*** ยุคศิวิไลซ์ ****

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย หนุมาน ผู้นำสาร, 7 มกราคม 2020.

 1. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ถึง ครูอาจารย์ทุกท่าน ****

  ท่านต้องรักษาสัจจะ
  รักษาวาจาคำพูดของตนเอง
  ครูอาจารย์ จะต้องเป็นแบบอย่าง
  เป็น ผู้มีสัจจะ ให้ลูกศิษย์ทำตาม
  ความเจริญจึงจะเกิดขึ้นไปทั่ว

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 2. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** พรรคสัจจะคนไทย ****

  พูดจริง ทำจริง
  ถือสัจจะ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

  ไม่เล่นการเมือง
  มุ่งมั่นทำประเทศชาติ
  ให้เป็นแดนศิวิไลซ์

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 3. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** พรรคทำไม่ดี ใช้ความรุนแรง ****

  พรรคพวกไหนไม่มีสัจจะ
  ให้หลบไปพิจารณาตนเอง
  เกิดมาชาตินี้จะเอาอะไร?

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 4. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** โรงเรียน ****

  โรงเรียนไหน
  ทำคนให้มีสัจจะ
  โรงเรียนนั้น
  จะเจริญอย่างที่สุด

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 5. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** นักรบมอเตอรไซค์ ****

  ระมัดระวังการลื่นล้ม
  ระวังอารมณ์ตนเอง
  ระวังโดนหลอกใช้งาน
  หมดคุณค่า
  หมดอนาคต

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 6. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** สัจจธรรม ****

  เกิดเป็นคน ไม่เอาสัจจะ
  จะเสียชาติที่เกิดเป็นคน

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 7. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** โอกาส ****

  โอกาส คือ ช่วงเวลาที่ดี
  ไม่ได้มีตลอดไป

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 8. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ปฏิรูปสู่ศิวิไลซ์ ****

  เป้าหมายสูงสุด
  คือ ความสงบสุข
  ถือ สัจจะเป็นผู้นำ
  ใช้ความจริง
  ไม่ใช้ความเห็น
  การคัดสรรบุคคล
  เป็นสิ่งสำคัญเสมอ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 9. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ความศักดิ์สิทธิ์ ****

  อยู่ที่สัจจะ
  ประกาศแล้ว พูดแล้ว ทำจริง
  ดินฟ้าอากาศเป็นสักขีพยาน
  ใครไม่เอาสัจจะ โลกเขาก็ไม่เอาไว้

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 10. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** สองสิ่งสำคัญ ****

  เมตตา กับ สัจจะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 11. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ยุคศิวิไลซ์ ****

  ไม่มีการเลือกตั้ง
  มีแต่การคัดสรร

  ไม่มีพรรคการเมือง
  มีแต่ผู้เชี่ยวชาญตามสายงาน
  ที่ผ่านการคัดสรรคัดกรองมาตลอด
  จนได้รับความศรัทธาจากผู้คน
  และเติบโตเป็นผู้นำในสายงานนั้น

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 12. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ผู้นำผู้บริหารยุคศิวิไลซ์ ****

  เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ
  ความศรัทธาแท้จริง
  มีผลงานความจริงเป็นที่ประจักษ์
  ตั้งแต่เด็กถึงวันที่เป็นผู้นำผู้บริหาร

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 13. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ผ่านเกณฑ์การคัดสรรของชาติ ****

  คนดี มีเมตตา มีสัจจะ
  แกร่ง กล้า สามารถสูง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 14. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ผู้นำแดนศิวิไลซ์ ****

  เป็นผู้มอบรางวัล
  เสริมคุณค่าให้กับบุคคล
  ที่กระทำความดีงามอย่างแท้จริงบนโลก

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 15. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** การศึกษาที่ดี ****

  คือ.... สอนให้รู้ว่า
  การศึกษามีผลกระทบในอนาคตอย่างไร....
  ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม สิ่งแวดล้อม
  ประเทศชาติ โลก

  เมื่อเด็กนักเรียนในวันนี้
  เห็นว่าการศึกษานั้นสำคญมาก
  เมื่อเขาโตเป็นผู้นำผู้บริหารในวันข้างหน้า
  เขาก็จะให้ความสำคัญต่อการศึกษาทุกระดับ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 16. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ยามฉุกเฉิน ****

  เมื่อ "ระบบการเมือง" ขัดข้อง
  ให้กลับมาใช้ "ระบบราชการ"
  บุคลากรข้าราชการ
  มีข้อมูลทำงานทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว
  จะสามารถทำงานทุกอย่าง
  ได้อย่างต่อเนื่อง ....
  เป็น "ราชการธิปไตย"

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 17. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** สัจจะสายกลาง ****

  ประชาชน -- ราชการ -- พระประมุข
  เดินสายกลาง ด้วยสัจจะ
  สร้างความสงบสุขทุกข์ชีวิต
  ยุคศิวิไลซ์

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 18. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ยุคศิวิไลซ์ ****

  ยึดถือ ...หลักพึ่งการกระทำของตน
  ไม่พึ่งเงินทอง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 19. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** ตัวกระทำการกอบกู้ประเทศชาติ ****

  ยังคงอยู่...
  ใครคิดจะทำลายชาติ
  ให้ถอยกลับไปพิจารณาตนเอง
  เกิดชาตินี้จะเอาอะไรติดตัว

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 20. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,735
  ค่าพลัง:
  +51,701
  *** งานราชการยุคศิวิไลซ์ ****

  เพื่อสร้างความสงบสุข
  ปฏิบัติด้วยสัจจะ
  บริการด้วยสัจจะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   

แชร์หน้านี้

Loading...