษา และวิจัยเชิงลึกเกี่ยวพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ การร่วมมือพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาที่สอดรับกับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป การร่วมมือพัฒนาพระภิกษุสามเณร และเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิต และเทคโนโลยีทางการศึกษา

  พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า รัฐมอญ เคยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาก่อน ชนชั้นนำในพื้นที่ต่างๆ ทั้งเชียงใหม่ และเมืองใกล้เคียงมักจะส่งบุตรหลานมาศึกษาหาความรู้แล้วนำกลับไปพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ยังคงปรากฏให้เห็นในพื้นที่ต่างๆ การกระตุ้นและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐใช้ระบบการศึกษายุคใหม่เข้ามาช่วยพัฒนา จะทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง และสังคมสันติสุข ประชาชนมีสัมมาชีพพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/741215
   

แชร์หน้านี้

Loading...