ร่วมกันช่วยเหลือเด็กนร. เเละรร.ชุมชนบ้านแม่สะแลป ทั้งทุนการศึกษา อุปกรณ์เรียน & สิ่งของจําเป็น ฯลฯ

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 8 กุมภาพันธ์ 2022.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) เลขที่ 111 หมู่ที่ 19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

  โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) กับโอกาสที่มาไม่ถึง
  เมื่อกล่าวถึงโอกาส “โรงเรียน” เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ให้โอกาสกับเยาวชน เปิดโอกาสให้เรียนรู้ ให้ฝึก ทักษะต่าง ๆ และได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์โภชนา “โรงเรียน” ในพื้นราบหรือในเมือง มักจะมีความเพียบพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสื่อนวัตกรรมที่มีอย่างทั่วถึงสำหรับผู้เรียน หากแต่โรงเรียนในพื้นที่สูงและผู้เรียนเป็น ชนเผ่า ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ ห้องเรียนที่มีอย่างจำกัด เทคโนโลยีที่ทันสมัย สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ในการเรียน รวมไปถึงครูผู้สอนที่ยังขาดแคลนเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับคำว่าโอกาสที่ได้รับ “โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) ตั้งอยู่ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีผู้เรียนจำนวน 178 คน นักเรียนทุกคนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า มีครูผู้สอน 11 คน
  โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) มีการปลูกสร้างอาคาร ห้องเรียนมานาน แต่แทบจะไม่มีงบประมาณได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อรองรับผู้เรียนให้ทั่วถึง จนปัจจุบันนี้มี ห้องเรียนอนุบาล และห้องเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษามีทั้งหมด 11 ห้อง ซึ่งไม่เพียงพอ มักเกิดปัญหากับผู้เรียน และ ครูผู้สอน เนื่องการผู้เรียนต้องอยู่ร่วมกัน ดังนั้น คำว่า “โอกาส” สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) จึงหมายถึงการมีห้องเรียนที่เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับผู้เรียนทุก ช่วงชั้นให้ครบตามชั้นเรียน ทางโรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) ยังรอคอย “โอกาส” จากผู้สนับสนุนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของ นักเรียนในพื้นที่สูงให้ได้รับโอกาสในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การพัฒนาชีวิต และการมี ห้องเรียนที่มีคุณภาพ อันจะนำพาให้ผู้เรียนได้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

  ....#สิ่งที่ทางโรงเรียนขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือ
  1. งบประมาณหรือหน่วยงานทั้งรัฐหรือเอกชน ให้การสนับสนุนทำงานโครงการทักษะอาชีพ งานเกษตรโครงการโคกหนองนา
  2. เครื่องเล่น
  3.ที่แปรงฟัน ที่ล้างจาน และพื้นที่สุขภาวะในชีวิตประจำวัน
  4. ห้องน้ำ
  5. หนังสือนิทาน ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  6. ครู
  7. อุปกรณ์การเรียนการสอน สมุด ดินสอ ปากกา กระเป๋า ฯลฯ
  8.ทุนการศึกษาเด็กยากจน
  9. อื่น ๆ ตามที่ผู้มีจิตศรัทธาเห็นสมควร ที่เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน

  บัญชีรับบริจาค ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน ชื่อบัญชี โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)
  บัญชีเลขที่
  535 -058747-1

  ทางโรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับทางโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และประสพแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการเทอญ

  ข้อมูลการติดต่อ....
  โทรศัพท์ 06-2252-5729 ผอ.โกวิท โกเสนตอ
  Email : bennets_jjet@hotmail.com
  https://www.facebook.com/bennets.jjet

  ครูจุฑามาศ คืนมาเมือง 088-299-9241

  ข้อมูลการเดินทาง
  โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 55 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอแม่ฟ้าหลวง ประมาณ 31 กิโลเมตร
  ห่างจากทางหลวง ถนนพหลโยธิน ประมาณ 25 กิโลเมตร
  รถเก๋งไปได้
  -----------------------------------------

  0AvxhGv7gs-ciBJkAQuWYYM_hZbL01L_Z&_nc_ohc=UdQOpY0efa8AX-ZiUhu&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.jpg
  _BeqrKP98A24Dj6-W34y4wX2C6UXvbEdf&_nc_ohc=INrLFEn81tYAX9XIi3E&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.jpg
  SEgBsNMQjipfk&_nc_ohc=VB8x8b3k6foAX8kD0sU&tn=h10CIWF1nFQpPOjK&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.jpg
  VhGoj60lRJt0WlWLQynFykiqqP1Hbqo5XO&_nc_ohc=MI1UDj4_yHgAX9MxQDS&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk8-1.jpg


  ที่มา:
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญช่วย1เเรงเล็กๆครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  24,804
  ค่าพลัง:
  +15,484
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญ เเละขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  24,804
  ค่าพลัง:
  +15,484
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญช่วย1เเรงเล็กๆครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญช่วย1เเรงเล็กๆครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. MK2508

  MK2508 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,918
  ค่าพลัง:
  +4,257
  หมู่คณะขอร่วมบุญสนับสนุนกิจการของโรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) เลขที่ 111 ม.19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  E4675298-2D30-4C7B-B96F-7061FA44D249.jpeg ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
   
 9. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  24,804
  ค่าพลัง:
  +15,484
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญ เเละขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญช่วย1เเรงเล็กๆครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  24,804
  ค่าพลัง:
  +15,484
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญช่วย1เเรงเล็กๆครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญ เเละขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญ เเละขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  24,804
  ค่าพลัง:
  +15,484
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  56,703
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +73,736
  ขอร่วมบุญ เเละขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...