ร่วมบุญถวายโลชั่นทากันยุงงานธุดงควัตร วัดท่าซุง วันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,000 หลอด

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย :::เพชร:::, 8 ตุลาคม 2019.

 1. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  ขออนุญาตบอกบุญมายังเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกๆท่าน เนื่องด้วยผม และคณะฯ จะทำบุญถวายโลชั่นทากันยุง ในงานอุปสมบทหมู่ และธุดงควัตร วัดท่าซุง ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,000 หลอด บรรจุหลอดละ 50 ml(มิลลิลิตร)ตามภาพ กันยุงได้นาน 7 ชั่วโมง ตามรายงานผลการตรวจชีววิเคราะห์ต่อยุงลายบ้าน เวลากลางวัน และยุงรำคาญ เวลากลางคืน แด่พระสงฆ์ และแก่พราหมณ์ชายหญิงที่ร่วมปฏิบัติธุดงควัตรถือกรรมบถ 10

  โลชั่นทากันยุงนี้ผลิตโดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ไม่มีจำหน่ายสู่ภายนอกเป็นสาธารณะ เนื่องจากเป็นการผลิตเพื่อโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในค่ายทหารทุกจังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น

  ผมได้ทำหนังสือกราบเรียนท่านพระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมแนบเอกสารภาพถ่ายโลชั่นทากันยุง รายงานการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ต่อยุงลายบ้าน ยุงกลางวัน และรายงานการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ต่อยุงรำคาญ ยุงกลางคืน รวม 3 ฉบับแล้วลงวันที่ 28 กันยายน 2562

  ท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวโมทนาสาธุการในวัตถุประสงค์เจตนาของการทำบุญถวายโลชั่นทากันยุงในงานอุปสมบทหมู่ และธุดงควัตรครั้งนี้ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่วัดเป็นผู้รับมอบสิ่งของแทนสงฆ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และแจกจ่ายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 วันสมาทานศีล(หนังสือได้ทำขึ้นล่วงหน้าระบุด้วยความเข้าใจว่าจะแจกจ่าย วันที่ 11 ธันวาคม 2562 วันสมาทานธุดงค์ ท่านเจ้าอาวาสขอแจกจ่าย วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสมาทานศีล)

  เพื่อนๆกัลยาณมิตรท่านใดมีประสงค์ที่จะร่วมบุญถวายโลชั่นทากันยุง จำนวน 3,000 หลอดในงานอุปสมบทหมู่ และธุดงควัตร วัดท่าซุง ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ สามารถร่วมบุญเป็นจำนวนเงิน หรือจำนวนหลอดๆละ 30 บาท เพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สงฆ์ แก่ผู้ถือบวช เป็นการเร่งบารมี 10 ให้เต็มเร็ว สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้

  นายอภิวัฒน์ ชัฎอนันต์
  ธนาคารกสิกรไทย
  บัญชีออมทรัพย์ สาขาพระโขนง
  เลขที่ 060-3-38317-6


  กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
  อนุโมทามิ สาธุ สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 594146.jpg
   594146.jpg
   ขนาดไฟล์:
   160.4 KB
   เปิดดู:
   208
  • lotion1.jpg
   lotion1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   98.5 KB
   เปิดดู:
   77
  • lotion2.jpg
   lotion2.jpg
   ขนาดไฟล์:
   245.9 KB
   เปิดดู:
   33
  • 290390.jpg
   290390.jpg
   ขนาดไฟล์:
   131.2 KB
   เปิดดู:
   32
  • 290391.jpg
   290391.jpg
   ขนาดไฟล์:
   143.7 KB
   เปิดดู:
   38
 2. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  รายชื่อผู้ร่วมถวายโลชั่นทากันยุง ในงานอุปสมบทหมู่ และธุดงควัตร วัดท่าซุง ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,000 หลอด บรรจุหลอดละ 50 ml(มิลลิลิตร)

  -ปิดรับวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562-

  1. คุณจินตนา-คุณอภิวัฒน์ ชัฎอนันต์ 68,030 บาท
  2. คุณสหัทยา-คุณประเสริฐ-คุณพิสิฐ ไสยสมบัติ 10,000 บาท
  3. คุณสุพิชฌาย์ ศิริไกรวัฒน์ 1,000 บาท
  4. คุณลดาวรรณ ตวงสินทวีกุล-คุณมนสิชา-คุณเสนีย์ โสภิตลาภธนา 300 บาท
  5. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 9 ท่าน รวม 311 บาท(1+20+19+1+100+30+60+30+50)
  6. คุณสิทธิพร ทรวงแสวง 1,000 บาท
  7. คุณฉวีวรรณ ลักขติวงศ์ 300 บาท
  8. พ.ต.ท.หญิงปิยภิรมณ์ ศรีวรนาถ 159 บาท
  9. คุณศุภนารถ เธียรธวัช 5,000 บาท
  10. คุณสุวัธน์พล อมรศักดิ์โสภณ 1,500 บาท
  11. คุณสุนีย์ เลิศปัญญานุช 900 บาท
  12. คุณสุชีดา อัศวโชค-คุณพงษ์อนันต์ ธณัติไตร 1,500 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2019
 3. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  งานอุปสมบท(หมู่) ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร บวชพราหมณ์ถือกรรมบถ ๑๐
  วันอังคารที่ ๑๐ - วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒


  วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม วันอุปสมบท (หมู่)
  วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ปฐมนิเทศ,และสมาทานธุดงค์)
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ - วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เริ่มปฎิบัติธุดงควัตร)
  วันเสาร์ที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง
  วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม วันลาสิกขา


  กำหนดการธุดงค์ของปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้เทียบเคียงกับกำหนดการธุดงค์ของปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้งนี้ชื่อของพระภิกษุสงฆ์ที่ทำพิธีต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดการบางอย่างเพิ่มเติมรอยืนยันจากวัดท่าซุงอีกครั้ง

  ตารางการกิจกรรมและเจริญพระกรรมฐานงานบวชธุดงค์ วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (วันอุปสมบท และวันบวชพราหมณ์ชาย-หญิงศีล ๘ กรรมบท ๑๐)

  เวลา ๐๕.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๖.๐๐ น.

  เวลา ๐๖.๐๐ น.พิธีขอขมาบิดา-มารดา,ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตร จากบิดา-มารดา หรือเจ้าภาพ

  เวลา ๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชาย-หญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

  เวลา ๐๗.๐๐ น.เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย พระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภออุทัยธานีที่อุโบสถวัดท่าซุง เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป

  เวลา ๐๗.๐๐ น.เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย ท่านพระครูอุเทศธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภออุทัยธานี ที่อุโบสถวัดเวฬุวนาราม(วัดยาง)เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๕ จำนวน ๒๔ รูป

  เวลา ๑๖.๐๐ น.พิธีบวชพราหมณ์ชาย-หญิงศีล๘ กรรมบท ๑๐ ประการที่ศาลา๑๒ไร่  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ปฐมนิเทศ,และสมาทานธุดงค์)

  เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ในวันนี้ พระภิกษุทุกรูปยังไม่ออกบิณฑบาต)

  เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๐๘.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และพราหมณ์ชายเดินเข้าไปปักกลดในป่าใหม่ ส่วนพราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร (ป่าเก่า)

  เวลา ๑๑.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯพระราชพรหมยาน

  เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)

  เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์

  เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงพระธรรมตามสาย เข้านอน  วันที่ ๑๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เริ่มปฎิบัติธุดงควัตร)

  เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงพระธรรมตามสาย ตื่นนอน
  เวลา ๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม

  เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)

  เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)

  เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ เป็นต้น

  เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)

  เวลา ๑๗.๐๐ น.ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญกรรมฐานร่วมกันที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม

  เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงพระธรรมตามสาย เข้านอน  วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังวันแรก)

  เวลา๐๔.๐๐ น. เสียงพระธรรมตามสาย ตื่นนอน

  เวลา๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม

  เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)

  เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)

  เวลา๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ เป็นต้น

  เวลา๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ(เจ้าอาวาส)ทำพิธีบวงสรวงที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่)

  เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทาน ถึง ๑๕.๐๐ น.

  เวลา ๑๗.๐๐ น.ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๒๑.๐๐ น. เข้านอน มีเสียงพระธรรมตามสาย  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังวันสุดท้าย วันขอขมาพระ)

  เวลา ๐๔.๐๐ น.เสียงพระธรรมตามสาย ตื่นนอน

  เวลา ๐๔.๔๕ น.พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม

  เวลา ๐๖.๑๕ น.พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)

  เวลา ๐๗.๓๐ น.ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)

  เวลา ๐๘.๓๐ น.ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ เป็นต้น

  เวลา ๑๒.๐๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๑๔.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานถึง๑๕.๐๐ น.

  เวลา ๑๕.๓๐ น.ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๑๖.๐๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญกรรมฐานร่วมกันที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา ๑๘.๓๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ขอขมาสถานที่สำคัญ (เฉพาะบางแห่ง)ภายในวัดท่าซุง

  เวลา ๒๑.๐๐ น.เสียงธรรมตามสาย เข้านอน  วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ (วันลาสิกขา)

  เวลา ๐๔.๐๐ น.เสียงพระธรรมตามสาย ตื่นนอน
  เวลา ๐๔.๔๕ น.พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม

  เวลา ๐๖.๑๕ น.พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)

  เวลา ๐๗.๓๐ น.ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)

  เวลา ๐๙.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ลาสมาทานธุดงค์ เสร็จแล้วนำขอขมาสถานที่สำคัญ (ส่วนที่เหลือ) ภายในวัดท่าซุง ครบทั้ง ๑๘ แห่ง

  เวลา ๑๑.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นประธานในพิธีลาสิกขาบทที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลกถา

  เสร็จสิ้นงานธุดงค์ประจำปี ๒๕๖๒


  กราบขอบพระคุณภาพจากมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระถาวโร.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2019
 4. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  การทำบุญครั้งนี้เนื่องในงานธุดงควัตร ถือกรรมบถ 10 เป็นการถวายสังฆทานยา* มีอานิสงส์

  1)โรคที่เราเป็นจะบรรเทาลง

  2)ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโดยง่าย

  3)อายุยืนยาวตามอายุขัย มีร่างกายพลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

  4)แคล้วคลาดจากอุปสรรคภยันตรายทั้งปวง หรือได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่เนืองนิจ

  5)มีกัลยาณมิตรให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนด้วยดี

  6)หากทำให้ผู้อื่น หรือผู้ล่วงลับ จะช่วยเขาได้มาก จากภพภูมิที่ลำบากจะสามารถเคลื่อนภพภูมิขึ้นได้ แล้วเพรียบพร้อมไปด้วยทิพยสมบัติ หากทำให้ตนเองหรือครอบครัว จะหนุนดวงโชคลาภขึ้นมาก ทั้งทางโลก และทางธรรมจะคล่องตัวอย่างมาก

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *ยา
  คำนาม
  1.สิ่งที่ใช้กิน ทา ฉีด อม เพื่อบำบัดรักษา ป้องกันโรค หรือบำรุงร่างกาย เรียกชื่อต่าง ๆ กันไป
  "ยาแก้ไข้ ยาบำรุงเลือด ยาถ่าย"
  2.(กฎหมาย)
  วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ, วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์, วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์


  คำกริยา

  1.ทำให้หายจากโรค, รักษาให้หาย, ในคำว่า เยียวยา.
  2.ทำให้หายรั่ว, อุดไม่ให้รั่ว "ยาเรือ ยาหม้อ ยากะละมัง"
   
 5. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
 6. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  Packaging โลชั่นทากันยุงใหม่ บรรจุหลอดละ 50 ml(มิลลิลิตร)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • lotion3.jpg
   lotion3.jpg
   ขนาดไฟล์:
   283.5 KB
   เปิดดู:
   17
 7. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  ขอปิดรับบัญชีบุญวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับ
   
 8. girlinbangkok

  girlinbangkok สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  282
  ค่าพลัง:
  +251
  มาดูช้าไป ปิดรับเมื่อวานนี้ซะแระ
   
 9. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  โมทนาบุญจาคานุสติด้วยครับคุณgirlinbangkok

  วันนี้เวลา 12:14 น. ยังมีผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่ประสงค์ออกนามได้บริจาคทรัพย์จำนวน 50 บาท ร่วมบุญถวายโลชั่นทากันยุงอีก 1 ท่าน ผมได้นำมารวมกับผู้ไม่ประสงค์ออกนาม#5 รวม 9 ท่านแล้วครับ ขอโมทนาบุญด้วยครับ
   
 10. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  วันนี้ผมได้โอนเงินจำนวน 90,000 บาท(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) ให้กับโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศพอท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามใบ pay-in slip แนบข้างท้ายนี้

  ขอโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพร่วมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในทุกอณูของบุญกุศลนี้ที่เป็นสาธารณประโยชน์ดังคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ขอความสวัสดิพิพัฒน์มงคลทั้งหลายจงบังเกิดขึ้นกับทุกท่านตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ... 21996.jpg
   
 11. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  ขอท่านที่มีโอกาสเข้าร่วมในงานธุดงควัตร ครั้งที่ 27 ไม่ว่าจะลงป่า หรือพักตึก สามารถขอรับโลชั่นทากันยุงนี้กันในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 หลังจากจากสมาทานศีล ๘ แล้วตามดำริของท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุงด้วยครับ
   
 12. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  โลชั่นทากันยุง 30 กล่องๆละ 100 หลอดได้ถูกจัดส่งไปที่วัดท่าซุงเช้าวันนี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมแจกจ่ายหลังสมาทานศีล ๘ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562นี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • lotion4.jpg
   lotion4.jpg
   ขนาดไฟล์:
   182.1 KB
   เปิดดู:
   13
  • lotion5.jpg
   lotion5.jpg
   ขนาดไฟล์:
   306 KB
   เปิดดู:
   12
  • lotion6.jpg
   lotion6.jpg
   ขนาดไฟล์:
   192.5 KB
   เปิดดู:
   10
 13. :::เพชร:::

  :::เพชร::: เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  8,584
  ค่าพลัง:
  +36,124
  เช้านี้พราหมณ์ชายหญิงหลังสมาทานศีล๘+กรรมบถ๑๐ เข้าแถวรับโลชั่นทากันยุงครับ
  20191210_101227.jpg 20191210_101253.jpg 20191210_101253.jpg 20191210_101258.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...