เรื่องเด่น "มนุษย์คือภพภูมิอันล้ำค่า" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 17 มิถุนายน 2021.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  2,363
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,351
  ค่าพลัง:
  +11,606
  0 (1).jpg

  .
  "มนุษย์คือภพภูมิอันล้ำค่า"

  " .. "เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เองจืงมีจิดใจที่เข้าถึงทุกภพทุกภูมิ" เป็นอบายก็ได้ เป็นมนุษย์ก็ได้ เป็นเทพก็ได้ เป็น พรหมก็ได้ "เป็นอริยะก็ได้และก็เป็นได้ในปัจจุบันนี้เอง" ดามสมควรแก่การปฎิบ้ติ

  "เมื่อมาปฎิบ้ติ คืออยู่ในทางแห่งอกุศล อันมิใช่มรรคทางแห่งการพ้นทุกข้โดยส่วนเดียว" ก็เป็นมนุษย์อบาย เป็น มนุษย์นรก มนุษย์เดียรัจฉาน มนุษย์เปรด มนุษย์อสุรกาย "แต่เมึ่อมาปฎิบัติในทางของกุศลน้อยหรือมากขึ้นโดยลำดับ" ก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นมนุษย์มนุษย์ มนุษย์เทพ มนุษย์พรหม ก็เป็นอันสุดโลก

  "เมึ่อละได้คือปล่อยความยึดถือได้ก็เป็นมนุษย์อริยะ ก็เป็นโลกุตตระ ขึ้นไปโดยลำดับ" จนถืงละวางได้หมด ดัดสังโยชน์ได้หมด "ก็เป็นมนุสสวิสุทโธ มนุษย์ที่บริสุทธึ๋"

  ในที่สุดดังที่กล่าวมาแล้ว "ก็เป็นอันว่าได้ปฎิบ้ติในทางของกุศล" ที่เป็นกุศลกรรมบถทางของกุศลตั้งแต่เบื้องด้นขึ้นมาจนถืงที่สุด "นี้เองเป็นมรรค คือทางปฎิบ้ติให้ถืงความดับทุกข์" ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ .. "

  "โลก-เหนือโลก"
  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2021

แชร์หน้านี้

Loading...