Edit Tags: ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดป่า2แห่ง เพื่อมุงอุโบสถและสร้างเสนาสนะวิหารทาน

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...