รับตั้งศาลพระภูมิ-เจ้าที่ศาลเทพต่างๆ ทำพิธีขึ้นเสาเอกบ้านและอาคาร,วัตถุมงคล และรับดูฮวงจุ้ยทั่วประเทศ

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย nuttawat_chin, 22 ตุลาคม 2013.

 1. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  12-09-2562
  มาทำพิธีถอนศาลครับ
  เจ้าของจะเปลี่ยนตำแหน่ง ที่ตั้งศาลใหม่ และเปลี่ยนรูปแบบศาลใหม่
  จึงมาทำพิธีถอน เชิญท่านขึ้นสู่เบื้องบนก่อนครับ
  dFNswQJ-NNCnPPISwTee9NgLPg00OaQ2XWToe0ngVXE6pbIRa_h5AZuMcML6cxlR1JdufKbA&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.jpg
  5QIdy7qTG5QMTHrL6zaZsBsKFq7uex5IS0qZ2jKzJl8OIfx0yZiZsdMW7QVMjAvZF0VQDgV7&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.jpg
  ErSHXTTG5VfiD10kjnBafEtfXwOkV6n7rg0bvTVUFgSgmIcAirXt7vn9cp6bQygyp4DT49sU&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.jpg
   
 2. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  วันก่อน ไปดูสนามมวย ต.สุรัตน์ ของเพื่อนร่วมรุ่น ที่ระยอง
  เตรียมจะตั้งศาลครับ
  สนามมวยจัดเตรียมได้มาตรฐานมาก
  เห็นว่าจะมีโครงการเป็นโรงเรียนสอนมวยไทยด้วย ในอนาคต ขอให้ สำเร็จทุกประการครับ

  hnT-L7c_pGqUOoWjUcgVqUvSLPiXs9npoUXgfnpQJ4u2OfJG2b0Cy6AM_dbgcgmpL8rLQT5d&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.jpg
  129u1h00rMhF7L2n5O74ws0mTa0e8OJXVwOVgnoURcyjAKI52gkHB0iFA83EoPeQijluLMNz&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.jpg
  2mAuRxjxU0jzcAt5jUeoHRNj54sEgUQE8jBy__dy6DW3hH6RPf0BvkwDJ-axEl4fvZdoSnU5&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.jpg
  RW6Sa_kEZPKGwJEd2ug59cEYFsinvLRKHzMybv1Z3ZsaKJD1MccuYZlheUkDTucSfoa2f2Yu&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.jpg
   
 3. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

  NTO4-6iUFZCG4870dDR_KLMH1DfHbBJeS0T07pWwVPjVImUPTFBsbKJPV0s7Q7wym4TPV6KU&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.jpg


  -รับดูฮวงจุ้ยบ้าน,อาคารและที่ดินทั่วประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนและวางรูปแบบให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของฮวงจุ้ย

  - รับทำพิธีบวงสรวงปวงเทพเทวา,เทพาจารย์และบรมครูทุกๆท่าน ทุกๆพระองค์
  -เพื่อขึ้นเสาเอกบ้านและอาคาร,
  -เพื่อตั้งศาล,ถอนศาล,
  -เปิดกิจการใหม่, ทำบุญประจำปี
  -ปลุกเสกวัตถุมงคล,
  -งานไหว้ครู เพื่อให้เกิดความเป็นชัยยะมงคลยิ่งๆขึ้นไป

  eI5QqY8DPaRJdn8y3Ukn94vCwTg4uTjjrQoYEptN-Dkyx3xrh_D30J6QynG_CsgK1R62uNmX&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.jpg
  -I0H4EJMwLee7dDqOqPEIwzQ6PJb5q7FOK4YA36-gDHBgL-LVq_iRKXQlQiDyVpN8D3jAXSg&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.jpg
  JibqFN0vhp3gFVtv4Q-YZuvaiiw-DQ2uTN85sok_qdgedoi_s-_biD_tp3h6Aa9PLV_tWlmO&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.jpg

  อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ
  โทร 086-377-3176, 084-122-6913
  ไอดีไลน์ : 0863773176

  ขอบคุณครับ
   
 4. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  ปีที่แล้ว เดินทางลงไปทำพิธีบวงสรวงองค์พ่อให้กับ เทคนิคหาดใหญ่
  ตามคำเชิญของเพื่อน คิดถึงทุกคนครับ

  iALvgNeRbTaXNMIVdi2vMrS-GyA9VoX4FxVdX1aiqH8gaih17LCI5BuZs3qBquBY3rC_gson&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.jpg
  DtwccaxpOIHllk0b02bggnWfH53ymMeYtpjjMh0Aoha887SaWGglzKxXSnbl3yYIZytK5sl0&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.jpg
  REcLjDSLdbj54T-NUB1iNyGwQxeYW5B2LF9RZ7PxaZlO_F-xZVcenJyWj3aBBufrnwd5H28l&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.jpg
  AvNPwQB4Dwayt2G3QhAKlSgZxqxj0X5nqTcxl6ZYjZEvFfkj1T6RQH85rcYhyi_6CuEuhRNr&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.jpg
   
 5. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

  -6iufzcg4870ddr_klmh1dfhbbjes0t07pwwvpjvimuptfbsbkjpv0s7q7wym4tpv6ku-_nc_ht-scontent-fbkk5-7-jpg.jpg


  -รับดูฮวงจุ้ยบ้าน,อาคารและที่ดินทั่วประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนและวางรูปแบบให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของฮวงจุ้ย

  - รับทำพิธีบวงสรวงปวงเทพเทวา,เทพาจารย์และบรมครูทุกๆท่าน ทุกๆพระองค์
  -เพื่อขึ้นเสาเอกบ้านและอาคาร,
  -เพื่อตั้งศาล,ถอนศาล,
  -เปิดกิจการใหม่, ทำบุญประจำปี
  -ปลุกเสกวัตถุมงคล,
  -งานไหว้ครู เพื่อให้เกิดความเป็นชัยยะมงคลยิ่งๆขึ้นไป

  qy8dparjdn8y3ukn94vcwtg4utjjrqoyeptn-dkyx3xrh_d30j6qyng_csgk1r62unmx-_nc_ht-scontent-fbkk5-3-jpg.jpg
  4ejmwlee7ddqoqpeiwzq6pjb5q7fok4ya36-gdhbgl-lvq_irkxqlqidyvpn8d3jaxsg-_nc_ht-scontent-fbkk5-5-jpg.jpg
  fn0vhp3gfvtv4q-yzuvaiiw-dq2utn85sok_qdgedoi_s-_bid_tp3h6aa9plv_twlmo-_nc_ht-scontent-fbkk5-5-jpg.jpg

  อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ
  โทร 086-377-3176, 084-122-6913
  ไอดีไลน์ : 0863773176

  ขอบคุณครับ
   
 6. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  แจ้งข่าว วันพุธที่ ๒ ตุลาคมนี้ ผมได้ขอทางวัดกล้วย จัดพิธีไหว้องค์อสุรินทราหู ที่วัดกล้วย ถนนกรุงเทพนนท์ ซ.๓

  การบูชาพระราหู จะนำความสำเร็จหรือมีโชคอย่างดีที่สุด ด้วยอิทธิพลของเลข ๘ การบูชาจึงให้ใช้ของดำ ๘ อย่าง, ธูปดำแปดดอก ถวายเไฟหรือเทียนดำ (ที่วัดมีจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมด)
  องค์อสุรินทราหู ท่านเป็นเทพที่มาจากอสูรมาก่อน เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันตร์ จึงได้ปวารณาตัวร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสานา และเรื่องไม่ดี เล่ห์ เหลี่ยม กลโกงต่างๆ ท่านรับทราบดี การมาไหว้ขอพรท่าน จึงช่วยแก้ไขในเรื่องดังกล่าวได้ และจะมีความสำเร็จหรือมีโชคลาภอยู่เสมอ
  การเงิน การลงทุนทุกอย่างจะมีทางรวย ปัญหาที่มีบ้างก็สามารถแก้ไขไปจนเรียบร้อย การประมูลงาน การแข่งขันทางธุรกิจ การค้าต่างๆ มักขอพรให้องค์ราหูช่วยเหลือให้มีชัยเหนือคู่แข่ง
  อีกทั้งคนที่เกิดวันพุธกลางคืน(เกิดหลังหกโมงเย็น) ถือว่ามีท่านเป็นเทพประจำตน หรือคนที่พื้นดวงราหูเข้าเสวยอายุ หรือเข้าแทรกในพื้นดวง ก็ควรหาเวลามาไหว้ราหูครับ

  เริ่ม ๑๘.๐๐ น. ทางวัดจะนำสวดมนต์ นั่งสมาธิภายในอุโบสถ
  ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. จะเริ่มมีพิธีนำไหว้ราหูที่ลานหน้าอุโบสถ พร้อมทั้งขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ทำน้ำมนต์พิธี และเจิมหน้าผากให้ทุกคนที่มาร่วมงาน

  ขอบคุณครับ

  และเช่นเคย หากท่านใดไม่สะดวกมาร่วมงาน แต่อยากร่วมบุญด้วยในครั้งนี้ ก็สามารถโอนปัจจัยตามกำลังมาได้ครับ ผมจะพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมบุญทุกท่านใส่ไว้ในพานครู ตอนประกอบพิธี และเมื่อเสร็จพิธีแล้ว ก็จะได้ยอดปัจจัยทั้งหมด มอบถวายให้กับทางวัดกล้วย เพื่อใช้ในกิจการของวัดต่อไปครับ
  เหมือนเรามาร่วมทำบุญกันเดือนละครั้ง

  โอนมาได้ที่ คุณ ณัฐวรรธน์ ชินบัวสุวรรณ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 0232-780-670 พร้อมเพย์ 084-122-6913

  เชิญร่วมบุญกันครับ

  aZ0bhl3BoXPRGzdWt8PlwUdGgSK7C6MbkOKuPpTbuWmPEuKKlKBhU9MelWynPvxkijr09Sy7&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.jpg
  iDzD4vueS-bh-e7CoOQlC4zWck8y00SOHe0Oo6Jri1k9lZXrMKB0FiXf9CJ6abuz-xsLHaW-&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  แจ้งข่าว วันพุธที่ ๒ ตุลาคมนี้ ผมได้ขอทางวัดกล้วย จัดพิธีไหว้องค์อสุรินทราหู ที่วัดกล้วย ถนนกรุงเทพนนท์ ซ.๓

  การบูชาพระราหู จะนำความสำเร็จหรือมีโชคอย่างดีที่สุด ด้วยอิทธิพลของเลข ๘ การบูชาจึงให้ใช้ของดำ ๘ อย่าง, ธูปดำแปดดอก ถวายเไฟหรือเทียนดำ (ที่วัดมีจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมด)
  องค์อสุรินทราหู ท่านเป็นเทพที่มาจากอสูรมาก่อน เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันตร์ จึงได้ปวารณาตัวร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสานา และเรื่องไม่ดี เล่ห์ เหลี่ยม กลโกงต่างๆ ท่านรับทราบดี การมาไหว้ขอพรท่าน จึงช่วยแก้ไขในเรื่องดังกล่าวได้ และจะมีความสำเร็จหรือมีโชคลาภอยู่เสมอ
  การเงิน การลงทุนทุกอย่างจะมีทางรวย ปัญหาที่มีบ้างก็สามารถแก้ไขไปจนเรียบร้อย การประมูลงาน การแข่งขันทางธุรกิจ การค้าต่างๆ มักขอพรให้องค์ราหูช่วยเหลือให้มีชัยเหนือคู่แข่ง
  อีกทั้งคนที่เกิดวันพุธกลางคืน(เกิดหลังหกโมงเย็น) ถือว่ามีท่านเป็นเทพประจำตน หรือคนที่พื้นดวงราหูเข้าเสวยอายุ หรือเข้าแทรกในพื้นดวง ก็ควรหาเวลามาไหว้ราหูครับ

  เริ่ม ๑๘.๐๐ น. ทางวัดจะนำสวดมนต์ นั่งสมาธิภายในอุโบสถ
  ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. จะเริ่มมีพิธีนำไหว้ราหูที่ลานหน้าอุโบสถ พร้อมทั้งขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ทำน้ำมนต์พิธี และเจิมหน้าผากให้ทุกคนที่มาร่วมงาน

  ขอบคุณครับ

  และเช่นเคย หากท่านใดไม่สะดวกมาร่วมงาน แต่อยากร่วมบุญด้วยในครั้งนี้ ก็สามารถโอนปัจจัยตามกำลังมาได้ครับ ผมจะพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมบุญทุกท่านใส่ไว้ในพานครู ตอนประกอบพิธี และเมื่อเสร็จพิธีแล้ว ก็จะได้ยอดปัจจัยทั้งหมด มอบถวายให้กับทางวัดกล้วย เพื่อใช้ในกิจการของวัดต่อไปครับ
  เหมือนเรามาร่วมทำบุญกันเดือนละครั้ง

  โอนมาได้ที่ คุณ ณัฐวรรธน์ ชินบัวสุวรรณ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 0232-780-670 พร้อมเพย์ 084-122-6913

  เชิญร่วมบุญกันครับ

  hl3boxprgzdwt8plwudggsk7c6mbkokupptbuwmpeukklkbhu9melwynpvxkijr09sy7-_nc_ht-scontent-fbkk5-6-jpg.jpg
  d4vues-bh-e7cooqlc4zwck8y00sohe0oo6jri1k9lzxrmkb0fixf9cj6abuz-xslhaw-_nc_ht-scontent-fbkk5-6-jpg.jpg
   
 8. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  4 ตค. 2562

  วันนี้แวะมาช่วยโครงการดูตำแหน่งตั้งศาลให้ถูกทิศ ถูกตำแหน่ง
  จากตำแหน่งเดิมที่ดูแล้วใช้ไม่ได้ แต่ก็ได้ให้ตำแหน่งที่ดี ถูกต้องให้

  zrAKoay_B4WZguPio9DB3Vm0_EFZHHkSedtaHGyuT3x6vPX-sqqtGLOZjoST2VQRibJPrWYi&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.jpg
  kJIVVTaCWxXdMRexMLoaa4jYHmzmieDn7ozDAqjACiBz77g87NkeTMboCGJOdRK8njvBMO7S&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.jpg
  E3XSHNpDGDO1nP_3t-s9-urb-H6n2monBWkCYZRejb-uJ7jy6ipHskO0QgKxm-ZXTaX6PrLF&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.jpg
  qMbaFw8e01jh7w5JB0vrRkICLoBaPYT5fetIcz8ROB4v9-BRZfD5KFI2HLFICspcefiM3XyM&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.jpg
   
 9. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  5-10-2562

  มาจัดทำพิธีบูชาครู
  โรงเรียนวัดสามเพลง อยุธยา

  9k0UT2HjqpGkb8reTEZM80VuVa33y1hPgBkU8hjScx_Cd1zwik-oahSEWHjajFTwvxaTJqjv&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.jpg
  VhmIaq1jU0wF0tKjHsLTCuy6XQFfUuSeLaPfL7Lw3IQ-C57X1XAsiBvywU9eDQdrpe0C5eX8&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.jpg
  uPLyItALvjkXx5q-IJqqoNnw6T7spWr_xCbmbNPa4JmAVLAsp1Gq8vwWhtZ-Iv1T_im-0Fcp&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.jpg
  JyGSE2TZ9FidPIxwae7-LTDdUduvFOWvLoWEfL0-QqsGsrAFWgkIN1tJMKKTVbfubOvQvyam&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.jpg
   
 10. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  14-10-2562
  แวะมาดูตำแหน่งทำพิธีถอนศาลเดิม
  และตั้งศาลพระพรหม,เจ้าที่ใหม่
  ให้กับหน่วยงานของ ไทยทาเคนนากา

  2sw9KynlXSGX5ObXUto4YgGzcGb3LgiKzXm06Astbp7__ODGzxzkR4qcpFDrxP_3VvzGi9qL&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.jpg
  v4rJlhGyxR99duhhMq7ZmLiMvgCnaBs9iXM1Ck5Lo1wQS8b08Dw_qOIXaYvMOMpnLxEynov4&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.jpg
  IsO4pXH3MCzrHWmumAD45NWHbURUE5tNZk7wuPNmRnAVv7Yy1qb9Lv0THozvfgIGVfJEWsDC&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.jpg
   
 11. nuttawat_chin

  nuttawat_chin เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2013
  โพสต์:
  3,271
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +441
  5-10-2562

  มาจัดทำพิธีบูชาครู
  โรงเรียนวัดสามเพลง อยุธยา

  t2hjqpgkb8retezm80vuva33y1hpgbku8hjscx_cd1zwik-oahsewhjajftwvxatjqjv-_nc_ht-scontent-fbkk5-6-jpg.jpg
  aq1ju0wf0tkjhsltcuy6xqffuuselapfl7lw3iq-c57x1xasibvywu9edqdrpe0c5ex8-_nc_ht-scontent-fbkk5-4-jpg.jpg
  italvjkxx5q-ijqqonnw6t7spwr_xcbmbnpa4jmavlasp1gq8vwwhtz-iv1t_im-0fcp-_nc_ht-scontent-fbkk5-5-jpg.jpg
  e2tz9fidpixwae7-ltdduduvfowvlowefl0-qqsgsrafwgkin1tjmkktvbfubovqvyam-_nc_ht-scontent-fbkk5-4-jpg.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...