มาปฏิบัติธรรมที่"สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล "เขตพระโขนง "หลวงปู่วิริยังค์"

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย vacharaphol, 9 กุมภาพันธ์ 2007.

 1. vacharaphol

  vacharaphol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  8,849
  ค่าพลัง:
  +27,126
  หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
  วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ <!--MsgFile=0-->

  <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=top bgColor=#000000 rowSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#204080 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=left bgColor=#000000 colSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#204080 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>สถาบันพลังจิตตานุภาพก่อตั้งโดยหลวงปู่พระเทพเจติยาจารย์
  (หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ)

  เอกสารศูนย์ฝึกสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ประจำปี 2549
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  โทร/โทรสาร 0-2311-1387 , 0-2741-3552 , 0-2311-3903
  สำรองที่พักได้ที่ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ โทร. 0-2741-7822

  สถาบันพลังจิตตานุภาพก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดผระสงค์ในการเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยท่านคำนึงว่า ชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัตน์เขาได้ลงทุนสร้างวัตถุต่างๆ

  ทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ทั้งสิ้นอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลายทั้งที่อยู่อาศัย และรวมทั้งรถยนต์เรือยนต์ ครื่องบิน ยานอวกาศ สมารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ ก็ย่นระยะการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสบาย หมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ยังทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะไม่สร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่างๆ

  เพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะบ้างมิได้หรือด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้สร้างนครธรรมและเปิดสอนสมาธิให้กับประชาชรเพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะ โดยสร้างเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดทำหลักสูตรครูสมาธิระยะเวลา 6 เดือนให้ประชาชนในการต่อมา <!--MsgFile=1-->

  <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=150 bgColor=#ffffff height=150>[​IMG]
  [SIZE=-2][คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง][/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=top bgColor=#000000 rowSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=left bgColor=#000000 colSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>หลักสูตรครูสมาธิ

  เป็นหลักสูตรสอนสมาธิให้กับประชาชน เพื่อที่จะเป็นครูสอนสมาธิได้ ตามหลักการของพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2540

  ใช้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติพร้อมทั้งนำไปสมัครภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน จึงจะจบหลักสูตร และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้
  บัดนี้นักศึกษาครูสมาธิที่จบหลักสูตรแล้วรวม 17 รุ่น และรุ่นที่ 19 จะปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2549 เริ่มเวลา 13.00น. เป็นต้นไป

  1. ภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น.( สาขาที่เปิดสอนคือ วัดธรรมมงคล,สาขาที่ 1,สาขาที่ 4 )

  2.ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.(สาขาที่เปิดสอนคือ วัดธรรมมงคล, สาขาที่ 2 ,สาขาที่ 4 )

  ในขณะเดียงกันยังมีผู้สนใจการทำสมาธิอีกเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถเรียนตามหลักสูตร เช่น ยุวสาสมาธิ,ชินสาสมาธิ,นิรสาสมาธิ,อัตถสาสมาธิและคณะสสมาธิ เพื่อสอนสมาธิให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยแท้จริง <!--MsgFile=2-->

  <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>หลักสูตรยุวสาสมาธิ

  ให้เยาวชนฝึกทำความสงบแก่จิตใจ โดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อที่เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีลการใช้สมาธิและการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน

  ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเยาวชน และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพหลักสูตร 3 วัน 2 คืน ทั้งในและนอกพื้นที่

  หลักสูตรชินสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง)

  เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้

  1. ชินสาสมาธิ 1 หลักสูตร 1 วัน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00น. ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ

  2. ชินสาสมาธิ2 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

  -คณะประชาชนทั่วไป มี เดือน ละ 1 ครั้ง ปฐมนิเทศวันศุกร์ 19.30น.ปัจฉิมนิเทศวันอาทิตย์เวลา 16.00น.
  -คณะบุคคลหรือหน่วยงาน ข้าราการ นักศึกษาหรือบริษัทต่างๆ ที่จัดมาเป็นคณะ รับได้ตลอดปี

  หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร 3 วัน 2 คืนนั้นจะมีระเบียบปฏิบัติ มีที่พักอย่างดี มีอาหารตารางเรียน และฝึกปฏิบัติในแต่ละวันตามกำหนดเวลา ผู้เข้าปฏิบัติจะถือศีล 5
  การแต่งกายขอให้สุภาพ เรียบร้อย (ไม่จำกัดสี) <!--MsgFile=3-->

  <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=top bgColor=#000000 rowSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=left bgColor=#000000 colSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
  หลักสูตรนิรสาสมาธิ (สมาธิตัดความกังวล)

  หลักสูตร 3 วัน 2 คืน สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้ว และบุคคลทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรมสมาธิเบื้องต้น (ชินสาสมาธิ) 3 ครั้งขึ้นไป หลักสูตรนี้เน้นการปฏิบัติหลักให้ทุกท่านได้ทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง

  เพื่อความก้าวหน้าแห่งการทำสมาธิและเป็นการพัฒนาจิตใจที่สำคัญ ผู้เข้าปฏิบัติต้องถืออุโบสถศีล (ศีล 8)กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง และไปปฏิบัติธุดงค์นอกสถานที่ทุก 3 เดือน (มินิธุดงค์) <!--MsgFile=4-->

  <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=top bgColor=#000000 rowSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=left bgColor=#000000 colSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
  หลักสูตรปุริสาสมาธิ (ทำสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ตน)

  เป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับ ผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูสมาธิได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมดังนี้ การเดินจงกรม
  การทำสมาธิ สวดมนต์และการฟังธรรมเทศนา และไปมินิธุดงค์

  เรียนวันจันทร์- ศุกร์ มี 2 ช่วง คือ

  -ช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00น.

  -ช่วงค่ำเวลา เวลา 18.15-20.15น.
  หลักสูตรอัตถสาสมาธิ (ทำสมาธิเพื่อประโยชน์สูงสุด)

  เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่ และผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆมาแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากจะทำสมาธิแล้วยังได้เรียนธรรมศีลศึกษา ตรี โท เอกพร้อมกันไปด้วย เพื่อจะได้ประโยชน์แก่ตนเอง ทั้งยังได้ทราบหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
  รับสมัครปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าพรรษา
  ขอขอบคุณ

  ข้อมูลที่มีคุณภาพ

  จาก สถาบันพลังจิตตานุภาพ(วัดธรรมมงคล)
  ......ทุกวันพระและวันธรรมสวนะ วันสำคัญทางศาสนา เรียนเชิญ ทุกท่านพร้อมใจ กัน รับศีล 8 หรือ ตั้งใจ รับอุโบสถ ศีล จากพระสงฆ์ หรือ (หน้าพระพุทธ สำหรับศีล 8 )เพื่อตั้งใจ รักษาศีล 8 ในวันพระ เพื่อเป็น พุทธบูชา ธรรม
  บูชา สังฆบูชา ครับ....... <!--MsgFile=5-->

  <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=top bgColor=#000000 rowSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=left bgColor=#000000 colSpan=2><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#222244 border=0><TBODY><TR><TD width=10>[SIZE=-3] [/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
   

แชร์หน้านี้

Loading...