เรื่องเด่น ปิดรับบริจาค ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน กับโครงการกฐินแสนกอง

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 17 พฤศจิกายน 2018.

 1. กนกรส ทศบุศย์

  กนกรส ทศบุศย์ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +16
  นายพีรยุทธ์ กับ นางกนกรส ทศบุศย์ พร้อมทั้งครอบครัว และโรงเรียนเค.ดี.เอส.ทุกสาขา ขอร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินหนึ่งแสนกอง จำนวนเงิน 1,000บาทค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกบุญด้วยค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤศจิกายน 2018
 2. ~หัตถ์oBuddha~

  ~หัตถ์oBuddha~ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2017
  โพสต์:
  474
  ค่าพลัง:
  +295
  ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินเเสนกอง 500 บ. ครับ / สาธุกับทุกท่านฯ ด้วยครับ
   
 3. มะบอม

  มะบอม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,255
  ค่าพลัง:
  +5,327
  ขออนุญาติร่วมด้วยอีกแรงครับ ขออนุโมทนากับทุกท่านและทีมงานผู้จัดทำด้วยครับ สาธุ
   
 4. ภูเบศ โฆษิตวสุธา

  ภูเบศ โฆษิตวสุธา บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
   
 5. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  รายชื่อเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไป
  ถวายผ้ากฐิน เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถสมเด็จองค์ปฐม
  ที่วัดป่าศิริสมบูรณ์ สาขาวัดหนองป่าพงที่ 234 จังหวัดบุรีรัมย์


  1. คุณนภสกร มหิสรากุล และครอบครัว
  2. วีระชัย แก่นภักดี และครอบครัว
  3. นางปรานอม นายอวบ นางสาวจุฬารัตน์ นางสาวณัทชาภา คำเภา และครอบครัว พร้อมนายนันทวัฒน์ อุดมมีชัย
  4. น.ส.สุพรรณี สุวรรณชาติ
  5. นายกันตรัง ลำพันบอง อุทิศให้ นางเนเฟอตารี่ บำรุงผล ลำพันบอง
  6. นิธิรุจน์ นราศิริกุลพัทธ์ และครอบครัว
  7. ภูวกร เมธีรัฐภัทร และครอบครัว
  8. พิสัย นิมมานานุเคราะห์ และครอบครัว
  9. เสกสรรค์ ปุณณกะศิริกุล และครอบครัว
  10. นายวัฒนา สุขอวยชัย
  11. นายชาญ เขตจัตุรัส และครอบครัว
  12. นายวุฒิชัย ด่านวิวัฒน์อนันต์ และ นายเกรียงไกร สุขปานทิพย์ ร่วมกับครอบครัว
  13. ธนัญชัย-ชนิดา แสงสุขเอี่ยม
  14. สุภาพัน ปุปลั่ง และครอบครัว
  15. นส. วรัตน์ชพร สายปานรัศมี
  16. พิชญา ประจันพาณิชย์
  17.นายพิเศษ สงฆ์ประชาและครอบครัว
  18. พิสัย นิมมานานุเคราะห์ และครอบครัวครับ
  19.นางสิริกร จงสมจิตและครอบครัว
  20. อรุณ-ศิริพร กัมปนาท
  21. นาย รณกฤต รังษีธรรม และครอบครัว
  22. สุดาพร ตงศิริ และครอบครัว
  23. น.ส.กันยกร เทพเขียว พร้อมครอบครัว
  24.นายชำนาญ ตันติธรรมฐิติ และคุณแม่พรสวรรค์ ตันติธรรมฐิติ
  25. น.ส.ชนกสุดา - ลูกจุ้ย - ลูกน้ำ สุวรรณวัฒน์
  26. พจน์ ใจใส และ ครอบครับ
  27. พ.ต.ท.ชยุต นิลประเสริฐ
  28. มานพ และครอบครัว เติมพิทยาไพสิฐ
  29. นางสาว กษมา วรรณศิลป์
  30.นายศุภกร ค้าเจริญ และครอบครัว
  31.นายฐิตินาถ วีรธรรมพูลสวัสดิ์ และ ครอบครับ
  32.นครัช พฤทธิ์รัตนาภา และครอบครัว
  33. ธนัญชัย ศรีมกุฏ
  34. นส.พัชรี อยเชย - สำเลิง พรมวิบุตร
  35. นายเจษฎา ชัยกิจ และนางนิตยา แสงสุข
  36. ปัทมา คำผาโสภณ ไชยเสริม และนวลตอง ศรีติณณภพ ....ผ้าไตร 3 ชุด
  37. นายเศรษฐภักค์ รุจวงศ์สกุล และ ฐาณิญา เศรษฐสถิต
  38. น.ส.วิลัยรัตน์ แสนสุภา ด.ญ.พรรณวลักษณ์ สันติวงษ์ นายพัฒนา แสนสุภา นางสีวัน แสนสุภา
  39. รุ่งอรุณ ชาญมิ่งพร
  40. กรพงศ์ สุทัตตากูล
  41. นายกลยุทธ แก้วบัวดีและครอบครัว
  42. นายไพศาล ถุนนอก พร้อมครอบครัว
  43. นายนพพล ล้อศิรินันท์ และครอบครัว
  44. นายพิทักษ์ สุขเข และครอบครัว
  45. นายวิรัช เกียรติกังวาฬไกล และครอบครัว
  46. นายพีรยุทธ์ กับ นางกนกรส ทศบุศย์ พร้อมทั้งครอบครัว และโรงเรียนเค.ดี.เอส.ทุกสาขา
  47. ชัยวัฒน์ ชูกรณ์
  48. อภิวัฒน์ ภิรมย์รื่นและครอบครัว
  49. นางสาว มนัญญา ลักษณ์อำนวยพรและครอบครัว เสน่ห์จันทร์ - บุหลัน - ดั้นเมฆ
  50. นายปรีชา ตันสกุล
  51. นายสัจจา-นางอรสา-นายฐาปนา-นายสุวิทชญา จารุสังวร
  52. อรสา จารุสังวร
  53. นายนิติเวช บุญหนัก พร้อมครอบครัว
  54. คุณธนิดา พิมุขวรการและครอบครัว
  55. นายพิทักษ์ สุขเข และครอบครัว
  56. สุวรรณ ตั้งจิตเจริญสิน
  57. น.ส ยุพาวัลย์ วิไลเนตรนิล และครอบครัว
  58. กิตติชัย ศรีจันทร์ฉายและพจมาน ศรีจันทร์ฉาย
  59. ณัชชา ใจซื่อกุล และ ประเชิญ เชิงขุนทด
  60. เบ้า - บุญตา แก่นภักดี
  61. โครงการกฐินแสนกอง ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร 106 ชุด
  62. พัชรินทร พงศ์พันธุ์สุข และครอบครัว
  63. ภาวิดา จิตต์แจ้ง
  64. นายกฤษดา เหล่าสินชัย และครอบครัว
  65. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก บิดามารดาและครอบครัว
  66. ณัฐนันท์ ชินศุภวัฒน์
  67. ธัญลักษณ์ พงษ์ดี
  68. นายยุทธยงค์ หาญพาณิชย์เเละครอบครัว
  69. สุธีรา ฤทธีราวี และ ลาสโลว จาคอป(Laszlo Jakab)
  70.นิพพิชฌน์ -พิมพ์ธิชา ควรมงคลเลิศ และครอบครัวบิดา-มารดา และบุตรชายบุตรสาว


  ยอดทำบุญ 203,755.01 บาท  รายชื่อ update เวลา 12.12 น. วันที่ 19/11/2561


  ที่ทางเราจะนำไปติดผ้าไตร และถ่ายรูปมาให้ดูเมื่อถวายเสร็จแล้ว
  ถ้ามีรายชื่อตกหล่น ช่วยส่งมาบอกด้วยครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2018
 6. พุทธเจริญ

  พุทธเจริญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ธันวาคม 2015
  โพสต์:
  304
  ค่าพลัง:
  +6,439
  นายพีระเดช นางกมลลักษณ์ พุทธเจริญ และครอบครัวร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินจำนวนเงิน 200 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. กฤษดา เหล่าสินชัย

  กฤษดา เหล่าสินชัย สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +23
  นายกฤษดา เหล่าสินชัย และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินในโครงการกฐินแสนกองประจำปี2561
  upload_2018-11-18_8-17-33.png
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  เจ้าภาพผ้ากฐิน มีท่านใดยังไม่ได้แจ้งชื่อไหมครับ เพราะกำลังจะส่งรายชื่อให้วัดเขียนชื่อของท่านแปะผ้าไตร
   
 9. luckypoopim

  luckypoopim สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +60
  ร่วมโมทนาบุญถวายผ้ากฐิน 1กองค่ะ ชื่อนางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก บิดามารดาและครอบครัว
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. ดับขันธ์5

  ดับขันธ์5 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  173
  ค่าพลัง:
  +524
  โอนร่วมตอนนี้ทันไหมครับ ถ้าไม่ทัน ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านด้วยครับ
   
 11. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  ทันครับ แบบด่วน
   
 12. ดับขันธ์5

  ดับขันธ์5 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  173
  ค่าพลัง:
  +524
  นายยุทธยงค์ หาญพาณิชย์เเละครอบครัว ครับ ร่วม 1 กอง ครับ โอนเข้าเเล้วครับ 1000.01 บาท สาธุ ๆๆอนุโมทามิครับ
   
 13. vrk6223

  vrk6223 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  640
  ค่าพลัง:
  +2,003
  กราบโมทนาบุญถวายผ้ากฐินและบริวารในกองบุญกฐินแสนกองโดยคุณวีระชัย แก่นภักดี และท่านที่มีจิตเป็นกุศลทุกท่านด้วยครับ สาธุ..สาธุ..สาธุ..
   
 14. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  ยอดทำบุญ 203,755.01 บาท

  ถวายผ้ากฐิน เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถสมเด็จองค์ปฐม
  ที่วัดป่าศิริสมบูรณ์ สาขาวัดหนองป่าพงที่ 234 จังหวัดบุรีรัมย์

  update เวลา 12.12 น. วันที่ 19/11/2561


  ได้โอนเข้าวัดบัญชีวัดเรียบร้อยแล้ว

  บัญชี วัดป่าศิริสมบูรณ์
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา นางรอง
  เลขที่บัญชี 773-230519-2


  received_147549982855896.jpeg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2018
 15. Suryar

  Suryar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  554
  ค่าพลัง:
  +637
  สุธาสีนี บำรุงผล
  และ เนเฟอตารี่ บำรุงผล ลำพันบอง จำนวน 400 บาทค่ะ
   
 16. CharnK

  CharnK เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +1,386
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผมได้บริจาคเป็นเงิน 1,000 บาทโดยการโอนเงินจาก SCB EasyNet ครับ
  ชาญ เกียรติบุญศรี
   
 17. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  ได้รับแล้วครับ ขออนุโมทนาครับ
  ที่ท่านโอนเป็นบัญชีกฐินแสนกองหลัก สำหรับกระจายทำบุญกฐินกับทุกวัดในโครงการ


  07/10/2018 22:12
  รายการผ่าน INTERNET CHARN KIAT/X100228 +1,000.00
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี 365-232389-4
  ชื่อบัญชี นาย วีระชัย แก่นภักดี

  แต่สำหรับกระทู้นี้ เป็นส่วนย่อยของโครงการกฐินแสนกอง ซึ่งถวายผ้ากฐิน วัดเดียว
  เราเพิ่งเปิดใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถสมเด็จองค์ปฐม ถวายวัดผ้ากฐินวัดเดียว "ที่วัดป่าศิริสมบูรณ์"
  บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
  เลขที่บัญชี 046-8-33263-9
  ชื่อบัญชี นาย วีระชัย แก่นภักดี
   
 18. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  ทางวัดแจ้งมาบอกว่า หลังจากวันที่ 22 พย. 2561 จะถ่ายรูปแล้วส่งมาให้เพราะช่วงนี้ คนถ่ายภาพมีงานติดกันหลายวัน
  พอเราได้รูปแล้วจะเอาลงลงในกระทู้ให้ดูนะครับ เพื่อเอาไว้ดูเป็นจาคานุสติ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2018
 19. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  ทางวัดได้ส่งรูปภาพมาให้แล้ว ประมาณวันจันทร์นี้ผมจะมาโพสเข้ากระทู้
   
 20. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  ได้ทำการคัดแยกรูปภาพเรียบร้อยแล้ว เชิญชมได้ในโพสต่อไป
   

แชร์หน้านี้

Loading...