เรื่องเด่น รวมพุทธวจนะธรรมบทมหายานของพระอาจารย์จีนวินยานุการ(เย็นอี่)

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 21 ธันวาคม 2017.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023

  Gold-Buddha-009-1.jpg


  สรรพสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นผู้นำ มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จได้ด้วยใจ ถ้ามนุษย์ทั้งหลายพูด หรือทำด้วยใจชั่ว ความทุกข์ย่อมติดตามตัวเขา เหมือนล้อเกวียนหมุนตามเท้าโคฉะนั้น
  สรรพสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นผู้นำ มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จได้ด้วยใจ ถ้ามนุษย์ทั้งหลายพูด หรือทำด้วยใจบริสุทธิ์ ความสุขย่อมติดตามเขา ดุจดั่งเงาตามตน ฉะนั้น

  พระพุทธวจนะธรรมบทมหายาน คัดจากหนังสือพุทธวจนะมหายานธรรมบทไทย-จีน ของพระอาจารย์จีนวินยานุการ(เย็นอี่)เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น และนาย สุชิน ทองหยวก

  71102700_0_20170602-140657.jpg
   
 2. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  25395739_10215058692250406_3979216606997067261_n.jpg
  ผู้ใดมัวคิดอาฆาตแค้นว่า มันด่าเรา มันขโมยของเรา มันทำร้ายเรา มันชนะเรา เวรของพวกเขาย่อมไม่ระงับ
  ผู้ใดไม่คิดอาฆาตแค้นว่า มันด่าเรา มันขโมยของเรา มันทำร้ายเรา มันชนะเรา เวรของพวกเขาย่อมระงับ

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
   
 3. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  25498120_10215063428128800_7517478519337114596_n.jpg
  ในโลกนี้ แต่ไหนแต่ไรมาเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวร
  แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร ธรรมนี้เป็นของเก่าเป็นกฏธรรมชาติ มีมาแต่โบราณ

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
   
 4. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  25508200_10215074995737983_778754795766202805_n.jpg
  คนทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกตัวว่า พวกเรากำลังพินาศย่อยยับ เพราะวิวาท ทะเลาะเบาะแว้งและทุ่มเถียงกัน
  ส่วนคนฉลาดที่รู้ความจริงในเรื่องนี้ ย่อมไม่ทะเลาะทุ่มเถียงและวิวาทอีกต่อไป

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
   
 5. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  25550073_10215078868314795_1131760938005602608_n.jpg
  มาร(สภาพที่คอยทำลาย) ย่อมสามารถทำลายล้างผลาญ คนที่มองเห็นแต่ด้านสวยงาม ไม่สำรวมระวังอินทรีย์ ไม่รู้จักประมาณในการกินโภชนาอาหาร เกียจคร้าน อ่อนแอ ปวกเปียก เหมือนแรงลมที่โค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงให้ล้มลง ฉะนั้น

  มาร(สภาพที่คอยทำลาย) ย่อมไม่สามารถทำลายล้างผลาญ
  คนที่ไม่มองเห็นแต่ด้านสวยงามอย่างเดียว ผู้สำรวมระวังอินทรีย์ดีแล้ว รู้จักความพอดีในการกินโภชนาอาหาร มีความศรัทธา และ ขยันหมั่นเพียร เหมือนลมที่ไม่สามารถพัดโค่นภูเขาหินได้ ฉะนั้น

  พุทธวจนะธรรมบท มหายาน
   
 6. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  25592153_10215082090555349_4626680166291507368_n.jpg

  คนที่ยังมีกิเลสอาสวะยึดครองใจ ผู้ไม่มีการฝึกตนเอง แลไม่มีความตั้งใจจริง(สัจจะ) ถึงแม้นจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ เขาก็ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัสตร์นั้น
  คนที่หมดกิเลสอาสวะแล้ว มั่นคงในศีล มีการฝึกตนเอง และมีสัตย์ เขาสมควรแก่การครองผ้ากาสาวพัสตร์แท้จริง

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
   
 7. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  ผู้ใดรู้สิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ รู้สิ่งที่เป็นสาระว่าไร้สาระ ผู้นั้นมีความดำริผิดเป็นอารมณ์ ย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ
  ผู้ใดรู้ส่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ รู้สิ่งไร้สาระว่าไร้สาระ ผู้นั้นมีความคิดเห็นชอบ ย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระ

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  25550224_10215095274244933_9213107989777983117_n.jpg
   
 8. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  เรือนที่มุงไม่เรียบร้อย ฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใด ราคะกำหนัด ย่อมรั่วรดจิตที่ไม่อบรมฝึกหัดได้ ฉันนั้น
  เรือนที่มุงเรียบร้อย ฝนไม่รั่วรดได้ฉันใด ราคะกำหนัดย่อมรั่วรด ใจที่อบรมเป็นอย่างดีไม่ได้ ฉันนั้น

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  25659764_10215095314005927_904255551634459741_n.jpg
   
 9. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  คนทำชั่วย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ตายไปแล้วย่อมเศร้าโศกในโลกหน้า คนทำชั่วย่อมเสร้าโศกในโลกทั้งสอง คนทำชั่วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนยิ่งนัก เมื่อมองเห็นแต่กรรมอันเศร้าหมองของตน
  คนทำดีย่อมแช่มชื่นใจเบิกบานใจในโลกนี้ ตายไปแล้ว ย่อมแช่มชื่นเบิกบานใจในโลกหน้า คนทำดีย่อมเบิกบานแช่มชื่นใจในโลกทั้งสอง คนทำดีบันเทิงใจ เบิกบานใจยิ่งนักเพราะมองเห็นแต่กรรมบริสุทธิ์ของตน

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  25508208_10215102235258954_1612913372623379006_n.jpg
   
 10. linda@kayan

  linda@kayan อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ทำให้เราเสียใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  21
  ค่าพลัง:
  +46
  สาธุ
   
 11. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  1. คนทำชั่วย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ครั้นตายไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกหน้า เขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง เมื่อคิดได้ว่าตนทำแต่กรรมชั่ว ตายไปเกิดในทุคติ ยิ่งเดือดร้อนหนักขึ้น
  2. คนทำดีย่อมสุขในในโลกนี้ ครั้นตายไปแล้ว ย่อมสุขใจในโลกหน้า เขาย่อมสุขใจในโลกทั้งสอง เมื่อคิดได้ว่าตนทำแต่บุญกุศล ย่อมสุขใจ ตายไปเกิดในสุคติ ยิ่งอิ่มใจยิ่งขึ้น
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  25659899_10215112313630907_6230801280681680187_n.jpg
   
 12. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  1. คนทำชั่วย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ครั้นตายไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกหน้า เขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง เมื่อคิดได้ว่าตนทำแต่กรรมชั่ว ตายไปเกิดในทุคติ ยิ่งเดือดร้อนหนักขึ้น
  2. คนทำดีย่อมสุขในในโลกนี้ ครั้นตายไปแล้ว ย่อมสุขใจในโลกหน้า เขาย่อมสุขใจในโลกทั้งสอง เมื่อคิดได้ว่าตนทำแต่บุญกุศล ย่อมสุขใจ ตายไปเกิดในสุคติ ยิ่งอิ่มใจยิ่งขึ้น
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  25659899_10215112313630907_6230801280681680187_n.jpg
   
 13. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  คนถึงแม้ว่าจะกล่าวธรรมที่เป็นประโยชน์มากอยู่ แต่มัวประมาทเสียไม่ทำตามคำสอน ย่อมไม่ได้รับผลจากบวช เหมือนคนเลี้ยงโค นับโคให้คนอื่น
  คนถึงแม้ว่ากล่าวธรรมที่เป็นประโยชน์แม้น้อย แต่ประพฤติสมควรแก่ธรรม ลดราคะ โมหะ โทสะได้รู้แจ้งเห็นจริงมีจิตหลุดพ้น ไม่ยึดมั่นถือมั่น ทั้งปัจจุบันและอนาคต เขาย่อมได้รับผลจากการบวช

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26047483_10215121483100138_3404023188581046495_n.jpg
   
 14. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  ความไม่ประมาท เป็นทางอมตะ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่มีวันตาย ผู้ประมาทถึงมีชีวิตอยู่ ก้เหมือนคนตายแล้ว ฉะนั้น

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26001156_10215121559702053_6154716007833729915_n.jpg
   
 15. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  บัณฑิตรู้เหตุนั้นในข้อแตกต่าง คือข้อแตกต่างระหว่าง ความประมาทกับความไม่ประมาท ดำรงอยู่ในความไม่ประมาท
  จึงยินดีในความไม่ประมาท
  รื่นรมย์ในธรรมที่เป็นแนวทางของพระอริยะ

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  25994915_10215130439644046_386286743046482870_n.jpg
   
 16. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  • ท่านผู้ฉลาดเหล่านั้น หมั่นเพ่งพินิจตามความเป็นจริง มีความเพียรมั่นอยู่เป็นนิจ ย่อมบรรลุจุดหมายอันสูงส่ง(หมายถึงความสำเร็จหรือนิพพานก็ได้-ผู้แปล) เป็นอิสระจากเรื่องผูกมัดทั้งปวง
  • พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26112373_10215138655529438_2766890120912272120_n.jpg
   
 17. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  ยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มีการงานสะอาดบริสุทธิ์ ทำงานด้วยความรอบคอบ ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยชอบธรรม และ ไม่ประมาทแล้ว

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26165328_10215145109570785_3535293729856184401_n.jpg
   
 18. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  กิเลสดั่งห้วงน้ำ ไม่สามารถท่วมได้ซึ่งที่พึ่งใด ผู้มีปัญญาควรสร้างที่พึ่งแก่ตน ด้วยความขยัน ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความสำรวมระวัง และการข่มใจตนเอง

  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  25994670_10215145196332954_327645330431075574_n.jpg
   
 19. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  พวกเธออย่ายอมตกอยู่ในความประมาท อย่ามัวสนุกยินดีในกามคุณ เพราะผู้ไม่ประมาท เพ่งพิจารณาตามเป็นจริง ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26001190_10215151590972816_7279323307201079186_n.jpg
   
 20. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,310
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,023
  คนพาล ทรามปัญญา ยอมตนอยู่ในความประมาทตลอดกาล ส่วนคนฉลาดย่อมรักษาความไม่ประมาท เหมือนรักษาทรพย์สินอันประเสริฐ
  พุทธวจนะธรรมบทมหายาน
  26047257_10215151563372126_4108895754130480501_n.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...