รวมปัจจัยอายตนะภายนอก- ที่นำสู่ความสงบภายใน

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 8 สิงหาคม 2023.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,185
  กระทู้เรื่องเด่น:
  992
  ค่าพลัง:
  +70,017


  สังคณิการามสูตร ว่าด้วยภิกษุ
  ผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ {๓๓๙}


  [๖๘] ภิกษุทั้งหลาย

  ๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่๑ ยินดีการคลุกคลี ด้วยหมู่ ประกอบความชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ เป็นผู้ชอบคณะ๒ ยินดีในคณะ ประกอบความยินดีในคณะ จักยินดีในปวิเวก๓ตาม ลำพังได้

  ๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ยินดีในปวิเวกตามลำพังจักถือ
  เอานิมิต แห่งจิต๔ได้

  ๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ถือเอา
  นิมิตแห่งจิต จักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิ๕ ให้บริบูรณ์ได้

  ๔. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้ว จักบำเพ็ญ
  สัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้

  ๕. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญสัมมาสมาธิ๖ให้บริบูรณ์แล้ว จัก
  ละ สังโยชน์ได้

  ๖. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ยังละสังโยชน์ไม่ได้แล้ว จักทำให้
  แจ้งนิพพานได้ ภิกษุทั้งหลาย


  ๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ยินดีการคลุกคลี ด้วยหมู่ ไม่ประกอบความชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ชอบคณะ ไม่ยินดีในคณะ ไม่ประกอบความยินดีในคณะ จักยินดีในปวิเวก ตามลำพังได้

  ๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ยินดีในปวิเวกตามลำพัง จักถือเอานิมิตแห่งจิตได้

  ๓. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ถือเอานิมิตแห่งจิต จักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ ได้

  ๔. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้ว จักบำเพ็ญ สัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้

  ๕. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์แล้ว จักละสังโยชน์ได้

  ๖. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ละสังโยชน์ได้แล้ว จักทำให้แจ้งนิพพานได้


  สังคณิการามสูตรที่ ๔ จบ

  *******************************

  ที่มา https://www.youtube.com/@pratripitaka
   
 2. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,185
  กระทู้เรื่องเด่น:
  992
  ค่าพลัง:
  +70,017
 3. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,185
  กระทู้เรื่องเด่น:
  992
  ค่าพลัง:
  +70,017
  0_nhxEQMgg9pdshGQtit_JHMwlWqQrJU-&_nc_ohc=KXIJPrB8NXgAX9cmdzA&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-3.jpg
   
 4. นโมโพธิสัตโต

  นโมโพธิสัตโต ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ผู้ดูแลเว็บบอร์ด สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  1,159
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +29,709
 5. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,185
  กระทู้เรื่องเด่น:
  992
  ค่าพลัง:
  +70,017
 6. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,185
  กระทู้เรื่องเด่น:
  992
  ค่าพลัง:
  +70,017


  ลักษณะกรรมเข้าที่มาจาก หู ตา จมูก สัมผัส

  ที่มา https://www.youtube.com/@Doo.Jakkapat789
   
 7. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,185
  กระทู้เรื่องเด่น:
  992
  ค่าพลัง:
  +70,017
  เบื้องต้น อย่างหยาบ ---- ภายนอก หมายถึง สิ่งที่มากระทบทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย คือ เสียง รูปหยาบอันเกิดจากธาตุสี่ กลิ่น รส สัมผัสทางกายหยาบที่มีธาตุสี่

  อย่างกลาง คือ คุณธรรมของกายละเอียด หรือภพภูมิที่หยาบกว่าเช่น คุณธรรมของกายทิพย์หยาบ คุณธรรมของเทวดาทั้งหกชั้น คุณธรรมของพรหมหยาบ คุณธรรมของพรหมละเอียด

  อย่างละเอียด คือ กิเลส และอาสวะที่เกิดในจิตภายนอก ที่ใจภายนอก (ขันธ์ห้า )
   
 8. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,185
  กระทู้เรื่องเด่น:
  992
  ค่าพลัง:
  +70,017

  -------

  สิ่งทั้งปวง ฯ หมายถึง สิ่งที่เป็นสังขตธาตุ สังขตธรรม อันปัจจัยในภพสามยังปรุงแต่งได้
   
 9. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,185
  กระทู้เรื่องเด่น:
  992
  ค่าพลัง:
  +70,017
  สมาธิคือความตั้งมั่น
  ไม่ได้ตั้งมั่น..ด้วยความปรุงแต่ง
  แต่เป็นความตั้งมั่นอยู่กับผู้รู้...ความว่าง

  หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล
  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
  จังหวัดสุรินทร์
  งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ๑ ทศวรรษ ประจำปี ๒๕๕๙ เดอะมอลล์ นครราชสีมา วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙

  ?temp_hash=88228b6d2aa52f4c2660663219bd0848.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...