ร่วมบุญโครงการสร้างเมืองพระนิพพานเเละสร้างพระพุทธเจ้า 59 พระองค์ อุทยานพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 18 กรกฎาคม 2021.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,076
  อัพเดท:  RbuOG_NBkTB28pGt_gQZJ6JAB0Sxt5B0VVZcbHacBKs&_nc_ohc=-40OwLC8hsUAX817AUo&_nc_ht=scontent.fbkk13-1.jpg
  ** ขอเชิญร่วมบุญ "โครงการสร้างพระพุทธเจ้า จำนวน 56 พระองค์ ทรงเครื่องพระนิพพาน **

  กับพระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
  อุทยานพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี

  ร่วมบุญได้ที่....

  ## ธ.กรุงไทย อุทัยธานี
  พระชัยวัฒน์ อชิโต
  6190-171-532 ##

  งานของสมเด็จองค์ปฐม
  ...ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เป็นงานของสมเด็จองค์ปฐม ที่เคยทรงพระบัญชาให้หลวงพ่อสร้างขนาดใหญ่ที่ในป่าหลังวัดท่าซุง แต่หลวงพ่อก็ต้องมรณภาพไปก่อน

  รวมความว่างานที่ค้างอยู่นี้ พวกเราต้องมาสืบสานกันต่อไป หวังว่าคงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างให้สำเร็จ เพื่อสนองงานให้กับหลวงพ่อ แล้วก็สนองตามพระพุทธบัญชาให้ครบถ้วน

  ด้วยอานิสงส์อันมหาศาลนี้ พวกเราคงได้เข้าสู่พระนิพพานกันเสียที ถือว่าหมดหน้าที่เป็นชาติสุดท้าย ที่จะได้รวมพลังกันด้วยความศรัทธา

  เพื่อการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา อันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ อันเป็นความสุขที่บริบูรณ์ และเป็นความสุขในบริบทของชีวิตต่อไป ด้วยหมายเลข 1 เป็นสำคัญทุกรายการ

  สร้างพระพุทธเจ้าในอดีตกาล
  1. สมเด็จองค์ปฐม “ทรงเครื่องพระนิพพาน” กว้าง 9 เมตร สูง 38 เมตร ฐานล่างอีก 7 เมตร รวมเป็น 45 เมตร เท่ากับพรรษาของสมเด็จองค์ปัจจุบันพอดี

  2. พระพุทธทีปังกร
  3. พระพุทธปทุมุตตระ
  4. พระพุทธกกุสันโธ
  5. พระพุทธโกนาคม
  6. พระพุทธกัสสป
  7. พระพุทธสมณโคดม

  พระพุทธเจ้า 49 พระองค์
  ๑. พระพุทธตัณหังกร
  ๒. พระพุทธเมธังกร
  ๓. พระพุทธสรณังกร
  ๔. พระพุทธโกณฑัญญะ
  ๕. พระพุทธมังคละ
  ๖. พระพุทธสุมนะ
  ๗. พระพุทธเรวตะ
  ๘. พระพุทธโสภิตะ
  ๙. พระพุทธอโนมทัสสี
  ๑๐. พระพุทธปทุมะ
  ๑๑. พระพุทธนารทะ
  ๑๒. พระพุทธสุเมธะ
  ๑๓. พระพุทธสุชาตะ
  ๑๔. พระพุทธปิยทัสสี
  ๑๕. พระพุทธอัตถทัสสี
  ๑๖. พระพุทธธรรมทัสสี
  ๑๗. พระพุทธสิทธัตถะ
  ๑๘. พระพุทธติสสะ
  ๑๙. พระพุทธปุสสะ
  ๒๐. พระพุทธวิปัสสี
  ๒๑. พระพุทธสิขี
  ๒๒. พระพุทธเวสสภู

  สร้างพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล
  ๒๓. พระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า
  ๒๔. พระรามพุทธเจ้า
  ๒๕. พระธรรมราชาพุทธเจ้า
  (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
  ๒๖. พระธรรมสามีพุทธเจ้า
  ๒๗. พระนารทพุทธเจ้า
  ๒๘. พระรังสีมุนีพุทธเจ้า
  ๒๙. พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า
  ๓๐. พระนรสีหสัมพุทธเจ้า
  ๓๑. พระติสสสัมพุทธเจ้า
  ๓๒. พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า
  (หลวงพ่ออ่ำ วัดโสมนัสฯ)

  พระพุทธเจ้าในอนาคตวงศ์
  ๓๓. พระสิริมิตรพุทธเจ้า

  พระพุทธเจ้าในชินกาลมาลีปกรณ์
  ๓๔. พระปุราณศากยมุนีพุทธเจ้า

  พระพุทธบิดาของหลวงพ่อ
  ๓๕. - ๔๙. พระพุทธอัยกาเจ้า

  รวม 7 + 49 = พระพุทธเจ้า 56 พระองค์

  ✅ หมายเหตุ - หลวงพ่อเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้า 84 พระองค์ แต่สถานที่มีจำกัดเพียงแค่นี้ ถ้าลูกหลานของท่านมีโอกาสสร้าง "สมเด็จปู่พุทธเจ้า" กันได้ นับว่าเป็นความเทิดทูนอย่างใหญ่หลวง แต่ถ้ามีผู้ร่วมบุญกันมาก ต้องขอปรึกษากันก่อน

  วัตถุประสงค์ในการสร้าง
  ...งานการสร้างที่ค้างอยู่นี้ สมัยก่อนเป็นพระพุทธบัญชาของ "สมเด็จองค์ปฐม" ที่ตรัสสั่งหลวงพ่อไว้ แต่หลวงพ่อได้ต่อรองสร้างแค่ "พระเจดีย์พุดตาน" เท่านั้น

  บัดนี้ ลูกหลานหลวงพ่อได้มีโอกาสตอบสนองตามพระพุทธประสงค์แล้ว เพื่อหวังอานิสงส์สูงสุด คือ บัญชีสีทอง และตัวหนังสือสีแก้ว โดยมิให้คลาดแคล้วแห่ง "เมืองพระนิพพาน" นั่นเอง

  ...ตุลิตะ ตุลิตัง สีคะ สีคัง เร็วๆ ไวๆ ขอให้เสร็จทันใจ ขอให้สวยสดงดงาม
  ...มหาปุญโญ มหาลาโภ ขออภิมหาบุญ ขออภิมหาลาภ

  ...ภวันตุ เต จงบังเกิดมีแก่ผู้ร่วมบุญทั้งหลาย รวยเหมือนนางวิสาขา และท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไม่มีหมดไม่มีสิ้น โดยฉับพลันทันใดนั้นเทอญ

  อัพเดท 1 มิถุนายน 2564

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4083402418395028&id=100001759311412


  ที่มา:
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มกราคม 2022
 2. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  16,706
  ค่าพลัง:
  +20,084
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกบุญ56อสงไขยกำไรแสนมหากัป+ตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญทุกบุญของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมและองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกส่วนขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จวิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณทุกขั้นตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาทุกขั้นและขอให้ผมสำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ ริษยาอบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,076
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,076
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. ชนะใจ111

  ชนะใจ111 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2021
  โพสต์:
  942
  ค่าพลัง:
  +1,140
  สาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน และขอร่วมบุญกับทุกท่านด้วย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_5450.JPG
   IMG_5450.JPG
   ขนาดไฟล์:
   123.5 KB
   เปิดดู:
   180
 6. Fourthman

  Fourthman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  1,670
  ค่าพลัง:
  +5,342
  ข้าพเจ้านายโอภาส ไตรรัตนะขอร่วมบุญ "โครงการสร้างพระพุทธเจ้า จำนวน 56 พระองค์ อุทยานพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี
  จำนวน 100 บาท
  โอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:36 น
  ขออานิสงฆ์นี้จงบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมั่งมีศรีสุข มีทิพจักขุญาณที่แจ่มใสแล้วยาวไกล มีที่อยู่อาศัยมั่นคง แคล้วคลาดและปราศจากโรคภัย มีอานุภาพมาก มีปัญญามาก คล่องตัวในการดำเนินชีวิตทุกประการเทอญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2022
 7. Eureka195

  Eureka195 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กรกฎาคม 2021
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +58
  ข้าพเจ้าและมารดาร่วมทำบุญ "โครงการสร้างพระพุทธเจ้า จำนวน 56 พระองค์" อุทยานพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี จำนวน 100 บาท
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:15
   
 8. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,076
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  16,706
  ค่าพลัง:
  +20,084
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกบุญ56อสงไขยกำไรแสนมหากัป+ตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญทุกบุญของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมและองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกส่วนขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จวิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณทุกขั้นตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาทุกขั้นและขอให้ผมสำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ ริษยาอบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,076
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,369
  ค่าพลัง:
  +8,800
  ขอร่วมบุญ 100 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,264
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,076
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  16,706
  ค่าพลัง:
  +20,084
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกบุญ56อสงไขยกำไรแสนมหากัป+ตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญทุกบุญของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมและองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกส่วนขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จวิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณทุกขั้นตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาทุกขั้นและขอให้ผมสำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ ริษยาอบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. boradcard

  boradcard สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  1,066
  ค่าพลัง:
  +1,801
  ขอร่วมบุญ10บาทครับ สาธุ
   
 15. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,369
  ค่าพลัง:
  +8,800
  ขอร่วมบุญ 29 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  16,706
  ค่าพลัง:
  +20,084
  โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกบุญ56อสงไขยกำไรแสนมหากัป+ตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญทุกบุญของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมและองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกส่วนขอให้ผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จวิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณทุกขั้นตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาทุกขั้นและขอให้ผมสำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ ริษยาอบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,369
  ค่าพลัง:
  +8,800
  ขอร่วมบุญ 29 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,369
  ค่าพลัง:
  +8,800
  ขอร่วมบุญ 29 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  1,191
  ค่าพลัง:
  +1,095
  FB_IMG_1496457801948.jpg
   
 20. วิทยามา

  วิทยามา Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  4,369
  ค่าพลัง:
  +8,800
  ขอร่วมบุญ 29 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...