ยันต์มหาเสน่ห์ "หนูกินน้ำนมแมว" และ เหรียญคุ้มภัย คบ.บุญทัน วัดพระธาตุจอมแจ้ง ( 8 พ.ย. 51 )

ในห้อง 'กระทู้เก่า' ตั้งกระทู้โดย ธัมมานุสรณ์, 15 กันยายน 2008.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46
  วันนี้ ( 8 / 10 /51 )

  ขอเชิญติดตามชม

  - ภาพการประกอบพิธีพุทธาภิเษก(เพิ่มเติม)วัตถุมงคลแจกงานกฐิน
  ( หน้าที่ 6 ข้อความที่ 103 )

  - รายละเอียดวัตถุมงคล
  ( หน้า 6 ข้อความที่ 108 )  * * * * * * * * * * * * * *

  ขอเชิญบูชาวัตถุมงคล

  ครูบาบุญทัน (ตัน) อุตตโม

  ( พระครูอุดมขันติคุณ )

  พระอภิญญาจารย์ แห่ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  [​IMG]

  หรือ บริจาคทำบุญปัจจัย
  ( รับพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระโลหิตธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า )​

  ร่วมบูรณะศาสนสถาน วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  อ. เมือง จ. แพร่

  ( ดูข้อความที่ ๑๙ )


  * * * * * * * * * * * *


  [​IMG]


  คำอธิษฐานนมัสการ พระธาตุจอมแจ้ง

  ( ประดิษฐาน พระเกศาธาตุ ๒ เส้น และ พระบรมสารีริกธาตุ หัวแม่มือซ้าย )

  พุทโธ ภะคะวา อะหัง วันทามิ สิระสา

  เทฺว(ทะเว) เกสาธาตุ ปะติฏฐิตา

  เสสะ ปัพพะตัง อะหัง วันทามิ ธาตุโย

  อะหัง วันทามิ สัพพะทา

  อะหัง วันทามิ สัพพะโส

  สะทา โสตถี ภะวันตุเม


  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  วัตถุมงคลที่นำมาให้ทำบุญบูชาทั้งหมดนี้

  * * ได้รับความเมตตา จาก * *

  ครูบามนตรี วัดพระธาตุสุโทน

  อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล(เพิ่มเติม)

  ให้กับคณะของธัมมานุสรณ์ ด้วย

  เพื่อนำมาให้แก่ผู้ร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล

  ของ ครูบาบุญทัน บูรณะ วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  * * * * * * * *

  [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  .............................................

  <O:p</O:pติดต่อสอบถามข้อมูล

  คุณบุญส่ง กัดจิตร ประธานการบอกบุญ 081-604-5240


  <O:p</O:p<O:p


  กรุณาเพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาทครับ


  ท่านที่มีความประสงค์ จะร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล

  สามารถที่จะแจ้งความจำนงค์ในการร่วมบุญได้ในกระทู้นี้


  และ โอนเงินเข้า บัญชี

  นายบุญส่ง กัดจิตร
  บัญชีฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ
  สาขาย่อย มหาวิทยาลัย นเรศวร

  * * * เลขที่บัญชี 6 2 0 0 0 9 9 8 1 7 * * *<O:p</O:p


  เมื่อโอนเงินทำบุญแล้ว
  ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนได้ ในกระทู้นี้<O:p
  หรือ ผ่านทางข้อความส่วนตัวครับ


  แล้วกรุณาโทร แจ้งการโอน หรือส่งข้อความส่วนตัว

  โมทนาครับ


  ....................................
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 ธันวาคม 2008
 2. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  * * * ในครั้งพุทธกาล * * *

  .. เมื่อครั้งที่ องค์สมเด็จพระสมณโคดมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ..
  ... ได้ทรงเสด็จพระพุทธดำเนิน มายังสถานที่ดอยจอมแจ้งแห่งนี้ ...
  ... พร้อมด้วยพระอานนท์ ผู้เป็นพระพุทธอุปัฏฐาก ...

  . . . . . . . . . . . . . . .

  ในขณะนั้น ก็อยู่บนภูเขาที่นี้
  พระพุทธองค์ก็ทรงทอดพระเนตรไปทางไหนก็สว่างไสว
  สมควรจะตั้งศาสนาไว้ พระองค์จึงแย้มพระโอษฐ์
  เจรจากับพระอานนท์ ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ว่า ...

  ... " ดูก่อนอานนท์ ... สถานที่นี้ เป็นที่รื่นรมย์ยินดีมาก
  สมควรเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาของตถาคตต่อไป อีกแห่งหนึ่ง " ...

  เมื่อพระอานนท์เถระผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ได้ยินพุทธดำรัสเช่นนั้นแล้ว ก็กราบทูลขอพระเกศาธาตุกับพระองค์ ว่า ...

  ... " ... ภันเต ภควา .. ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า
  ผู้เห็นกาลไกลตามพุทธวิสัยในอนาคตเบื้องหน้า
  ขอพระพุทธองค์ได้ทรงพระมหากรุณา ประทานพระเกศาธาตุ
  สถาปนาไว้ในที่นี้ เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาแก่เทวดา
  และมนุษย์ทั้งหลายสืบต่อไป ... " ...

  พระพุทธองค์ ทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นลูบบนพระเศียร
  ก็ได้พระเกศา ๒ เส้น เอายื่นให้พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก
  พระอานนท์ก็น้อมรับเอาด้วยกระบอกไม้รวก
  แล้วส่งให้ท้าวโกสียืเทวราช ( คือ พระอินทร์ )

  .......................

  ภายหลัง ก็ทำการก่อพระเจดีย์ครอบไว้สูง ๑๔ วา ๒ ศอก
  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสแก่พระอานนท์ ว่า ...

  ... " ... ผู้ใดมีจิตศรัทธา มาสร้างพระเจดีย์ กุฏิ วิหาร บันไดนาค
  ได้มาทำบุญให้ทานนมัสการสถานที่นี้
  บุคคลนั้นจะได้ผลอานิสงฆ์อันยิ่งใหญ่ไพศาล
  ... ทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า ...
  จะพลันได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน อันใกล้นี้แล

  ผู้ที่จะมาสร้างให้เจริญรุ่งเรือง ให้บูชาท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔
  พระอุปคุตมหาเถระ และ พญานาค แม่ธรณี
  ให้ทำหอ ๒ หลัง ให้มีเครื่องท้าว ๕ ประการ
  และของกินให้ครบบริบูรณ์ มีข้าวต้ม ขนม น้ำอ้อย น้ำตาล
  ช่อผ้าร้อย ตุง(ธง)ร้อยตัว ฉัตรใหญ่ ๔ ใบ มีคันยาว ๔ ศอก
  ให้บูชาเทวดารักษาต้นเกลือ อยู่ทิศใต้ และต้นค่า อย่าให้ขาด
  จะรุ่งเรืองต่อไป ฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล
  พืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะงอกงาม คนทั้งหลายจะอยู่สุขสบาย
  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ... " ...

  ...........................

  ... " ... ดูก่อนอานนท์ .. สถานที่นี้ ต่อไปภายหน้า
  เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว สาวกของตถาคตองค์หนึ่ง
  จะนำเอาอัฏฐิกระดูกหัวแม่มือเบื้องซ้ายของตถาคต
  มาบรรจุไว้ในสถานที่นี้ ให้เป็นที่สักการะไหว้สาของเทวดา
  และมนุษย์ทั้งหลาย ให้เขาได้บรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ...

  ต่อไปภายภาคหน้า จะมีพระยาองค์หนึ่ง
  ซึ่งศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
  จะได้มาสถาปนาบูรณะซ่อมแซมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ... " ...

  [​IMG]


  . . . . . . ...................... . . . . . .
  <!-- / message --><!-- edit note -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กันยายน 2008
 3. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46
  * ได้มีโอกาสสนทนา กับ ลพ.สมคิด ปริสุทโธ *

  ( วันเสาร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ )
  . . . . . . . . . . . . .

  ... ในการที่ได้มีโอกาส ...

  ไปกราบนมัสการพระธาตุจอมแจ้งในครั้งนี้

  มีสาเหตุมาจาก การที่ต้องไปกราบนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดของตนเอง อีกซักครั้ง ที่จังหวัดแพร่เท่านั้น .. จนกระทั่ง เป็นเหตุได้เข้าไปกราบนมัสการทำบุญ กับพระเดชพระคุณครูบามนตรี ธัมมเมธี แห่ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ. เด่นชัย จ. แพร่

  และได้เข้าไปกราบพระธาตุจอมแจ้งเป็นครั้งที่ 2 ด้วย ( หลังจากที่เคยมากราบครั้งแรกแล้ว เมื่อประมาณปี 2548 )

  พระธาตุประจำปีเกิดของผมนั้น คือ พระธาตุช่อแฮ ( ผมเกิดปีขาล วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ ) จึงอยากจะไปกราบทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองซักหน่อย

  ซึ่งก็ได้มีโอกาสไปกราบพระเจ้าทันใจหน้าพระธาตุ แล้วเข้าไปในพระอุโบสถ นมัสการพระประธาน . ทำบุญสร้างกระเบื้องมูงหลังคาพระวิหาร . ถวายตุ๊กตาเสือ บูชาพระธาตุประจำปีขาล แล้วจึงเดินเวียนรอบพระธาตุ สวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บูชาพระรัตนตรัย .

  หลังจากนั้น เนื่องจากยังพอมีเวลาเหลืออยู่บ้าง ก็เลยแวะเข้าไปกราบพระธาตุจอมแจ้งสักหน่อย

  ขณะเข้าไปที่วัดนั้น มีพระดูแลวัตถุมงคลอยู่ แต่ท่านเจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์ไปข้างนอกครับ .. แต่หลวงพี่บุญยงค์ก็เมตตาพาเดินเที่ยวรอบๆวัด อธิบายข้อมูลต่างๆให้เราทราบ(มากเป็นพิเศษ) จนได้รับความรู้สึก "ดีเป็นพิเศษ" กับวัดนี้มาก

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  อีกทั้ง สภาพวัดค่อนข้าง "ทรุดโทรมมาก" เนื่องจากครูบาบุญทัน อดีตเจ้าอาวาสผู้ทรงอภิญญาของวัดพระธาตุจอมแจ้งนี้ ได้ละสังขารไปหลายปีแล้ว การบูรณะปฏิสังขรณ์จึงขาดงบประมาณไปมากมายอยู่

  เป็นการโชคดีอย่างยิ่ง ... ก่อนเดินทางกลับ ... ก็เป็นเหตุบังเอิญที่ท่านเจ้าอาวาส ท่านกลับมาจากกิจนิมนต์ข้างนอกพอดี จึงได้เข้าไปกราบนมัสการ และสนทนากับท่าน ครับ.​


  * * * * * * * * * * * *

  ... บุญส่ง ...
  " นมัสการหลวงพ่อครับ ...
  .. อ .. หลวงพ่อครับ ผมอยากจะเรียนถามว่า ... แต่เดิมนี่ ที่นี่เป็นวัดเก่ามาก่อน หรือว่าครูบาบุญทันท่านมาสร้างใหม่เลยหรอครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... คือว่า มันเป็นยังงี้นะโยม เมื่อก่อนโน้นน่ะ พระพุทธเจ้าท่านเสด็จมากับพระอานนท์ ท่านก็ทรงเห็นกาลไกล ว่าที่นี่จะเป็นที่ๆจะช่วยสืบสานจรรโลงพระศาสนาได้อีกที่หนึ่ง ท่านจึงคิดจะมอบพระเกศาไว้ให้เป็นที่สัการะบูชา อนาคตต่อๆไปจะได้มีผู้มาสร้างเป็นศาสนสถานขึ้นเป็นพุทธานุสติ ท่านบอกว่า ผู้ที่จะมาสรางอะไรๆหรือมาทำบุญที่นี่เนี่ย จะต้องเป็นบุคคลที่มีบุญญาธิการสูง จะมีกษัตริย์มาปกครองและบูรณะค้ำชูสถานที่แห่งนี้

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  ... บุญส่ง ...
  " ... อ๋อ .. งั้นก็แสดงว่า ที่นี่เคยเป็นวัดมาแล้วซิครับหลวงพ่อ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อ่า ใช่โยม คือว่า ท่านพระยาลิไท แห่งกรุงสุโขทัยเนี่ย ท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ท่านมามีสนมเอกอยู่ ๒ ท่านที่แพร่นี่ ชื่อ นางแก๋ว กับนางแมน ท่านก็เลยมาบูรณะสถานที่แห่งนี้

  [​IMG]

  ต่อจากนั้นมา ก็ทิ้งร้างไปนานมาก ไม่ค่อยจะมีใครเขาเข้ามาบูรณะซ่อมแซม ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาทำบุญกันซักเท่าไหร่ด้วย "

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ... เจ้าที่เจ้าทาง และจิตวิญญาณทิพย์ ...

  ... บุญส่ง ...
  " ... คงเป็นเพราะว่า วัดอยู่ไกลมากมังครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... มันก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งแหละนะโยม แล้วอักประการหนึ่งก็คือว่า คนเค้าส่วนใหญ่ก็จะมากันแค่พระธาตุช่อแฮ เพราะว่าเป็นวัดหลวงระดับจังหวัด ทำบุญกันเสร็จก็กลับเลย ไม่ผ่านมาทางวัดนี้มั่ง คนก็เลยไม่ค่อยรู้จัก วัดเราก็ลำบากหน่อย

  อีกอย่างหนึ่ง ก็อาจจะเป็นเพราะว่า เรื่องของเจ้าที่เจ้าทางด้วยละนะโยม ที่ๆนี้มัน... มันพูดยากโยม ถ้าอาตมาบอกไปแล้ว เดี๋ยว... ใครๆเขาก็อาจจะหาว่า มันดู... เว่อร์ๆเกินไปมั่ง ไม่น่าเชื่อมั่ง น่ากลัวมั่งนะโยมนะ ... มันพูดยาก ... "

  ... บุญส่ง ...
  " ... เอ แล้ว แล้วมันยังไงละครับหลวงพ่อ . เอ่อ จะพอเล่าให้พวกผมฟังบ้างจะได้ไหม๊ครับ อยากจะรู้มั่งครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... คือมันยังงี้นะโยมนะ ที่นี่เนี่ย มันเจ้าที่แรง มีจิตวิญญาณประจำถิ่นมากอยู่ มีคนเขาเจอกันเป็นประจำแหละ บางทีคนเขาไม่รู้ ก็นึกว่าผีหลอก แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หลอกหรอก เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้ว เขาคอยปกปักรักษาที่นี่ ไอ้คนมันไปเจอเข้าพอดี มันก็ตกใจ นึกว่าผีหลอก แต่จริงๆไม่ใช่หรอก อาตมาก็เจอบ่อย

  บางคืนนะ อาตมานั่งอ่านหนังสือธรรมะอยู่ในกุฏิองค์เดียวนะ มันได้ยินเสียงคนเดินกันตามทางข้างนอกเนี่ย ดังเชียว เหมือนๆเดินคุยกันมาหลายๆคนงั้นแหละ แต่พอเปิดหน้าต่างออกไปดูนะ เงียบกริ๊บ ไม่มีใครหร๊อก อันนี้ก็แปลกดี ผีๆสางๆ เปรตอะไรพวกนี้ คนเขาก้เจอกันบ่อยนะโยม อาตมาก็เจอมาแล้วเหมือนกัน

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  เขาเป็นเจ้าที่เจ้าทาง คอยอารักขาดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นที่ของพระพุทธเจ้า ท่านมาอธิษฐานเกิดบ่อน้ำทิพย์ขึ้นที่นี่ มีพระเกศาธาตุด้วย พระบรมสารีริกธาตุก็มี เขาจึงต้องมารักษากัน

  [​IMG]

  อีคราวนี้ พอพระเณรคนชาวบ้านเจอกันบ่อยๆเข้า ก็ชักจะกลัวล่ะซิ ไม่กล้าอยู่วัดล่ะ ตอนนี้พระก็มีกันแค่ไม่กี่องค์เอง เณรอีกนิดหน่อย อยู่กันได้ไม่นานหรอก เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปสลับกันอยู่ยังงี้แหละ

  แต่ตัวอาตมาเองก็คิดเสียว่า เรามีจิตบริสุทธิ์ ไม่ใช่ต้องการมาอยู่เพื่อหาผลประโยชน์อะไร อยากจะมาช่วยสืบสานงานพระศาสนาจริงๆ ท่านก็ไม่ทำอะไรเรา เราก็อยู่ไปตามปกติ

  จริงๆแล้วไม่คิดอยากเป็นเจ้าอาวาสอะไรหรอก ไอ้เราน่ะก็อยากจะอยู่แบบสบายๆ จะได้มีเวลาปฏิบัติจิตภาวนามากๆหน่อยใช่ไหม๊ แต่พอครูบาตันท่านเสียแล้ว ชาวบ้านเขาไม่รู้จะเอาใคร เขาก็เลยนิมนต์อาตมาเป็นเจ้าอาวาสต่อเลย เอาก็เอา เป็นก็เป็น ช่วยงานพระศาสนากันไป

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ... ครูบาบุญทัน พระผู้ทรงอภิญญา ...

  ... บุญส่ง ...
  " ... พอสิ้นครูบาตันท่านแล้ว วัดก็เลยทรุดลงซิครับ "

  [​IMG] [​IMG]

  หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... ก็ทำนองนั้นแหละนะ เพราะครูบาตันท่านเก่ง ชาวบ้านเขานับถือกันมาก ของๆท่านี่ เยี่ยมมากเลย คนเอาไปใช้กันแล้วได้ผลดีมาก ท่านเป็นพระที่มีอภิญญาปาฏิหาริย์มากอยู่นะ "

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ... เหรียญคุ้มภัย ...

  บุญส่ง ...
  " ... ของๆท่านนี่ ส่วนใหญ่จะเด่นดังด้านไหนล่ะครับหลวงพ่อ "

  หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... คงกระพัน แคล้วคลาดโยม นี่เด่นดังมาก โดนลูกปืนนี่ยังไม่เข้าเลย ท่านเก่งมากในทางด้านนี้ สักยงสักยันต์นี่เยี่ยมมากๆ เหนียว
  เหรียญของท่านก็เหมือนๆกัน ส่วนใหญ่ก็หนักไปในทางแคล้วคลาด คุ้มกันภัย "

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  มีปาฏิหาริย์ที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงอย่างหนึ่ง ก็ตอนที่ท่านสร้างพระนอนองค์ใหญ่ ...​

  [​IMG]

  ท่านก็ไปยืนคุมงานอยู่ ชาวบ้านก็ขึ้นไปมุงหลังคาสังกะสีข้างบนโน่น
  ก็ปรากฏว่า "สังกะสีแผนหนึ่ง" มันหลุดลงมายังไงไม่ทราบ ไหลลื่นลงมา ... ตรงบ่าของท่านเลย ... สามารถที่จะตัดคอท่านขาดได้เลยล่ะ​

  แต่ปรากฏว่า แทนที่คอท่านจะขาด .. แต่สังกะสีกลับมาขาดเป็น 2 ส่วนซะเอง ..​

  ชาวบ้านกับพระที่ทำงานกันอยู่ก็ตกใจ . พระรูปหนึ่งก็เอะอะร้องตะโกนไปว่า " ท่านเป็นยังไงบ้าง บาดเจ็บอะไรไหม๊ "​

  [​IMG]

  ครูบาบุญทันท่านก็หัวเราะ ยิ้มๆ แล้วก็บอกว่า "จะเป็นอะไรไปเล่า" . แล้วก็เดินเข้ากุฏิไปเลย ... เป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้ชาวบ้านนับถือท่านมาก​

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ... ผ้ายันต์ หนูกินน้ำนมแมว ...

  ... บุญส่ง ...
  " ... เอ่อ แล้วผ้ายันต์หนูกินน้ำนมแมวนี่ล่ะครับหลวงพ่อ "

  [​IMG] [​IMG]

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อ้อ อันนี้นี่ ครูบาตันท่านเขียนอักขระเองเลยนะ จารด้วยมือท่านเองแล้ว แล้วก็เอามาทำเป็นบล็อกยันต์ คนเขาเอาไปใช้กันแล้ว ก็บอกว่าดี เมตตาดี เจรจาค้าขายก็ดี เป็นของเก่าของท่านเลยล่ะ ท่านลงมือเขียนแม่แบบเอง ทำเองเลย

  ท่านก็มาสร้างมาบูรณะอะไรต่างๆในวัดนี้เย๊อะ สร้างศาสนสถาน บันไดนาค นรก สวรรค์ บูรณะบ่อน้ำทิพย์ วิหารเก่า องค์พระเจดีย์ สร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ... มากมายโยม

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  ก็ได้ของๆท่านนี่แหละ ถึงได้เงินเข้าวัด เพราะคนเขาศรัทธาท่านกันมาก ท่านเป็นพระสอบนักธรรม แล้วก็สอนกรรมฐานด้วย "

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ... การบูรณะ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ...

  ... บุญส่ง ...
  " ... ท่านก็คงจะรู้มังครับว่า สถานที่นี้เป็นที่ศักดิ์ เป็นของเก่ามาก่อน ท่านก็เลยมาบูรณะฟื้นฟูที่นี่ "

  หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... ใช่ ๆ ๆ เอ่อ จริงๆแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านก็พยากรณ์เอาไว้นะ ตั้งแต่ท่ท่านมามี่นี่ในสมัยพุทธกาลแล้วล่ะ ว่าจะมีเจ้าพระยามาบูรณะ ซึ่งต่อมาก็เป็นพระยาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย

  หลังจากนั้นก็ล้างไปนาน จนหลวงพ่อครูบาตันท่านมาอยู่ที่นี่ ท่านก็เริ่มบูรณะ คนก็เริ่มเข้ามาหาท่านมากขึ้นเรื่อยๆ เอาเงินเอาปัจจัยมาถวายกัน ท่านก็สร้างไปจนเต็มพื้นที่หมดนี่แหละ

  [​IMG]

  แต่พอสิ้นท่านแล้ว คนก็เริ่มออก วัดก็เลยทรุดมาอีกครั้ง อาตมาก็อยู่ๆช่วยบูรณะซ่อมแซมกันไปนะโยม เอาเท่าที่เราจะพอทำได้แหละ

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  บุญส่ง ...
  " ... วัดก็อยู่ไกลด้วยซิครับ เดินทางมาก็ยาก ผมเองก็เพิ่งมาเป็นครั้งที่ 2 ครับเนี่ย มาครั้งแรกเมื่อสี่ห้าปีก่อนโน่น แล้วก็หายไปเลย

  พอดีช่วงนี้ นึกยังไงไม่ทราบ อยากจะมากราบพระธาตุประจำปีเกิดอีกซักครั้ง เพราะผมเกิดปีขาล เป็นพระธาตุช่อแฮ ไหว้ทำบุญเสร็จก็เลยเข้ามากราบที่นี่ซักหน่อย "

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อือ ๆ ๆ ดีแล้วโยม คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจะมากันหรอก เพราะว่ามันไกล แล้วก็ส่วนใหญ่ไปช่อแฮแล้วก็กลับกันเลยด้วย

  [​IMG] [​IMG]

  อีกอย่างหนึ่งก็คงเพราะว่าพุทธพยากรณ์ด้วยล่ะมั๊ง ที่ว่า สถานที่นี้เป็นที่สำคัญ คนไม่มีบุญจริง หรือบุญไม่ถึง จะไม่มีโอกาสได้มากราบทำบุญที่นี่

  มันก็เลยเป็นผลให้คนไม่ค่อยมีมาที่นี่กัน พาลให้พระเณรแย่ไปด้วย เศรษฐกิจการกินการอยู่ก็พลอยลำบากไปด้วย เพราะคนไม่ค่อยเข้า

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ... กฐินวัดพระธาตุจอมแจ้ง ...

  ... บุญส่ง ...
  " ... ผมเดินๆดูรอบๆสถานที่แล้ว แหม เสียดายจริงๆเลยครับ ท่านสร้างไว้มากมาย แต่ว่า ไม่มีงบประมาณมาบูรณะซ่อมแซม ทรุดโทรมไปมากมายเลย ทั้งวิหารพระเจ้าทันใจก็เก่าแก่แย่แล้ว วิหารเก่าก็โทรมมาก อาคารสถานที่ก็คร่ำคร่ามาก

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]


  เอ่อ เมื่อปีที่แล้วนี่ มีกฐินมาถวายได้เท่าไหร่บ้างเหรอครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... เห่อะ ๆ ๆ โอย โยม อย่าไปนึกถึงมันเลย เนี่ยรู้ไหม๊ ไม่มีเจ้าภาพกฐินมาสองสามปีแล้วเนี่ย มีคนมาทำบุญกันน้อยมากๆ "

  ... บุญส่ง ...
  " ... แล้ว แล้วมันได้ซักเท่าไหร่ละครับหลวงพ่อ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... ฮึ มันจะ จะเอาเป็นตัวเงินจริงๆไม่ได้เท่าไหร่หร๊อก ชาวบ้านเขาร่วมกันทำเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ไม่ให้มันขาดหายไปเท่านั้นเองแหล๊ะ "

  ... บุญส่ง ...
  " ... แล้วมันเท่าไหร่ล่ะครับ ซักหมื่นสองหมื่น พอจะได้ไหม๊ครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... โอ๊ยโยม มันจะได้อะไรขนาดนั้นเล๊า ชาวบ้านเขาแบ่งกันเป็น 2 ส่วนนะ ส่วนเหนือก็มีวัดๆหนึ่ง ส่วนใต้ก็อีกวัดหนึ่ง

  ทางเรานี่ก็ไกลคน ใครๆก็ไม่ค่อยมากัน อย่าไปว่ากันเป็นพันเป็นหมื่นเลยโยม กฐินปีที่แล้วนี่ ได้อยู่แค่ ซักประมาณ เอ่อ ซักหกเจ้ดร้อยเองมั๊งโยม "

  ... บุญส่ง ...
  " ... หา ยังงั้นเลยเหรอครับหลวงพ่อ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... ก็ยังงี้แหละ อาตมาจึงไม่อยากจะหวังอะไรมากมาย เศรษฐกิจมันก็แย่ ไม่อยากรบกวนญาติโยมนัก ก็ทำๆกันไปเท่าที่ช่วยกันได้เท่านั้นแหละนะ "

  ... บุญส่ง ...
  " ... อื้อหือ ยังงี้ผมว่า เอ่อ ผมกับทางคณะ จะขอรับเป็นเจ้าภาพบอกบุญกฐินมาถวายทางวัดในปี 2551 นี้ จะได้ไหม๊ครับหลวงพ่อ

  แล้วก็ ผมก็อยากจะบอกว่า เท่าที่พวกผมลองๆเดินดูรอบๆวัดเเล้วนี่ สภาพทรุดโทรมมากเลยครับ

  ก็อยากจะขอปวารณาตัวเองเลย ขอรับเอาวัดนี้ เป็นวัดที่ผมกับทางคณะจะมาช่วยบูรณะซ่อมแซม เท่าที่จะพอช่วยทำได้ครับ

  ขอปวารณาวัดนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเลย ตลอดไปครับหลวงพ่อ ..."

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]


  เอ่อ หลวงพ่อต้องการเงินบูรณะซ่อมแซมหรือใช้จ่ายอะไรๆในปีนี้ซักเท่าไหร่เหรอครับ ผมจะได้ลองบอกบุญดู ชี้แจงเขาไป ว่าเราจะทำอะไรบ้าง เขาอ่านแล้วเขาสนใจอะไร จะได้ทำบุญมาตามนั้นครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... เอ่อเรื่องนี้ พระจะไปขอญาติโยมไม่ได้หรอกนะ มันผิดวินัยสงฆ์ ก็เป็นอันว่า แล้วแต่โยมก็แล้วกันนะ จะทำยังไงก็ได้ โยมจัดการกันมาได้เลย "


  ... บุญส่ง ...
  " ... หลวงพ่อสะดวกรับกฐินประมาณวันไหนล่ะครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อันนี้ก็ บอกไม่ได้อีกเหมือนกันโยม เอาเป็นว่า ถ้าพวกโยมสะดวกเมื่อไหร่ก็แจ้งทางวัดมานะ เราไม่มีปัญหาอะไรหรอก ตามแต่โยมก็แล้วกัน "

  ... บุญส่ง ...
  " ... ถ้างั้นก็ เดี๋ยวพวกผมจะไปเช็ควันที่อีกทีนะครับ แล้วก็จะแจ้งมาทางหลวงพ่อ เพราะว่าตอนนี้ ผมจะต้องดูวันกฐินของวัดท่าซุงก่อน แล้วก็ยังมีวัดทุ่งหลวงของครูบาธรรมชัยด้วย ที่ไปรับปากท่านมา ว่าจะหาเงินไปช่วยวัดในปีนี้

  แล้วก็วัดครูบาเทือง เชียงใหม่ วัดโขงขาว หลวงพ่อบุญรัตน์ด้วย ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันไหนแน่ เกรงว่าจะชนกันครับ คงต้องเช็คให้แน่นอนอีกที "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... ก็ยังไงก็ได้นะโยม โยมสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรมาบอกอาตมาได้เลย ทางวัดไม่ขัดข้องอะไรหรอก "

  ... บุญส่ง ...
  " ... แต่ว่า เอ่อ ที่ๆผมรับปากไว้หลายๆวัดตอนนี้นี่ ผมมักจะมีอะไรไปแจกทำบุญบ้าง ไม่ทราบว่า ทางวัดจะสะดวกอะไรไปแจกๆกันบ้างไหมครับ

  เมื่อกลางวัน ผมได้เอาเงินส่วนตัวบูชาไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ว่า คิดว่าถ้าจะทำกันขนาดหนักอย่างนี้ มันคงจะไม่พอแจกแน่ครับ

  ถ้าทางวัดมีอะไรจะพอแจกได้บ้าง ผมก็อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อบ้างซักนิดซักหน่อยครับ

  หรืว่า ถ้าทางวัดไม่สะดวก ผมก็คงจะกลับพิษณุโลกก่อน แล้วโอนเงินส่วนตัวมาทำบุญกับทางวัด บูชาไปเลย เอาไปแจกคนทำบุญอย่างนั้นก็ได้ครับหลวงพ่อ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อือ ๆ ๆ ทางเราเองนี่ก็ มีอยู่บ้างนะ โยมไม่ต้องเอาเงินส่วนตัวออกก็ได้ เดี๋ยวอาตมาจะลองๆดูให้ จะเอาไปเลยไหม๊ล่ะ "


  ... บุญส่ง ...
  " ... ก็ดีครับหลวงพ่อ เมื่อกลางวันจ่ายไปซะหมดตัวเลยครับ ถ้าทางวัดมีแจกให้ไปก่อนได้ ผมก็จะขอรับไปเลย แล้วรวบรวมปัจจัยทั้งหมดมาถวายพร้อมกันทั้งหมดในวันกฐินปีนี้เลยครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... เออ ๆ ๆ ได้ เดี๋ยวอาตมาจะไปดูๆให้นะ มีของเก่าอยู่บ้างพอสมควร ที่ท่านครูบาตันท่านสร้างไว้ ทั้งผ้ายันต์แล้วก็เหรียญ หลายอย่าง เดี๋ยวรอก่อนนะ จะไปดูให้ "


  ................. หลวงพ่อสมคิด ท่านไปดูของในกุฏิ ..............  ... เรื่องของ "ความฝัน" ของท่านเจ้าอาวาส ...

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อือมม .. โยม อาตมา มีเรื่องนิมิตฝันแปลกอยู่อย่างนึงนะ เพิ่งฝันเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมานี่เองแหละ "

  ... บุญส่ง ...
  " ... ฝันว่ายังไงเหรอครับหลวงพ่อ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อาตมาฝันไปว่า อาตมากำลังอยู่เดินๆอยู่ในวัดนี่แหละ แล้วก็มองไปเห็นช้างเผือก 3 ตัว มันเดินมาจากทางทิศใต้ เข้าเขตวัดทางทิศตะวันออก

  [​IMG]

  เป็นช้างเผือกพม่า ไอ้ตัวนำนี่ ตัวใหญ่ งามันสวยมากเลย ส่วนอีกตัวก็ตัวเล็กหน่อย เป็นช้างเด็กๆ สีมันออกดำๆนะ "

  ... บุญส่ง ...
  " ... เอ เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเป็นช้างผือก 3 เชือกไม่ใช่เหรอครับ แล้วทำไมหลวงพ่อบอกว่ามันดำละครับ ผม ผม ไม่เข้าใจ"

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... ก็ยังงี้แหละโยม ในฝันน่ะ เรารู้ว่ามันเป็นช้างเผือกนะ แต่ว่ามันออกจะดำๆหน่อย ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไอ้ตัวน้อยเนี่ยนะ "


  ... บุญส่ง ...
  " ... แล้วอีกตัวล่ะครับหลวงพ่อ มันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อาตมาว่า มันน่าจะเป็นตัวเมียนะ หน้าตามันขาวๆหน่อย "

  ... อลิสา ...
  " ... หือ อ อ ... "

  ... บุญส่ง ...
  " ... ช้าง 3 เชือกนี้ มันมากันทำไมหรอครับหลวงพ่อ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เห็นมันเดินๆตามกันมา 3 ตัว เข้ามาในเขตวัด อาตมาก็เดนเข้าไปหามัน

  มันก็แปลกนะ อาตมายังนึกสงสัยเลย ว่า เอ นี่มันช้างแสนรู้รึเปล่าเนี่ย

  มันยืนด้วยขาหลังทั้ง 2 ขาได้ด้วย แล้วก็เอาขาหน้า 2 ขาพนมมือ ยกงวงขึ้นไหว้อาตมาทั้ง 3 ตัวเลย อาตมางงมาก ว่าทำไมมันยืนแบบนั้นได้นะ นึกว่ามันเป็นช้างฝึก ช้างแสนรู้ยังงั้นเสียอีกแน่ะ

  เออ .. ก็ไม่รู้เหมือนกันเน๊าะ ว่ามันจะแปลความหมายว่าอะไร "

  ... บุญส่ง ...

  " ... เอ แล้วยังงี้ มันจะแปลว่าอะไรล่ะครับหลวงพ่อ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... อือม หลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยม รู้แต่ว่ามันเป็นช้างเผือก แล้วมันก็ยืน 2 ขาได้ พนมมือได้ด้วย แปลกมากเลย อาตมาก้ไม่เข้าใจเหมือนกัน

  ก็ไม่เป็นไร เอาเป็นว่าเอาวัตถุมงคลนี้ไปแจกคนทำบุญกันก็แล้วกันนะโยมนะ กำหนดวันได้เมื่อไหร่ก็แจ้งมาให้ทางอาตมาทราบ ทางวัดคงไม่ติดอะไรหรอก ตามแต่ทางโยมจะสะดวกนะ "


  ... บุญส่ง ...
  " ... ครับ ๆ หลวงพ่อ เดี๋ยวยังไงพวกผมคงต้องขอกราบลากลับพิษณุโลกก่อนเลยนะครับ ได้วันแล้วจะกราบเรียนหลวงพ่อครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... ได้เบอร์หลวงพ่อแล้วใช่ไหม๊โยม "


  ... บุญส่ง ...
  " ... ครับผม ได้แล้วครับ หลวงพี่บุญยงค์ให้มาแล้วครับ "

  ... หลวงพ่อสมคิด ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ) ...
  " ... เอ่อ ๆ ดี ๆ ขอให้โชคดีนะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกประการ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะโยมนะ "


  ... บุญส่ง ...
  " ... ครับหลวงพ่อ ขอกราบนมัสการลาครับ "

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  .................... เดินทางกลับพิษณุโลก ......................

  การเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2551 ที่ผ่านมานั้น ก็ได้ไปกราบนมัสการทำบุญกับ ...

  - ครูบามนตรี ธัมมเมธี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ. เด่นชัย
  - วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล อ. เมือง
  - หลวงพ่อสมคิด วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ. เมือง

  ซึ่งก็ได้ทำบุญ และบูชาวัตถุมงคล (พร้อมทั้งที่ได้รับแจกมา) พอสมควรครับ

  ขากลับ ก็ได้แวะเข้าไปกราบนมัสการครูบามนตรีอีกครั้งหนึ่ง

  เข้าไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่า เราจะขอเป็นเจ้าภาพบอกบุญกฐินวัดพระธาตุจอมแจ้ง โดยได้วัตถุมงคลมาจำนวนหนึ่งแล้ว ( จากทั้ง 3 วัด ) มีความประสงค์ที่จะขอความเมตตาจากท่านครูบามนตรี อธิษฐานจิตให้ด้วย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาไป

  ซึ่งก็ได้รับความเมตตาปราณีเป็นอย่างยิ่งจากท่าน(ตลอดมา) เมตตาอธิษฐานจิตวัตถุมงคลทั้งหมดให้อีกครั้งหนึ่ง เป็นรอบสุดท้าย ก่อนที่จะนำมาให้บูชา นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกฐินวัดต่างๆ ในปี 2551 นี้ครับ .


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 ธันวาคม 2008
 4. Dek_watpa

  Dek_watpa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  2,612
  ค่าพลัง:
  +4,513
  อนุโมทนาครับ วัดนี้อยู่ห่างจากวัดพระธาตุช่อแฮ (วัดประจำจังหวัดแพร่) ไม่ไกลนัก หากไปนมัสการพระธาตุช่อแฮก็อย่าลืมไปที่วัดพระธาตุจอมแจ้งด้วยนะครับ
   
 5. superhonet_2

  superhonet_2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2007
  โพสต์:
  646
  ค่าพลัง:
  +1,066
  นับแต่นี้ไปขอตั้งใจทำนุบำรุงวัดพระธาตุจอมแจ้งอย่างสุดใจและกำลังเลยครับ
  อาจารย์มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะคร้าบ
   
 6. superhonet_2

  superhonet_2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2007
  โพสต์:
  646
  ค่าพลัง:
  +1,066
  พอดีฉุกละหุกนิดหน่อยครับ
  เลยไม่ได้ชวนใครเลย
  แต่รับรองจะมีไปกันอีกหลายรอบแน่ๆครับพี่ป๊อป
   
 7. ครึ่งชีวิต

  ครึ่งชีวิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  4,179
  ค่าพลัง:
  +15,095
  [​IMG] สาธุ ขอรับ
   
 8. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46
  อ้างอิง:
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ กะหล่ำปลี [​IMG]
  โมทนาครับ

  ไปไม่ชวนกันเลยอ่ะ
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  พอดีฉุกละหุกนิดหน่อยครับ
  เลยไม่ได้ชวนใครเลย
  แต่รับรองจะมีไปกันอีกหลายรอบแน่ๆครับพี่ป๊อป
  <!-- / message --><!-- sig -->__________________

  เ ลื อ ก เ กิ ด . . . . เ ลิ ก เ กิ ด

  . . . . . . . . . . . . . . .

  คงจะต้องไปกันอีกหลายครั้งแน่นอน

  หลวงพ่อสมคิด เจ้าอาวาส เมตตาโทรมาหาผมวันนี้ครับ

  ท่านบอกว่า "ยินดีให้การช่วยเหลือเราทุกประการ

  ในการจัดการบอกบุญกฐิน และผ้าป่าบูรณะวัดตลอดไป"

  หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ทางวัดช่วยเหลือ ก็โทรมาได้เลย

  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ก็ได้วางโปรแกรมกันไว้ว่า เราคงจะ ...

  1. ขอเป็นเจ้าภาพกฐินวัดนี้ ทุกปีครับ

  2. อาจจะจัดผ้าป่า "บูรณะวัด" ไปถวายทุก 4 เดือน

  3. น่าจะจัดปฏิบัติธรรมที่วัด อย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง

  4. ... ฯลฯ ...

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ก็คงจะมีของสมนาคุณผู้ร่วมทำบุญ "แบบใหม่ๆ"

  จากทางวัด มาแจกกันเรื่อยๆครับ

  ซึ่งก็คงต้องปรึกษาหารือกับท่านเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่ง

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <!-- / sig -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ตุลาคม 2008
 9. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46

  * * * พระโคอุสุภราช * * *

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ในบริเวณวัดนี้ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั้น ...

  ได้มีถ้ำปรากฏอยู่ถ้ำหนึ่ง และมีวัวตัวใหญ่ตัวหนึ่ง ชื่อว่า อุศุภราช ได้มาพำนักอาศัยอยู่ในถ้ำนั้น และก็มีวิญญาณเจ้าที่รักษาสมบัติอยู่ในถ้ำนั้นอยู่ด้วย

  วัวอุสุภราชนี้ มักจะออกไปกัดกินต้นข้าวของชาวบ้านอยู่เสมอๆ ตามบ้านต้นไคร้ ธรรมเมือง พันเชิง บ้านมุ้ง ป่าแดง หนองแขม และ หนองไร่ บ่อยๆ

  เขตกำแพงรอยพระธาตุจอมแจ้ง ...


  ตามตำนาน กล่าวว่าวัวอุศุภราชที่อยู่ในถ้ำออกไปเยี่ยวรดเป็นแนวเขตกั้นไว้ . คนโบราณจึงได้ก่อกำแพงขึ้นมาตามรอยการเยี่ยวของวัวนั้น จึงมีลักษณะคดโค้งเหมือนวัวเยี่ยวรดไว้ ตราบเท่าทุกวันนี้

  ครั้งหนึ่ง ... ชาวบ้านหนองไร่นี้ ก็ออกไปดูนาของตน จึงได้พบเข้ากับวัวตัวนั้นขึ้น กำลังกัดกินต้นข้าวของตนอยู่

  ชาวนาผู้นั้นก็ได้ไล่ติดตามวัวไปจนถึงถ้ำ จึงได้พบกับวิญญาณของเจ้าที่ที่สิงสถิตย์อยู่ในถ้ำนั้น แปลงกายมาเป็นคนธรรมดาออกมาห้ามไม่ให้ชาวนาเข้าไปในถ้ำนั้น เพราะกลัวจะเป็นอันตราย

  จึงบอกให้ชาวนารออยู่นอกปากถ้ำก่อน แล้วก็ไปเอาขมิ้นใส่ลงในถุงให้ เพื่อเป็นการตอบแทนต่อค่าเสียหายข้าวกล้านั้นๆ

  แล้วให้ชาวบ้านรีบกับไปบ้านโดยเร็ว ชาวนาที่ถือถุงขมิ้นมานั้นไกลพอสมควร และ เห็นว่าขมิ้นนั้น ที่บ้านของตนก็มีมาก จึงได้เอาขมิ้นทิ้งออกเสียบ้างส่วนหนึ่งเหลือเพียงนิดหน่อยติดถุง

  แต่พอกลับมาถึงบ้านแล้ว ได้เอาขมิ้นมาดูปรากฏว่า ขมิ้นนั้นกลับเป็นทองคำทั้งหมด

  เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นแล้ว ตนก็รีบวิ่งกลับไปดูขมิ้นที่ตนทิ้งไว้ แต่ก็ไม่ได้พบอะไรเลย บ้านของชาวนาที่ไล่วัวมาถึงถ้ำนั้น ...

  จึงได้ชื่อว่า บ้านหนองไร่ มาจนทุกวันนี้ เพราะได้ไล่วัวอุศุภราชตัวนั้นแล

  ถ้ำนั้น ภายหลังมีทั้งจ้าวนายและชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างเจดีย์ปิดปากถ้ำเอาไว้ เพื่อไม่ให้จิตวิญญาณเจ้าที่และวัวอุศุภราช มารบกวนชาวบ้านต่อไป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กันยายน 2008
 10. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46
  * * * พระยาลิไท ทรงมาบูรณะ * * *

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  กาลเวลาได้ล่วงเลยมานานหลายร้อยปี องค์พระเจดีย์ก็ได้ชำรุดทรุดโทรมลงมา เนื่องจากถูกภัยธรรมชาติและภัยสงคราม

  ต่อมา ... เมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ประมาณ พ.ศ.๑๙oo ปีเศษที่ลาวงมาแล้ว ก็ได้มีพระยาองค์หนึ่งชื่อว่า พญาลิไท เป็นผู้ปกครองราชอาณาจักรลานนาไทย

  พระองค์ท่านเป็นผู้มีพระราชหฤทัยเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกล้ายิ่งนัก อีกทั้งทรงได้ทราบมาว่า วัดวาอารามต่างๆซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือ มีชำรุดทรุดโทรมเสียหายมากเนื่องจากถูกยุทธสงครามไปเป็นจำนวนมากมายนัก

  จึงมีพระดำริในพระหฤทัยไว้ว่า ...

  จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องบูรณะซ่อมแซมให้ดีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพบูชาต่อไป

  ดังนั้น พระองค์จึงยกขบวนรี้พล แลช้างม้า และ ข้าทาสราชบริพารทั้งชายและหญิง พร้อมทั้งทรัพย์สิ่งของเป็นจำนวนมาก เสด็จจากที่ประทับ ณ เมืองศรีสัชชนาลัยอันเป็นราชธานี แห่งอาณาจักรลานนาไทย มายัง "พลนคร" เพื่อปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้มั่นคงถาวร

  พระองค์จึงได้เสด็จมาหลายวัน ...
  ทรงได้พาข้าราชบริพารมาถึง "บ้านกวาง"
  พักแรมอยู่ที่บ้านนั้น ๑ คืน แล้วจึงเสด็จไปถึงจุดหมาย

  แต่คืนนั้นเอง ก็เป็นเหตุบังเอิญอย่างยิ่ง มีการล้มเสียช้างเชือกหนึ่ง ซึ่งได้บรรทุกสิ่งของมา เป็นลักษณะหมอบ หรือ มูบ
  ณ ที่บ้านกวางนั้น จึงได้นามบ้านนั้นว่า"บ้านกวางช้างมูบ" จนถึงเท่าทุกวันนี้ .. พระองค์จึงมีพระบัญชาเฉลี่ยสิ่งของออกไปบรรจุช้างเชือกอื่นต่อไป

  เสด็จมาจวนสว่าง ก็มาถึงยังยังดอยลูกนี้ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านกวาง จึงเรียกดอยนี้ว่า “จอมแจ้ง” หรือปัจจุบันนี้เรียกว่า “พระธาตุจอมแจ้ง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กันยายน 2008
 11. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46
  * * นางแก๋ว นางแมน พระสนมพระยาลิไท * *

  . . . . . . . . . . . . . . .

  พระยาลิไทย ได้พาบรรดาข้าราชบริพาร และสนมเอก พร้อมด้วยบรรดาสนมทั้งหลาย มายังสถานที่แห่งนี้ แล้วให้จัดทำที่ประทับของพระองค์ และพระสนม ณ บนดอยนี้ ... แล้วได้เรียกว่า ...

  “ ศาลานางแก๋ว นางแมน " และโปรดให้ร่วมกันขุดบ่อน้ำใช้ เรียกว่า " บ่อน้ำนางแก๋ว นางแมน ” มาตราบเท่าทุกวันนี้

  เมื่อพระองค์และข้าราชบริพารพักอยู่ที่นี้อยู่พอสมควรแล้ว จึงได้ทรงเสด็จไปยังองค์พระธาตุช่อแฮ เพื่อไปทำการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ ซึ่งก็บรรจุพระบรมธาตุเช่นกัน และได้ทรงสร้างโบสถ์ วิหาร สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จึงได้เสด็จกลับมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุจอมแจ้ง พระอุโบสถ และวิหาร ให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด จึงได้เสด็จกลับไปสร้างอารามแห่งหนึ่ง ตรงที่ช้างล้มเชือกหนึ่ง ชื่อว่า วัดช้างมูบ ปัจจุบันนี้เรียกว่า “วัดกุญชรนิมิต”

  ต่อมาทางวัด ก็ได้จัดสร้างรูป "ช้างมูบ" ไว้ที่นั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวัดตลอดมา

  หลังจากนั้น พญาลิไท ก็ได้ทรงเสด็จกลับไปยังเมืองศรีสัชนาลัย แล้วออกผนวช

  ประวัติตอนหลังจากที่ท่านองค์พญาลิไท ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดองค์พระองค์ธาตุ อุโบสถ วิหารเสร็จแล้ว นางสนมของพระองค์ก็ได้เสียชีวิตลงทั้งคู่ ชื่อว่านางสายฟองแก้ว กับนางสายบัวแมน

  จิตวิญญาณของนางทั้งสอง ก็ได้เข้าไปสิงสถิตย์อยู่ที่องค์พระเจดีย์เก่าหลังวัดนี้ ปิดปากถ้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ไว้อยู่

  เล่ากันมาว่า ...

  บางครั้งนางสายฟองแก้ว นางสายบัวแมน ก็มักจะไปขอหยิบยืม "ฟืม" ของชาวบ้านเพื่อนำมาทอผ้า ถ้าไปยืมตอนเช้า นางก็จะเอามาคืนเย็น ไม่ให้ล่วงราตรี(ข้ามคืน)

  เวลาเอาฟืมมาคืนเจ้าของ สายฟองแก้ว สายบัวแมน ก็จะเอาขมิ้นไปให้เจ้าของฟืม เพื่อเป็นค่าเช่า ๑ ชิ้น ทุกครั้งไป

  มีอยู่ครั้งหนึ่ง ...

  เจ้าของฟืม เอาขมิ้นทิ้งไว้ในตระกร้าฝ้าย พอนางสายฟองแก้ว นางสายบัวแมนกลับเจ้าของฟืมไปดูขมิ้นในตระกร้า ปรากฏว่า ขมิ้นได้เปลี่ยนเป็นทองคำไปทั้งหมด

  ส่วนนางสายฟองแก้ว นางสายบัวแมน เมื่อยังมีชีวิตอยู่นั้น ...
  ก็ได้ร่วมกันสร้างบ่อน้ำใช้เอาไว้บ่อหนึ่ง อยู่ในบริเวณวัด ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขององค์พระธาตุ จึงเรียกชื่อว่า ... บ่อน้ำนางสายฟองแก้ว นางสายบัวแมน


  ส่วนบ่อน้ำทิพย์เก่านั้น กล่าวไว้ว่า ...

  พระพุทธเจ้าเสด็จมารุ่งแจ้งที่นี้ หาน้ำล้างพระพักตร์ไม่ได้ พระองค์จึงได้อธิษฐานเอาน้ำขึ้นมา โดยพระองค์ได้ใช้พระหัตถ์ เจาะลงเป็นบ่อ แล้วน้ำก็ไหลออกมาตามพุทธประสงค์

  น้ำนั้นมีลักษณะใส พระองค์จึงได้ใช้น้ำนั้น บ่อน้ำนั้นมีลักษณะเป็นรูป ๕ เหลี่ยม เท่ากับมือ ๕ นิ้วของพระองค์

  ต่อมาภายหลัง "พระยาดับภัย" ขุดลึกลง ให้มีรูปร่างลักษณะอย่างเดิม แล้วก็ก่ออิฐผสมกับเนื้อปูน บ่อน้ำนั้นมีชื่อเรียกว่า บ่อน้ำทิพย์

  ( คำว่า “จอม” ในภาษาไทยเหนือหมายถึง ภูเขาที่มีอยู่ลูกเดียว มีลักษณะเด่น เช่น จอมปลวก เป็นต้น )
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กันยายน 2008
 12. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46
  * * * * * * * * * * * * * *

  ขอเชิญบูชาวัตถุมงคล


  ครูบาบุญทัน (ตัน) อุตตโม


  ( พระครูอุดมขันติคุณ )


  พระอภิญญาจารย์ แห่ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  หรือ บริจาคทำบุญปัจจัย

  ( รับพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระโลหิตธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ) ​

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  ร่วมบูรณะศาสนสถาน วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  อ. เมือง จ. แพร่

  * * * * * * * * * * * *

  [​IMG]

  ( ประดิษฐาน พระเกศาธาตุ ๒ เส้น และ พระบรมสารีริกธาตุ หัวแม่มือซ้าย )


  * * ได้รับความเมตตา จาก * *

  ครูบามนตรี วัดพระธาตุสุโทน

  อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล(เพิ่มเติม)

  ให้กับคณะของธัมมานุสรณ์ ด้วย

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]

  เพื่อแจก แก่ผู้ร่วมทำบุญ บูชาวัตถุมงคล

  ของ ครูบาบุญทัน อุตตโม

  เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพบุญ "กฐิน" บูรณะ ซ่อมแซม ศาสนาสถาน

  วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ. เมือง จ. แพร่

  - บูรณะองค์พระธาตุ และ พระพุทธรูปประธาน

  - วิหาร และ องค์พระเจ้าทันใจ

  - วิหารเก่า ( ช่อฟ้า ใบระกา ผนังวิหาร ฯลฯ )

  - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  - ศาลานางแก๋ว นางแมน และโคอุสุภราช

  - บันไดนาค ทางขึ้นวัดพระธาตุจอมแจ้ง

  - เมืองสวรรค์ เมืองนรก เปรต

  - สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

  - และ ร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับคณะสงฆ์

  วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ. เมือง จ. แพร่


  * * * * * * * *

  ( รายละเอียด หน้า 6 ข้อความที่ 108 )

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 ตุลาคม 2008
 13. krungkring

  krungkring สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +7

  2. เหรียญไข่ รมดำ ... " พระครูอุดมขันติคุณ " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาอำนาจ คุ้มครอง ป้องกันภัย )

  ... บูชา ๙๙ บาท ...


  [​IMG]

  5. ผ้ายันต์มหาเสน่ห์ ... " หนูกินน้ำนมแมว " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภ เจรจาค้าขายดี )

  ... บูชา ๙๙ บาท ...


  [​IMG]


  .................................

  ขอจองนะครับ

  อย่างล่ะ 1 ชุด

  โอนเงินเเล้วจะเเจ้งให้ทราบ
   
 14. krungkring

  krungkring สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  14
  ค่าพลัง:
  +7
  ขอโมทนากับกองบุญด้วยนะครับ

  ..................
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
 15. จิตคิดดี

  จิตคิดดี สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2008
  โพสต์:
  47
  ค่าพลัง:
  +9


  2. เหรียญไข่ รมดำ ... " พระครูอุดมขันติคุณ " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาอำนาจ คุ้มครอง ป้องกันภัย )

  ... บูชา ๙๙ บาท ...


  [​IMG]

  5. ผ้ายันต์มหาเสน่ห์ ... " หนูกินน้ำนมแมว " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภ เจรจาค้าขายดี )

  ... บูชา ๙๙ บาท ...


  [​IMG]


  .................................

  ขอจอง อย่างล่ะ 1 ชุด นะค่ะ

  โอนเงินเเล้วจะเเจ้งให้ทราบทีหลังค่ะ

  จากอ้วนน้อย
   
 16. Tom-Sung

  Tom-Sung สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +0
  ขอจอง รายการด้งต่อไปนี้ครับ
  เหรียญไข่ รมดำ ... " พระครูอุดมขันติคุณ " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาอำนาจ คุ้มครอง ป้องกันภัย )  ... บูชา ๙๙ บาท ...


  [​IMG]

  ผ้ายันต์มหาเสน่ห์ ... " หนูกินน้ำนมแมว " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภ เจรจาค้าขายดี )  ... บูชา ๙๙ บาท ...


  [​IMG]

  อย่างละ 1 รายการครับ แล้วจะโอนเงินให้ภายหลังนะครับ

  ขอเรียนถามหน่อยนะครับว่า
  สงสัยว่า ช้างเผือกมีสีดำได้ยังไงครับ งง ^^!​
   
 17. เปาน้อย

  เปาน้อย Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +31
  ขอจองผ้ายันต์หนูกินน้ำนมแมว 1 ผืน
  และ เหรียญไข่ รมดำ1 เหรียญค่ะ ขอโมทนาบุญทุกๆอย่างด้วยนะค่ะ
  ขอให้ทุกๆท่านมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
  แล้วจะโอนเงินให้ทีหลังนะค่ะ  จาก.....แป้นแร้น...ซัง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กันยายน 2008
 18. ธัมมานุสรณ์

  ธัมมานุสรณ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  691
  ค่าพลัง:
  +46
  ...........................

  ส๊า ... ธุ

  ขอโมทนากับทุกๆคนด้วยครับ

  ............................
   
 19. mazawa_j

  mazawa_j สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +3
  . ผ้ายันต์ ... " พระสีวลีมหาลาภ " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาโชค มหาลาภ ค้าขายดี )


  ... บูชา ๙๙ บาท ...

  [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]


  เหรียญไข่ รมดำ ... " พระครูอุดมขันติคุณ " ...


  ( เมตตามหานิยม มหาอำนาจ คุ้มครอง ป้องกันภัย )


  ... บูชา ๙๙ บาท ...  [​IMG]

  5. ผ้ายันต์มหาเสน่ห์ ... " หนูกินน้ำนมแมว " ...


  ( เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภ เจรจาค้าขายดี )


  ... บูชา ๙๙ บาท ...  [​IMG]

  ร่วมทำบุญตามรายการดังกล่าว แล้วจะโอนเงินค่ะ
  โมทนาค่ะ
   
 20. mazawa_j

  mazawa_j สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +3
  ผ้ายันต์ ... " ม้าชมนางเมตตามหาเสน่ห์ " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภ เจรจาค้าขายดี )


  ... บูชา ๒๙๙ บาท ...

  [​IMG] [​IMG]

  ผ้ายันต์ ... " ทิพยาธร จิ้กจก เมตตามหาเสน่ห์ " ...

  ( เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภ เจรจาค้าขายดี )


  ... บูชา ๙๙ บาท ...

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  ขอร่วมทำบุญตามรายการดังกล่าวค่ะ
  โมทนาบุญค่ะ
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...