Edit Tags: ร่วมหล่อพระพุทธชินราช หน้าตัก109น. หล่อพระบรมธาตุเกตุมวดีย์จำลอง วัดเกตุมดีศรีวราราม 25เมย.67

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...